Mẫu hợp đồng thuê xe giữa cá nhân và công ty mới nhất 2023

Thuê xe là dịch vụ diễn ra khá phổ biến ở nước ta hiện nay. Nó được xem là một loại hình kinh doanh giữa công ty (bên cho thuê) và cá nhân (bên thuê). Dưới đây là bài phân tích về mẫu hợp đồng thuê xe giữa cá nhân và công ty mới nhất.

1. Hợp đồng cho thuê xe giữa cá nhân và công ty là gì?

Theo quy định của pháp luật tại Điều 472 Bộ luật Dân sự 2015 về thì hợp đồng thuê tài sản là: Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, bên thuê phải trả tiền thuê.

Như vậy, tương tự với hợp đồng thuê xe cá nhân, hợp đồng thuê xe giữa cá nhân với công ty là sự thỏa thuận giữa một cá nhân với tổ chức cho thuê xe về việc bên thuê sẽ sử dụng trong một thời gian nhất định và trả phí thuê xe cho bên còn lại.

Hợp đồng thuê xe giữa các cá nhân có thể được lập thành văn bản, bằng lời nói hoặc bằng một hành vi cụ thể theo quy định của pháp luật dân sự. Cũng theo quy định của Bộ luật dân sự, hợp đồng thuê xe được lập thành văn bản thì có thể công chứng, chứng thực theo nhu cầu của các bên và pháp luật không bắt buộc công chứng đối với loại hợp đồng này.

Xem thêm: Các mẫu hợp đồng thuê xe thông dụng mới nhất

2. Mẫu hợp đồng thuê xe giữa cá nhân và công ty mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                           ……ngày ….. tháng….. năm…..

HỢP ĐỒNG THUÊ XE

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ……., tại …., chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (sau đây gọi là Bên A)  

Công ty: …………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:……..

Địa chỉ trụ sở chính tại:……….

Đại diện theo pháp luật là ông/bà: ………. – Chức danh: …………

Hoặc:

Ông/Bà: …… Sinh năm: ………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …….. do ……. cấp ngày ………

Hộ khẩu thường trú tại: ………

BÊN THUÊ (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Công ty: …………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:……..

Địa chỉ trụ sở chính tại:……….

Đại diện theo pháp luật là ông/bà: ………. – Chức danh: …………

Hoặc:

Ông/Bà: …… Sinh năm: ………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …….. do ……. cấp ngày ………

Hộ khẩu thường trú tại: ………

Hai bên đã thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe ôtô với những điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1. Đặc điểm và thỏa thuận thuê xe:

Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B thuê và bên B đồng ý thuê xe ô tô có đặc điểm sau đây:

Nhãn hiệu: ………  Số loại: ……

Loại xe: ……  Màu Sơn: ………

Số máy: ……… Số khung: ……

Số chỗ ngồi: ……  ĐKX có giá trị đến: ……

Xe ô tô có biển số …… theo giấy đăng ký ô tô số …… do ……cấp ngày ……đăng ký lần đầu ngày ……được mang tên………tại địa chỉ: ……

Giấy chứng nhận kiểm định số ……do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số ….., Cục đăng kiểm Việt Nam cấp ngày ………

– Bên A cam đoan trước khi ký bản Hợp đồng này, xe ô tô nêu trên:

 + Không có tranh chấp về quyền sở hữu/sử dụng;

 + Không bị ràng buộc bởi bất kỳ Hợp đồng thuê xe ô tô nào đang có hiệu lực.

– Bên B cam đoan: Bên B được cấp giấy phép lái xe hạng ….. số ….. có giá trị đến ngày ……(nếu bên B với tư cách cá nhân)

Điều 2. Thời hạn thuê xe ô tô:

Thời hạn thuê là …… (……..) tháng kể từ ngày Hợp đồng này được ký kết

Điều 3. Mục đích thuê:

Bên B sử dụng tài sản thuê nêu trên vào mục đích ………

Điều 4: Giá thuê và phương thức thanh toán:

Giá thuê tài sản nêu trên là: ……VNĐ/…… (Bằng chữ: …… đồng trên một …….).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin bãi nại của người bị hại và hướng dẫn viết đơn

Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng …… và Bên B phải thanh toán cho Bên A số tiền thuê xe ô tô nêu trên vào ngày ………

Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 5: Phương thức giao, trả lại tài sản thuê:

Hết thời hạn thuê nêu trên, Bên B phải giao trả chiếc xe ô tô trên cho Bên A.

Điều 6: Nghĩa vụ và quyền của Bên A:

Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

– Chuyển giao tài sản cho thuê đúng thỏa thuận ghi trong Hợp đồng;

– Bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản cho thuê;

– Bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho Bên B;

Bên A có quyền sau đây:

– Nhận đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;

– Nhận lại tài sản thuê khi hết hạn Hợp đồng;

– Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên B có một trong các hành vi sau đây:

+ Không trả tiền thuê trong ……. tháng liên tiếp;

+ Sử dụng tài sản thuê không đúng công dụng; mục đích của tài sản;

+ Làm tài sản thuê mất mát, hư hỏng;

+ Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại mà không có sự đồng ý của Bên A;

Điều 7: Nghĩa vụ và quyền của Bên B:

Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

– Bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, không được thay đổi tình trạng tài sản, không được cho thuê lại tài sản nếu không có sự đồng ý của Bên A;

– Sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích của tài sản;

– Trả đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;

– Trả lại tài sản thuê đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận;

– Chịu toàn bộ chi phí liên quan đến chiếc xe trong quá trình thuê. Trong quá trình thuê xe mà Bên B gây ra tai nạn, hỏng hóc xe thì Bên B phải có trách nhiệm thông báo ngay cho Bên A và chịu trách nhiệm sửa chữa, phục hồi nguyên trạng xe cho Bên A.

Bên B có các quyền sau đây:

– Nhận tài sản thuê theo đúng thỏa thuận;

– Được sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng, mục đích của tài sản;

– Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng thuê tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu:

+ Bên A chậm giao tài sản theo thỏa thuận gây thiệt hại cho Bên B;

+ Bên A giao tài sản thuê không đúng đặc điểm, tình trạng như mô tả tại Điều 1 Hợp đồng;

Điều 8: Cam đoan của các bên:

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

Bên A cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân, về chiếc xe ô tô nêu trên này là hoàn toàn đúng sự thật;

– Không bỏ sót thành viên nào cùng có quyền sở hữu xe ô tô nêu trên để ký Hợp đồng này; Nếu có bất kỳ một khiếu kiện nào của thành viên cùng có quyền sở hữu xe ô tô trên bị bỏ sót thì Bên A ký tên/điểm chỉ trong Hợp đồng này xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, kể cả việc phải mang tài sản chung, riêng của mình để đảm bảo cho trách nhiệm đó;

– Xe ô tô nêu trên hiện tại thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Bên A, không có tranh chấp, không bị ràng buộc d­ưới bất cứ hình thức nào bởi các giao dịch đang tồn tại  như: Cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, mua bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn, góp vốn vào doanh nghiệp hay bất kỳ một quyết định nào của cơ quan nhà n­ước có thẩm quyền nhằm hạn chế quyền định đoạt của Bên A;

– Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

– Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong bản Hợp đồng này;

Bên B cam đoan:

Những thông tin pháp nhân, nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản thuê;

Xem thêm bài viết hay:  Biên bản định giá tài sản theo Mẫu số 10-DS và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

Hai bên cam đoan:

– Các bên cam kết mọi giấy tờ về nhân thân và tài sản đều là giấy tờ thật, cấp đúng thẩm quyền, còn nguyên giá trị pháp lý và không bị tẩy xóa, sửa chữa. Nếu sai các bên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật kể cả việc mang tài sản chung, riêng để đảm bảo cho lời cam đoan trên. 

– Nếu có thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện dẫn đến Hợp đồng vô hiệu (kể cả vô hiệu một phần) thì các bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

– Tại thời điểm ký kết, các bên hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, cam đoan đã biết rõ về nhân thân và thông tin về những người có tên trong Hợp đồng này.

Điều 9: Điều khoản cuối cùng

Nếu vì một lý do không thể khắc phục được mà một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, thì phải báo cho bên kia biết trước ……. tháng. 

……. (…….) tháng trước khi hợp đồng này hết hiệu lực, hai bên phải cùng trao đổi việc thanh lý hợp đồng; Nếu hai bên muốn tiếp tục thuê xe ô tô thì sẽ cùng nhau ký tiếp hợp đồng mới hoặc ký phụ lục gia hạn hợp đồng.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký kết. Mọi sửa đổi bổ sung phải được cả hai bên lập thành văn bản;

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hai bên đều đã tự đọc lại toàn bộ nội dung của Hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Bên A, bên B đã tự nguyện ký tên/đóng dấu/điểm chỉ vào Hợp đồng này.

Hợp đồng được lập thành ……(……) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm bằng chứng. 

 

                          BÊN CHO THUÊ                                                        BÊN THUÊ

                       (Ký và ghi rõ họ tên)                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô tự lái, cho thuê xe máy theo ngày

3. Vấn đề cho thuê xe giữa công ty và cá nhân ở nước ta hiện nay:

– Xe cộ là phương tiện di chuyển chính của con người. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống của người dân ngày càng cao. Nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển, đi lại, các cá nhân thường đứng tên sở hữu ít nhất một phương tiện.

– Xe không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của các cá nhân, nó còn được xem là phương tiện phục vụ cho công việc. Hiện nay, vấn đề cho thuê xe diễn ra hết sức phổ biến tại nước ta. Thực tế, trong một số trường hợp, do điều kiện kinh tế , con người không thể mua một lúc nhiều phương tiện phục vụ cho lao động. Do đó, họ sẽ lựa chọn phương án thuê. 

– Thuê và cho thuê xe giữa cá nhân và công ty có những lợi ích nhất định như sau:

+ Đối với công ty cho thuê: Nhu cầu làm việc, di chuyển của con người ngày càng nhiều. Vậy nên, việc đầu tư hệ thống xe cơ giới cho thuê giúp công ty cho thuê xe  thu được nguồn thu nhập nhất định từ loại hình dịch vụ này. Xe sẽ được xem là vốn đầu tư, và nó là phương tiện kinh doanh chính để tạo ra thu nhập. Điều này giúp các công ty không cần tiêu tốn quá nhiều nhân lực, vật tư, trang thiết bị như các loại hình kinh doanh khác mà vẫn thu được lợi nhuận. Thậm chí, có nhiều trường hợp, khi việc thuê xe xảy ra sự cố, người cho thuê sẽ thu về số tiền bồi thường lớn hơn nhiều so với giá trị thực tế của phương tiện.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản mới nhất

+ Đối với người thuê: Việc mua một chiếc xe không phải đơn giản với nhiều người, đặc biệt là khối lượng lớn. Chi phí thuê xe rẻ hơn rất nhiều so với việc mua xe mới. Thuê xe giúp cá nhân, tổ chức có nhu cầu có được phương tiện phục vụ nhu cầu sống, hoạt động, lao động, làm việc. Từ phương tiện xe cơ giới thuê được, cá nhân, tổ chức có thể kiếm được nguồn lợi nhuận nhất định từ phương tiện này. Thực tế, khi đến đơn vị cung ứng dịch vụ cho thuê xe thì cá nhân, tổ chức có nhu cầu hoàn toàn có thể lựa chọn được dòng xe theo nhu cầu. Cùng với đó, thủ tục cho thuê rất đơn giản, không đòi hỏi quá nhiều mà còn rất nhanh chóng nên đây chắc chắn sẽ tạo điều kiện tối đa giúp khách hàng ngày càng lựa chọn sử dụng nhiều hơn. Vì vậy khi có nhu cầu thuê xe, khách hàng dễ dàng thuê được xe cho mình mà không trải qua thủ tục phức tạp. 

Xem thêm: Hợp đồng thuê xe máy

4. Những lưu ý trước khi ký hợp đồng thuê xe cá nhân cho công ty:

4.1. Kiểm tra tình trạng của xe thuê:

Trong hợp đồng thuê cá nhân và công ty thường thỏa thuận khi bàn giao trả lại thì ô tô phải giữ nguyên hiện trạng lúc giao nhận. Chính vì vậy, để đảm bảo tính chính xác và nguyên vẹn, bên thuê là công ty nên kiểm tra kỹ càng tình trạng của xe thuê.

  • Giấy tờ của chiếc xe ô tô (nên mua chính chủ, CMND/CCCD, có giấy đăng ký xe, thời hạn lưu hành, hạn đăng kiểm, có nợ phạt hay không?)
  • Kiểm tra ngoại thất xe, thân vỏ ô tô của cá nhân
  • Nội thất bên trong và các trang bị: hệ thống điều hòa, dây điện…
  • Kiểm tra cẩn thận hệ thống vận hành xe…:
  • Chụp hình lại chiếc xe trong lúc giao nhận

4.2. Đọc kỹ nội dung trong hợp đồng thuê xe:

Bản hợp đồng thuê xe chính là cơ sở để giải quyết nếu xảy ra vấn đề bất kỳ nào trong quá trình thuê. Do đó, để bảo đảm quyền lợi cho bản thân cần phải đọc kỹ các điều khoản ghi trong hợp đồng. Những điều khoản cơ bản cần có của một hợp đồng thuê xe bao gồm:

  • Thời hạn thuê xe: thời gian cụ thể bắt đầu và kết thúc quá trình thuê xe.
  • Chi phí thuê và phương thức thanh toán phải đề cập trong hợp đồng một cách rõ ràng: chi phí thuê mỗi ngày là bao nhiêu, số tiền tổng cụ thể, trả tiền mặt hay thanh toán qua thẻ, cần đặt cọc trước bao nhiều,…
  • Các chủ thể tham gia phải cam kết thực hiện đúng theo những điều khoản trong hợp đồng thuê xe, không được tự ý đơn phương sửa đổi hay hủy bỏ bất cứ điều nào trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.

4.3. Phụ lục hợp đồng:

– Trường hợp muốn điều chỉnh thông tin thì phải báo cho bên còn lại để cùng nhau sửa, thay đổi. Hợp đồng thuê xe cùng phụ lục đi kèm với nhau, tránh trường hợp bổ sung điều khoản nhiều lần.

– Hợp đồng thuê xe giữa các cá nhân và công ty có hiệu lực bắt đầu từ ngày ký và sẽ đưuọc thanh lý sau khi các bên thực hiện xong trách nhiệm, nghĩa vụ của mình.

– Hợp đồng thuê xe luôn phải được lập thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên lưu giữ một bản.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng thuê xe giữa cá nhân và công ty mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận