Mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất 2023 và hướng dẫn soạn thảo

Có thể hiểu hợp đồng kinh tế đóng vai trò trung gian, cầu nối giữa các chủ thể. Vì vậy, đây là tài liệu đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, hoàn thiện và tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Vậy những vấn đề cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng kinh tế là gì?

1. Hợp đồng kinh tế là gì?

Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng để thực hiện các hoạt động sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận khác có liên quan đến mục đích kinh doanh. xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên.

Hợp đồng được lập ra nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng và là cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Một số loại hợp đồng kinh tế phổ biến:

– Hợp đồng kinh tế mua bán..

– Hợp đồng kinh tế song ngữ.

– Hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh..

– Hợp đồng kinh tế xây dựng.

– Hợp đồng kinh tế, thương mại.

– Hợp đồng kinh tế giữa cá nhân và công ty.

2. Hình thức hợp đồng kinh tế:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———–

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

SỐ:……./HĐMB

V/v Mua bán hàng hóa, cung ứng vật tư……………….

– Căn cứ Bộ luật Dân sự;

– Căn cứ Luật Thương mại;

– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày……. tháng ……. năm 20…, tại trụ sở CÔNG TY……

Địa chỉ nhà: ………

A/ Đại diện Bên A:

Người mua:……

Địa chỉ trụ sở chính: ……

MST: …………Điện thoại:…………

Người đại diện: (Ông/Bà) ………… Chức vụ: Giám đốc

B/ Đại diện Bên B:

Người mua: ………

Địa chỉ trụ sở chính: ………….

MST: ………… Điện thoại:……

Người đại diện: (Ông/Bà)…….. Chức vụ: Giám đốc

Hai bên đã bàn bạc và thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với các điều khoản sau:

Điều 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên B đồng ý bàn giao cho Bên A:

Số Tên sản phẩm Bài học Số lượng đơn giá

(đồng)

Giá trước tháng 5ô uế (đồng) giá sau bán hàngkhông bán được

(đồng)

đầu tiên. 2. 3. Thêm vào Chữ:

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

1. Phương thức thanh toán: Thanh toán tiền mặt

2. Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam

3. Tiến độ thanh toán:

+ Bên A sẽ tạm ứng cho Bên B 60% Giá trị Hợp đồng trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được Giấy đề nghị tạm ứng của Bên B.

+ Bên A sẽ thanh toán 40% khối lượng giao hàng tương ứng cho Bên B trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hàng hóa và chứng từ thanh toán hợp lệ của Bên B.

Hồ sơ thanh toán bao gồm:

– Giấy đề nghị thanh toán của Bên B gửi cho Bên A.

– Hóa đơn thông thường hợp lệ;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin chuyển công tác của giáo viên kèm hướng dẫn

– Biên bản giao nhận hàng hóa có xác nhận của hai bên;

– Bảng tổng hợp khối lượng, giá trị hàng giao.

– Biên bản nghiệm thu chất lượng sản phẩm sau thời gian bảo hành.

ĐIỀU 3. CHẤT LƯỢNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Bên B cung cấp cây theo thời gian yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận. Vật tư được cung cấp phù hợp với yêu cầu tại Điều 3 của Hợp đồng.

2. Trường hợp cần thay thế hàng hóa không đúng với thỏa thuận quy định tại Điều 3 của hợp đồng, Bên yêu cầu thay thế phải báo trước cho Bên kia biết rõ lý do, Bên B sẽ thay thế hàng hóa đó. hàng hóa có cùng quy cách, chất lượng, giá trị bằng hoặc tốt hơn hàng hóa gốc. Mọi thay đổi phải được sự chấp thuận của cả hai bên.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Hợp đồng này;

2. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Bên B hoàn thành công việc đúng thời hạn;

3. Cử người giám sát việc giao nhận hàng hóa, xác nhận vào biên bản giao nhận hàng hóa với số lượng, khối lượng đúng với số lượng hàng hóa giao nhận thực tế tại thời điểm giao nhận;

4. Bên A có quyền từ chối nhận hàng nếu phát hiện Bên B cung cấp hàng hóa không đúng như thỏa thuận của hai bên tại Điều 3, bao gồm và không loại trừ việc đảm bảo về số lượng và chất lượng như đã thỏa thuận giữa hai bên. hai bên. ;

5. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại Hợp đồng này và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐẢNG

1. Cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của số hàng hóa nêu trên. Đảm bảo Bên A được miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý và có chức năng kinh doanh theo quy định của pháp luật;

2. Bên B cam kết cung cấp hàng hóa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng. Trong quá trình giao hàng dưới sự xác nhận của hai bên, nếu phát hiện Bên B cung cấp hàng hóa không đạt yêu cầu về chất lượng theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng thì Bên B sẽ phải chịu trách nhiệm. thay thế bằng hàng mới 100% và phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định tại Điều 3 mà không phát sinh thêm bất kỳ khoản chi phí nào.

3. Giao hàng cho Bên A đúng thời gian theo tiến độ quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này;

4. Chịu trách nhiệm lập toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc nghiệm thu khối lượng, bàn giao, thanh toán theo yêu cầu của Bên A;

5. Chịu trách nhiệm hoàn toàn và vô hạn về các tai nạn lao động xảy ra trong quá trình thực hiện công việc của Bên B cho đến khi bàn giao hàng cho Bên A;

6. Chịu trách nhiệm hoàn toàn và vô hạn về những rủi ro xảy ra đối với hàng hóa trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa cho Bên A;

Xem thêm bài viết hay:  Biên bản đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ từ năm 2023 trở đi

7. Không được chuyển nhượng Hợp đồng này hoặc một phần Hợp đồng này cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý của Bên A;

8. Cung cấp hóa đơn tài chính hợp pháp theo quy định cho Bên A;

9. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại Hợp đồng này và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 6. KHÔNG BAO GIỜ KHÁNG LỰC

Sự kiện bất khả kháng là những sự kiện xảy ra một cách khách quan và nằm ngoài khả năng kiểm soát của các bên như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, sạt lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra. chiến tranh, v.v. và các thảm họa bất khả kháng khác, sự thay đổi chính sách hoặc cấm đoán của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Khi sự cố xảy ra, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng cũng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ khi sự kiện bất khả kháng xảy ra. Sức cản.

ĐIỀU 7. VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

1. Trường hợp Bên A quá hạn thanh toán theo quy định tại Khoản 4.3 Điều 4 của Hợp đồng này thì Bên A phải chịu thêm một khoản lãi suất tính theo lãi suất cho vay kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển. Ngân hàng Phát triển Việt Nam (BIDV) quy định thời điểm chậm nộp, tính trên số tiền và thời gian chậm nộp.

2. Nếu Bên B giao hàng chậm so với tiến độ nêu tại Khoản 2.1 Điều 2, Bên B phải chịu phạt 0,2% (hai phần trăm không) Giá trị Hợp đồng tính trên 01 (một) lần giao hàng lùi ngày.

ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Các Bên, đại diện các Bên cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung, điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng; Không Bên nào được đơn phương sửa đổi nội dung của Hợp đồng. Mọi bổ sung, sửa đổi các điều khoản của Hợp đồng phải được hai Bên thống nhất bằng văn bản hoặc Phụ lục hợp đồng;

2. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Hợp đồng, hai Bên cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và tôn trọng. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày phát sinh tranh chấp, nếu không thỏa thuận được thì hai bên thống nhất đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết. Đồng thời, trong thời gian tranh chấp đang được giải quyết, Các Bên phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này – trừ vấn đề đang tranh chấp;

3. Khi hai bên đã thực hiện đầy đủ các điều khoản quy định trong hợp đồng thì hợp đồng này đương nhiên được thanh lý.

4. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 (hai) bản, Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định cưỡng chế thu hồi đất kèm hướng dẫn chi tiết

ĐẠI DIỆN BỞI A ĐẠI DIỆN BÊN

3. Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng kinh tế:

Phần thông tin các bên trong hợp đồng yêu cầu người đại diện của hai bên ghi đầy đủ, chính xác, chi tiết và rõ ràng các thông tin như họ tên. địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế,..

Điều 1. Nội dung làm việc: các bên ghi đầy đủ thông tin về tên hàng, số lượng, giá hàng, giá trước thuế và giá trước thuế.

Điều 2. Phương thức thanh toán và tiến độ thanh toán

Các chủ thể tham gia sẽ ký kết sẽ thỏa thuận với nhau về phương thức thanh toán là bằng tiền mặt hoặc chuyển loại tiền sử dụng nếu thanh toán bằng tiền mặt. Trong hợp đồng cũng phải đề cập đến hồ sơ thanh toán bao gồm:

– Giấy đề nghị thanh toán của Bên B gửi cho Bên A.

– Hóa đơn thông thường hợp lệ;

– Biên bản giao nhận hàng hóa có xác nhận của hai bên;

– Bảng tổng hợp khối lượng, giá trị hàng giao.

– Biên bản nghiệm thu chất lượng sản phẩm sau thời gian bảo hành.

Điều 3. Yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật: Bên B cung cấp thông tin về chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, nguyên vật liệu cần thiết.

Điều 4, Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng được quy định rõ ràng để các bên nắm bắt và thực hiện đầy đủ. Các bên cần cam kết thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ đã ghi trong hợp đồng.

Điều 6. Điều khoản về bất khả kháng: Khi xảy ra sự cố, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng cũng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong thời hạn 07 (bảy) ngày ngay lập tức. khi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Quy tắc thứ 7. Các bên sẽ thỏa thuận với nhau về những hành vi bị coi là vi phạm hợp đồng và mỗi hành vi sẽ có những chế tài nhất định.

Các Bên, đại diện các Bên cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung, điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng; Không Bên nào được đơn phương sửa đổi nội dung của Hợp đồng. Mọi bổ sung, sửa đổi các điều khoản của Hợp đồng phải được hai Bên thống nhất bằng văn bản hoặc Phụ lục hợp đồng.

Nếu có tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên có thể tự hòa giải, nhưng trong trường hợp không tự hòa giải được thì tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án để giải quyết. Sau khi thống nhất các điều khoản trên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng.

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

– Bộ luật Dân sự 2015.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất 2023 và hướng dẫn soạn thảo của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận