Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng thương phẩm 2023

Trong xây dựng, vật liệu xây dựng thương mại là không thể thiếu. Vật liệu xây dựng đủ số lượng và chất lượng sẽ đảm bảo tiến độ thi công. Chủ đầu tư và các nhà cung cấp VLXD sẽ ký kết hợp đồng cung cấp VLXD.

1. Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng thương mại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————

.……….., ngày tháng năm……

HỢP ĐỒNG MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI

(Số: … / Hợp đồng mua bán – ……)

Căn cứ: BLDS 2015;

Căn cứ vào nhu cầu của các bên ký kết hợp đồng.

Hôm nay, ngày …/…/… lúc ….., chúng tôi gồm có:

QUA MỘT BÊN: Anh ta …. (Người bán)

Số ID: …. cấp tại ….. ngày cấp…. /…../ ….

Địa chỉ thường trú: ….

Mã số thuế: ……

Số điện thoại: ….

MẶT B: Anh ta …. (Người mua)

Số ID: …. Cấp tại ….. ngày cấp…. /…../ ….

Địa chỉ thường trú: ….

Mã số thuế: ……

Số điện thoại: ….

Cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng số …. ngày …. Có thể …. mua bán bê tông thương phẩm.

ĐIỀU 1. Nội dung hợp đồng

Đối tượng hợp đồng: Bê tông thương phẩm theo mác, quy cách và các dịch vụ khác

Địa điểm giao hàng: Nhà máy số …..

ĐIỀU 2. Thời hạn thực hiện hợp đồng

Hợp đồng được thực hiện kể từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm… kể từ ngày ký kết hợp đồng.

ĐIỀU 3: Thực hiện hợp đồng

Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua các loại bê tông thương phẩm sau:

– Giá trị hợp đồng được tính trên cơ sở khối lượng bê tông theo yêu cầu thực tế của công trình. Giá trị cuối cùng của hợp đồng hay giá trị hàng hóa mua bán được xác định chính thức dựa trên khối lượng bê tông được hai bên ký kết trong biên bản xác nhận khối lượng và biên bản xác nhận khối lượng này là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.

– Đơn giá sẽ được tính tại thời điểm ký kết hợp đồng.

– Vật liệu: Xi măng Bút Sơn, cát vàng Sông Lô.

ĐIỀU 4: Phương thức thanh toán

Bên B sẽ thanh toán cho Bên A bằng tiền mặt

Bên B có trách nhiệm thanh toán cho Bên A 100% giá trị hàng hóa sau khi nhận hàng của từng đợt hàng.

Nếu quá hạn thanh toán 5 ngày cho mỗi lần đổ mà Bên A vẫn chưa nhận được tiền từ Bên B, Bên A có quyền đơn phương ngừng cung cấp bê tông.

ĐIỀU 5: Quyền và nghĩa vụ của các bên

Qua một bên:

– Đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật trong dịch vụ cung cấp bê tông.

– Chấp hành tốt nội quy công trường của Bên B.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin giấy xác nhận hạnh kiểm mới nhất năm 2022

-Tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho người lao động của đơn vị mình trong quá trình thi công.

bên B:

– Đặt hàng trước 24h. Thời gian đổ bê tông sẽ được xác định trước ít nhất 4 giờ.

– Lắp đặt các thiết bị đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trước cổng công trường trong và sau khi đổ bê tông.

– Chuẩn bị mặt bằng, đường giao thông trong công trường đảm bảo cho xe chở bê tông hoạt động tốt.

– Thanh toán cho bên A theo thỏa thuận đã thỏa thuận.

ĐIỀU 6: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt sau khi các bên đã thực hiện đầy đủ các nội dung của hợp đồng.

ĐIỀU 7: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trong quá trình thực hiện nếu có tranh chấp hai bên phải thông báo cho nhau để cùng tìm cách giải quyết. Nếu hai bên không thỏa thuận được thì tòa án sẽ quyết định.

Điều 8: Xử phạt vi phạm

Trường hợp bên A giao hàng không đúng số lượng/chất lượng sẽ bị phạt 8% tổng giá trị hợp đồng.

Trường hợp bên B chậm thanh toán cho bên A sẽ phải bồi thường cho bên A 8% tổng giá trị hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BỞI A ĐẠI DIỆN BÊN

2. Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng:

Phần thông tin các bên trong hợp đồng yêu cầu bên cung cấp vật liệu xây dựng thương mại và khách hàng (bên mua) điền đầy đủ các thông tin cần thiết như: họ tên, số chứng minh nhân dân (căn cước công dân), địa chỉ thường trú, số điện thoại, số thuế mã số,… Các bên cần cam kết về tính trung thực của thông tin cung cấp. chịu trách nhiệm về bản thân.

Điều 1. Nội dung hợp đồng ghi nhận đối tượng của hợp đồng là Bê tông thương phẩm theo mác, quy cách và các dịch vụ khác. Chỉ định địa điểm giao hàng vật liệu xây dựng thương mại.

Điều 2. Thời gian thực hiện hợp đồng phải ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

Nhà cung cấp vật liệu xây dựng thương mại sẽ cung cấp số lượng, chủng loại, chất lượng vật liệu theo yêu cầu của bên mua.

Giá trị của hợp đồng được tính dựa trên số lượng vật liệu xây dựng mà người mua yêu cầu.

Điều 4. Hình thức thanh toán có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản do các bên thoả thuận.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung mới nhất năm 2022

Người mua có trách nhiệm thanh toán cho nhà cung cấp VLXDTM 100% giá trị hàng hóa sau khi nhận hàng của từng đợt hàng. Nếu quá hạn thanh toán 5 ngày cho mỗi lần đổ mà Bên A vẫn chưa nhận được tiền từ Bên B, Bên A có quyền đơn phương ngừng cung cấp bê tông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng phải được ghi rõ trong hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng thương mại. Vì bản chất hợp đồng này là hợp đồng mua bán tài sản được quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 nên các bên cần tham khảo các quy định đó khi soạn thảo hợp đồng và trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau của các bên. bên cạnh.

Điều 6. Các điều khoản về việc chấm dứt hợp đồng cũng cần các bên thỏa thuận với nhau theo quy định của pháp luật.

Quy tắc thứ 7. Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trong quá trình thực hiện nếu có tranh chấp hai bên phải thông báo cho nhau để cùng tìm cách giải quyết. Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì sẽ đưa ra Tòa án giải quyết và mọi quyết định của Tòa án sẽ có giá trị ràng buộc đối với các bên trong hợp đồng.

Sau khi thống nhất và cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, các bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng. hợp đồng mua bán kinh doanh vật liệu xây dựng phải đúng hình thức và nội dung theo quy định của pháp luật.

3. Hợp đồng mua bán là gì?

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

Theo Điều 431, Bộ luật dân sự 2015 quy định về đối tượng của hợp đồng mua bán

“thứ nhất. Mọi tài sản được quy định trong Bộ luật này đều có thể là đối tượng của hợp đồng mua bán. Trường hợp theo quy định của pháp luật tài sản bị cấm hoặc bị hạn chế chuyển nhượng thì tài sản là đối tượng của hợp đồng mua bán phải tuân thủ các quy định đó.

2. Tài sản bán thuộc sở hữu của bên bán hoặc được bên bán có quyền bán.”

Tài sản được quy định trong BLDS 2015 là vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản, bao gồm bất động sản, động sản (có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai). .

Chất lượng của tài sản trong hợp đồng mua bán được quy định tại Điều 432, BLDS 2015:

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh

“1. Chất lượng của tài sản mua bán do các bên thoả thuận.

2. Trường hợp tiêu chuẩn chất lượng của tài sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hoặc quy định thì các bên thoả thuận về chất lượng của tài sản không được thấp hơn chất lượng của tài sản đã được xác định. được xác định theo tiêu chuẩn công bố hoặc quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Khi các bên không thỏa thuận được hoặc thỏa thuận không rõ ràng về chất lượng của tài sản mua bán thì chất lượng của tài sản mua bán được xác định theo tiêu chuẩn chất lượng của tài sản đã công bố và quy định của pháp luật. chính phủ. cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo tiêu chuẩn ngành.

Trường hợp chưa có tiêu chuẩn chất lượng tài sản được công bố, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tiêu chuẩn ngành thì chất lượng tài sản mua bán được xác định theo tiêu chuẩn chung hoặc theo tiêu chuẩn. tiêu chuẩn riêng phù hợp với mục đích giao kết hợp đồng và phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.”

4. Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng thương mại là gì?

Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng thương mại là sự thỏa thuận giữa bên cung ứng vật liệu xây dựng và khách hàng sử dụng vật liệu xây dựng thương mại. Hợp đồng chỉ được ký kết khi có sự đồng ý của cả hai bên trong hợp đồng.

Nội dung chủ yếu của hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng bao gồm:

– Thông tin các chủ thể tham gia ký kết hợp đồng.

– Thời gian thực hiện hợp đồng

– Nội dung công việc

– Thanh toán

– Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng

– Điều khoản chấm dứt hợp đồng

– Điều khoản giải quyết tranh chấp hợp đồng.

– Vi phạm hợp đồng.

Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng thương mại là văn bản ghi lại sự thỏa thuận giữa bên cung cấp vật liệu và khách hàng về việc mua bán vật liệu xây dựng thương mại.

Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng thương mại còn là văn bản có giá trị pháp lý ràng buộc quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên khi giao kết hợp đồng. Đồng thời cũng là căn cứ để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng thương phẩm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận