Mẫu hợp đồng thuê homestay, khu nghỉ dưỡng mới nhất 2023

Như chúng ta đã biết hiện nay chất lượng cuộc sống đang dần được nâng cao kéo theo nhu cầu của con người cũng tăng theo. Nhu cầu nghỉ dưỡng, du lịch và trải nghiệm của con người ngày một tăng cao. Do đó, ngày càng có nhiều khu nghỉ dưỡng và homestay.

1. Mẫu hợp đồng cho thuê homestay, resort như thế nào?

Mẫu hợp đồng cho thuê homestay, resort là văn bản thỏa thuận giữa các bên trong đó, một bên là bên cho thuê và một bên là bên đi thuê.

Mẫu hợp đồng cho thuê homestay, resort trước hết là văn bản ghi lại những thỏa thuận giữa các bên nhằm đáp ứng nhu cầu của bên thuê. Đây là văn bản pháp lý nhằm ràng buộc trách nhiệm cũng như bảo vệ quyền và lợi ích của các bên khi giao kết hợp đồng, ngoài ra đây còn là căn cứ để giải quyết khi có tranh chấp xảy ra hoặc một trong các bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

2. Mẫu hợp đồng cho thuê homestay, resort:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…., Ngày tháng năm……

THỎA THUẬN THUÊ

– Căn cứ: Bộ luật Dân sự số: 91/2015/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015;

– Căn cứ: Luật Thương mại 2005

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên

Hôm nay, ngày…tháng…năm…., chúng tôi gồm có:(1)

Bên A: bên cho thuê

Địa chỉ trụ sở chính:……(2)

Mã số thuế:…………(3)

Đường dây nóng:…………(4) Số Fax (nếu có):…………(5)

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: … Chức vụ: ….(6)

Số điện thoại liên hệ:……(7)

Bên B (bên thuê):

Địa chỉ trụ sở chính:……(8)

Mã số thuế:……(9)

Đường dây nóng:………… Số Fax (nếu có):…………(10)

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà:… Chức vụ: ..(11)

Số điện thoại liên hệ:…………(12)

Hãy cùng thảo luận và thống nhất các thỏa thuận sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý cho Bên B thuê lại resort từ …………. đến ……….. (13)

Thông tin chi tiết về resort như sau:

+ Loại nhà ở (ghi biệt thự hoặc chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ):…(14)

+ Địa chỉ thường trú: …. (15)

+ Tổng diện tích sàn nhà là:……………m2; diện tích đất gắn liền với nhà là:………….m2 (sử dụng chung là:…………m2; sử dụng riêng là:………….m2).(16)

+ Trang thiết bị kèm theo nhà:……(17)

Điều 2. Giá thuê và phương thức thanh toán

1. Giá cho thuê nhà ở là…………đồng/01 tháng (hoặc 01 năm).(18)

(Chữ: ………….).

Giá cho thuê này đã bao gồm chi phí bảo trì, quản lý, vận hành nhà và các loại thuế mà bên cho thuê phải nộp cho Nhà nước theo quy định.

2.2. Chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do Bên Thuê thanh toán cho bên cung cấp điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác.

2.3.Phương thức thanh toán: thanh toán bằng đồng Việt Nam thông qua các hình thức (tiền mặt hoặc chuyển khoản)………………(19)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định truy tìm đối tượng cai nghiện bắt buộc mới nhất

2.4. Thời hạn thanh toán: Bên thuê thanh toán tiền thuê vào ngày …………. Hàng tháng. (3 tháng/lần) (20)

Điều 3. Thời điểm bàn giao và thời hạn cho thuê resort

3.1.Thời hạn giao nhận resort là …………..tháng……..(21)

3.2. Thời hạn thuê resort là ….năm (…………tháng), kể từ ngày……tháng…năm…đến….tháng……(22)

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê

– Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền thuê nhà theo thỏa thuận đã cam kết;

– Yêu cầu Bên Thuê chịu trách nhiệm khắc phục hư hỏng và bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên Thuê gây ra (nếu có);

– Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền thuê (trong thời gian thuê) và giao nhà ở trong trường hợp các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở trước thời hạn;

– Bảo trì, cải tạo nhà ở;

– Giao nhà và các thiết bị gắn liền với nhà (nếu có) cho Bên Thuê trong thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của hợp đồng này;

– Thông báo cho Bên Thuê biết các quy định về quản lý, sử dụng nhà ở;

– Đảm bảo cho Bên Thuê sử dụng nhà ở ổn định trong thời hạn thuê;

– Trả lại số tiền thuê nhà mà Bên Thuê đã trả trước trong trường hợp các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn;

– Bảo quản, quản lý nhà cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà ở;

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên Thuê

– Nhận nhà ở và các thiết bị gắn liền với nhà ở (nếu có) theo thỏa thuận tại khoản 1 Điều 3 của hợp đồng này;

– Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng của căn nhà;

– Yêu cầu Bên Cho Thuê trả lại số tiền thuê mà Bên Thuê đã trả trước trong trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn;

– Được đổi nhà đang thuê với người khác hoặc cho thuê lại (nếu có thỏa thuận);

– Được tiếp tục thuê nhà theo các điều kiện đã thỏa thuận với Bên cho thuê trong trường hợp có sự thay đổi về chủ sở hữu nhà ở;

– Thanh toán đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng;

– Sử dụng nhà đúng mục đích; chịu trách nhiệm sửa chữa phần hư hỏng do mình gây ra;

– Chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý, sử dụng nhà ở;

– Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê hoặc cho người khác thuê lại, trừ trường hợp được Bên cho thuê đồng ý khác;

– Chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường và an ninh trật tự tại địa bàn cư trú;

Điều 6. Cam kết của các bên

6.1. Bên cho thuê cam kết nhà cho thuê thuộc sở hữu hợp pháp của mình, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. quyền (không bị thu hồi hoặc giải phóng); cam kết chất lượng và an toàn nhà ở cho khách thuê.

Xem thêm bài viết hay:  Tổng hợp mẫu thư mời, mẫu thiệp mời, giấy mời đẹp file word

6.2. Người thuê đã tìm hiểu kỹ thông tin về nhà cho thuê.

6.3. Việc ký kết hợp đồng này giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc hay lừa dối. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần thay đổi, bổ sung các nội dung của hợp đồng này thì các bên thoả thuận lập phụ lục hợp đồng bổ sung có chữ ký của hai bên, phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng. đồng xu này.

6.4. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 7. Trường hợp bất khả kháng

Trong trường hợp một bên không thể thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng do hiện tượng thiên nhiên, lũ lụt, động đất, chiến tranh, khởi nghĩa, bạo loạn và các sự kiện khách quan khác nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bên bị ảnh hưởng, và nếu Bên này đã có những nỗ lực hợp lý để hạn chế tối đa hậu quả xảy ra và đã khẩn trương báo cáo bằng văn bản cho bên kia, đó sẽ là lý do biện minh và thời gian thi công sẽ được kéo dài thêm so với thời gian bị đình trệ do sự việc. Bất kể lý do bất khả kháng nào khác, nếu Bên bị ảnh hưởng không thực hiện nghĩa vụ của mình trong vòng ….. ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên kia có quyền chấm dứt hợp đồng. Việc chấm dứt hợp đồng này sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của các bên cho đến ngày chấm dứt.

Điều 8: Hành vi vi phạm và hình thức xử phạt

8.1.Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu một trong hai bên không thực hiện đúng thỏa thuận của hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của hai bên thì sẽ bị phạt 15% giá trị hợp đồng. .

8.2. Bên vi phạm hợp đồng, ngoài việc chịu phạt vi phạm theo thỏa thuận tại khoản 9.1. Điều này còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại: thiệt hại thực tế, trực tiếp mà một bên phải gánh chịu do bên kia gây ra. vi phạm hợp đồng gây ra; thiệt hại là khoản lợi mà bên bị vi phạm lẽ ra được hưởng nếu bên kia không có hành vi vi phạm hợp đồng, là chi phí mà bên bị vi phạm đã bỏ ra để hạn chế, khắc phục thiệt hại, thực hiện các công việc cần thiết để yêu cầu bồi thường thiệt hại. thiệt hại và bảo vệ quyền lợi của bên bị vi phạm trong trường hợp bên bị vi phạm không khắc phục ngay hoặc không bồi thường thiệt hại khi nhận được yêu cầu của bên bị vi phạm.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm Thông tư 17

Điều 9: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh, các bên thống nhất ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này ít nhất phải được thực hiện…. lần và phải được lập thành…….. (bằng văn bản). Nếu sau … thời gian tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thống nhất được phương án giải quyết thì một bên hoặc các bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật hình sự. Tố tụng dân sự.

Điều 10: Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt khi hết thời gian bảo trì và Biên bản thanh lý hợp đồng được hai Bên ký kết.

– Mọi thay đổi, bổ sung đối với hợp đồng này phải được sự đồng ý của hai Bên và lập thành văn bản mới có hiệu lực.

– Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

QUA MỘT BÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

MẶT B

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng thuê nhà trọ:

(1): Điền ngày, tháng, năm ký hợp đồng

(2): Điền tên công ty cho thuê (bên A)

(3): Điền địa chỉ bên cho thuê

(4): Nhập mã số thuế của bên cho thuê

(5): Nhập số hotline/số fax (nếu có) của bên cho thuê

(6): Điền họ tên, chức vụ đại diện bên cho thuê

(7): Nhập số điện thoại liên hệ của đại diện bên cho thuê

(8): Điền tên bên thuê (bên B)

(9): Nhập mã số thuế của bên thuê (nếu có)

(10): Nhập số hotline/số fax (nếu có) của bên thuê (nếu có)

(11): Ghi tên người đại diện, chức vụ bên thuê (nếu bên thuê là tổ chức)

(12): Nhập số điện thoại liên hệ của đại diện bên thuê

(13): Điền hợp đồng thuê nhà của các bên

(14) (15) (16) (17): Điền thông tin resort: loại hình lưu trú (biệt thự hoặc căn hộ hoặc nhà riêng); địa chỉ nhà; tổng diện tích sàn nhà ở, diện tích đất gắn liền với nhà ở; thiết bị gắn liền với ngôi nhà

(18) (19) (20): Điền giá thuê và phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán (do các bên tự thỏa thuận)

(21) (22): Ghi ngày, tháng, năm giao, cho thuê

Cuối cùng, các bên thống nhất quyền, nghĩa vụ, phạt vi phạm và ký vào văn bản

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng thuê homestay, khu nghỉ dưỡng mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận