Mẫu hợp đồng mua bán thuốc, dược phẩm mới nhất năm 2023

Dược phẩm là sản phẩm trong ngành y tế luôn là sản phẩm quan trọng và thiết yếu đối với sức khỏe của mọi người. Với tầm quan trọng của nó, việc mua bán các sản phẩm này cũng diễn ra thường ngày, giữa cá nhân với nhau hoặc cá nhân với doanh nghiệp.

1. Hợp đồng mua bán thuốc, dược phẩm là gì?

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ.

Theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Thương mại 2005: “Hoạt động mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận tiền. ; bên mua có nghĩa vụ trả tiền cho bên bán, nhận hàng và sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.

Hợp đồng mua bán hàng hóa là sự thỏa thuận giữa người mua và người bán, theo đó người bán có nghĩa vụ giao hàng cho người mua và nhận tiền, còn người mua có nghĩa vụ nhận hàng và thanh toán tiền. hàng hóa cho người bán.

Theo đó, hợp đồng mua bán thuốc, dược phẩm là hợp đồng mua bán hàng hóa, được sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên bán có nghĩa vụ giao thuốc, dược phẩm cho bên mua và bên mua sẽ có nghĩa vụ giao thuốc, dược phẩm cho bên mua. trả người bán. bán.

Hợp đồng mua bán thuốc, dược phẩm đáp ứng nhu cầu mua bán thuốc, dược phẩm của cả bên mua và bên bán, việc mua bán thuốc, dược phẩm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của người dân. Hợp đồng này thể hiện ý chí đồng ý và tự nguyện giao kết hợp đồng giữa hai bên.

Hợp đồng mua bán thuốc, dược phẩm đảm bảo hai bên thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, đảm bảo quyền và lợi ích của cả hai bên.

Hợp đồng mua bán thuốc, dược phẩm là căn cứ pháp lý ghi nhận căn cứ giải quyết tranh chấp do hai bên thỏa thuận nếu có tranh chấp xảy ra.

2. Mẫu hợp đồng mua bán thuốc, dược phẩm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—–o0o—–

……., ngày…. năm…..

HỢP ĐỒNG MUA BÁN THUỐC/DƯỢC PHẨM

(Số:……/HĐMB-…….)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

– Căn cứ Luật dược 2016;

– Cơ sở…;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày (1)……tháng……. …….. tại địa chỉ……., chúng tôi gồm có: ()

Bên bán (Bên A): (2)

Tên của sự chia rời: ………….

Địa chỉ văn phòng:………

Giấy ĐKKD số:……do Sở Kế hoạch và Đầu tư…. ngày…./…./…….

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số:……do……. ngày…/…/….

Đường dây nóng:…… Số Fax (nếu có):……

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà… Chức vụ:…

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:……. CA……Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:………

Hiện trú tại: …………

Số điện thoại liên hệ:…

Cơ sở đại diện:….)

Số tài khoản:…. Chi nhánh ngân hàng…

Và:

Bên mua (Bên B): (2)

Ông/Bà:…… Sinh năm:..…

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:……. CA…… Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:………

Hiện trú tại: …………

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện du lịch mới nhất

Số điện thoại liên hệ:………

(Nếu là tổ chức, trình bày các thông tin sau:

Tên Công ty/Nhà máy:……

Địa chỉ văn phòng:……

Giấy ĐKKD số:……do Sở Kế hoạch và Đầu tư…. ngày…./…./…….

(Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dược nếu mua để kinh doanh,…)

Đường dây nóng:… Số Fax (nếu có):……

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………Chức vụ:……

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……Ngày cấp bởi CA…….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……

Hiện trú tại: …………

Số điện thoại liên hệ:……

Cơ sở đại diện:…….)

Số tài khoản:…. Chi nhánh ngân hàng……

Đồng ý ký kết Hợp đồng mua bán thuốc/dược phẩm số……. ngày…./…../…… ghi Bên A bán ….. thuốc/dược phẩm….. cho Bên B trong thời gian từ ngày…./…./…. đến hết ngày…./……/….. tại địa điểm….. Nội dung Hợp đồng như sau:

Điều 1. Đối tượng mua bán thuốc và dược phẩm (3)

Bên A đồng ý bán số lượng thuốc/dược phẩm ghi dưới đây với tổng số lượng là……. cho Bên B trong thời gian từ ngày…./…../…… đến hết ngày…/…./….. tại địa điểm…

STT Tên thuốc dược lý Phẩm chất Số lượng Giá bán Tổng cộng (đồng) Ghi chú đầu tiên … 2 …

Tình trạng thuốc/dược phẩm Bên A bán cho Bên B theo Hợp đồng này được xác định dựa trên các tiêu chí sau:…./ Theo Phụ lục 1 đính kèm Hợp đồng này

Điều 2. Giá cả và phương thức thanh toán (4)

Bên A đồng ý bán toàn bộ số thuốc/dược phẩm được xác định tại Điều 1 của Hợp đồng này cho Bên B với giá là……đồng (Bằng chữ: …..đồng).

Số tiền trên bao gồm:……

Và không bao gồm:……

Toàn bộ số tiền này Bên B sẽ thanh toán cho Bên A thông qua …. lần, cụ thể từng lần như sau:

– Lần 1. Số tiền thanh toán là……. đồng (bằng chữ:……đồng) và được trả khi có… biên bản kèm theo. Thanh toán phải được thực hiện dưới hình thức…

– Lần 2. Số tiền thanh toán là……. đồng (bằng chữ: ….. Việt Nam đồng) và được trả khi có… biên bản kèm theo. Thanh toán phải được thực hiện bằng…

Số tiền trên Bên B sẽ thanh toán trực tiếp cho Ông:…… Sinh năm:……

Chức vụ:……

Chứng minh nhân dân số:……. do CA……cấp ngày…./…../…….

Khoản thanh toán trên sẽ được chứng minh bằng Biên lai/… được ký bởi:

Ông:… Sinh năm:…………

Chức vụ:……

Chứng minh nhân dân số:…. do CA… cấp ngày…./…../…….

(Hoặc là:

Gửi qua ngân hàng tới TK…… Chi nhánh… – Ngân hàng…… kèm xác nhận nhận hàng/………….)

Ngoài ra, nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng nêu trên, giá thị trường/… thay đổi dẫn đến phát sinh chi phí/…… thì số tiền phát sinh ngày/… sẽ do Bên….chịu trách nhiệm. chịu.

Điều 3. Thực hiện hợp đồng (5)

1. Thời hạn Hợp đồng

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thoả thuận là từ ngày…./…../……. cho đến hết ngày…/…../…..

Trường hợp việc thực hiện Hợp đồng bị gián đoạn do hoàn cảnh khách quan, tình thế cấp thiết,… thì thời hạn thực hiện Hợp đồng này được tính như sau:

……

2.Địa điểm và cách thức thực hiện

Tất cả các loại thuốc/dược phẩm được xác định tại Điều 1 của Hợp đồng này sẽ được Bên A giao cho Bên B tại địa điểm……. qua … đợt, cụ thể từng đợt như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng sang nhượng cửa hàng, chuyển nhượng quán.

– Đợt 1. Ngày……/…./….. Bên A có trách nhiệm bàn giao……

– Đợt 2. Ngày ..…/…../….. Bên A có trách nhiệm bàn giao……

Việc giao-nhận thuốc/dược phẩm theo thỏa thuận từng đợt phải được Bên A giao trực tiếp cho:

Ông…… Sinh năm:……

Chức vụ:………

CMND số:…… Do CA…… cấp ngày…/…./…….

Và ngay sau khi nhận đủ số lượng thuốc/dược phẩm trong từng lần theo thỏa thuận, ông…………. được giao, lập biên bản xác nhận đã nhận số lượng thuốc/dược phẩm đã nhận nguyên trạng khi nhận Biên bản/…. và giao Biên bản…. Trực tiếp cho:

Ông………… Sinh năm:…………..

Chức vụ:……

CMND số:……Do CA…..cấp ngày…/…./…….

Trong vòng… ngày, kể từ ngày Bên B nhận đủ số thuốc/dược phẩm đã ghi, Bên B có quyền tiến hành kiểm tra và được phép trả lại/………… nếu….… số thuốc/dược phẩm đã nhận . nhận sai thỏa thuận/…… và yêu cầu Bên A……..

Điều 4. Đặt cọc (6)

Trong thời gian từ ngày…/…./…… đến hết ngày…./…./……., Bên B có trách nhiệm giao cho Bên A số tiền là ….đồng (Bằng chữ:…..đồng) cho đảm bảo Bên B sẽ mua tất cả các loại thuốc/dược phẩm quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này mà Bên A giao hàng theo đúng nội dung của Hợp đồng này, trừ trường hợp…

– Trường hợp Bên A thực hiện đúng nghĩa vụ của mình nhưng Bên B không mua/không nhận/… theo thỏa thuận trong Hợp đồng này thì Bên A có quyền nhận lại số tiền trên (cụ thể là…….đồng) để…

– Trường hợp Bên A không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình dẫn đến Hợp đồng không được thực hiện/…, Bên A có trách nhiệm hoàn trả cho Bên B số tiền trên và bồi thường cho Bên B một khoản tiền tương đương để…

– Trường hợp hai bên tiếp tục thực hiện việc mua bán thì Bên A có quyền nhận số tiền trên để bù trừ vào nghĩa vụ thanh toán của Bên B/…

– Trường hợp việc không thực hiện được Hợp đồng này do lỗi của cả hai bên thì số tiền trên sẽ được giải quyết như sau:……

Điều 5. Cam kết của các bên (7)

1. Cam kết của Bên A

Cam kết về tính trung thực và chính xác của các thông tin Bên A đưa ra và cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự việc phát sinh từ tính trung thực và chính xác của các thông tin này.

Bồi thường thiệt hại xảy ra cho Bên B nếu có thiệt hại phát sinh do chính hành vi vi phạm của mình.

Cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về…. theo quy định của pháp luật và quy định của khu vực.

2. Cam kết của HỢP ĐỒNG

Cam kết thực hiện Hợp đồng này một cách thiện chí,…

Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng.

Điều 6. Vi phạm hợp đồng

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì thì bên còn lại có các quyền sau đây:

– Phạt người vi phạm số tiền: …… đồng (Bằng chữ: … đồng)

Ngoài ra, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế do hành vi vi phạm gây ra. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:…….

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đặt hàng, mẫu phiếu đặt hàng mới nhất năm 2022

– Trường hợp Bên A có hành vi vi phạm …………. bất cứ khi nào khi thực hiện công việc cho bên B đều gây ra hậu quả. Bên A có nghĩa vụ chịu mọi trách nhiệm trước Bên A, trước pháp luật và các đối tượng có quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng.

-…

Điều 7. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

– Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng không thể thực hiện được do vi phạm pháp luật;

– Hợp đồng không thực hiện được do nhà nước cấm thực hiện;

– Một bên vi phạm nghĩa vụ……. ghi trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm yêu cầu chấm dứt việc thực hiện hợp đồng.

– …

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh, các bên thống nhất ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này ít nhất phải được thực hiện…. lần và phải được lập thành…….. (bằng văn bản). Nếu sau … thời gian tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thống nhất được phương án giải quyết thì một bên hoặc các bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng. Tố tụng dân sự.

Điều 9. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Hợp đồng này được lập thành…. Phiên bản tiếng Việt, bao gồm……. Trang. Các Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ …. bản cho……, bên B giữ…. phiên bản thành…….

Qua một bên

………., ngày…. tháng…. năm………..

bên B

3. Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng mua bán thuốc:

(1): Ghi rõ ngày thực hiện hợp đồng;

(2): Bên bán và bên mua ghi rõ các thông tin sau: Nếu là cá nhân thì ghi rõ họ tên, năm sinh, chứng minh nhân dân, địa chỉ thường trú, điện thoại liên hệ. Nếu là tổ chức thì ghi rõ tên công ty/tên cơ sở, địa chỉ trụ sở chính, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo pháp luật, cơ sở đại diện, số tài khoản;

(3): Ghi rõ đối tượng bán thuốc: tên thuốc, dược tính, chất lượng, giá bán, ghi chú;

(4): Ghi rõ giá và phương thức thanh toán;

(5): Thời hạn thực hiện hợp đồng, địa điểm và phương thức thực hiện, ghi rõ ngày nào, đối tượng nào;

(6): Ghi rõ thời hạn và số tiền đặt cọc do hai bên thỏa thuận;

(7): Cam kết của hai bên về việc thực hiện hợp đồng.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

– Bộ luật Dân sự 2015;

– Luật Thương mại 2005.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng mua bán thuốc, dược phẩm mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận