Mẫu giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Hiện tại, Luật Dương Gia nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn đọc về vấn đề quyết toán thuế thu nhập cá nhân và trường hợp ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Vậy mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất hiện nay là gì?

1. Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất:

Căn cứ quy định tại mẫu 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC cụ thể như sau:

1.1. Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BẢO HÀNH NỮ

NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm …….

Tôi tên là: (1)……Quốc tịch:…

Mã số thuế: (2)……

Năm….. Tôi được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi thuộc một trong các trường hợp sau:

☐ (3) Tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị….và thực tế tại thời điểm quyết toán thuế TNCN tôi đang làm việc tại Công ty/đơn vị đó;

TÔI thuộc đối tượng điều chuyển từ Công ty/đơn vị …..(Công ty/đơn vị cũ) sang Công ty/đơn vị….(Công ty/đơn vị mới) do sáp nhập/hợp nhất/chia/chia/chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và 2 Công ty/đơn vị này trong cùng một hệ thống;

Tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị… và có nơi khác thu nhập bình quân tháng không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn và không phải quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai (4)

Đề xuất công ty/đơn vị…. (Mã số thuế:…) thay mặt tôi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm… với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…., ngày …. năm …..

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Văn bản ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất như sau:

1) Bạn đọc cần ghi chính xác họ, tên, quốc tịch của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công;

2) Mã số thuế: Nếu là cá nhân thì cần ghi chính xác mã số thuế thu nhập cá nhân.

Trong trường hợp bạn không nhớ mã số thuế của mình, bạn có thể tra cứu tại địa chỉ sau: https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx

3) Bạn đọc lưu ý đánh dấu vào ô nếu chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi Công ty cần ủy quyền.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn yêu cầu sửa chữa đường phố và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

4) Trường hợp bạn đọc khai thuế tại đơn vị khác (đối với nhân viên có từ 02 nơi làm việc trở lên) và cam kết đơn vị đó đã khấu trừ thuế.

Thông thường, tại các công ty, kế toán doanh nghiệp sẽ in mẫu giấy ủy quyền và phát cho nhân viên trong công ty để thực hiện việc ủy ​​quyền quyết toán thuế.

Theo đó, người lao động ghi rõ họ tên, tra cứu và điền chính xác mã số thuế thu nhập cá nhân và tích vào ô trống trong giấy ủy quyền.

1.2. Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất dành cho nhiều người:

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay nhiều người mới nhất được soạn thảo theo mẫu dưới đây:

CÔNG TY….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-

DANH MỤC ỦY QUYỀN TRẢ THU NHẬP CÁ NHÂN

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Trường hợp 1

trường hợp 2

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

15

16

17

18

1. Trường hợp 1: Tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị…… và thực tế tại thời điểm quyết toán thuế TNCN tôi đang làm việc tại Công ty/đơn vị đó;

Trường hợp 2: Tôi đủ điều kiện được điều chuyển từ Công ty/đơn vị… (công ty/đơn vị cũ) sang Công ty/đơn vị ….. (công ty/đơn vị mới) do sáp nhập/hợp nhất/chia/tách/chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và 2 công ty này /đơn vị trong cùng một hệ thống;

Trường hợp 3: Tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị… và có nơi khác thu nhập bình quân tháng không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn và không phải quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai.

Đề xuất công ty/đơn vị…. (Mã số thuế:…) thay mặt tôi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm….. với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

….., ngày …. Có thể …..

Xác nhận của đơn vị

Thành lập

2. Các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân lần gần nhất:

Căn cứ quy định tại tiết d2 điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất như sau:

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho cá nhân, tổ chức trả thu nhập, cụ thể bao gồm các trường hợp sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị đăng cai tổ chức đại hội thể thao khu vực mới nhất

đầu tiên, đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một địa điểm và thực tế đang làm việc tại địa điểm đó vào thời điểm kiểm tra thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết định. đóng thuế, kể cả khi bạn không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều động từ tổ chức cũ sang tổ chức mới, tổ chức cũ thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi doanh nghiệp cũ hoặc tổ chức cũ và trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

Thứ hai, đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một địa điểm và đang thực tế làm việc tại địa điểm đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân nộp quyết toán thuế thu nhập, áp dụng cho trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong một năm;

Đồng thời, đối với các cá nhân này có thu nhập từ nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trong trường hợp các cá nhân này không có yêu cầu quyết toán thuế trên. phần thu nhập này.

Thứ ba, Đối với cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam thì thực hiện khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

Đối với cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì theo quy định phải ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác hoặc tổ chức trả thu nhập thực hiện thủ tục quyết toán thuế theo quy định. quyết định quyết toán thuế đối với cá nhân.

Đối với tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp bổ sung hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa.

3. Các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân kỳ gần nhất:

Hiện nay theo quy định thì các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN bao gồm các trường hợp sau:

– Cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng tại nơi đó;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn kháng nghị vụ án hành chính theo thủ tục giám đốc thẩm mới nhất

– Cá nhân đã nghỉ việc tại thời điểm cá nhân, tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

– Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại 02 nơi trở lên;

– Cá nhân có thu nhập bổ sung vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trên 10 triệu đồng;

– Cá nhân có thêm thu nhập vãng lai ở nơi khác đã được khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 10% và trường hợp có yêu cầu quyết toán thuế TNCN đối với khoản thu nhập này;

– Cá nhân có thêm thu nhập vãng lai ở nhiều nơi nhưng cá nhân này chưa được khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% tại nơi đó.

4. Thời gian quyết toán thuế thu nhập cá nhân là bao lâu?

Căn cứ quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019, việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo các thời hạn sau:

– Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.

– Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.

Như vậy, sang năm 2023, bạn đọc phải thực hiện quyết toán thuế TNCN theo các thời hạn sau:

– Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì thời hạn quyết toán thuế chậm nhất là ngày 31/03/2023 (nộp hồ sơ quyết toán). năm tính thuế).

– Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế, thời hạn quyết toán chậm nhất là ngày 04/05/2023. Do ngày 30/04/2023 là ngày nghỉ lễ nên hạn nộp thuế TNCN sẽ được hoãn quyết toán (hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế).

Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

– Luật Quản lý thuế 2019;

– Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế;

Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP 19 Tháng Mười chính phủ.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận