Mẫu hợp đồng thuê xe du lịch 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ

Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê xe ô tô, thuê xe máy mới nhất năm 2023

2. Mẫu hợp đồng thuê xe du lịch 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE 

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ……., tại …., chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (sau đây gọi là Bên A)

Ông: ….        Sinh năm: …

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: … do …. cấp ngày ……

Hộ khẩu thường trú tại: …

Bà: ….          Sinh năm:…..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: … do ….. cấp ngày …

Hộ khẩu thường trú tại: ……

BÊN THUÊ (Sau đây gọi tắt là Bên B)  CÔNG TY …

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………, do sở kế hoạch và đầu tư ….. cấp, đăng ký lần đầu ngày …. đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày….

Địa chỉ trụ sở chính: …

Đại diện bởi ông/bà: …. Chức vụ: ……

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: … do ….. cấp ngày …..

Hai bên đã thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe ôtô với những điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1Đặc điểm và thỏa thuận thuê xe

Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B thuê và bên B đồng ý thuê xe ô tô có đặc điểm sau đây:

Nhãn hiệu      : …      Số loại : …

Loại xe           : ….               Màu Sơn : …

Số máy          : ….               Số khung : …..

Số chỗ ngồi   : …               Đăng ký xe có giá trị đến ngày: …..

Xe ô tô có biển số …… theo giấy đăng ký ô tô số …… do ….. cấp ngày … đăng ký lần đầu ngày …. được mang tên….. tại địa chỉ: …

Giấy chứng nhận kiểm định số …… do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số …….., Cục đăng kiểm Việt Nam cấp ngày ……

– Bên A cam đoan trước khi ký bản Hợp đồng này, xe ô tô nêu trên:

+ Không có tranh chấp về quyền sở hữu/sử dụng;

+ Không bị ràng buộc bởi bất kỳ Hợp đồng thuê xe ô tô nào đang có hiệu lực.

– Bên B cam đoan: Bên B được cấp giấy phép lái xe hạng ….. số ….. có giá trị đến ngày ….. (nếu bên B với tư cách cá nhân)

Điều 2. Thời hạn thuê xe ô tô

Thời hạn thuê là …… (…..) tháng kể từ ngày Hợp đồng này được ký kết

Điều 3. Mục đích thuê

Bên B sử dụng tài sản thuê nêu trên vào mục đích ……

Điều 4: Giá thuê và phương thức thanh toán

1. Giá thuê tài sản nêu trên là: …….VNĐ/……. (Bằng chữ: …. đồng trên một …….) trả bằng tiền Việt Nam hiện hành.

2. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng …… và Bên B phải thanh toán cho Bên A số tiền thuê xe ô tô nêu trên vào ngày ……

3. Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 5: Phương thức giao, trả lại tài sản thuê

Hết thời hạn thuê nêu trên, Bên B phải giao trả chiếc xe ô tô trên cho Bên A.

Điều 6: Nghĩa vụ và quyền của Bên A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Chuyển giao tài sản cho thuê đúng thỏa thuận ghi trong Hợp đồng;

b) Bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản cho thuê;

c) Bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho Bên B;

2. Bên A có quyền sau đây:

a) Nhận đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;

b) Nhận lại tài sản thuê khi hết hạn Hợp đồng;

c) Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên B có một trong các hành vi sau đây:

– Không trả tiền thuê trong ……. tháng liên tiếp;

– Sử dụng tài sản thuê không đúng công dụng; mục đích của tài sản;

– Làm tài sản thuê mất mát, hư hỏng;

– Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại mà không có sự đồng ý của Bên A;

Điều 7: Nghĩa vụ và quyền của Bên B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

a) Bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, không được thay đổi tình trạng tài sản, kông được cho thuê lại tài sản nếu không có sự đồng ý của Bên A;

b) Sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích của tài sản;

c) Trả đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;

d) Trả lại tài sản thuê đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận;

e) Chịu toàn bộ chi phí liên quan đến chiếc xe trong quá trình thuê. Trong quá trình thuê xe mà Bên B gây ra tai nạn, hỏng hóc xe thì Bên B phải có trách nhiệm thông báo ngay cho Bên A và chịu trách nhiệm sửa chữa, phục hồi nguyên trạng xe cho Bên A.

2. Bên B có các quyền sau đây:

a) Nhận tài sản thuê theo đúng thỏa thuận;

b) Được sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng, mục đích của tài sản;

c) Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng thuê tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu:

– Bên A chậm giao tài sản theo thỏa thuận gây thiệt hại cho Bên B;

– Bên A giao tài sản thuê không đúng đắc điểm, tình trạng như mô tả tại Điều 1 Hợp đồng;

Điều 8: Cam đoan của các bên

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân, về chiếc xe ô tô nêu trên này là hoàn toàn đúng sự thật;

– Không bỏ sót thành viên nào cùng có quyền sở hữu xe ô tô nêu trên để ký Hợp đồng này; Nếu có bất kỳ một khiếu kiện nào của thành viên cùng có quyền sở hữu xe ô tô trên bị bỏ sót thì Bên A ký tên/điểm chỉ trong Hợp đồng này xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, kể cả việc phải mang tài sản chung, riêng của mình để đảm bảo cho trách nhiệm đó;

– Xe ô tô nêu trên hiện tại thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Bên A, không có tranh chấp, không bị ràng buộc d­ưới bất cứ hình thức nào bởi các giao dịch đang tồn tại  như: Cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, mua bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn, góp vốn vào doanh nghiệp hay bất kỳ một quyết định nào của cơ quan nhà n­ước có thẩm quyền nhằm hạn chế quyền định đoạt của Bên A;

– Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

– Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong bản Hợp đồng này;

2. Bên B cam đoan:

a. Những thông tin pháp nhân, nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản thuê;

c. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

3. Hai bên cam đoan:

– Các bên cam kết mọi giấy tờ về nhân thân và tài sản đều là giấy tờ thật, cấp đúng thẩm quyền, còn nguyên giá trị pháp lý và không bị tẩy xóa, sửa chữa. Nếu sai các bên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật kể cả việc mang tài sản chung, riêng để đảm bảo cho lời cam đoan trên.

– Nếu có thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện dẫn đến Hợp đồng vô hiệu (kể cả vô hiệu một phần) thì các bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Tại thời điểm ký kết, các bên hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, cam đoan đã biết rõ về nhân thân và thông tin về những người có tên trong Hợp đồng này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định điều động nhân sự, điều chỉnh nhân sự 2023

Điều 9: Điều khoản cuối cùng

1. Nếu vì một lý do không thể khắc phục được mà một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, thì phải báo cho bên kia biết trước ……. tháng.

2. ……. (…….) tháng trước khi hợp đồng này hết hiệu lực, hai bên phải cùng trao đổi việc thanh lý hợp đồng; Nếu hai bên muốn tiếp tục thuê xe ô tô thì sẽ cùng nhau ký tiếp hợp đồng mới hoặc ký phụ lục gia hạn hợp đồng.

3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký kết. Mọi sửa đổi bổ sung phải được cả hai bên lập thành văn bản;

4. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

5. Hai bên đều đã tự đọc lại toàn bộ nội dung của Hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Bên A, bên B đã tự nguyện ký tên/đóng dấu/điểm chỉ vào Hợp đồng này.

Hợp đồng được lập thành ……(……) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm bằng chứng.

BÊN CHO THUÊ

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ

(ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô tự lái, cho thuê xe máy theo ngày

3. Hợp đồng dịch vụ xe du lịch:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ XE DU LỊCH

Số:…./…..

 • Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/L-QH11 của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
 • Căn cứ Thông tư 42/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 15/11/2017 quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A. ………

Địa chỉ: ………

Điện thoại: …… – Fax: ……

Mã số thuế………

Tài khoản số: …….- Ngân hàng: ……

Đại diện: …… – Chức vụ: ………

Bên B. ………

Địa chỉ: ……

Điện thoại: …… – Fax: ……

Mã số thuế……

Tài khoản số: ……….- Ngân hàng: ……

Đại diện: …… – Chức vụ: ………

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

1.1. Bên A đồng ý sử dụng dịch vụ xe du lịch của bên B

Phương tiện: xe du lịch 45 chỗ mà Bên B cho Bên A thuê có các thông tin cụ thể như sau:

Loại xe                 : …

Năm sản xuất         : …

Biển kiểm soát       : …

Số chỗ ngồi           : …

Tình trạng             : …

Giấy tờ kèm theo   : Giấy đăng ký xe, chứng nhận kiểm định,…

Nội thất và tiện nghi bao gồm: Điều hòa nhiệt độ, thùng chứa đồ uống, dụng cụ y tế sơ cấp cứu, túi thuốc dự phòng, dụng cụ thoát hiểm, tên và số điện thoại của chủ phương tiện tại vị trí phía sau ghế của lái xe, rèm cửa chống nắng, bảng hướng dẫn an toàn, thùng đựng rác, micro, nơi cất giữ hành lý cho khách du lịch; có vị trí dành cho người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định

1.2. Thời gian thuê

Thời gian thuê xe từ ngày … đến ngày …

Thời gian đón khách lúc …. trả khách lúc …

1.3. Mục đích thuê xe

1.4. Định mức sử dụng xe: Phương tiện cho thuê sẽ hoạt động theo lịch trình cụ thể do hai bên thỏa thuận, ngoài ra, Bên A có thể yêu cầu đưa đón ngoài phạm vi lịch trình. Tuy nhiên, định mức tối đa là … km/ngày. Ngoài …km/ngày, Bên B có quyền từ chối hoặc tính phụ trội km vào giá trị hợp đồng.

1.4. Địa điểm đón và trả khách:

 • Địa điểm đón khách  : …
  • Địa điểm trả khách  : …

1.5. Số lượng khách:

Điều 2: Cách thức thực hiện

2.1. Thông báo khách, xác nhận và bố trí dịch vụ

 • Bên A có trách nhiệm thông báo bằng fax, email hoặc điện thoại của bên B biết trước khi đoàn đến chậm nhất là 24 giờ những thông tin sau:
 • Tên đoàn khách, ngày sử dụng xe, số lượng xe, loại xe, tên HDV thời gian khách đến, cung đường hoạt động, số km ước tính, địa điểm đón khách và các yêu cầu dịch vụ khác.
 • Bên B có trách nhiệm xác nhận lại ngay cho bên A về khả năng đáp ứng dịch vụ sau khi nhận được thông báo của bên A.
 • Trong trường hợp chương trình có sự thay đổi về thời gian và địa điểm, bên A phải thông báo kịp thời cho bên B địa chỉ, số điện thoại, nơi đón khách để thuận tiện cho việc thực hiện chương trình.

2.2. Phối hợp phục vụ khách

 • Điều hành và hướng dẫn bên A cùng với điều hành và lái xe bên B phối hợp và hỗ trợ nhau trong công việc để đảm bảo thực hiên đúng chương trình du lịch với chất lượng tốt nhất.
 • Nếu chương trình không có hướng dẫn, lái xe chủ động đón khách đúng giờ. Trong trường hợp khách yêu cầu đi thêm ngoài chương trình, lái xe phải có trách nhiệm báo về điều hành Công ty tuyệt đối không tự ý thu tiền của khách.

Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

3.1. Giá trị hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng là … VNĐ (… Việt Nam đồng). Giá dịch vụ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và các phụ phí khác được quy định tại phụ lục hợp đồng này.

Phí phụ trội khi vượt định mức sử dụng xe một ngày là … VNĐ/km.

3.2. Tiến độ thực hiện:

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B thành hai lần.

– Lần 1: Bên A thanh toán 30% tổng giá trị hợp đồng cho Bên B vào ngày ký hợp đồng.

– Lần 2: Bên A thanh toán 70% tổng giá trị hợp đồng còn lại cho Bên B vào ngày Bên B chở Bên A về đến điểm trả khách.

3.3. Phương thức thanh toán:

bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho

Họ và tên:…….. chức danh

CMND/CCCD:…….. ngày cấp……… nơi cấp

ĐT:

 • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

 • Yêu cầu Bên B thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng;
  • Được sử dụng xe thuê theo mục đích thuê và yêu cầu tài xế điều khiển xe di chuyển theo lịch trình hoặc đến các địa điểm phát sinh ngoài hợp đồng, tuy nhiên không được vượt quá định mức sử dụng xe một ngày;
  • Có quyền áp dụng chế tài và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật và của hợp đồng này;
  • Các quyền khác theo quy định pháp luật.
  • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên B theo quy định hợp đồng;
  • Kiểm tra xe để xác định tài sản đã đúng với thỏa thuận;
  • Giữ gìn vệ sinh và bảo quản nội thất trên xe;
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

 • Yêu cầu Bên A thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn giá trị hợp đồng theo Điều 4 của hợp đồng này;
  • Có quyền áp dụng chế tài và đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật và của hợp đồng này;
  • Các quyền lợi khác theo quy định pháp luật.
  • Thực hiện công việc theo đúng thỏa thuận và tiến độ trong hợp đồng;
  • Chi trả các phụ phí như phí cầu phà, cầu đường, bến bãi, ăn nghỉ cho lái xe,…
  • Kê khai và chi trả các loại thuế khi thực hiện hợp đồng;
  • Chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nếu do lỗi trực tiếp của Bên B gây ra;
  • Mua bảo hiểm và bảo dưỡng xe;
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị bãi bỏ đường ngang và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Điều 5: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

 • Bên A phải thanh toán chi phí đúng thời hạn và đầy đủ cho Bên B. Thời hạn thanh toán chậm tối đa là … ngày kể từ ngày phải thanh toán theo quy định trong hợp đồng. Sau ngày thứ … chậm thanh toán, Bên A phải chịu phạt lãi chậm thanh toán theo mức lãi suất tăng 1%/ngày chậm thanh toán (nhưng không quá 8% tổng giá trị hợp đồng) và bồi thường nếu có thiệt hại theo quy định của pháp luật.
 • Nếu Bên A chậm thanh toán cho Bên B quá … ngày, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với Bên A. Bên A phải chịu phạt …% tổng giá trị hợp đồng và bồi thường thiệt hại (nếu có).
 • Nếu phải lùi chuyến đi: Bên B chủ động lùi chuyến đi phải thông báo kịp thời cho bên A biết trước ít nhất là 4 ngày, sắp xếp lại lịch trình sau đó thông báo lại cho bên A biết ngày khởi hành chính xác và phải chịu toàn bộ Chi phí hủy lùi dịch vụ.
 • Trường hợp thay đổi số lượng thành viên trong đoàn hoặc thay đổi dịch vụ sử dụng, Bên A thông báo cho Bên B biết trước ít nhất là 4 ngày trước ngày khởi hành để điều chỉnh lại hợp đồng.
 • Trường hợp tăng số lượng người, giá tour vẫn tính là …… đồng với mức dịch vụ như nêu tại hợp đồng này.
 • Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh các bên giả i quyết trên tinh thần hoà giải, thương lượng đôi bên cùng có lợi. Các bên tiến hành thương lượng, hòa giải ít nhất …..lần trong vòng …….tháng kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp.
 • Trong trường hợp tranh chấp không thỏa thuận được sẽ được giải quyết bằng hòa giải, trọng tài thương mại hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật nước Công hòa xã hội Chủ nghĩa việt nam.
 • Quyết định của Tòa án sẽ mang tính chung thẩm và có giá trị ràng buộc các Bên thi hành. Trong thời gian Tòa án thụ lý và chưa đưa ra phán quyết, các Bên vẫn phải tiếp tục thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theoquy định của hợp đồng này .

Điều 6: Trường hợp bất khả kháng

 • Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất kì sự chậm trễ hay hành vi nào trong việc thực hiện đất cứ nội dung nào của hợp đồng này trong trường hợp những chậm chễ hay vi phạm đó gâyy ra bởi cá sự kiện cháy nổ, bão lũ, chiến tranh, cấm vận, yêu cầu chính phủ, quân đội, thiên tai hay các nguyên nhân khác tương tự vượt khỏi tẩm kiểm soát của mỗi bên và bên vi phạm là không có lỗi
 • Bên chịu ảnh hưởng bởi cá sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia trong vòng 1 ngày kể từ ngày có sự kiện bất khả kháng xảy ra và tác động đến việc thực hiện hợp đồng của bên bị ảnh hưởng
 • Trương hợp việc thực hiện hợp đồng của mỗi bên bị chậm trễ quá mười lăm ngày kể từ ngày bên không bị ảnh hưởng nhận được thông báo theo thỏa thuậ, bên không bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu tách nhiệm pháp lý đối với bên kia. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về việc đơn phuowg chất dứt hợp đồng

Điều 7: Phạt vi phạm hợp đồng và Bồi thường thiệt hại

 • Trường hợp Bên B không cung cấp phương tiện cho thuê đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng, Bên A có quyền từ chối thực hiện hợp đồng và yêu cầu Bên B đổi lại tài sản phù hợp với hợp đồng. Bên B sẽ bị phạt …% tổng giá trị hợp đồng và bồi thường thiệt hại (nếu có). Trường hợp Bên B không phối hợp khắc phục trong … giờ, Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 • Trường hợp Bên A yêu cầu Bên B chở quá số người quy định của xe, Bên B có quyền từ chối chở thêm số người dư ra theo quy định. Bên A phải tự chịu trách nhiệm nếu có thiệt hại phát sinh và phải bồi thường thiệt hại cho bên B khi có thiệt hại xảy ra
 • Trường hợp Bên B không đáp ứng đủ và đúng thời gian thuê xe, Bên B sẽ bị phạt …% tổng giá trị hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại (nếu có) cho Bên A.
 • Nếu một bên vi phạm bất cứ điều khoản nào trong hợp đồng thì phải chịu mức phạt vi phạm theo thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị hợp đồng. Trường hợp không có thỏa thuận, mức phạt áp dụng cho mỗi hành vi vi phạm hợp đồng của bên vi phạm là …% tổng giá trị hợp đồng. Nếu có thiệt hại xảy ra, bên vi phạm hợp đồng phải đồng thời bồi thường thiệt hại và xử lý hậu quả phát sinh để thực hiện được hợp đồng một cách tốt nhất.
 • Giá trị bồi thường thiệt hại mà bên vi phạm phải bồi thường bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra, các khoản chi phí phát sinh trực tiếp do hành vi vi phạm và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.
 • Chi phí kiểm tra xác minh lỗi vi phạm và thiệt hại gây ra do bên có hành vi vi phạm có trách nhiệm chi trả

Điều 8: Chấm dứt hợp đồng

 • Hợp đồng chấm dứt khi các bên hoàn thành quyền và nghĩa vụ với nhau và không có thỏa thuận khác.
 • Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên thỏa thuận được với nhau về việc chấm dứt hợp đồng, hợp đồng này sẽ chấm dứt kể từ thời điểm đạt được thỏa thuận giữa hai bên.
 • Hợp đồng chấm dứt khi một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật và hợp đồng này.
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng
 • Các bên không được đơn phương chấm dứt hợp đồng trừ trường hợp pháp luật quy định khác. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường …% tổng giá trị của hợp đồng này cho bên kia và bồi thường thiệt hại (nếu có), trừ trường hợp bên đơn phương chấm dứt hợp đồng chứng minh được bên kia có vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng hoặc các trường hợp khác được quy định trong hợp đồng.
 • Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật và hợp đồng này. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải chứng minh được lỗi của bên kia. Chi phí kiểm tra xác minh lỗi vi phạm và thiệt hại gây ra do bên có hành vi vi phạm có trách nhiệm chi trả.
 • Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Nếu không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả. Bên vi phạm bị phạt …% giá trị hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm. Ngoài ra, bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.
 • Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo cho bên còn lại trước trong vòng … ngày. Nếu thông báo chậm quá … ngày hoặc không thông báo sẽ bị phạt …% tổng giá trị hợp đồng và phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại (nếu có).

Điều 9: Bảo mật thông tin

 • Hai bên không được tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ thông tin và tài liệu nào liên quan đến hợp đồng nguyên tắc này, các phụ lục kèm theo hợp đồng và liên quan đến quá trình thực hiện hợp đồng này, trừ trường hợp được sự chấp thuận bằng văn bản của bên kia hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
  • Sau khi hợp đồng này chấm dứt hoặc xảy ra tranh chấp, điều khoản này vẫn sẽ còn hiệu lực pháp lý.
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu lời cảm ơn và hướng dẫn viết thư cảm ơn khách hàng

Điều 10: Điều kiện phạt huỷ

Hai bên cam kết thực hiện hợp đồng, nếu một trong hai bên có thay đổi, huỷ bỏ phải báo trước cho bên kia 10 ngày trước khi khởi hành.

Trong trường hợp báo huỷ trước …. ngày trước khi khởi hành, bên báo huỷ phải chịu phạt 30% tổng giá trị hợp đồng; báo huỷ trước 5à7 ngày, thì phải chịu phạt 50% tổng giá trị hợp đồng; Báo huỷ trước 2à4 ngày thì phải chịu phạt 70% tổng giá trị hợp đồng; Báo huỷ trong vòng 24h trước giờ khởi hành thì phải chịu phạt 100% tổng giá trị hợp đồng. Mọi thay đổi, báo huỷ phải được thông báo bằng văn bản và được sự chấp thuận của bên kia.

Trong trường hợp vì một lý do bất khả kháng nào đó (bão lụt, hoả hoạn, thiên tai, chiến tranh, …) hợp đồng không thể thực hiện thì các bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần bình đẳng giữa hai bên.

Điều 11: Cam đoan của các bên

11.1. Bên A cam đoan:

Những thông tin pháp nhân, nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản thuê;

Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

11.2. Bên B cam đoan:

Những thông tin về nhân thân, về chiếc xe ô tô nêu trên này là hoàn toàn đúng sự thật;

Không bỏ sót thành viên nào cùng có quyền sở hữu xe ô tô nêu trên để ký Hợp đồng này; Nếu có bất kỳ một khiếu kiện nào của thành viên cùng có quyền sở hữu xe ô tô trên bị bỏ sót thì Bên A ký tên/điểm chỉ trong Hợp đồng này xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, kể cả việc phải mang tài sản chung, riêng của mình để đảm bảo cho trách nhiệm đó;

Xe ô tô nêu trên hiện tại thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Bên A, không có tranh chấp, không bị ràng buộc d­ưới bất cứ hình thức nào bởi các giao dịch đang tồn tại  như: Cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, mua bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn, góp vốn vào doanh nghiệp hay bất kỳ một quyết định nào của cơ quan nhà n­ước có thẩm quyền nhằm hạn chế quyền định đoạt của Bên A;

Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong bản Hợp đồng này;

11.3. Hai bên cam đoan:

Các bên cam kết mọi giấy tờ về nhân thân và tài sản đều là giấy tờ thật, cấp đúng thẩm quyền, còn nguyên giá trị pháp lý và không bị tẩy xóa, sửa chữa. Nếu sai các bên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật kể cả việc mang tài sản chung, riêng để đảm bảo cho lời cam đoan trên.

Nếu có thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện dẫn đến Hợp đồng vô hiệu (kể cả vô hiệu một phần) thì các bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tại thời điểm ký kết, các bên hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, cam đoan đã biết rõ về nhân thân và thông tin về những người có tên trong Hợp đồng này.

Điều 12: Điều khoản chung

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.

Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp luật.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào.

Hợp đồng được lập thành 02 (Hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản. Bên B giữ 01 bản.

Xem thêm: Luật sư tư vấn hợp đồng thuê xe trực tuyến miễn phí

4. Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thuê xe du lịch 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ:

– Phần mở đầu:

+ Ghi đầy đủ thông tin bao gồm Quốc hiệu và tiêu ngữ.

+ Têhợp đồng.

– Phần nội dung:

+ Thông tin về thời gian và địa điểm ký kết hợp đồng.

+ Thông tin về bên cho thuê.

+ Thông tin về bên thuê.

+ Các điều khoản hai bên thoả thuận.

– Phần kết:

+ Họ, tên, chữ ký của bên cho thuê.

+ Họ, tên, chữ ký của bên thuê.

Xem thêm: Hành vi tự ý cho thuê xe ô tô công thì bị xử phạt bao nhiêu tiền?

4. Khi ký hợp đồng thuê xe du lịch bạn cần lưu ý những gì?

Việc ký kết một mẫu hợp đồng nào đó rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của bạn. Chính vì vậy, trước khi ký hợp đồng thuê xe đi du lịch bạn nên tham khảo và tìm hiểu trước các mẫu hợp đồng thuê xe du lịch mới nhất để luôn cập nhật được thông tin mới nhất về thuê xe du lịch.

Đọc kỹ và yêu cầu giải thích những điều khoản trong hợp đồng

Mẫu hợp đồng thuê xe du lịch chính là cơ sở để giải quyết vấn đề phát sinh, mâu thuẫn bất kỳ nào trong quá trình thuê xe. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi cho bản thân hãy đọc kỹ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

Bạn cần đọc kỹ những điều khoản cơ bản cần có trong một hợp đồng:

– Thời hạn thuê xe: thời gian bắt đầu và kết thúc quá trình thuê xe du lịch

– Chi phí thuê của xe và phương thức thanh toán cần phải đề cập trong hợp đồng thật rõ ràng: chi phí thuê xe mỗi ngày là bao nhiêu, số tiền tổng cộng cụ thể, hình thức trả tiền mặt hay thanh toán chuyển khoản, cần đặt cọc trước số tiền bao nhiêu,…

– Các bên tham gia cam kết phải thực hiện đúng theo điều khoản bên trong hợp đồng thuê xe du lịch theo ngày, không được tự ý đơn phương thay đổi hay hủy bỏ bất cứ điều khoản nào trong thời gian bản hợp đồng còn có hiệu lực.

Kiểm tra tình trạng xe và đối chiếu với hợp đồng

Khi lái xe thì vấn đề quan trọng và đáng quan tâm nhất vẫn là độ an toàn của xe. Bạn có thể nhờ một người có kinh nghiệm, hoặc bạn bè có am hiểu về kỹ thuật để giúp bạn thẩm định vấn đề tình trạng. Hiện nay, quy định về cho thuê xe chưa thực sự được chặt chẽ, nên vẫn còn khá nhiều kẽ hở trong luật khiến những kẻ gian lợi dụng. Vì thế dẫn đến khách hàng thường xuyên sử dụng mẫu thanh lý hợp đồng thuê xe du lịch.

Bạn nên yêu cầu bên cho thuê xe cho chạy thử. Nếu bắt gặp bất kỳ lỗi hay trục trặc gì hãy báo lại ngay cho bên cho thuê. Đồng thời, hai bên cần phải thỏa thuận hợp lý với nhau trong trường hợp không may xe hỏng hóc hay hư hại. Cần có một phương án đền bù thỏa đáng khi gặp sự cố xảy ra.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng thuê xe du lịch 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận