Mẫu giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng

Người có công với cách mạng được hiểu là những cá nhân có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự phát triển của Cách mạng, là nền tảng tạo nên thắng lợi của Cách mạng Việt Nam trong những năm đấu tranh giữ nước và cách mạng. độc lập nước nhà. Đây là tôiMẫu giấy xác nhận thân nhân của người có công với cách mạng.

1. Thế nào là người có công với cách mạng?

Người có công với cách mạng được hiểu là những cá nhân có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự phát triển của Cách mạng, là nền tảng tạo nên thành công của Cách mạng Việt Nam trong suốt những năm tháng đấu tranh, đấu tranh. giữ nền độc lập của đất nước.

Theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14, người có công với cách mạng bao gồm các đối tượng sau:

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

+ Cá nhân tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

+ Liệt sĩ.

+ Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

+ Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

+ Thương binh, kể cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; các đối tượng chính sách như thương binh;

+ Bệnh binh;

+ Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

+ Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;

+ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

+ Người có công với cách mạng.

Có thể thấy, Nhà nước đã có những quy định rất cụ thể, rõ ràng về đối tượng là người có công với cách mạng. Đối tượng được Nhà nước đề xuất là những người trực tiếp tham gia hoạt động cách mạng, có công sức, đóng góp cụ thể, nhất là trong dây chuyền hoạt động cách mạng.

– Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 thì thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công. nuôi liệt sĩ. Thân nhân của người có công với cách mạng là đối tượng có quan hệ ruột thịt với người có công với cách mạng. Quy định đối tượng là thân nhân của người có công với Cách mạng là cơ sở để Nhà nước hỗ trợ phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

xem thêm: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận người có công cách mạng

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mới nhất năm 2023

2. Mẫu giấy xác nhận thân nhân của người có công với cách mạng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

CHỨNG NHẬN
Thân nhân người có công với cách mạng

1. Thông tin về thân nhân của người có công với cách mạng.

Họ và tên:……

Sinh ngày: …./…./…… Giới tính:……

Nơi đăng ký thường trú: ………

Quan hệ với người có công với cách mạng (1): …………

2. Thông tin về người có công với cách mạng.

Họ và tên:………

Sinh ngày:……./…../…… Giới tính:…………

Thuộc diện người có công với cách mạng (2): …………

Số của tập tin: ………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu có): …………

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (4)

Ông bà: ………
Là thân nhân của người có công với cách mạng.

…, ngày tháng năm…
thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

…,ngày tháng năm…
Xác nhận người có công với cách mạng
(Ký và ghi rõ họ tên)
(3)

….,ngày tháng năm…
Ứng viên xác nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi quan hệ của người đề nghị xác nhận với người có công với cách mạng: cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ cũng là người có công nuôi liệt sĩ.

(2) Ghi rõ loại người có công với cách mạng.

(3) Mục này không áp dụng đối với liệt sĩ là người có công với cách mạng đã từ trần.

(4) Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:

– Trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản lý;

– Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công giúp đỡ cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý;

– Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với các trường hợp còn lại là người thường trú trên địa bàn xã.

3. Chế độ, chính sách của Nhà nước đối với thân nhân người có công với Cách mạng:

Theo quy định tại Điều 5 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 thì tùy từng đối tượng cụ thể (đối tượng là ai), thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng các chế độ ưu đãi chính như sau:

– Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần. Khoản trợ cấp này do Nhà nước quy định. Tùy từng trường hợp, đối tượng cụ thể và thân nhân của người có công với cách mạng sẽ được hưởng các mức trợ cấp khác nhau. Khoản trợ cấp này là sự hỗ trợ về tài chính của Nhà nước, giúp thân nhân người có công có cuộc sống ổn định hơn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Người có công giúp đỡ Cách mạng được hưởng các chế độ ưu đãi khác như sau:

+ Người có công giúp đỡ Cách mạng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Nhà nước sẽ cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với Cách mạng. Tại đây, thân nhân người có công với Cách mạng sẽ được hỗ trợ khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, cơ sở y tế trong nước.

+ Người có công với Cách mạng được hỗ trợ phục hồi sức khỏe. Khi đối tượng này có vấn đề về sức khoẻ, Nhà nước sẽ hỗ trợ y tá, giúp sức khoẻ của họ ổn định và hồi phục.

+ Trong một số trường hợp, thân nhân của người có công với Cách mạng được hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo quy định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng. phục hồi chức năng của ngành lao động – thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên;

Ưu tiên thân nhân người có công với Cách mạng trong tuyển sinh và giải quyết việc làm là một trong những chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Ngoài ra, thân nhân của người có công với Cách mạng được hỗ trợ học lên trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của mỗi người hoặc khi có khó khăn về nhà ở, Nhà nước cũng đề xuất biện pháp hỗ trợ cải thiện nhà ở cho thân nhân người có công với Cách mạng.

+ Khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở thì khi mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thì thân nhân của người có công với Cách mạng được miễn. hoặc giảm tiền sử dụng đất.

+ Thân nhân của người có công với Cách mạng được ưu tiên giao đất, thuê mặt nước, mặt biển; ưu tiên khoán bảo vệ và phát triển rừng. Đối tượng này sẽ được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh. Trong một số trường hợp, đối tượng này còn được miễn, giảm thuế.

4. Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực ưu đãi thân nhân người có công với cách mạng:

Hỗ trợ người có công với Cách mạng là một trong những chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta. Những chính sách hỗ trợ này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với những đóng góp của người có công với Cách mạng trong hành trình đấu tranh giành và giữ độc lập dân tộc. Khi thực hiện những chính sách này, nhân dân Việt Nam đang tiếp nối truyền thống văn hóa tốt đẹp từ bao đời nay: Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa… Đây cũng là cơ sở để các thế hệ mai sau nhìn vào, kính trọng và biết ơn thế hệ cha anh. . Tinh thần đoàn kết, yêu nước của toàn dân tộc Việt Nam từng bước được giữ vững. Hơn hết, những chính sách này giúp thân nhân người có công với Cách mạng nhận được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Các biện pháp hỗ trợ của Nhà nước giúp các đối tượng này có cuộc sống ổn định hơn, tốt hơn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo nghỉ Lễ, Tết của doanh nghiệp mới nhất 2023

Vì vậy, khi thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với Cách mạng, cán bộ có thẩm quyền phải thực hiện đúng quy định pháp luật về hành nghề. Theo đó, Điều 7 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực ưu đãi thân nhân người có công với cách mạng như sau:

Người dân không được khai man, giả mạo giấy tờ để được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

Cá nhân không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định hoặc làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích của người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng.

– Trong quá trình thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa không được vi phạm nguyên tắc quản lý và sử dụng Quỹ. .

– Nghiêm cấm lợi dụng việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng để vi phạm pháp luật.

Văn bản pháp luật sử dụng trong bài viết: Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận