Mẫu hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hóa mới nhất

Hợp đồng vận chuyển là gì? Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới nhất?

Hợp đồng vận chuyển là gì? Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng vận chuyển là gì? Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới nhất là gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật dân sự năm 2015;

– Bộ luật Thương mại 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2021.

1. Hợp đồng vận chuyển là gì?

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

– Hợp đồng vận chuyển bao gồm: hợp đồng vận chuyển hành khách được quy định tại Điều 522 Bộ luật Dân sự 2015 và việc vận chuyển tài sản được quy định tại Điều 530 Bộ luật Dân sự 2015.

1.1. Hợp đồng vận chuyển hành khách:

Hợp đồng vận tải hành khách là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó người vận chuyển vận chuyển hành khách, hành lý đến địa điểm đã thoả thuận và hành khách phải trả cước phí.

Hình thức hợp đồng vận chuyển hành khách có thể được lập thành văn bản, bằng lời nói hoặc được xác lập bằng những hành vi cụ thể. Vé là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng vận chuyển hành khách giữa các bên.

– Người vận chuyển hành khách có nghĩa vụ vận chuyển hành khách từ nơi đi đúng nơi, đến đúng thời gian, bằng phương tiện đã thoả thuận một cách an toàn, đúng lộ trình; đảm bảo đủ chỗ cho hành khách và không vượt quá trọng tải. Có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho hành khách theo quy định của pháp luật; Đảm bảo thời gian khởi hành đã được thông báo hoặc thỏa thuận; Mang hành lý và trả lại cho hành khách hoặc người có quyền nhận hành lý tại địa điểm đã thỏa thuận, đúng thời gian và lộ trình.

– Hành khách có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ tiền cước vận chuyển hành khách, cước vận chuyển hành lý quá mức quy định và tự lo hành lý. Phải đến điểm xuất phát đúng giờ. Tôn trọng và thực hiện đúng các quy định của người vận chuyển và các quy định khác về bảo đảm an toàn giao thông.

Người vận chuyển hành khách có quyền từ chối vận chuyển hành khách trong các trường hợp sau đây:

+ Hành khách không tuân thủ các quy định của người vận chuyển hoặc có hành vi gây rối trật tự công cộng, cản trở công việc của người vận chuyển, đe dọa tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác hoặc có hành vi không bảo đảm an toàn trong hành trình của người vận chuyển; trong trường hợp này, hành khách không được hoàn trả tiền cước và sẽ bị phạt nếu vi phạm quy định của pháp luật về vận tải;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu công trình dự án và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

+ Do tình trạng sức khỏe của hành khách mà người vận chuyển biết rõ việc vận chuyển sẽ gây nguy hiểm cho bản thân hành khách hoặc cho người khác trong suốt hành trình;

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

– Hành khách cũng có quyền yêu cầu được vận chuyển bằng đúng phương tiện vận tải và giá trị cước vận chuyển theo lộ trình đã thỏa thuận. Miễn phí vận chuyển đối với hành lý ký gửi, hành lý xách tay trong hạn mức đã thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Trường hợp bên vận chuyển có lỗi không giao hàng đúng thời gian và địa điểm đã thỏa thuận, khách hàng có quyền yêu cầu thanh toán chi phí phát sinh hoặc bồi thường thiệt hại. Hành khách cũng có quyền yêu cầu tạm dừng hành trình trong thời hạn và thủ tục theo quy định của pháp luật.

1.2. Hợp đồng vận chuyển tài sản:

Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã thoả thuận và giao tài sản cho người có quyền nhận. nghĩa vụ thanh toán cước phí.

Hình thức hợp đồng vận chuyển tài sản được giao kết bằng văn bản, bằng lời nói hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Ngoài ra, vận đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương khác là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng giữa các bên.

– Bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ giao tài sản cho bên vận chuyển đúng thời gian, địa điểm và đóng gói đúng quy cách đã thỏa thuận; chịu chi phí xếp dỡ tài sản trên phương tiện vận tải, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

+ Trường hợp bên thuê giao tài sản đúng thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận thì bên vận chuyển phải trả chi phí chờ đợi và tiền vận chuyển tài sản đến địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng cho bên vận chuyển.

+ Trường hợp bên vận chuyển chậm nhận tài sản tại địa điểm đã thỏa thuận thì phải chịu chi phí phát sinh do chậm nhận.

– Về cước phí do các bên thoả thuận và người thuê vận chuyển phải trả đủ cước sau khi xếp tài sản lên phương tiện vận chuyển, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Bên vận chuyển có nghĩa vụ giao tài sản cho người có quyền nhận. Đảm bảo vận chuyển đầy đủ và an toàn tài sản đến nơi đã định, đúng thời gian. Chịu các chi phí liên quan đến việc vận chuyển tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Ngoài ra, người vận chuyển có trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận tải trong trường hợp bên vận chuyển làm mất, hư hỏng tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Tiền Giang [Ly hôn tại Tiền Giang]

– Người thuê vận chuyển có nghĩa vụ thanh toán đủ tiền cước cho người vận chuyển theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận. Các thông tin cần thiết liên quan đến tài sản được vận chuyển phải được cung cấp để đảm bảo an toàn cho tài sản được vận chuyển. Giữ gìn tài sản trong quá trình vận chuyển, nếu được đồng ý. Trường hợp bên thuê trông giữ mà tài sản bị mất, hư hỏng thì không được bồi thường.

Người vận chuyển có quyền kiểm tra tính xác thực của tài sản, vận đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương khác. Từ chối vận chuyển tài sản không đúng loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng. Yêu cầu người thuê vận tải thanh toán đủ tiền cước vận chuyển đúng thời hạn. Trường hợp tài sản nguy hiểm, độc hại thì bên vận chuyển có quyền từ chối vận chuyển tài sản

– Bên thuê vận chuyển có quyền yêu cầu bên vận chuyển vận chuyển tài sản đến địa điểm, thời gian đã thoả thuận. Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản thuê.

2. Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………,Ngày …. tháng …… năm 2021

CÁC NGUYÊN TẮC HỢP ĐỒNG

(Rev: Vận chuyển hàng hóa)

Căn cứ Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Căn cứ Luật Thương mại đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua theo Nghị quyết số 36/2005 / QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Hôm nay, ngày tháng năm lúc …………. chúng tôi gồm có:

BÊN A (Bên gửi hàng):

Địa chỉ nhà:

Fax Điện thoại:

Người đại diện: Chức vụ:

Mã số thuế: Số tài khoản:

BÊN B (Bên chủ xe):

Địa chỉ nhà:

Fax Điện thoại:

Người đại diện: Chức vụ:

Mã số thuế: Số tài khoản:

Sau khi trao đổi, bàn bạc và đi đến thống nhất, hai bên đồng ý ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

Bên A đồng ý thuê vận chuyển và bên B đồng ý vận chuyển vật tư hàng hóa, việc vận chuyển hàng hóa được thực hiện theo các phương thức sau: Khi bên A thuê vận chuyển hàng hóa cho khách hàng của bên A thì bên B vận chuyển hàng hóa. cung cấp hàng hóa đến địa điểm xác định.

ĐIỀU 2: TÊN HÀNG HÓA VÀ ĐẶC ĐIỂM HÀNG HÓA:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Thái Nguyên [Ly hôn tại Thái Nguyên]

Hàng hóa là sản phẩm do Bên A quy định.

Thông tin chi tiết về số lượng hàng hóa, thời gian và địa điểm giao nhận của từng lô hàng sẽ được Bên A chuẩn bị đầy đủ trên phiếu xuất kho.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

Bên A thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản cho bên B theo từng đợt vận chuyển.

Giá cước sẽ được tính theo từng thời điểm, từng lô hàng, dựa trên bảng báo giá của từng lô hàng cụ thể.

Phí vận chuyển hoàn toàn do Bên B chịu, ngoài phí theo thỏa thuận, Bên A không chịu bất kỳ chi phí nào cho Bên B.

ĐIỀU 4: ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG THỜI GIAN:

Thời gian giao hàng từ ngày …………………… đến hết ngày …………………….

Tùy theo từng đơn hàng, Bên A sẽ thông báo cho Bên B.

Bên B đưa xe đến nhận hàng tại kho và vận chuyển đến địa chỉ của từng lô hàng do Bên A cung cấp.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN:

5.1. Trách nhiệm của Bên A:

Thanh toán tiền cước cho Bên B theo quy định tại Điều 3 của hợp đồng.

Thông báo cho Bên B kế hoạch giao hàng trước… ngày về số lượng từng đợt để Bên B sắp xếp thời gian phù hợp.

Lập phiếu xuất kho cho từng lô hàng, trong đó ghi rõ tên hàng, số lượng, quy cách, địa điểm giao hàng.

5.2. Trách nhiệm của Bên B:

Khi nhận được thông tin của Bên A, Bên B sắp xếp phương tiện đi lại. Nếu Bên B không báo mà xảy ra hư hỏng do không có phương tiện di chuyển cho khách của Bên A thì Bên B sẽ chịu trách nhiệm.

Vận chuyển hàng hóa an toàn đến nơi quy định. Trường hợp làm hư hỏng, mất mát, chậm giao hàng thì Bên B phải bồi thường cho Bên A 100% giá trị thiệt hại do mình gây ra.

Chịu mọi chi phí liên quan đến vận chuyển hàng hóa.

Cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết khi yêu cầu thanh toán.

ĐIỀU 6: QUY ĐỊNH CHUNG:

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Nếu có thay đổi, phát sinh, hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất và có hướng giải quyết cụ thể bằng văn bản hoặc phụ lục hợp đồng.

Không bên nào được phép đơn phương thay đổi bất kỳ điều khoản nào nếu không có sự đồng ý của bên kia. Nếu có tranh chấp… .. là nơi phán quyết cuối cùng.

Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày…. cho đến cuối ngày…. và tự phóng điện.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN MỘT ĐẠI DIỆN BÊN BÊN

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hóa mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận