Mẫu giấy xác nhận công tác mới và chi tiết nhất năm 2023

Cá nhân muốn xác nhận công tác cần làm đơn xin xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi mình công tác. Mẫu giấy xác nhận quá trình công tác được dùng để làm căn cứ xác minh thời gian công tác, quá trình công tác tại đơn vị đó.

1. Giấy xác nhận công tác là gì, quá trình làm việc ra sao?

Đơn xin xác nhận công tác, quá trình công tác là văn bản được sử dụng tương đối phổ biến hiện nay với mục đích ghi lại quá trình công tác của một cá nhân tại cơ quan, đơn vị.

Theo đó, khi cá nhân muốn xác nhận công tác và quá trình công tác của mình tại cơ quan, đơn vị thì cá nhân sẽ phải làm đơn đề nghị xác nhận công tác và gửi đến bộ phận, cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận. lấy.

Đơn xin xác nhận công tác (đơn xin xác nhận thời gian công tác) là văn bản dùng để xác nhận và chứng minh thời gian người lao động đã công tác và làm việc tại đơn vị lao động. Đơn xin xác nhận quá trình công tác sẽ giúp người lao động chứng minh được thời gian đã làm việc và thực hiện nhiệm vụ của mình tại một đơn vị lao động nào đó. Để đảm bảo quyền lợi và hiệu quả công việc, người lao động cần có mẫu đơn xin xác nhận công tác tại cơ quan chuẩn nhất.

2. Mục đích của đơn xin việc, quá trình làm việc:

Giấy xác nhận công tác, quá trình công tác được lập để trình thủ trưởng cơ quan và được sử dụng vào các mục đích sau:

– Chứng minh thu nhập khi cần làm thẻ visa, mastercard, vay ngân hàng;

– Chứng minh công việc để làm rõ nhân thân khi xin visa du lịch hoặc du học các nước như Mỹ, Úc, Canada…;

– Giấy tờ chứng minh kinh nghiệm làm việc khi đi xin việc, xin việc ở các cơ quan, doanh nghiệp mới, hoạt động trước đó của ứng viên không rõ ràng.

3. Đặc điểm của hồ sơ xác nhận công việc, quá trình công tác:

Về tính bảo mật: hồ sơ xác nhận việc làm là quyền lợi chính đáng của người lao động nên đại diện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dễ dàng ký xác nhận cho người lao động.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 7 khóa 12 cho Hiệu trưởng

Về nội dung, đơn xin xác nhận công tác chỉ xác nhận thông tin cá nhân, đơn vị công tác chứ không xác nhận lai lịch, nơi cư trú hay tiền lương, thu nhập của người lao động.

4. Mẫu đơn xin xác nhận công tác, quá trình công tác:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————

.., ngày………….tháng……năm 20………….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG VIỆC

Kính thưa:….

Họ và tên (viết chữ in hoa):……

Địa chỉ thường trú:……..

Địa chỉ tạm thời: …..

Số CMND: ….. Ngày cấp: …. Phát hành bởi: …

Số điện thoại nhà riêng:…… Số điện thoại di động: …

Hiện đang công tác tại: …..

Chức danh: …..

Địa chỉ làm việc:……

Điện thoại liên hệ: ……

Loại Hợp đồng Lao động (có dấu “x”):

….. Thời hạn không xác định

….. Xác định thời hạn 01 năm

….. Xác định thời hạn 02 năm

….. Xác định thời hạn 03 năm

….. Khác (ghi rõ): ….

Ngày làm việc:…

Ngày kết thúc (nếu có): …

Vị trí công việc theo quá trình công tác (nếu có):

Lý do xin xác nhận công việc:……

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trình thủ trưởng cơ quan xem xét, xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị xác nhận công việc, quá trình công tác:

1. Quốc hiệu, tiêu ngữ (Phần này được in đậm và viết hoa, căn giữa và viết ở phía trên cùng của đơn), tên đơn (viết ngay dưới quốc hiệu và tiêu ngữ và viết hoa, in đậm, căn giữa). Tùy theo người lao động đã/đang làm việc cho doanh nghiệp hay cơ quan, tổ chức nào mà có thể gửi cho Ban giám đốc hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

2. Phần này có khá nhiều nội dung mà người làm đơn cần kê khai nên người viết cần chú ý để không nhầm lẫn với các phần khác trong đơn. Người khai ghi rõ địa chỉ thường trú hoặc tạm trú: xã/phường/thị trấn, huyện/tỉnh, tỉnh/thành phố, số điện thoại cá nhân.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc và hướng dẫn mới nhất năm 2023

3. Tương tự mục (1) có thể là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tuy nhiên người khai phải ghi đúng tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức theo Giấy ĐKKD hoặc Quyết định kế thừa. tạo nên.

4. Ghi đúng địa chỉ trụ sở chính theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập.

5. Nhập số điện thoại cố định của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

6. Ghi rõ khoa, phòng, bộ phận làm việc của người khai.

7. Ghi rõ chức danh, chức vụ của người khai: trưởng phòng, phó phòng, nhân viên, chuyên viên…

8. Ở mục loại hợp đồng, nếu là một trong các mục đó thì đánh dấu “X”. Nếu không làm việc theo một trong các hợp đồng nêu trên thì người khai phải ghi rõ hình thức làm việc: Hợp đồng lao động theo mùa vụ, hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, hợp đồng cộng tác viên…

9. Trong quá trình công tác, trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, người lao động có thể được điều động, bố trí công tác ở nhiều vị trí, bộ phận khác nhau. Vì vậy, người khai cần ghi chi tiết vị trí làm việc trước đây và thời gian làm việc cho từng vị trí, bộ phận.

10. Tùy vào mục đích của người làm đơn, có thể là: xác nhận kinh nghiệm làm việc, chứng minh tài chính, làm hồ sơ du học, làm visa du lịch, vay vốn ngân hàng,… Tùy vào lý do, mục đích làm giấy xác nhận quá trình làm việc.

Người xin cấp giấy phép lao động cần cam kết những thông tin mà mình cung cấp trong đơn xin cấp giấy phép lao động là hoàn toàn đúng sự thật và chính xác. Cuối cùng, người làm đơn cần ký và ghi rõ họ tên, xác nhận của đơn vị công tác, đóng dấu của đơn vị xác nhận công tác. Mẫu đơn xin xác nhận công tác cần có bố cục và nội dung rõ ràng, tránh sai chính tả sẽ thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của người làm đơn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đề xuất tiếp nhận nhân sự? Mẫu tờ trình tiếp nhận nhân sự?

Đối với mẫu đơn xin xác nhận công việc khi làm việc tại cơ quan nhà nước các bạn cần chú ý đến hình thức trình bày cũng như bố cục của biểu mẫu sao cho đúng quy định. Còn đối với những mẫu đơn xin xác nhận làm việc tại công ty nước ngoài, bạn cần viết bằng tiếng Anh để tăng tính chuyên nghiệp cũng như nhanh chóng nhận được sự đồng ý từ đơn vị đang làm việc.

6. Mẫu thư xác nhận thời gian làm việc bằng tiếng Anh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——–o0o———

XÁC NHẬN CÔNG VIỆC

To lớn:

Tên của tôi:

Ngày sinh:

ID số:

Tôi xin Giám đốc xác nhận công việc của tôi tại công ty như sau:

Nơi làm việc:

Thời gian làm việc:

Phòng:

Chức vụ:

Tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật.

ngày tháng năm…

Giấy chứng nhận công ty

(Ký tên và ghi rõ họ tên người đại diện công ty, đóng dấu)

người được đề xuất

(Ký, ghi rõ họ tên)

7. Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác thực tế tham khảo:

Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác thực tế là mẫu giấy xác nhận được lập ra nhằm xác nhận thời gian công tác thực tế. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận, người được xác nhận, thời gian công tác được xác nhận, v.v.

CỘNG ĐỒNGMột CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——–o0o———

…, ngày….tháng….năm 20….

CHỨNG NHẬN THỜI GIAN LÀM VIỆC THỰC TẾ

Kính thưa: ….

Họ và tên: ….Ngày sinh:….

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ….

Ngày cấp: … Nơi cấp: Công an tỉnh…

Hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại:…

Xin xác nhận quá trình công tác thực tế của tôi tại cơ quan/đơn vị như sau:

Thời gian Từ đến ….. Vụ/Cục/Cục Chức vụ Thời gian làm việc thực tế ……, ngày …. Có thể …

người đề xuất

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy xác nhận công tác mới và chi tiết nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận