Mẫu giấy xác nhận đang tham gia đóng BHXH mới nhất 2023

Trên thực tế, nhiều trường hợp phải xin xác nhận thời gian tham gia đóng BHXH để thực hiện một số thủ tục hành chính khác. Để xin cấp giấy xác nhận tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động cần chuẩn bị mẫu giấy xác nhận tham gia bảo hiểm xã hội theo mẫu dưới đây:

1. Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm xã hội dùng để làm gì?

Bảo hiểm xã hội cho người lao động không chỉ là chính sách bảo trợ xã hội, tích lũy,… mà còn là công cụ quản lý của bộ máy nhà nước, vì vậy Giấy xác nhận đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội – Xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động là một trong những văn bản phục vụ thủ tục hành chính quan trọng.

Ví dụ: Hiện nay chính sách mua nhà ở xã hội đang được rất nhiều người quan tâm đặc biệt là những người lao động có thu nhập thấp. Tại các thành phố lớn, người lao động thường từ các tỉnh đến làm việc và chỉ đăng ký tạm trú. Do đó, nếu người lao động chỉ đăng ký tạm trú thì người lao động phải có hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm về việc đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở. xã hội.

Vì điều kiện cư trú nêu trên nên khi có nhu cầu mua nhà ở xã hội, người lao động có hộ khẩu tạm trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy xác nhận. đang tham gia bảo hiểm xã hội để được mua nhà ở xã hội.

xem thêm: Tư vấn luật bảo hiểm xã hội, tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội Việt Nam

2. Mẫu giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm xã hội:

Tải mẫu xác nhận tham gia bảo hiểm xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

…, ngày… tháng… năm 20…

CHỨNG NHẬN

THAM GIA BHXH

Kính thưa : (Đầu tiên)

Tên tôi là :…Năm sinh :…;

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…Ngày cấp:…Nơi cấp:…

Tiêu đề: …Điện thoại liên hệ: …

Địa chỉ thường trú : …

Hiện đang công tác tại:…(2)

Đóng BHXH tại BHXH:…(3)

Số sổ BHXH:…(4)

Mã thẻ BHYT: … (5)

Xin xác nhận đang tham gia BHXH tại đơn vị.

Lý do xác nhận: …(6)

Xác nhận của đơn vị:

(Ký tên và đóng dấu)

người đề xuất

(Ký họ và tên)

XÁC MINH CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM (xác nhận đến tháng đóng BHXH đầy đủ)

Cơ quan bảo hiểm xã hội:…

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin dồn điền đổi thửa và thủ tục dồn điền đổi thửa đất

Xác nhận: Ông (Bà):…

Đang tham gia BHXH từ tháng…năm…đến tháng…năm…

Số sổ BHXH:…

Mã thẻ BHYT: …

ngày…tháng…năm 20…

GIÁM ĐỐC BHXH

xem thêm: Luật sư tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến miễn phí

3. Cách viết giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội:

Ghi chú:

(1) Thủ trưởng cơ quan nơi bạn đang công tác, ví dụ: Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty TNHH ABC

(2) Nơi đang công tác/làm việc: Ghi nơi đang làm việc và đóng BHXH, ví dụ: Công ty TNHH ABC.

(3) Nơi đơn vị đóng BHXH, Ghi cơ quan BHXH nơi Công ty đóng bảo hiểm, thường Công ty đóng ở Quận/Huyện nào thì đóng BHXH cho người lao động theo mẫu. quản trị viên đó, ví dụ: Bảo hiểm xã hội quận A

(4) Số sổ BHXH được ghi trên trang bìa sổ BHXH. Lưu ý: Bạn nên nhớ dãy số này vì nó có mặt ở hầu hết các thủ tục hành chính về BHXH.

(5) Mã thẻ BHYT: Là dãy số ghi trên thẻ BHYT của người lao động được cấp khi tham gia BHXH tại Công ty.

(6) Ghi rõ lý do xác nhận: Ghi rõ mục đích xác nhận để làm gì? Ví dụ: Xác nhận đang tham gia BHXH để mua nhà ở xã hội. Hoặc Xác nhận đang tham gia nâng ngạch tại 1 công ty khi làm việc tại nhiều đơn vị khác nhau.

Hoặc: Xin xác nhận đã có thời gian tham gia BHXH liên tục … năm đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hoặc: Xin xác nhận đang tham gia BHXH trong nước đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc được cử đi đào tạo ở nước ngoài…

Mẫu xác nhận tham gia BHXH được thấy khá nhiều trong các thủ tục hành chính của các đơn vị nhà nước và tư nhân nhằm xác định thời gian công tác của người lao động tại một đơn vị nhất định (thâm niên công tác). Cũng có thể bạn sẽ bắt gặp giấy xác nhận tham gia BHXH dưới dạng “đơn” hoặc dạng “Công văn” do cơ quan chủ quản gửi đến, tuy nhiên dù ở dạng nào thì cũng phải đảm bảo. Hoàn thành với nội dung tương tự như mẫu trên.

xem thêm: Mức đóng và mức đóng BHXH năm 2022: BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

4. Cách xem xác nhận thời gian tham gia đóng BHXH qua VssID:

Trong một số trường hợp, người lao động cần điền thông tin về nơi đang tham gia đóng BHXH hoặc người tham gia muốn biết thông tin về việc đóng BHXH của cá nhân mình. Người lao động có thể biết các thông tin trên bằng cách xem thông báo xác nhận đóng BHXH trên ứng dụng VssID.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Bình Định [Ly hôn nhanh tại Bình Định]

Như vậy, để xem được các thông tin này, trước hết người tra cứu cần có tài khoản BHXH để đăng nhập vào ứng dụng.

Đối với người dùng đã có tài khoản đăng nhập, hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào VssID. ứng dụng

Bước 2: Chọn “Quy trình tham gia”

Bước 3: Chọn C14-TS

Tại đây, người lao động có thể xem thông báo “Xác nhận đóng BHXH” – mẫu C14-TS ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam chi tiết cho từng cá nhân người lao động như:

– Nơi đóng BHXH;

– Mã số BHXH;

– Hiện đang tham gia bảo hiểm xã hội;

– Mức đóng BHXH theo tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH;

– Mức đóng bảo hiểm xã hội….

xem thêm: Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hiểm xã hội

5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tham gia bảo hiểm xã hội:

– Dành cho người được thuê:

Tuy đây không phải là phần việc của BHXH nhưng là bước phải làm tại đơn vị để đơn vị làm căn cứ. Theo đó, người lao động làm Giấy đề nghị xác nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN gửi đơn vị để đơn vị làm căn cứ lập văn bản đề nghị cơ quan BHXH xác nhận quá trình tham gia. trong bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Vui lòng ghi rõ Họ và tên, Ngày sinh, Số an sinh xã hội và mục đích xin xác nhận.

– Đơn vị đề nghị cơ quan BHXH cấp xác nhận tham gia cho người lao động:

Thủ tục gồm: Văn bản đề nghị của đơn vị, trong đó nêu rõ:

+ Nội dung cấp cho cá nhân: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Mã số BHXH.

+ Mục đích: nêu rõ mục đích xin cấp giấy chứng nhận là gì? (mua nhà ở xã hội, cấp chứng chỉ dược, cấp VISA, nhập hộ khẩu,…)

Đơn vị nộp Phiếu đăng ký này tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ phận Một cửa) hoặc qua Bưu điện công vụ như nộp Thông báo giảm lao động và Sổ xác nhận.

– Trong thời hạn giải quyết, cơ quan BHXH sau khi xác nhận sẽ gửi Giấy xác nhận cho đơn vị qua một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (theo mẫu quy định).

xem thêm: Luật sư tư vấn cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trực tuyến miễn phí

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Kiên Giang [Ly hôn tại Kiên Giang]

5. Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm khi doanh nghiệp phá sản:

Tóm tắt câu hỏi:

Bạn có thể giúp tôi với trường hợp của tôi. Doanh nghiệp nơi tôi làm việc có đóng bảo hiểm cho tôi từ năm 2009 đến cuối năm 2014 đến giữa năm 2015 thì doanh nghiệp nơi tôi làm việc bị phá sản và giám đốc công ty đã bỏ trốn. Tôi muốn hỏi trong 5 năm làm việc tại doanh nghiệp doanh nghiệp cũng đã đóng bảo hiểm cho tôi. Nay tôi muốn lấy sổ bảo hiểm để tiếp tục đóng tại nơi làm việc mới thì có được không? Nếu có thì lấy ở đâu? Và cần những thủ tục gì? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Điều 2. Công văn 856/LĐTBXH-BHXH năm 2013 về vướng mắc trong thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy định như sau:

2. Đối với doanh nghiệp đang trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, cơ quan Bảo hiểm xã hội tích cực đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội và tích cực phối hợp giải quyết nợ đọng có quyền lợi của doanh nghiệp. thu hồi nợ bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp theo quy định của Luật phá sản.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong trường hợp chuyển nơi làm việc, việc xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội đến thời điểm doanh nghiệp đã đóng đủ bảo hiểm xã hội để người lao động tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tại nơi làm việc. Đơn vị mới sau khi thu hồi nợ của doanh nghiệp thì xác nhận thêm thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH.

Vì thông tin bạn đưa ra là Doanh nghiệp nơi tôi làm việc bị phá sản và giám đốc công ty đã bỏ trốn như vậy chúng ta sẽ hiểu doanh nghiệp này đang làm thủ tục phá sản nên bạn có thể thực hiện thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội lên cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ xác nhận thời gian đóng BHXH bao gồm:

– Đơn của người lao động, trong đó nêu rõ lý do và tên đơn vị phá sản.

– Chứng minh nhân dân (bản phô tô).

– Quyết định thôi việc hoặc các văn bản liên quan đến việc giải thể, phá sản đơn vị cũ (nếu có).

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy xác nhận đang tham gia đóng BHXH mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận