Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác, làm việc mới nhất 2023

Giấy xác nhận thời gian công tác, xác nhận thời gian công tác là đơn xác nhận quá trình công tác cũng như thời gian công tác tại đơn vị đó. Bạn phải viết giấy xác nhận thời gian công tác, xác nhận thời gian công tác để giám đốc/thủ trưởng đơn vị xem xét xác nhận.

1. Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác:

Download Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác

CỘNG ĐỒNGMỘT CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——–o0o———

(Đầu tiên)…ngày….tháng….năm 20….

ĐĂNG KÍ XÁC NHẬN THỜI GIAN LÀM VIỆC

Kính thưa: ….(2)

Họ và tên: …..Ngày sinh:….

Chứng minh nhân dân/Số căn cước công dân: …..

Phạm vi Ngày: …. Nơi cấp: Công an tỉnh…

Trình độ chuyên môn:…(3)

Hộ khẩu thường trú: ….

Nơi ở hiện nay: ….

Tôi làm đơn này kính đề nghị quý cơ quan/đơn vị xác nhận những nội dung sau:

Tôi đã (hoặc đang) làm việc tại: Công ty…

Địa chỉ:…

Fax Điện thoại:…

Thời gian làm việc: từ … /… /… đến … /… /…

Loại hợp đồng lao động:..(4)

Chức vụ đảm nhiệm:…(5)

Công việc chính được giao…..(6)..

Lý do xác nhận công việc:…

Nhận xét trong quá trình làm việc:….(7)

Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của quý vị.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI NỘP ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NƠI LÀM VIỆC
(ký tưởngGHTôi họ và tên, xác nhận) (8)

2. Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác:

Download mẫu giấy xác nhận thời gian làm việc

CỘNG ĐỒNGMỘT CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——–o0o———

(1)…, ngày….tháng….năm 20….

CHỨNG NHẬN

THỜI GIAN LÀM VIỆC THỰC TẾ

Kính thưa: ….(2)

Họ và tên: ….Ngày sinh:….

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ….

Ngày cấp: … Nơi cấp: Công an tỉnh…

Hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại:…

Xin xác nhận quá trình công tác thực tế của tôi tại cơ quan/đơn vị như sau:

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

3. Hướng dẫn cách viết đơn xác nhận thời gian công tác và giấy xác nhận thời gian công tác:

(1) Nơi cư trú của người nộp đơn là nơi thường trú hoặc tạm trú của người nộp đơn, cũng có thể là nơi làm việc của người nộp đơn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thư mời tham dự tiệc tất niên cuối năm đẹp và mới nhất

(2) Kính gửi Ban Giám đốc/Thủ trưởng các đơn vị hoặc các bộ phận có thẩm quyền khác.

(3) Trình độ chuyên môn là trình độ đào tạo cao nhất tại thời điểm khai báo. Ví dụ: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp,…

(4) Ghi rõ loại hợp đồng làm việc tại Công ty/đơn vị, có thể là hợp đồng lao động không xác định thời hạn; hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 năm đến 03 năm; hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng hoặc hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng; hợp đồng học việc; Hợp đồng thử việc…

(5) Chức vụ do Công ty giao tại thời điểm khai báo. Ví dụ: Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự; Chuyên gia tư vấn pháp luật; …

(6) Ví dụ: chuyên viên tư vấn pháp luật chuyên về dân sự, phó trưởng phòng thường trực phòng hành chính nhân sự chuyên về tuyển dụng viên chức, v.v.

(7) Bản tự kiểm điểm trong quá trình công tác tại cơ quan, đơn vị.

(8) Ví dụ: Khẳng định các khai báo về quá trình công tác thực tế của Ông/Bà…… nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật.

4. Những lưu ý khi xin xác nhận thời gian công tác:

– Ghi rõ khoảng thời gian hoặc ngày, tháng, năm muốn xác nhận thời gian làm việc;

– Nêu rõ vị trí việc làm và nhiệm vụ cụ thể được phân công trong thời gian làm việc;

– Ghi rõ lý do đề nghị cấp giấy xác nhận thời gian công tác. Ví dụ do cần xin giấy xác nhận thời gian công tác tại cơ quan/đơn vị để xin visa du học…;

– Đề nghị ban giám đốc/thủ trưởng đơn vị xem xét, giải quyết.

– Mỗi cơ quan, đơn vị chỉ được xác nhận thông tin của một cá nhân trong thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị đó.

– Xác nhận của cơ quan/đơn vị xác nhận phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật của cơ quan/đơn vị xác nhận đó.

và đóng dấu.

5. Thời gian làm việc được xét tuyển đặc cách viên chức:

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào Luật sư! Tôi đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm, hiện đang giảng dạy tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hội An, Quảng Nam. Ngày 01/09/2012 tôi được tuyển dụng vào giảng dạy tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, theo quyết định tuyển dụng của Sở Giáo dục và Đào tạo, mức lương là 85%, hợp đồng lao động có thời hạn. Ngày 01/11/2012 tôi được hưởng 100% lương theo luật lao động. Hiện thành phố đang có quy trình tuyển dụng viên chức đặc biệt. Xin hỏi trường hợp của tôi có đủ điều kiện trong năm công tác để được xét tuyển đặc cách không?

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu nghị quyết chi bộ hàng tháng mới và chuẩn nhất

Xin cảm ơn Luật sư!

Luật sư tư vấn:

Theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Điều 14 quy định về tuyển dụng đặc cách.

Trường hợp bạn muốn hỏi về điều kiện thời gian làm việc thì ngoài ra tại điểm a khoản 1 Điều 17 Thông tư 15/2012/TT-BNV còn hướng dẫn cụ thể việc xác định điều kiện về thời gian làm việc để được hưởng chế độ đặc biệt. cách đánh giá công chức.

Như vậy, theo quy định trên, việc xét tuyển viên chức đặc cách được căn cứ vào điều kiện đăng ký dự tuyển và yêu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã làm việc từ năm 2012 tính đến nay là 2016, tức là bạn đã có trên 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành, lĩnh vực hoạt động cần tuyển dụng. Tuy nhiên, bạn cũng phải đảm bảo trong thời gian làm việc không vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật, được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phải đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí công tác. Vị trí việc làm cần tuyển dụng bảo đảm điều kiện để được xét đặc cách tuyển dụng viên chức.

6. Thời gian công tác để tính thâm niên nhà giáo:

Tóm tắt câu hỏi:

Xin luật sư tư vấn cho tôi trường hợp sau: Một giảng viên đại học được tuyển dụng năm 2004 tại trường đại học A, làm việc đến năm 2012 thì nhà trường thôi việc (không phải chuyển công tác) và làm việc tại trường đại học B từ tháng 1/2013, đến tháng 1/2014, hết thời gian tập sự, tính đến nay thâm niên nhà giáo được tính như thế nào? Thời gian công tác tại trường A có được tính để hưởng thâm niên nhà giáo không?: Tôi xin chân thành cảm ơn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc công ty

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định điều kiện, thời điểm tính hưởng, không tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Ngoài ra, căn cứ Điều 2 Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề , mức phụ cấp thâm niên nghề quy định tại Điều 3 Nghị định 54/2011/NĐ-CP.

Như vậy, nếu bạn có thời gian giảng dạy từ đủ 5 năm trở lên và thời gian này liên tục, không bị ngắt quãng thì bạn đủ điều kiện hưởng thâm niên nhà giáo. Trường hợp của bạn đã bị gián đoạn một năm nên sẽ không được cộng dồn để hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

7. Thời điểm tính trợ cấp chuyển vùng?

Tóm tắt câu hỏi:

Thưa anh, tôi đã đọc bài viết của tổng đài nhưng còn thắc mắc về thời gian tính trợ cấp chuyển vùng từ khi tôi được tuyển dụng hay khi vào biên chế chính thức. Em mong tổng đài tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn ?

Luật sư tư vấn:

– Căn cứ Điều 2 và Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Căn cứ Điều 5 Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC có hướng dẫn cụ thể Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

– Căn cứ Điều 8 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về trợ cấp một lần khi chuyển ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, trợ cấp chuyển vùng khi làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được quy định cụ thể tại Điều 6 và Điều 8 Nghị định 116/2010/NĐ-CP nêu trên, thời điểm tính hưởng trợ cấp. là trong thời gian thực tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Tức là trong trường hợp của bạn, thời điểm tính trợ cấp chuyển vùng là từ thời điểm bạn được tuyển dụng vào làm việc.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác, làm việc mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn