Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất, cho phép sử dụng nhà đất

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất là gì? Mẫu giấy ủy quyền sử dụng nhà đất mới nhất? Hướng dẫn làm mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất ?

Hiện nay như chúng ta đã biết do nhu cầu phát sinh của con người nên vấn đề ủy quyền trong đất đai rất nhiều, các bên khi ủy quyền cho nhau đều mong muốn nhận được những lợi ích, giá trị nhất định. Vậy làm sao để làm giấy ủy quyền sử dụng đất, cho phép sử dụng đất có giá trị pháp lý và đúng quy định của pháp luật.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất là gì?

Căn cứ Điều 138 Bộ luật dân sự 2015 quy định về đại diện theo ủy quyền như sau:

“ 1. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

2. Các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác mà không có tư cách pháp nhân. trạng thái.

3. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp giao dịch dân sự mà pháp luật quy định phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện. .”

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất là văn bản quan trọng được sử dụng khi chủ sở hữu muốn ủy quyền hợp pháp cho cá nhân, tổ chức thay mặt mình sử dụng mảnh đất đó. Trên thực tế, vì những lý do nào đó, chủ sở hữu đất không thể trực tiếp làm các thủ tục liên quan đến đất đai có thể ủy quyền lại cho người thân, bạn bè,.. đứng ra thực hiện. các giấy tờ như mua bán đất, mua bán tài sản gắn liền với đất.

Nhìn chung các mẫu giấy ủy quyền khá đơn giản nhưng nội dung cần trình bày rõ ràng, cụ thể. Ngoài ra, giấy ủy quyền sử dụng đất cần được công chứng tại các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cả bên mua và bên bán đất, tránh những tranh chấp không đáng có sau này.

Giấy ủy quyền sử dụng đất là văn bản pháp lý có sự thỏa thuận giữa người sử dụng và bên được ủy quyền sử dụng đất. Theo đó, giấy ủy quyền được hai bên xác lập khi có nhu cầu chuyển nhượng đất đai từ chủ này sang chủ khác nhằm mục đích ràng buộc trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên liên quan.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên mới nhất hiện nay

Giấy ủy quyền sử dụng đất được lập khi hai bên có nhu cầu chuyển nhượng đất từ ​​chủ này sang chủ khác. Theo đó, giấy ủy quyền có chức năng ràng buộc về nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên. Vì vậy, trước khi ký, cả bên ủy quyền và bên được ủy quyền đều phải xem xét kỹ các thông tin cũng như xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.

2. Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—–***—–

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Chúng tôi gồm có:

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền giám đốc cho phó giám đốc, kế toán trưởng mới nhất 2022

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền cá nhân, giấy ủy quyền công ty mới nhất 2022

Hai bên đồng ý giao kết hợp đồng ủy quyền này với các thỏa thuận sau:

ĐIỀU 1. CĂN CỨ ỦY QUYỀN

ĐIỀU 2. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bằng Hợp đồng này, Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt và nhân danh Bên A thực hiện các nội dung được Bên A ủy quyền cụ thể dưới đây:

(i) Quản lý, sử dụng toàn bộ thửa đất nêu trên;

(ii) Làm thủ tục xin cấp giấy phép”Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” đối với thửa đất được giao theo Quyết định trên. Nhận bản chính “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bàn giao. Bên B được quyền bảo quản “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” đã cấp nêu trên.

(iii) Sau khi nhận “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” đối với thửa đất nêu trên, Bên B được toàn quyền định đoạt, chuyển nhượng (bán), cho thuê, cho mượn, đổi tặng cho, thế chấp, bảo lãnh) thửa đất nêu trên theo quy định của pháp luật. Giá cả và các điều kiện chuyển nhượng do Bên B tự quyết định. Bên B được nhận và quản lý việc chuyển nhượng thửa đất trên.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản đối chiếu công nợ, đối trừ công nợ mới nhất 2022

(iv) Khi thực hiện nội dung ủy quyền, Bên B được soạn thảo, ký các giấy tờ cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định và thay mặt Bên A thanh toán các chi phí phát sinh từ việc ủy ​​quyền nêu trên.

xem thêm: Thời hạn của giấy ủy quyền? Chấm dứt giấy ủy quyền?

(v) Trong thời gian Hợp đồng ủy quyền này còn hiệu lực, Bên B có thể ủy quyền lại cho bên thứ ba để tiếp tục thực hiện các nội dung đã được Bên A ủy quyền theo Hợp đồng này.

Bên B đồng ý tiếp nhận và thực hiện các công việc do Bên A ủy quyền trên đây.

ĐIỀU 3. THỜI HẠN ỦY QUYỀN VÀ HỘI THẢO

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được công chứng và hết hiệu lực khi bên B đã hoàn thành công việc được ủy quyền hoặc hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Bên B không yêu cầu bên A trả thù lao cho việc thực hiện hợp đồng.

ĐIỀU 4. SỰ BẢO ĐẢM CỦA CÁC BÊN

Bên A cam kết:

Cung cấp đầy đủ các giấy tờ, thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để Bên B thực hiện các công việc được Bên A ủy quyền.

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền cho người thân đưa con đi máy bay

Chịu trách nhiệm về những cam kết của bên được ủy quyền trong phạm vi được ủy quyền;

Tại thời điểm ký kết Hợp đồng này, Bên A chưa ủy quyền cho bất kỳ ai để thực hiện nội dung ủy quyền trên.

Việc ký kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hay ép buộc.

Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Bên B cam kết:

Chỉ nhân danh Bên A để thực hiện các công việc được Bên A ủy quyền nêu trong Hợp đồng này.

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật khi thực hiện công việc trong phạm vi được Bên A ủy quyền theo Hợp đồng này;

Thông báo kịp thời cho Bên A về việc thực hiện các nội dung được Bên A ủy quyền.

xem thêm: Giấy ủy quyền có phải công chứng không? Thủ tục công chứng giấy ủy quyền?

Việc ký kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hay ép buộc.

Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 5. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền, nếu có tranh chấp thì các bên cùng nhau thương lượng để giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng lợi ích của nhau; trường hợp thương lượng không thành thì một trong hai bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động, làm việc mới nhất

ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên xác nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

ỦY QUYỀN

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền nhận sổ BHXH mới nhất 2022

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐƯƠNG TÁC

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC MINH CỦA THÔNG BÁO

……

SỐ CÔNG BỐ:…….. Công chứng viên

3. Hướng dẫn lập mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất:

+ Phải thể hiện rõ các thông tin về hiện trạng khu đất được cấp như diện tích, vị trí, số thửa, số tờ bản đồ, số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời điểm được cấp.

+ Liệt kê chi tiết phạm vi công việc được ủy quyền như sinh sống, kinh doanh, mua bán…

xem thêm: Giấy ủy quyền có phải công chứng? Thủ tục công chứng giấy ủy quyền?

+ Thỏa thuận về phương thức xử lý tài sản trên đất và hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản đó trong thời gian ủy quyền.

Lưu ý rằng ủy quyền sử dụng đất không phải lúc nào cũng có lợi nhất. Trong một số trường hợp, ủy quyền sử dụng đất cũng có thể gây ra những bất lợi nhất định.

Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất khi có tranh chấp pháp lý, giấy ủy quyền sử dụng đất chỉ nên được lập trong trường hợp người được ủy quyền nhận thức đầy đủ về khả năng thực tế của người được ủy quyền để thực hiện việc ủy ​​quyền đó.

Mua bán đất không nên làm giấy ủy quyền sử dụng đất vì hợp đồng ủy quyền không có giá trị chuyển quyền sử dụng đất Thep luật pháp. Và hợp đồng ủy quyền có thể bị chấm dứt trong một số trường hợp, điều này gây bất lợi rất cao cho người mua đất.

Ví dụ: Người bán đất (trên giấy tờ là người ủy quyền) muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền, lúc này người bán đất có thể lấy lại đất và người mua đất (người được ủy quyền trên giấy tờ) gặp phải bất lợi.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất, cho phép sử dụng nhà đất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận