Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới và chuẩn nhất 2023

Trên thực tế, bất kỳ hoạt động nào liên quan đến mua bán, vận chuyển hàng hóa, giữa các bên đều cần phải có sự thỏa thuận trên cơ sở các quy định của pháp luật. Đối với những thỏa thuận này có thể được ghi nhận bằng hợp đồng vận chuyển hàng hóa hoặc bằng thỏa thuận miệng.

1. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là gì?

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa được biết đến với định nghĩa đơn giản, là mẫu văn bản thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên là bên thuê vận chuyển và bên vận chuyển hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng, theo đó bên vận chuyển được coi là có nghĩa vụ vận chuyển hàng hoá đến địa điểm do người thuê vận chuyển chỉ định và được sự thoả thuận của hai bên ghi trong hợp đồng. Đồng thời bên vận chuyển sẽ giao hàng cho người có trách nhiệm nhận hàng, bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ thanh toán tiền cước vận chuyển cho bên vận chuyển.

Từ định nghĩa mà tác giả vừa đưa ra ở trên, có thể hiểu một cách đơn giản về hợp đồng vận chuyển hàng hóa là một loại hợp đồng phải được ký kết bằng sự thỏa thuận về ý chí giữa các bên và phải được tuân thủ. theo quy định của pháp luật, điều này có nghĩa là giữa khách hàng và người vận chuyển và không bắt buộc phải thực hiện bằng văn bản.

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa được biết đến là văn bản thỏa thuận giữa bên thuê vận chuyển và bên vận chuyển dựa trên các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Nhưng ở đây hợp đồng này được sử dụng với mục đích ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia thực hiện thỏa thuận và ký kết. Trong mẫu hợp đồng này quy định rõ các bên phải cung cấp tên hàng, số lượng hàng, thời gian giao hàng, địa điểm nhận hàng, phương tiện giao hàng,….

2. Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới, chuẩn nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—o0o—

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NỘI ĐỊA

Số:

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH 11

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay tháng 5 năm 2016 Chúng tôi bao gồm:

GỠ BỎEEN Một:

– Người đại diện của anh: …

– Chức vụ: …

– Địa chỉ nhà: …

– Fax Điện thoại: …

– MST: …

MẶT B: CÔNG TY T… (Bên vận chuyển)

– Người đại diện của anh: …

– Chức vụ: Giám đốc

– Địa chỉ nhà: …

– Fax Điện thoại: …

– Tài khoản: … tại Ngân hàng: …

– Mã số thuế: …

Sau khi thống nhất, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa nội địa với các điều kiện và điều khoản sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị thay đổi, cấp lại GCN chứng chỉ kỹ năng nghề mới nhất

Điều tôi: Chèo thuyền Vận Chuyển Hóa Chất, Phương Tiện Vận Tải:

Bên A đồng ý thuê Bên B vận chuyển hàng hóa với các nội dung sau:

1.1 Mặt hàng: Theo yêu cầu và lệnh vận chuyển của bên A

1.2 Trọng lượng: Theo yêu cầu bên A và lệnh vận chuyển

1.3 Địa điểm giao hàng: Cụ thể theo lệnh vận chuyển của Bên A

1.4 Địa điểm giao hàng: Cụ thể theo lệnh vận chuyển của bên A

1.5 Phương thức vận chuyển: Đường

Điều II: Phương Thức Giao Hàng, Giá Cả Và Thời Gian Vận Chuyển:

1. Lịch trình vận chuyển: Theo thông báo của Bên A

Bên A phải thông báo chi tiết nhu cầu vận chuyển cho Bên B trước ít nhất 12 giờ.

Trường hợp hủy lệnh vận chuyển phải báo trước 6 tiếng. Nếu sau 6 giờ, bên nào báo trễ sẽ bị phạt 20% tiền cước vận chuyển chậm.

2. Phương thức giao hàng:

3. Bên B đưa phương tiện đến kho do bên A chỉ định để nhận hàng.

4. Kiểm đếm số lượng thực tế tại kho Bên A, kiểm đếm theo kiện.

5. Giao hàng nguyên đai, nguyên kiện. Trường hợp có dấu hiệu hàng hóa không còn nguyên vẹn, ban đầu sẽ được Bên A và Bên B cùng kiểm tra và xác nhận tình trạng hư hỏng, thiếu hụt và Bên B sẽ bồi thường theo khoản 1.5 Điều IV của Luật này . Hợp đồng này.

7. Khối lượng vận chuyển được xác định bằng cân, đếm phương tiện.

8. Bên A cung cấp hàng hóa cho bên B theo lệnh vận chuyển trong thời gian 03 giờ đối với xe tải. Trường hợp quá thời gian trên, Bên A sẽ bị phạt 200.000 VNĐ/ngày (hai trăm nghìn đồng).

9. Giá vận chuyển: Tùy theo loại hàng hóa và cung đường vận chuyển mà Bên A yêu cầu.

Ghi chú:

Giá trên chưa bao gồm chi phí bảo hiểm hàng hóa. Trường hợp Bên A muốn mua bảo hiểm hàng hóa thì Bên A sẽ chịu chi phí này.

– Giá trên chưa bao gồm chi phí bốc xếp tại kho nhận và kho giao

– Giá trên đã bao gồm chi phí kiểm đếm tại kho nhận và kho giao.

Giá trên có thể thay đổi theo thỏa thuận giữa hai bên.

Điều tôiII: Phương thức thanh toán

1. Chứng từ thanh toán:

1.1. Bên B sẽ gửi chứng từ đối chiếu vận chuyển và vận chuyển cho Bên A.

1.2. Bên B sẽ xuất hóa đơn GTGT cho Bên A dựa trên kết quả xác minh của hai bên.

1.3. Biên bản giao nhận hàng hóa có xác nhận của Bên A.

2. Phương thức thanh toán:

2.1 Bên A sẽ thanh toán cho Bên B trong vòng 10 ngày bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt kể từ ngày Bên A nhận được hóa đơn GTGT.

Điều IV: Trách nhiệm của một người

1. Trách nhiệm của Bên B:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp sổ BHXH và hướng dẫn thủ tục cấp sổ mới nhất

1.1. Bên B có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa và xác nhận số lượng, mọi trường hợp giao thiếu, hàng bị hư hỏng do quá trình vận chuyển Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường (không bao gồm điều kiện bất khả kháng). kháng trong phần 1.6 của bài viết này).

1.2. Thông báo kịp thời cho Bên A các trường hợp phát sinh để hỗ trợ giải quyết nhằm tránh tình trạng chậm trễ trong việc giao nhận, vận chuyển hàng hóa.

1.3. Trong quá trình vận chuyển cho Bên A, Bên B phải bảo quản hàng hóa theo đúng quy định.

1.4. Cung cấp cho Bên A một bộ chứng từ giao hàng và đó được coi là bản chuẩn cho hai bên trong quá trình nhận và giao hàng.

1.5. Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thủ tục pháp lý nếu có sự cố xảy ra trong quá trình vận chuyển và sẽ bồi thường thiệt hại về hàng hóa theo hóa đơn vận chuyển của Bên A (hoặc của chủ hàng mà Bên A đã ký hợp đồng). đồng). Bên B mua bảo hiểm thiệt hại tài sản cho từng xe và bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật về vận tải đường bộ.

1.6. Trong trường hợp bất khả kháng (như thiên tai, địch họa, lũ lụt làm hư hỏng đường bộ) thì hai bên cùng nhau bàn bạc giải pháp khắc phục trên cơ sở hạn chế thấp nhất thiệt hại cho cả hai bên.

2. Trách nhiệm của Bên A:

2.1. Chuẩn bị hàng hóa theo thỏa thuận và các giấy tờ pháp lý cần thiết cho việc vận chuyển nội địa cũng như chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của hàng hóa; không vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ, vi phạm pháp luật.

2.2. Thông báo cho Bên B lệnh vận chuyển với đầy đủ thông tin trước ít nhất 24 giờ khi có nhu cầu vận chuyển (trước 18h00 – 18h30 ngày hôm sau). Đối với việc thay đổi đơn hàng vận chuyển Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo khoản 1 Điều II của hợp đồng này.

2.3. Cung cấp đầy đủ hàng hóa theo lệnh vận chuyển cho Bên B theo mục 2 Điều II của hợp đồng này.

2.4. Cung cấp cho Bên B đầy đủ quy cách, tính chất hàng hóa, điều kiện bốc xếp, bảo quản đặc biệt (nếu có).

2.5. Thanh toán cho Bên B theo thời hạn quy định tại Điều III của Hợp đồng này.

2.6.Chịu trách nhiệm bốc xếp, sắp xếp hàng hóa theo đúng yêu cầu kỹ thuật của chủ hàng tại địa điểm nhận và giao hàng.

Điều VẼ: Điều khoản chung và thời hạn hợp đồng:

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này.

2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến ngày 31 tháng 12 năm 2016. Tuy nhiên, nếu hai bên cung cấp dịch vụ không đáp ứng được các yêu cầu như đã thỏa thuận trong hợp đồng này thì có quyền xem xét lại các điều khoản của hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng. hợp đồng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy mời dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

3. Hai bên cam kết không tự ý hủy bỏ hợp đồng mà không có lý do trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực. do mình gây ra cho bên kia sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu xảy ra bất đồng, hai bên cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác bình đẳng. Trường hợp không thỏa thuận được sẽ đưa ra Tòa án Kinh tế Hà Nội để giải quyết. . Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng và chi phí tòa án do bên thua kiện chịu.

5. Mọi thay đổi bổ sung phải được lập thành văn bản và được sự đồng ý của hai bên.

6. Khi hết hạn hợp đồng, nếu hai bên không có ý định gia hạn hợp đồng thì hợp đồng đương nhiên được thanh lý sau khi hai bên thanh toán xong các khoản nợ.

7. Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, mỗi bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 và sẽ được gia hạn khi hai bên có thỏa thuận bằng văn bản

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN

3. Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa:

– Khi các bên tham gia soạn thảo hợp đồng vận chuyển hàng hóa cần lưu ý các pCơ quan hải quan có đầy đủ thông tin về hàng hóa mà hai bên ký vận chuyển như: tên hàng vận chuyển, tính chất hàng hóa, đơn vị tính giá cước…

– Đồng thời các bên cần cung cấp địa điểm giao hàng.

– Đặt thời gian nhận hàng để bên vận chuyển hàng hóa cũng dựa vào đó để thực hiện công việc của mình sao cho phù hợp nhất.

Phương tiện vận chuyển phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện để có thể vận chuyển hàng hóa một cách tốt nhất.

Phương thức giao nhận hàng cần được hai bên ghi rõ vào biên bản để thuận tiện trong quá trình làm việc của hai bên.

– Việc thanh toán cước vận chuyển phải được thực hiện theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận của các bên.

– Quyền và nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển, quyền và nghĩa vụ của bên vận chuyển.

Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

– Giải quyết Tranh chấp Hợp đồng .

– Chữ ký và con dấu của hai bên.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới và chuẩn nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận