Mẫu hợp đồng dịch vụ khuyến mại mới và chuẩn nhất 2023

Hợp đồng khuyến mại dịch vụ là mẫu hợp đồng dịch vụ được các bên giao kết khi có nhu cầu. Vậy nội dung và hình thức của mẫu hợp đồng dịch vụ khuyến mại như thế nào, soạn thảo mẫu văn bản này như thế nào?

1. Mẫu hợp đồng dịch vụ khuyến mại là gì?

Hợp đồng theo quy định tại Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015 được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng có thể được giao kết bằng văn bản hoặc bằng lời nói, một số hình thức hợp đồng phải được giao kết bằng văn bản mới có hiệu lực.

Hợp đồng dịch vụ khuyến mại là văn bản thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng là bên sử dụng dịch vụ khuyến mại và bên cung cấp dịch vụ khuyến mại với các nội dung sau: Thỏa thuận giữa các bên về nội dung chương trình khuyến mại, nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại, trách nhiệm của các bên đối với chương trình khuyến mại cũng như quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Mục đích của hợp đồng dịch vụ khuyến mại: khi người sử dụng dịch vụ khuyến mại và bên cung cấp dịch vụ khuyến mại có nhu cầu thì hai bên sẽ cùng nhau ký kết hợp đồng này nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của nhau. . Hợp đồng khuyến mại dịch vụ là văn bản thể hiện cơ sở pháp lý ràng buộc giữa các bên, là cơ sở để các bên giải quyết nếu có tranh chấp xảy ra.

2. Mẫu hợp đồng dịch vụ khuyến mại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ KHUYẾN MÃI

Số:

– Căn cứ quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ quy định của Luật Thương mại 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ quy định tại Nghị định 37/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC hướng dẫn khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định 37/2006/NĐ -CP chi tiết

Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, vào , lúc , chúng tôi bao gồm:

NGƯỜI DÙNG DỊCH VỤ (BÊN A)

Tên công ty:

Số ĐKKD: do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp

Số tài khoản: Ngân hàng:

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại: Fax:

Trang web: Email:

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: Chức vụ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: tại:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại: Email:

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B)

Tên tổ chức:

Mã số doanh nghiệp: (đối với doanh nghiệp) do Phòng đăng ký kinh doanh cấp

doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày cấp

Quyết định thành lập số: (đối với tổ chức) cấp bởi

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn yêu cầu chặn xe tải vào đường nội bộ và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

ngày:

Số tài khoản: Ngân hàng:

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại: Fax:

Trang web: Email:

Đại diện pháp lý:

Ông/Bà: Chức vụ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: tại:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại: Email:

XEM XÉT ĐIỀU ĐÓ:

– Bên A cần triển khai chương trình khuyến mại. Bên A chấp thuận cho Bên B thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của Bên A đang trực tiếp kinh doanh.

– Bên B là…. (tổ chức/doanh nghiệp) được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chuyên nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động khuyến mại hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.

Trên cơ sở thỏa thuận, hai bên thống nhất nội dung của hợp đồng này với các điều kiện và điều khoản sau:

Điều 1: GIẢI THÍCH TỪ

Trong Hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu là:

1.1. Khuyến mại: là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

1.2. Thời hạn: là thời hạn có hạn để Bên B hoàn thành việc thực hiện quảng cáo khuyến mại theo yêu cầu của Bên A.

1.3. Thời hạn: là khoảng thời gian có hiệu lực của hợp đồng và khuyến mãi này.

1.4. Phụ lục hợp đồng: (nếu có) là toàn bộ tài liệu bao gồm các thông tin về nội dung dịch vụ hợp tác, các thông tin sửa đổi, bổ sung do đại diện có thẩm quyền của hai bên ký kết đính kèm. được đính kèm và tạo thành một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.

(Hai bên có thể thêm các định nghĩa cần thiết tùy theo hình thức khuyến mại)

Điều 2: NỘI DUNG DỊCH VỤ

2.1. Bên A đồng ý cho Bên B tổ chức thực hiện chương trình khuyến mại cho các sản phẩm, dịch vụ của Bên A; và Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mại cho các sản phẩm, dịch vụ của Bên A đang trực tiếp kinh doanh.

2.2. Khuyến mãi cụ thể như sau:

– Hình thức khuyến mại:

Phạm vi khuyến mãi:

– Đối tượng áp dụng:

– Thể lệ: (điều kiện chương trình)

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC LÀM TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Nội dung khuyến mại

2. Chi tiết khuyến mãi

(Nêu rõ giá trị; số lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; phí dịch vụ; số tiền thu của khách hàng phải trả cho bên A; thời hạn; số lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại tối thiểu, tối đa đối với từng đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; điều kiện khuyến mại;….)

Điều 3: PHÍ DỊCH VỤ:

Bên A có nghĩa vụ thanh toán phí dịch vụ cho Bên B cụ thể như sau:

3.1. Bên A có nghĩa vụ thanh toán phí dịch vụ cho Bên B:

(chữ: )

3.2. Phí dịch vụ nêu trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

Điều 4: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN:

Hai bên thống nhất hình thức thanh toán như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy mời dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

– Tiền mặt;

– Chuyển khoản: Số tài khoản tại Ngân hàng

– Một dạng khác:

Phương thức thanh toán:

ghi rõ thời gian, địa điểm, người thanh toán, cách thức lập hóa đơn; nếu thanh toán

Trường hợp thanh toán chia làm nhiều đợt thì phải ghi rõ thông tin của từng lần thanh toán).

Điều 5: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A (BÊN DÙNG DỊCH VỤ)

5.1. Cung cấp cho Bên B thông tin về hàng hóa/dịch vụ khuyến mại và sử dụng để khuyến mại

thương mại: giá của một hoặc nhiều loại hàng hóa/dịch vụ, thông tin về hàng hóa/dịch vụ, thương mại

nhãn hiệu của hàng hóa/dịch vụ áp dụng trong chương trình khuyến mại.

5.2. Thông báo nội dung chương trình khuyến mại này đến toàn thể nhân viên bên A. Có thái độ phục vụ tận tình, chuẩn bị đội ngũ nhân sự đảm bảo phục vụ khách hàng tốt nhất trong thời gian voucher có hiệu lực.

5.3. Đảm bảo và chịu trách nhiệm về nguồn gốc, xuất xứ, tính hợp pháp của hàng hóa/dịch vụ cung cấp trong chương trình khuyến mại nêu trên.

5.4. Đảm bảo và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng trong thời gian bên B triển khai chương trình khuyến mại.

5.5. Tiếp nhận và không phân biệt đối xử với khách hàng sử dụng dịch vụ khuyến mại.

5.6. Xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng theo quy định.

5.7. Thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng này, thỏa thuận hợp tác và các phụ lục của nó

đồng (nếu có).

5.8. Thực hiện đúng quy định của pháp luật khi tổ chức chương trình khuyến mại.

5.9. Thanh toán chi phí dịch vụ cho Bên B theo thỏa thuận trong hợp đồng này.

5.10. Hỗ trợ Bên B thực hiện chương trình khuyến mại trên, cụ thể:

5.11. Trong trường hợp có vấn đề phát sinh trong quá trình khuyến mãi, Bên A và Bên B có trách nhiệm tìm ra nguyên nhân và cùng nhau bàn bạc giải quyết thiệt hại cho các bên liên quan trong từng trường hợp cụ thể. đặc biệt.

5.12. Bên A cử: Ông/Bà. Chức vụ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: tại:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại: Email:

Là người chịu trách nhiệm liên hệ và hỗ trợ bên B thanh toán theo điều 4 của hợp đồng

đồng xu này.

5.13. Bên A yêu cầu Bên B thanh toán chuyển khoản cho Bên A (nếu có) theo nội dung sau:

Doanh nghiệp thụ hưởng:

Số tài khoản:

Ngân hàng:

Điều 6: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B (BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ)

6.1. Thực hiện các chương trình khuyến mại cho hàng hóa/dịch vụ của Bên A theo thể lệ đã thỏa thuận tại

Điều 2 của hợp đồng này.

6.2. Thu tiền của khách hàng cho bên A (nếu có).

6.3. Thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này và các điều khoản trong các phụ lục của hợp đồng này (nếu có).

6.4. Xuất hóa đơn phí dịch vụ cho Bên A theo quy định.

6.5. Thanh toán đúng hạn cho Bên A theo Điều 4 của hợp đồng này.

Mọi thắc mắc về thanh toán vui lòng liên hệ: Mr/Ms

Xem thêm bài viết hay:  Thủ tục chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp về quê

Số điện thoại: Email:

Điều 7: BẢO MẬT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VÀ CHẤM DỨT

7.1. Hai bên đồng ý và xác nhận không bên nào tiết lộ nội dung của hợp đồng này cho bất kỳ bên nào khác bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia.

7.2. Hai bên có quyền điều chỉnh, bổ sung các điều khoản trong hợp đồng này, các phụ lục của thỏa thuận thỏa thuận (nếu có) và phụ lục hợp đồng (nếu có) nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trên cơ sở thương lượng.

Điều 8: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ đến

Điều 9: TRƯỜNG HỢP TRÁCH NHIỆM CHÍNH

9.1. Hai bên thống nhất rằng những trường hợp sau đây là bất khả kháng và theo đó, các bên sẽ không phải chịu

trách nhiệm đối với sự chậm trễ hoặc hoàn thành dịch vụ không theo kế hoạch:

– Thiên tai, lũ lụt;

– Hệ thống thiết bị gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành hoặc do hạn chế về công suất trình độ kỹ thuật hệ thống thiết bị;

9.2. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, một bên phải thông báo ngay cho bên kia bằng văn bản về việc không thực hiện nghĩa vụ của mình vì lý do bất khả kháng, và sẽ khắc phục trong thời hạn kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng bằng chứng về việc xảy ra sự kiện bất khả kháng và khoảng thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng sự phản kháng đó đối với bên kia.

9.3. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, nghĩa vụ của các bên tạm thời chưa được thực hiện mà sẽ được khôi phục ngay lập tức các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng khi chấm dứt bất kỳ sự kiện nào trường hợp bất khả kháng hoặc khi sự kiện bất khả kháng đó được loại bỏ.

QUA MỘT BÊN

(Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

MẶT B

(Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

3. Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng dịch vụ khuyến mại:

Người soạn thảo hợp đồng dịch vụ khuyến mại phải đảm bảo đầy đủ nội dung và hình thức để văn bản thể hiện một hình thức văn bản chính xác và hiệu quả.

Theo đó, về hình thức của mẫu văn bản, người soạn thảo cần đáp ứng các lưu ý soạn thảo sau:

Góc giữa trên cùng của dòng chữ là tên mẫu hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

Về nội dung mẫu văn bản: thông tin của bên sử dụng dịch vụ khuyến mại và bên cung cấp dịch vụ khuyến mại, thông tin về chương trình khuyến mại, quyền và nghĩa vụ của các bên.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu hợp đồng dịch vụ khuyến mại mới và chuẩn nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận