Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa và hướng dẫn cách soạn thảo

Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa là gì? Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa mới nhất? Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng ký gửi hàng hóa mẫu?

Trong giai đoạn hiện nay, một trong những vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của chủ thể là khách hàng đó là các thông tin liên quan đến việc ký gửi hàng hóa. Pháp luật nước ta cũng đã ban hành các quy định về vấn đề này. Việc ký gửi hàng hóa để có thể đảm bảo tính pháp lý thì cần phải có hợp đồng ký gửi. Vậy, hợp đồng uỷ thác là gì và nội dung cụ thể ra sao?

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại:

1. Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa là gì?

Hợp đồng ký gửi hàng hóa về cơ bản được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên về hàng hóa, trong đó chủ thể là chủ sở hữu tài sản sẽ chuyển giao quyền định đoạt tạm thời cho chủ thể là người nhận hàng hóa. Trong trường hợp này sẽ có thù lao về tiền công, hoa hồng cho đối tượng là người nhận ký gửi. Hiểu một cách đơn giản, hợp đồng ký gửi hàng hóa là hợp đồng mà bên ký gửi yêu cầu bên nhận ký gửi bán hàng hóa thay cho mình và bên ký gửi sẽ nhận thù lao theo thỏa thuận. Như vậy, chúng ta sẽ có thể hiểu rằng, về bản chất, ký gửi hàng hóa cũng là một dịch vụ thương mại. Và hợp đồng ký gửi hàng hóa có ý nghĩa rất lớn đối với cả bên gửi hàng và bên nhận hàng.

2. Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa dùng để làm gì?

Quá trình các chủ thể thực hiện việc ký gửi hàng hóa là việc bên có tài sản chuyển giao quyền quản lý và định đoạt tạm thời tài sản của mình cho bên nhận ký gửi thông qua một hợp đồng cụ thể. Đó được gọi là hợp đồng ký gửi. Hợp đồng lô hàng được thành lập, chủ đề là người nhận hàng có quyền bán hoặc định đoạt tài sản theo cách khác. Hợp đồng Ký gửi hàng hóa là cơ sở pháp lý quan trọng cho các bên. Trên thực tế, trong giai đoạn hiện nay, hHợp đồng ký gửi hàng hóa được sử dụng nhiều và là một loại hợp đồng khá phổ biến.

3. Hình thức hợp đồng uỷ thác:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

HỢP ĐỒNG THI CÔNG

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin sửa bằng tốt nghiệp và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Hợp đồng số……/HĐKG

Hợp đồng này được lập ngày … tháng … năm ….Tại: …
Chúng tôi gồm có:

I. BÊN GIAO HÀNG:… (Tên doanh nghiệp hoặc chủ sở hữu) ……

Địa chỉ nhà: ……

Điện thoại: ……

Đại diện là Ông (Bà):…… Số CMND…….

Cấp ngày……tại….

II. BÊN ĐẠI LÝ BÁN:….. (tên cửa hàng, siêu thị)

Người trình bày là: ……. Số CMND …… Cấp ngày …… tại ……

Địa chỉ nhà: …….

Điện thoại: ……

Hai bên thống nhất làm hợp đồng ký gửi hàng hóa với các điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

1. Chủ hàng…. Giao cho đại lý phát hành, phân phối, bán lẻ theo phương thức ký gửi các mặt hàng, giá cả, số lượng và mức hoa hồng được chiết khấu theo bảng dưới đây:

Không Tên sản phẩm Đơn vị Số lượng Đơn giá Miễn giảm thành tiền Ghi chú cộng

2. Các cửa hàng chủ yếu bán hàng theo phương thức giao hàng thu tiền. Chỉ bán lại cho khách hàng khi được chủ hàng đồng ý và đưa ra các điều kiện hợp lý.

3. Cửa hàng có quyền trả lại những mặt hàng khó tiêu thụ bất cứ lúc nào, có quyền từ chối nhận ký gửi những mặt hàng chậm tiêu.

Điều 2: Quy cách giao nhận

Chủ hàng phải chịu mọi thủ tục và chi phí giao hàng, đồng thời phải báo trước cho chủ cửa hàng địa điểm nhận hàng (nếu không thể mang trực tiếp đến cửa hàng).

Sau khi nhận hàng, cửa hàng chịu trách nhiệm về việc hư hỏng, mất mát, mặc dù quyền sở hữu hàng hóa tại cửa hàng vẫn thuộc về bên giao hàng và có quyền thu hồi hàng đã ký gửi bất cứ lúc nào.

Điều 3: Phương thức thanh toán

Cửa hàng thực hiện kiểm hàng và thanh toán theo các phương thức sau:

Điều 4: Treo bảng tên chủ cửa hàng

1. Cửa hàng muốn treo biển hiệu kinh doanh của chủ hàng phải được sự đồng ý của chủ hàng.

2. Bảng hiệu do chủ hàng thiết kế theo đúng quy cách Nhà nước cho phép.

Điều 5: Bảo hành, sửa chữa hàng hóa

1. Cửa hàng được thay mặt chủ hàng (ở xa) thực hiện chức năng, bảo hành, sửa chữa hàng hóa trong quá trình giao dịch với khách hàng, theo thời hạn chủ hàng quy định và phải thanh toán chi phí sửa chữa. , cung cấp phụ tùng và hàng hóa thay thế.

2. Việc đào tạo nghiệp vụ lắp ráp, bảo hành, sửa chữa là trách nhiệm của chủ hàng đối với người của cửa hàng đại lý.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Hà Nam [Ly hôn nhanh tại Hà Nam]

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng ký gửi không cho phép cửa hàng giao cho bên thứ ba. Bên nào cần chấm dứt hợp đồng vào thời điểm nào thì phải thông báo cho bên kia biết trong thời hạn … ngày. Thời gian, địa điểm và chi phí vận chuyển hàng hóa sẽ do bên chấm dứt hợp đồng chịu.

Quy tắc thứ 7: Giải quyết tranh chấp

Khi phát sinh tranh chấp trong hợp đồng này, hai bên chủ động thương lượng để giải quyết, chỉ khởi kiện ra Tòa án khi nội dung tranh chấp có giá trị lớn mà hai bên không thể hòa giải được.

Hợp đồng ủy thác này được lập thành …. sao chép. Mỗi bên giữ …. bản sao có cùng giá trị.

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

Dấu hiệu

ĐẠI DIỆN CỬA HÀNG

Dấu hiệu

4. Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng ký gửi hàng hóa mẫu:

Việc soạn thảo hợp đồng ký gửi hàng hóa cụ thể bao gồm các nội dung sau:

– Phần mở đầu của hợp đồng ký gửi bao gồm các thông tin về quốc hiệu, khẩu hiệu; tên biên bản là hợp đồng ký gửi hàng hóa; ngày lập hợp đồng ký gửi; thông tin hai bên.

– Trong quá trình soạn thảo hợp đồng ký gửi hàng hóa, trong phần nội dung của hợp đồng ký gửi hàng hóa, khi thực hiện các chủ thể cần lưu ý một số điểm sau:

+ Về vấn đề giao nhận, chủ cửa hàng bên giao hàng sẽ chịu trách nhiệm về mọi thủ tục, chi phí giao hàng và cần thông báo trước cho bên chủ cửa hàng về địa điểm giao hàng nếu trong trường hợp bên ký gửi không thể mang hàng đến. trực tiếp đến cửa hàng cho người nhận hàng.

Ngoài ra, sau khi nhận hàng ký gửi, cửa hàng sẽ chịu trách nhiệm về hư hỏng, mất mát, mặc dù quyền sở hữu hàng hóa tại cửa hàng vẫn thuộc về bên giao hàng và có quyền thu hồi. lô hàng bất cứ lúc nào.

+ Đối với hình thức thanh toán: Cửa hàng sẽ kiểm hàng và thanh toán theo đúng phương thức: bán hết hàng rồi giao hàng thu tiền sau khi đã trừ chiết khấu hoa hồng hoặc thanh toán vào ngày cố định trong tháng sau. khi kiểm tra thực tế hàng bán.

+ Về quyền và nghĩa vụ của người nhận hàng:

Về quyền và nghĩa vụ của bên nhận ký gửi, bên ký gửi sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng ký gửi.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thỏa ước lao động tập thể và hướng dẫn mới nhất 2023

Đối tượng là người nhận ký gửi sẽ nhận được thù lao từ người ký gửi và các chi phí hợp lý khác.

Chủ thể là bên nhận ký gửi phải thực hiện các chỉ dẫn của bên ký gửi theo đúng nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Chủ thể là người nhận hàng sẽ không chịu trách nhiệm về việc hàng hóa đã được giao theo đúng thỏa thuận cho người gửi hàng.

Chủ thể là người nhận hàng sẽ phải bảo mật những thông tin liên quan đến việc thực hiện hợp đồng ký gửi.

Chủ thể là người nhận ký gửi mua bán hàng hóa theo sự thỏa thuận giữa các chủ thể trong hợp đồng.

Chủ thể là bên nhận ký gửi có trách nhiệm thông báo cho bên nhận ký gửi những vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng ký gửi.

Chủ thể là bên nhận ký gửi phải bảo quản tài sản, tài liệu được giao để thực hiện hợp đồng ký gửi.

Chủ thể là người nhận hàng giao tiền, giao hàng ký gửi theo thỏa thuận.

+ Về việc chấm dứt hợp đồng, chủ thể cần lưu ý nội dung hợp đồng và không được để cửa hàng thực hiện việc chuyển nhượng cho bên thứ ba. Thời gian cũng như địa điểm và chi phí vận chuyển hàng hóa sẽ do chủ thể chủ động chấm dứt hợp đồng chịu, cần ghi rõ chính xác số tiền và các nội dung khác có liên quan.

– Khi kết thúc hợp đồng ký gửi hàng hóa, đại diện bên chủ hàng và đại diện bên hàng cần ký và ghi rõ vào biên bản.

Lưu ý về hợp đồng ký gửi:

– Về nội dung và mục đích của hợp đồng uỷ thác, các chủ thể tuyệt đối không được vi phạm những điều cấm của pháp luật và đạo đức xã hội. Pháp luật nghiêm cấm hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Đối với hình thức hợp đồng ký gửi hàng hóa khi ký gửi cho thương nhân, mục đích chính của việc ký gửi hàng hóa của các chủ thể sẽ là hưởng lợi. Và, điều này sẽ cần phải được lập thành văn bản và các hình thức có hiệu lực pháp lý tương đương khác.

– Các bên trong hợp đồng ký gửi hàng hóa cũng cần thống nhất nội dung thỏa thuận rõ ràng về các điều khoản.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hóa và hướng dẫn cách soạn thảo của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận