Mẫu giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông mới nhất 2022

Mẫu giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông mới nhất? Quy định của pháp luật về ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông?

Ngày nay, việc ủy ​​thác công việc đã trở nên phổ biến hơn trong cuộc sống. Vậy ủy quyền cho người khác nộp phạt vi phạm giao thông có được không và mẫu giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông mới nhất như thế nào?

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại:

1. Mẫu giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại:…

Người được uỷ quyền: …

Ông bà : …

Sinh tại : …

Căn cước công dân số:… do Sở Công an… cấp ngày…

xem thêm: Có được xin nộp phạt hành chính sớm trước ngày đã hẹn trong biên bản không?

Nơi cư trú: …

Người được ủy quyền là người được lập biên bản vi phạm hành chính số: ……. / BB-VPHC, sổ số:… .. do Công an… lập ngày…. /… / 20…

Người được uỷ quyền:

Ông bà : …

Sinh tại : …

Căn cước công dân số:… do Sở Công an… cấp ngày…

Nơi cư trú: …

Nội dung ủy quyền: Người được ủy quyền phân công người được ủy quyền đại diện theo ủy quyền liên hệ với Phòng CSGT – Trạm Cảnh sát giao thông ….., tỉnh / thành phố …., cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân có liên quan để: tham gia giải quyết vụ việc vi phạm hành chính nêu trên, nhận lại bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe, nhận lại phương tiện, giấy phép lái xe và các giấy tờ khác có liên quan. và nộp phạt, lệ phí theo biên bản vi phạm hành chính nêu trên.

xem thêm: Xử lý quá hạn nộp phạt vi phạm giao thông

Phạm vi ủy quyền: Người được ủy quyền có quyền thay mặt bên giao đại lý để nộp hồ sơ, lập hồ sơ, ký các giấy tờ liên quan đến nội dung ủy quyền, nộp phí, lệ phí, nhận bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe, trả xe, giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan khác. .

Ủy quyền Thù lao: Không có thù lao.

Thời hạn ủy quyền: ….. (….) Tháng kể từ thời điểm giấy ủy quyền này được công chứng.

Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản, người ủy quyền giữ 02 bản, 01 bản lưu tại phòng công chứng.

Người được uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người được uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Quy định của pháp luật về ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cá nhân, tổ chức vi phạm luật ATGT sẽ phải nộp phạt tùy theo mức độ vi phạm, hành vi vi phạm theo nghị định hướng dẫn xử phạt vi phạm. quản trị trong lĩnh vực an toàn giao thông. Khi nộp phạt cho cơ quan có thẩm quyền, cá nhân, tổ chức vi phạm giao thông cũng cần thực hiện các thủ tục nộp phạt theo quy định của pháp luật. Cụ thể, khi nộp phạt giao thông, cá nhân, tổ chức cần căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 78. Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 Được sửa đổi bởi Khoản 39 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020. Theo đó, có thể xác định như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ dùng trong mọi trường hợp

Thứ nhất, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt theo quy định. Nếu quá thời hạn mà cá nhân, tổ chức vi phạm giao thông không chịu nộp phạt thì cá nhân, tổ chức đó bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Theo đó, cá nhân, tổ chức vi phạm còn phải chịu thêm mức lãi suất chậm nộp là 0,05% / ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Thứ hai, đối với cá nhân, tổ chức vi phạm giao thông ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi đi lại khó khăn thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt có thể nộp phạt cho người mua bán người. thẩm quyền áp dụng hình phạt. Theo đó, trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày thu tiền phạt, người có thẩm quyền xử phạt thu tiền tại chỗ và nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước.

Thứ ba, đối với trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm giao thông trên biển hoặc phải xử phạt ngoài giờ hành chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày đến hoặc ngày thu tiền, người có thẩm quyền xử phạt có quyền trực tiếp thu tiền. nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước.

xem thêm: Nộp phạt vi phạm giao thông chậm có bị phạt thêm không?

Từ quy định trên, có thể hiểu khi vi phạm luật lệ giao thông, tùy từng trường hợp cụ thể sẽ bị nộp phạt trực tiếp tại chỗ đối với hành vi vi phạm. quốc gia, được thanh toán qua dịch vụ bưu chính công cộng như bưu điện.

Cũng từ quy định này, có thể xác định các cá nhân, tổ chức vi phạm giao thông có thể nộp phạt cho cơ quan có thẩm quyền thông qua các hình thức sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin cấp lại mã số thuế doanh nghiệp và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

– Nộp tiền mặt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản ghi trong quyết định xử phạt;

– Hoặc cá nhân, tổ chức vi phạm cũng có thể chuyển tiền vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử phạt qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng, tổ chức. nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán;

Hoặc nếu địa điểm gần, vị trí thuận tiện đi lại thì người vi phạm có thể đến nộp phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định. Ví dụ, đối tượng bị xử phạt là hành khách quá cảnh lãnh thổ Việt Nam để thực hiện chuyến bay quốc tế từ lãnh thổ Việt Nam; thành viên tổ bay đang làm nhiệm vụ trên chuyến bay quá cảnh lãnh thổ Việt Nam; Thành viên tổ bay của hãng hàng không nước ngoài thực hiện các chuyến bay quốc tế từ lãnh thổ Việt Nam có thể nộp trực tiếp cho Cảng vụ hàng không hoặc đại diện Cảng vụ hàng không …

Trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có thể nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước theo quy định hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trên thực tế, có nhiều trường hợp người vi phạm giao thông không thể trực tiếp nộp phạt vì nhiều lý do khác nhau. Vì vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, người vi phạm giao thông có thể nhờ người khác nộp phạt. Đó là câu hỏi của rất nhiều người.

Trước hết chúng ta cần hiểu ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền sẽ có nghĩa vụ thực hiện công việc thay cho bên ủy quyền. Có hai hình thức ủy quyền: đại diện theo ủy quyền hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc ủy ​​quyền phải được thể hiện dưới hình thức văn bản có công chứng của cơ quan có thẩm quyền. Khi ký hợp đồng ủy quyền, thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định; Nếu không có thoả thuận và không có quy định của pháp luật thì hợp đồng uỷ quyền có hiệu lực 1 năm, kể từ ngày xác lập uỷ quyền.

xem thêm: Thời hạn nộp phạt vi phạm giao thông? Mức phạt khi chậm thanh toán?

Về vấn đề ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông, chúng tôi căn cứ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 138 BLDS về người đại diện theo ủy quyền. Theo quy tắc này, chúng ta có thể xác định như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đăng ký tài khoản ngoại tệ

Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

Thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác làm đại diện theo ủy quyền để xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến tài sản. thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, việc nộp phạt thay cho người khác cũng là một giao dịch dân sự, hay nói cách đơn giản hơn là cá nhân có thể ủy quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch. Dân dụng. Do đó, bạn hoàn toàn có thể nhờ người khác nộp phạt vi phạm giao thông cho mình. Tuy nhiên, khi yêu cầu người khác thay mình nộp phạt vi phạm giao thông thì hai bên cần thực hiện hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật. Giấy ủy quyền phải có đóng dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc có xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng.

Ngoài ra, khi ký hợp đồng ủy quyền nộp phạt giao thông, các bên cần lưu ý chi tiết thông tin người ủy quyền và người được ủy quyền, thông tin liên quan đến quyết định xử phạt vi phạm giao thông. thông tin, thông tin về loại phương tiện vi phạm giao thông cũng như các thông tin liên quan đến phạm vi ủy quyền và thời gian ủy quyền….

Khi ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

– Giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông có công chứng

– Biên bản xử phạt vi phạm giao thông;

xem thêm: Làm thế nào để nộp phạt giao thông? Làm thế nào để nộp phạt giao thông qua đường bưu điện?

– Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của người được ủy quyền;

– Bản chính chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người được ủy quyền.

Như vậy, từ những lập luận, phân tích và căn cứ pháp lý nêu trên, chúng ta có thể khẳng định cá nhân, tổ chức vi phạm giao thông hoàn toàn có thể nhờ người khác nộp phạt thay mình. Khi nhờ người khác nộp phạt thay thì các bên phải ký hợp đồng ủy quyền theo mẫu và thực hiện việc công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông mới nhất 2022 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận