Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian (partime) mới nhất 2022

Hợp đồng lao động bán thời gian là gì? Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian mới nhất? Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng lao động bán thời gian ?

Hiện nay, có nhiều hình thức việc làm như làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian, trong đó làm việc bán thời gian là phổ biến nhất. Các doanh nghiệp, tổ chức cũng có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán thời gian nên khi hai bên có nhu cầu sẽ tiến hành ký kết hợp đồng lao động bán thời gian.

Vậy hợp đồng kiêm nhiệm là gì? Cần lưu ý gì khi soạn thảo hợp đồng lao động bán thời gian? Hay khi thực hiện hợp đồng lao động bán thời gian, người lao động và người sử dụng lao động cần lưu ý những vấn đề gì?

Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật lao động 2019.

1. Hợp đồng lao động là gì?

Theo quy định tại Điều 5 Bộ luật lao động 2019: “Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về công việc có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi người lao động. trong quan hệ lao động.”

Người lao động và người sử dụng lao động phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

Khi giao kết hợp đồng phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 18 Bộ luật lao động 2019

“Thứ nhất, trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

2. Đối với công việc theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể uỷ quyền cho một người lao động trong nhóm giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; Trong trường hợp này, hợp đồng lao động có hiệu lực như đã ký với từng người.

xem thêm: Mẫu hợp đồng lao động các ngành nghề chuẩn và chi tiết mới nhất 2022

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ, tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.

Các loại hợp đồng lao động bao gồm:

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn; Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

– Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh

2. Hợp đồng lao động bán thời gian là gì?

Hợp đồng lao động bán thời gian là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc người lao động sẽ làm việc bán thời gian. Hợp đồng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của các bên trong hợp đồng. Hợp đồng có giá trị pháp lý cao đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng và cũng là cơ sở để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Trên thực tế, hợp đồng lao động bán thời gian được áp dụng trong nhiều trường hợp như bán hàng tại siêu thị, cửa hàng,… nhưng chủ yếu là do nhu cầu của người sử dụng lao động.

Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động bán thời gian bao gồm:

xem thêm: Có bao nhiêu loại hợp đồng lao động? Các loại hợp đồng lao động?

– thông tin các chủ thể tham gia hợp đồng

– Thời hạn và công việc trong hợp đồng

– Chế độ làm việc

– Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.

3. Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———******———

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Bán thời gian)

xem thêm: Phân biệt các loại hợp đồng lao động

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…., Chúng tôi gồm có:

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ..

Đại diện :.

Địa chỉ nhà: ….

Điện thoại: …

Và một bên là Ông/Bà:…

Sinh ngày: ….tháng …..năm ….Tại:..

Nghề nghiệp: …….

xem thêm: Quy định về ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn

Địa chỉ thường trú: …

Số CMND:……cấp ngày……/…/……

Số sổ lao động (nếu có): ….cấp ngày……./……./….

đồng ý ký kết hợp đồng lao động bán thời gian và cam kết thực hiện đúng các điều khoản sau:

Điều 1: Thời hạn và hợp đồng làm việc:

– Loại hợp đồng lao động: Nhân viên bán thời gian

– Dịch tài liệu từ ngôn ngữ…………..sang ngôn ngữ…………..và ngược lại.

Điều 2: Chế độ làm việc:

xem thêm: Quy định mới nhất về hợp đồng lao động không xác định thời hạn

– Sử dụng máy tính, điện thoại, máy fax, máy scan trong văn phòng công ty để phục vụ việc dịch tài liệu khi công ty yêu cầu.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1 – Quyền lợi:

Lương: Thỏa thuận trước khi nhận dịch tài liệu từ công ty.

– Hình thức trả lương: trả lương vào ngày 05 hàng tháng.

– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ, tết,..): Theo luật lao động

2 – Nghĩa vụ:

– Hoàn thành bản dịch trong thời gian thỏa thuận trước khi nhận tài liệu dịch.

xem thêm: Quy định mới nhất về hợp đồng lao động thời vụ, hợp đồng theo vụ việc

– Chất lượng bản dịch tốt, đúng văn phong truyền thống.

– Đền bù khi chất lượng bản dịch không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quy chế hoạt động của hội cha mẹ học sinh mới nhất

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động:

1 – Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng lao động.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ, quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2 – Quyền hạn:

– Quản lý nhân viên hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, thuyên chuyển, tạm dừng công việc).

xem thêm: Quy định của pháp luật về các loại hợp đồng lao động

– Hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của công ty.

Điều 5: Thực thi điều khoản:

– Đối với những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo quy định của thỏa ước lao động tập thể, trường hợp không có thỏa ước lao động tập thể thì áp dụng theo quy định của pháp luật lao động.

– Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày …..tháng…. …… Khi hai bên đã ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động có giá trị như nội dung của hợp đồng lao động này.

công nhân

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nhà tuyển dụng

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

xem thêm: Chuyển nhân viên sang công việc khác

4. Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng lao động bán thời gian:

– Thông tin của các bên trong hợp đồng: Yêu cầu người lao động và người sử dụng lao động ghi đầy đủ, chính xác, chi tiết các thông tin có liên quan như họ tên, địa chỉ, điện thoại, số chứng minh nhân dân (căn cước công dân), nghề nghiệp,…. các bên phải đảm bảo các thông tin trong hợp đồng là chính xác và giống với bản gốc của các giấy tờ có liên quan.

– Thời gian và công việc ghi trong hợp đồng: hợp đồng bán thời gian là hợp đồng nhân viên làm việc bán thời gian. Nếu người lao động là người nước ngoài thì văn bản hợp đồng phải được dịch sang ngôn ngữ đó (hoặc sử dụng hợp đồng song ngữ).

Chế độ làm việc sẽ do người sử dụng lao động quy định và ghi rõ trong hợp đồng. Nhân viên được sử dụng máy tính, điện thoại, máy fax, máy scan ngay tại văn phòng công ty để phục vụ cho việc dịch tài liệu khi công ty yêu cầu.

Quyền và nghĩa vụ của người lao động được cụ thể hóa ở trên trong quy định của Bộ luật lao động 2019 như:

-Được hưởng lương theo thỏa thuận, hình thức trả lương theo ngày thỏa thuận và hình thức trả có thể là tiền mặt hoặc chuyển khoản. Chế độ nghỉ phép theo quy định của Bộ luật lao động 2019.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại An Giang [Ly hôn nhanh tại An Giang]

– Nhưng người lao động phải có các nghĩa vụ tương ứng như: Hoàn thành bản dịch theo thời gian đã thỏa thuận trước khi nhận tài liệu dịch, đảm bảo chất lượng công việc tốt và chịu trách nhiệm bồi thường nếu chất lượng công việc không tốt. giảm.

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động cũng sẽ được ghi rõ trong hợp đồng và căn cứ vào quy định của Bộ luật lao động 2019:

– Người sử dụng lao động phải bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng lao động. Đồng thời thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

xem thêm: Quy định Luật lao động 2012 về nội dung hợp đồng lao động

Ngoài ra, NSDLĐ sẽ có một số quyền đối với NLĐ như: Quản lý NLĐ hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, thuyên chuyển, tạm đình chỉ công việc); Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của công ty;…

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh bất lợi, mâu thuẫn, tranh chấp, các bên cần thông báo kịp thời cho nhau để cùng tìm cách giải quyết. Các bên trong hợp đồng có thể tự hòa giải, thương lượng với nhau, nhưng trong trường hợp không tự hòa giải được thì các bên có thể đưa tranh chấp ra Tòa án để giải quyết. Điều này sẽ đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Mọi quyết định của Tòa án đều có giá trị ràng buộc.

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo quy định của thỏa ước lao động tập thể, trường hợp không có thỏa ước lao động tập thể thì áp dụng theo quy định của pháp luật lao động. Nếu có thỏa thuận khác thì phải được lập thành văn bản và được các bên đồng ý.

Sau khi thống nhất các điều khoản trên, người lao động và người sử dụng lao động sẽ tiến hành ký kết hợp đồng. Hiệu lực của hợp đồng lao động bán thời gian có hiệu lực kể từ ngày giao kết hoặc khi các bên thoả thuận. Khi hai bên đã ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động có giá trị như nội dung của hợp đồng lao động này.

Hợp đồng lao động bán thời gian phải được ban hành đầy đủ, chính xác về hình thức và nội dung theo quy định của pháp luật. Ngôn từ sử dụng trong hợp đồng phải ngắn gọn, súc tích, không được viết sai chính tả để tránh hiểu sai tinh thần của hợp đồng lao động bán thời gian.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian (partime) mới nhất 2022 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận