Mẫu hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hóa mới nhất

Hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hóa là sự thỏa thuận giữa bên đặt và bên nhận gia công về phương thức sản xuất hàng hóa, trong đó bên nhận gia công sẽ phải sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu. dữ liệu từ bên thuê ngoài. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến các bạn mẫu hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hóa mới nhất. Mời các bạn tham khảo.

1. Hợp đồng nguyên tắc là gì?

Hợp đồng nguyên tắc là sự thỏa thuận giữa các bên về việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhưng hợp đồng nguyên tắc được ký kết chỉ mang tính chất định hướng.

Thông thường hợp đồng nguyên tắc được sử dụng khi các bên tiếp cận tìm hiểu về khả năng, nhu cầu của nhau và từ đó thống nhất nội dung hợp tác. Có thể hiểu đơn giản hợp đồng nguyên tắc là một loại hợp đồng khung để các bên thực hiện giao dịch đã phát sinh.

xem thêm: Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới nhất

2. Thế nào là hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hóa?

Hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hóa là sự thỏa thuận giữa bên đặt và bên nhận gia công về phương thức sản xuất hàng hóa, trong đó bên nhận gia công sẽ sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu. từ bên đặt hàng. Qua quá trình sản xuất có thể có một hoặc nhiều công đoạn theo yêu cầu của bên đặt hàng. Để tạo ra một sản phẩm và nhận được tiền công tương ứng với lượng lao động đã hao phí để làm ra sản phẩm đó, người ta gọi đó là tiền gia công.

Trong nguyên tắc hợp đồng gia công hàng hóa, bên đặt gia công sẽ nhận nguyên, vật liệu từ bên đặt gia công để tạo ra sản phẩm mới. Trong quá trình tạo ra sản phẩm, các nhà thầu phụ cần tự tổ chức và hoàn thành công việc và chuyển giao kết quả cho nhà cung cấp. Nhà cung cấp sẽ không kiểm soát quá trình nhà thầu thực hiện nghĩa vụ mà nhà cung cấp sẽ quan tâm đến lợi ích của mình như đối tượng mới được tạo ra với thời gian, chất lượng, số lượng, mẫu mã,….

xem thêm: Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ mới nhất 2023

3. Đối tượng của hợp đồng gia công:

Đối tượng của hợp đồng gia công là đối tượng đã được xác định trước theo tiêu chuẩn do các bên thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Đối tượng là loại sản phẩm, hàng hóa do bên đặt gia công theo hợp đồng. Mẫu của mặt hàng này có thể do nhà cung cấp chỉ định hay còn gọi là bên đặt gia công hoặc do bên nhận gia công bàn giao và được bên đặt gia công chấp nhận. Mẫu mà các bên sử dụng không được trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn yêu cầu chặn xe tải vào đường nội bộ và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

4. Quy định về hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hóa:

Nội dung của hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hóa cũng phải đúng với bản chất của hoạt động gia công hàng hóa, bao gồm:

– Bên nhận gia công sẽ nhận nguyên phụ liệu từ bên đặt gia công hàng hóa để tạo ra sản phẩm mới theo đúng hợp đồng. Sau đó các bên ký kết hoặc chuyển tiền gia công cho bên nhận mua nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng và giá thành mà các bên đã thỏa thuận trước đó.

– Bên đặt gia công sẽ tự tiến hành các hoạt động sản xuất và giao sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công.

Nội dung gia công bao gồm sản xuất, gia công, chế biến, tái chế, sửa chữa, lắp ráp, phân loại, đóng gói theo yêu cầu nguyên phụ liệu của bên đặt hàng.

– Quyền sở hữu hàng hóa bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt hàng hóa. Điều đó có nghĩa là quyền bán, quyền tặng, quyền trả lại sẽ không bị thay đổi từ bên đặt gia công sang bên nhận gia công.

– Thông thường quá trình thực hiện công việc của bên đặt gia công sẽ không có sự can thiệp hay kiểm soát của bên đặt gia công vì bên đặt gia công chỉ quan tâm đến số lượng và chất lượng sản phẩm cuối cùng mà bên đặt gia công nhận được . Tuy nhiên, bên đặt hàng vẫn có quyền cử nhân viên đại diện đến bên gia công để theo dõi, giám sát quá trình làm việc, thậm chí cử kỹ thuật viên hướng dẫn sản xuất, chất lượng. sản phẩm theo quy định trong hợp đồng.

– Kết thúc quá trình làm việc bên nhận gia công sẽ được thanh toán phí gia công. Chi phí có thể trả bằng tiền mặt hoặc trả bằng máy móc chế biến.

– Trường hợp là cá nhân, tổ chức thuộc quốc gia khác:

+ Bên nhận gia công được xuất khẩu tại chỗ hàng hóa gia công, máy móc, thiết bị mượn, thuê, các loại nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo quy định của pháp luật. ủy quyền của bên đặt gia công hàng hóa.

+ Bên đặt gia công không phải nộp thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư tạm nhập khẩu. Ở nước ta cũng có quy định riêng về hoạt động này đối với thuế và thủ tục xuất nhập khẩu.

+ Bên đặt gia công phải thực hiện đúng yêu cầu của bên đặt gia công về mẫu mã, chủng loại, kích thước, mẫu mã, kích thước và đảm bảo chất lượng.

+ Lợi nhuận hoạt động gia công là số tiền tính thành tiền sau khi đã trừ các loại chi phí gia công.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị mới nhất năm 2023

5. Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng gia công hàng hóa mới nhất:

Theo quy định của Luật Thương mại, hợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc được lập dưới hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương và tối thiểu phải bao gồm các điều khoản sau:

– Thông tin các bên tham gia hợp đồng gia công và bên trực tiếp gia công

– Tên sản phẩm và số lượng sản phẩm gia công

– Giá gia công

– Phương thức thanh toán thời hạn thanh toán

– Bản kê số lượng, trị giá nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và nguyên liệu, vật tư sản xuất trong nước để gia công; định mức sử dụng nguyên liệu, vật liệu; định mức vật tư tiêu hao cũng như tỷ lệ hao hụt vật tư trong gia công

– Danh mục và giá trị máy móc, thiết bị cho thuê, cho mượn, tặng cho để phục vụ quá trình gia công (nếu có)

– Biện pháp xử lý phế liệu, phế thải, phế phẩm và nguyên tắc xử lý máy móc, thiết bị thuê, mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa sau khi ký kết hợp đồng gia công. kết thúc

– Địa điểm giao hàng và thời gian giao hàng

– Nhãn hiệu hàng hóa và tên gọi xuất xứ hàng hóa

– Thời hạn hiệu lực của hợp đồng

6. Mẫu hợp đồng gia công hàng hóa mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC GIA CÔNG HÀNG HÓA

Số:…… /HĐNTGC

– Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

– Căn cứ ….

Hôm nay, ngày…. tháng …. năm …. Các bên ký kết bao gồm:

1. Bên A (Bên đặt gia công):

Tên công ty: ….

Địa chỉ: …

Số điện thoại: …

Số tài khoản: …. Mở tại Ngân hàng: ….

Ông (Bà): … Chức vụ: ….

Số giấy ủy quyền (nếu có): …

Viết ngày được ký bởi vị trí.

2. Bên B (bên nhận gia công):

Tên công ty: ….

Địa chỉ: …

Số điện thoại: …

Số tài khoản: …. Mở tại Ngân hàng: …

Ông (Bà) đại diện: …. Chức vụ: …

Số giấy ủy quyền (nếu có): ….

Viết ngày được ký bởi vị trí.

Hai bên chúng tôi đã thỏa thuận lập một hợp đồng nguyên tắc về gia công hàng hóa với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

1. Tên sản phẩm dự kiến ​​sản xuất: …

2. Quy định về chất lượng sản phẩm: …

Điều 2. Nguyên vật liệu chính, phụ

1. Bên A chịu trách nhiệm cung cấp vật tư chính bao gồm: …

2. Tên từng loại: ….

– Số lượng: …

– Chất lượng: ….

3. Thời gian giao nhận vật tư: ….. Tại địa điểm: …. (Kho bên B)

4. Trách nhiệm bảo quản nguyên vật liệu Bên B có trách nhiệm bảo quản nguyên vật liệu đúng số lượng, chất lượng do bên A cung cấp và phải sử dụng đúng nguyên vật liệu đã được phân công để sản xuất sản phẩm.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng vay tiền thế chấp sổ đỏ (quyền sử dụng đất)

5. Bên B chịu trách nhiệm cung cấp nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm: ….

6. Tên từng loại: ….

– Số lượng: …

– Đơn giá: … (chất lượng có thể quy định theo hàm lượng, tiêu chuẩn).

7. Bên A ứng trước cho Bên B chi phí mua vật tư nêu trên. Tổng chi phí là: …..

Điều 3. Thời gian sản xuất và giao hàng

1. Bên B bắt đầu sản xuất từ ​​ngày: ….

Trong quá trình sản xuất sản phẩm, Bên A có quyền kiểm tra, giám sát và yêu cầu Bên B sản xuất sản phẩm theo mẫu sản phẩm đã thỏa thuận kể từ ngày đưa nguyên vật liệu vào sản xuất (nếu cần).

2. Thời gian giao sản phẩm:

– Đợt 1: ngày …. Địa điểm: ….

– Đợt 2: ngày …. Địa điểm: ….

Nếu bên A không nhận hàng đúng hạn thì phạt lưu kho là: …. Nếu Bên B không giao hàng đúng thời gian và địa điểm sẽ phải bồi thường các chi phí: ….

Điều 4. Biện pháp bảo đảm hợp đồng

….

Điều 5. Phương thức thanh toán

– Thỏa thuận thanh toán toàn bộ chi phí hoặc trả góp sau khi nhận hàng.

– Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản: ….

Điều 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

1. Vi phạm chất lượng: …

2. Vi phạm về số lượng: …

Điều 7. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

1. Các bên chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên kịp thời thông báo cho nhau và chủ động giải quyết. cùng nhau thoả thuận giải quyết trên cơ sở thương lượng bảo đảm các bên cùng có lợi (được lập thành văn bản).

2. Trường hợp các bên có tranh chấp mà không tự thương lượng được thì hai bên thống nhất đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 8. Các thỏa thuận khác

….

Điều 9. Hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ….. đến ngày …..

2. Hai bên sẽ tiến hành gặp mặt và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau ….. ngày. Bên A có trách nhiệm tổ chức cuộc họp vào thời gian và địa điểm thích hợp.

3. Hợp đồng này được lập thành …. bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ…. sao chép.

ĐẠI DIỆN BỞI A

Chức vụ:

Dấu hiệu

(Đánh dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN

Chức vụ:

Dấu hiệu

(Đánh dấu)

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hóa mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận