Mẫu hợp đồng thuê tài sản, mượn tài sản mới nhất năm 2023

Thuê, mượn tài sản là nhu cầu dân sự của con người. Vì vậy, nó còn được quản lý trong luật dân sự, thông qua hợp đồng thuê, mượn tài sản. Mẫu hợp đồng được soạn thảo ràng buộc các bên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong quan hệ hợp đồng. Cũng như trở thành căn cứ để cơ quan nhà nước quản lý và giải quyết nếu có tranh chấp phát sinh.

1. Vay tài sản là gì?

Mượn tài sản là sự thỏa thuận về việc cho mượn để sử dụng tài sản giữa bên cho mượn và bên mượn. Bên mượn được toàn quyền quản lý, sử dụng, khai thác công dụng của tài sản theo thỏa thuận. Bên mượn có trách nhiệm trả lại tài sản đã mượn.

Như vậy: Mượn tài sản nào thì vẫn phải trả lại tài sản đó như hiện trạng. Họ không bắt buộc phải trả chi phí tương đương.

Hợp đồng mượn tài sản:

Theo quy định tại Điều 494 Bộ luật Dân sự 2015:

“Điều 494: Hợp đồng mượn tài sản:

Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản khi hết thời hạn mượn. hoặc mục đích vay đã đạt được.”

Quan hệ cho vay được thực hiện khi các bên tự nguyện thỏa thuận. Theo đó, ngoài trách nhiệm bảo quản tài sản, bên vay không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với bên cho vay. Vì vậy, bên cho vay cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thông qua các nghĩa vụ hợp đồng.

Vì thế:

Trong quá trình mượn tài sản, bên mượn có quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản. Tức là được toàn quyền quản lý, khai thác công dụng của tài sản, hưởng hoa lợi trong thời hạn vay. Hợp đồng vay tài sản giúp bên cho vay bảo vệ quyền lợi của mình tốt hơn.

Cho vay thông thường không có bất kỳ nghĩa vụ pháp lý. Khi xảy ra hư hỏng, hoặc tranh chấp khó giải quyết. Vì vậy, việc tạo lập một bản hợp đồng giữa bên cho vay và bên đi vay là vô cùng cần thiết, giúp hạn chế tối đa những rủi ro, tranh chấp không đáng có.

2. Mẫu hợp đồng mượn tài sản:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

……., ngày tháng năm…..

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

Tại địa chỉ này):……..

Chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên cho vay)

Họ và tên:…… Sinh năm:…… Tại: ….

Số CMND: ….. Ngày cấp: ……Tại: …………

Cư trú tại:….

Bên B (Bên vay)

Họ và tên:…… Sinh năm:…… Tại:……

Số CMND:…… Ngày cấp:……Tại:……..

Cư trú tại:…..

Hai bên thống nhất lập hợp đồng vay tài sản như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Ninh Bình [Ly hôn nhanh tại Ninh Bình]

Điều 1: Mục tiêu của hợp đồng

Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản…….(tên loại tài sản, có thể mô tả đặc điểm tài sản)

Tài sản có tình trạng sử dụng như sau (còn sử dụng bao nhiêu %, các đặc điểm liên quan đến khấu hao tài sản ở thời điểm hiện tại; nếu là nhà ở thì bao nhiêu phòng, diện tích sử dụng chính, phụ, diện tích đất,…)

Điều 2: Thời hạn Hợp đồng

Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản với điều kiện trên. Trong đó, thời hạn thỏa thuận là…….. (ngày, tháng, năm cụ thể), được tính từ…….. đến …………..

Khi cần thiết trong thời hạn hợp đồng, Bên A có thể nhận lại tài sản sau khi báo trước cho Bên B … ngày. Hoặc các bên buộc phải thực hiện nghĩa vụ khi xảy ra vi phạm hợp đồng như:

……

Bên B có thể trả lại tài sản bất cứ lúc nào khi không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không đạt yêu cầu. Phải đảm bảo quyền và nghĩa vụ cho các bên theo thỏa thuận.

Điều 3: Nghĩa vụ của các bên

1. Nghĩa vụ của Bên A

Ghi rõ tình trạng của tài sản và các khiếm khuyết của tài sản tại thời điểm cho mượn.

– Thông báo cho bên B khi sử dụng tài sản (khả năng nguy hiểm, đặc điểm khác biệt,…)

– Nêu các yêu cầu về bảo quản, sửa chữa, bảo dưỡng trong quá trình sử dụng, v.v.

2. Nghĩa vụ của bên TRÁNH

Trong thời hạn cho mượn, bên B có trách nhiệm bảo vệ, quản lý và sử dụng tài sản đúng mục đích. Phải chịu mọi trách nhiệm về mất mát, hư hỏng (nếu có), không tự ý thay đổi hiện trạng tài sản.

– Không cho người khác mượn khi chưa được sự đồng ý của Bên A.

– Chịu trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế (nếu mượn tư liệu sản xuất) các phụ tùng, linh kiện và chịu mọi chi phí khác để đảm bảo giá trị sử dụng bình thường của tài sản trong thời hạn mượn. Cũng như thực hiện đúng những thỏa thuận đã thỏa thuận với bên A.

– Trả lại nguyên trạng sử dụng trong thời hạn hợp đồng với đầy đủ phụ tùng, linh kiện của hãng. Nếu bạn mất nó, bạn phải tìm một sự thay thế…

Điều 4: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

– Bên A không được từ chối các nghĩa vụ đã cam kết khi cho mượn tài sản.

– Bên B vi phạm nghĩa vụ thì sẽ xử lý như sau: … (xử lý như thế nào, trong trường hợp làm mất mát, hư hỏng tài sản thì trách nhiệm như thế nào?)

Điều 5: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…… đến ngày……

Hợp đồng này được lập thành ………… bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ…… bản.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166/QĐ-BHXH mới nhất

Gửi nhân chứng hoặc cơ quan chính quyền cấp… bản sao (nếu cần).

ĐẠI DIỆN BỞI A

Bảng hiệu

Họ và tên

ĐẠI DIỆN BÊN

Bảng hiệu

Họ và tên

Xác nhận của người (hoặc cơ quan) làm chứng.

  1. …………
  2. ……..
  3. ……..

3. Mẫu hợp đồng thuê tài sản là gì?

Hiện nay, việc cho người khác thuê tài sản để sản xuất kinh doanh ngày càng phổ biến. Tài sản thuê được sử dụng vào mục đích sử dụng hoặc khai thác công dụng của bên thuê nhằm tìm kiếm lợi nhuận thực tế. Các bên trao cho nhau quyền và xác lập nghĩa vụ thuê, mượn tài sản.

Khi thuê tài sản thì phát sinh nghĩa vụ nợ thực tế của bên thuê đối với tài sản đó. Như bảo quản tài sản thuê trong suốt quá trình sử dụng, trả và trả tài sản thuê đúng thời hạn đã thỏa thuận. Và những nghĩa vụ này cần được ghi rõ trong hợp đồng giữa các bên. Từ đó giúp chủ tài sản yên tâm về quyền lợi của mình, cũng như đảm bảo chất lượng, giá trị của tài sản thuê.

Nếu bên nào không thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của mình thì sẽ xâm phạm đến quyền của mình và có thể gây thiệt hại cho bên kia. Vì vậy, hợp đồng ràng buộc các bên phải tự nguyện thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn đã thỏa thuận. Cũng như có căn cứ để giải quyết các tranh chấp xảy ra trên thực tế theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, việc soạn thảo hợp đồng thuê trước khi cho thuê tài sản cũng vô cùng quan trọng, các điều khoản trong dự thảo càng cụ thể, rõ ràng càng đảm bảo quyền lợi của bên cho mượn khi xảy ra tranh chấp.

Hợp đồng thuê nhà mẫu:

Hợp đồng thuê tài sản bao gồm các nội dung cơ bản về quyền và nghĩa vụ phát sinh. Giống:

+ Thông tin về tài sản thuê là đối tượng của hợp đồng.

+ Thông tin về bên thuê và bên cho thuê.

+ Tiền thuê nhà.

+ Thời hạn thuê và các quyền, nghĩa vụ cụ thể khác.

Hợp đồng thuê tài sản là hợp đồng dân sự thông thường. Theo đó, bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để bên thuê sử dụng trong một thời gian nhất định thì bên thuê phải trả tiền thuê. Trong trường hợp pháp luật có quy định về khung giá cho thuê thì các bên chỉ được thoả thuận về mức giá bị thiệt hại trong khung giá đó.

Mẫu hợp đồng thuê tài sản:

Tuỳ theo đối tượng của hợp đồng là động sản hay bất động sản mà hình thức của hợp đồng phải tuân theo quy định của pháp luật. Cũng như tuân thủ các quy định của Nhà nước trong việc xác lập các giao dịch, hợp đồng liên kết.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin dồn điền đổi thửa và thủ tục dồn điền đổi thửa đất

– Trường hợp đối tượng của hợp đồng là tài sản mà nhà nước không quản lý khi chuyển giao hoặc tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu:

Khi đó, hợp đồng thuê tài sản phải được lập thành văn bản nếu các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Văn bản được các bên viết tay hoặc đánh máy và có chữ ký của cả hai bên. Tài liệu cũng có thể là hóa đơn thuê cửa hàng (nếu thuê cửa hàng có đăng ký kinh doanh). Các hình thức này đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên trước sự ràng buộc của pháp luật.

Tùy theo mối quan hệ giữa bên cho thuê và bên thuê trong thời gian dài hay ngắn mà các bên có thể thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản.

– Trường hợp đối tượng của hợp đồng là bất động sản, động sản phải đăng ký quyền sở hữu và pháp luật quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, có công chứng, chứng thực, đăng ký hoặc phải xin phép:

Khi đó, các bên trong hợp đồng thuê tài sản phải tuân theo quy định này. Tức là đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục trong quy định quản lý nhà nước.

Việc cho thuê quyền sử dụng đất phải tuân theo quy định của pháp luật về đất đai. Đây là tài sản có tính đặc thù trong hoạt động quản lý nhà nước.

4. Hướng dẫn soạn thảo:

Mẫu hợp đồng nên theo mẫu chung cho văn bản hành chính. Trong đó, các nội dung được trình bày cho:

– Khẩu hiệu quốc gia.

– Địa điểm và thời gian đàm phán, xác lập hợp đồng.

– Sang tên hợp đồng. Tùy theo nhu cầu, mục đích thuê, mượn tài sản để xác định việc sang tên cho hợp đồng.

– Thông tin về chủ thể xác lập, có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng.

Trong hợp đồng thuê tài sản có: bên cho thuê và bên thuê.

+ Trong hợp đồng vay tài sản có: bên cho vay và bên vay.

– Đối tượng của hợp đồng thuê, mượn là gì? Cung cấp thông tin liên quan của tài sản là đối tượng của hợp đồng.

– Xác lập thỏa thuận của các bên liên quan về đối tượng của hợp đồng. Cũng như ràng buộc quyền và nghĩa vụ cụ thể cho chủ thể.

– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng/Hiệu lực hợp đồng. Giúp ràng buộc các bên trong quan hệ hợp đồng về cách thức tổ chức, thực hiện việc khai thác, sử dụng tài sản. Để đảm bảo quyền lợi bên cạnh nghĩa vụ phải tuân thủ.

– Ký và đóng dấu.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng thuê tài sản, mượn tài sản mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận