Mẫu giấy ủy quyền lĩnh thay lương, uỷ quyền nhận lương thay

Mẫu giấy ủy quyền là gì? Mẫu giấy ủy quyền nhận thay lương chi tiết nhất? Hướng dẫn soạn thảo mẫu giấy ủy quyền nhận thay lương? Một số quy định về ủy quyền nhận lương hưu thay?

Tiền lương là khoản thu nhập ổn định giúp người lao động đảm bảo đời sống sinh hoạt và tiêu dùng. Vậy trong một số trường hợp, người hưởng lương vì lý do nào đó không trực tiếp nhận lương thì có thể nhờ người khác lĩnh hộ mình hay không? Tôi cần làm gì để nhận được tiền lương của mình?

Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật Lao động 2019;

– Quyết định 166/QĐ-BHXH;

– Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

1. Mẫu giấy ủy quyền nhận thay lương là gì?

Mẫu giấy ủy quyền nhận lương thay là mẫu giấy được lập ra để thực hiện việc ủy ​​quyền của người lao động cho người khác thực hiện các hoạt động nhận lương thay cho người lao động. Mẫu nêu rõ thông tin người ủy quyền, người được ủy quyền…

Mẫu giấy ủy quyền nhận lương thay cho người nhận lương được lập theo ý chí của người nhận lương nhưng vì một lý do nào đó không thể trực tiếp nhận lương mà nhờ người khác nhận lương thay để ủy quyền cho nhận lương.

2. Mẫu giấy ủy quyền nhận lương thay thế chi tiết nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2022 mới nhất

—————

QUYỀN LƯƠNG

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN:

-Họ và tên: … Năm sinh: …

– Số CMND:… Ngày cấp:… Tại:…

-Số điện thoại: …

-Nơi làm việc: …

-Được hưởng các chế độ với số tiền hiện hưởng là:

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền giám đốc cho phó giám đốc, kế toán trưởng mới nhất 2022

Theo số: …

Chữ: …

Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà)… nhận lương thay.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN

– Họ và tên:… Năm sinh:…

– Số CMND: … Ngày cấp: … Tại: …

-Số điện thoại: …

-Nơi làm việc: …

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền cá nhân, giấy ủy quyền công ty mới nhất năm 2022

-Quan hệ với người nộp tiền:…

– Thời hạn thay thế: từ ngày …. tháng… .. năm …… đến ngày… tháng… năm…

– Nơi nhận: …

Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định về chế độ tiền lương. Trong trường hợp Người ủy quyền đi trực hoặc có lý do khác, tôi có trách nhiệm phải thông báo kịp thời cho Người đại diện tính lương và kế toán.

……, ngày tháng năm…

Chữ ký của người nhận thay thế

(Ký, ghi rõ họ tên

Chữ ký của người nhận tiền

xem thêm: Thời hạn của giấy ủy quyền? Chấm dứt giấy ủy quyền?

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của chính quyền địa phương

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chứng nhận Ông / Bà…

Số CMND:… cấp ngày:…

Tại: …ký trước mặt tôi.

Số xác thực:… Số sổ… SCT / CK

Nơi công tác… Ngày….. tháng….. …..

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bài dự thi Đại sứ văn hóa đọc và hướng dẫn cách trình bày

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền cho người thân đưa con đi máy bay

3. Hướng dẫn viết giấy ủy quyền nhận lương thay thế:

– Ghi rõ thông tin của người được ủy quyền như: Họ và tên, năm sinh, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, số điện thoại, địa chỉ nơi làm việc…

-Lời hứa

-Các bên chứng kiến ​​ký, ghi rõ họ tên.

4. Một số quy định về ủy quyền nhận lương hưu thay:

4.1. Điều kiện ủy quyền nhận lương:

Căn cứ Khoản 1 Điều 94 Bộ luật lao động 2019 nguyên tắc trả lương như sau:

“Điều 94. Nguyên tắc trả lương

1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng thời hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể trực tiếp nhận lương thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

2. Người sử dụng lao động không được hạn chế, cản trở quyền tự quyết định về chi trả tiền lương của người lao động; không được buộc người lao động phải chi tiền lương để mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc đơn vị khác do người sử dụng lao động chỉ định.”

Quy định về nguyên tắc trả lương trong BLLĐ 2019 tiếp tục kế thừa quy định tại BLLĐ 2012 về việc người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng hạn. Tuy nhiên, BLLĐ 2019 đã bổ sung quy định mới về việc ủy ​​quyền cho người khác nhận lương trong trường hợp không thể trực tiếp nhận lương.

xem thêm: Giấy ủy quyền có phải công chứng không? Thủ tục công chứng giấy ủy quyền?

4.2. Khi nào được ủy quyền cho người khác nhận lương?

Bộ luật Lao động không quy định điều kiện cụ thể khi ủy quyền nhận lương. Tuy nhiên, căn cứ vào khoản 1 Điều 94 của Bộ luật này có thể thấy NLĐ được ủy quyền cho người khác nhận lương khi:

-Không được trực tiếp nhận lương;

– Ủy quyền hợp pháp.

Không có khả năng hưởng lương trực tiếp ở đây có thể hiểu là việc bản thân người lao động không được nhận lương do nhiều nguyên nhân như: ốm đau, tai nạn, thai sản hoặc đi công tác nước ngoài; …

Tuy nhiên, pháp luật nước ta cũng không yêu cầu người lao động phải chứng minh lý do chính đáng để ủy quyền mà họ phải có trách nhiệm ủy quyền cho người khác nhận thay. Người sử dụng lao động cũng không có quyền yêu cầu người lao động chứng minh lý do ủy quyền.

Theo quy định tại Điều 18 Luật BHXH 2014, một trong những quyền của người lao động là ủy quyền cho người khác nhận lương hưu. Đặc biệt:

Quyền của người lao động

– Tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền nhận sổ BHXH mới nhất 2022

– Cấp và quản lý sổ BHXH.

-Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH đầy đủ, kịp thời bằng một trong các hình thức chi trả sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Cà Mau [Ly hôn nhanh tại Cà Mau]

+ Trực tiếp từ cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền;

+ Thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng;

+ Thông qua người sử dụng lao động.

– Hưởng BHYT trong các trường hợp sau:

+ Đang hưởng lương hưu;

+ Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;

xem thêm: Giấy ủy quyền có phải công chứng? Thủ tục công chứng giấy ủy quyền?

+ Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;

+ Đang hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc các bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.

– Chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật này và đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; được trả phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội.

– Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

– Định kỳ 6 tháng, người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội; hàng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội; yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

– Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. ”

Theo đó, người lao động có thể trực tiếp nhận lương hưu hoặc nhờ người khác nhận thay. Do đó, người lao động hoàn toàn có thể ủy quyền cho con cái nhận lương hưu thay mình.

Tuy nhiên, việc nhận lương hưu chỉ được cơ quan BHXH giải quyết khi người lao động và con của họ đã làm đúng thủ tục ủy quyền nhận lương hưu.

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền nuôi con, ủy quyền nuôi con, ủy quyền giám hộ cho con

4.3. Thủ tục ủy quyền cho con nhận lương hưu thay:

Căn cứ Quyết định 166/QĐ-BHXH, để ủy quyền cho con nhận lương hưu thay cần thực hiện các công việc sau:

* Chuẩn bị tài liệu:

1- Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền nhận lương hưu theo quy định của pháp luật.

Trong đó, mẫu giấy ủy quyền nhận thay lương hưu theo mẫu số 13 HSB ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH:

+ Điền đầy đủ thông tin về người hưởng lương hưu và các con của họ.

Nội dung ủy quyền ghi rõ: Nhận lương hưu thay

Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận và được ghi rõ từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm. Ví dụ: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2023.

+ Trường hợp ủy quyền để trống thì thời hạn ủy quyền là một năm, kể từ ngày xác lập việc ủy ​​quyền.

xem thêm: Giấy ủy quyền bằng tiếng anh, song ngữ (Power of Attorney) mới nhất 2022

Ghi chú: Giấy ủy quyền phải được chứng thực bằng chữ ký của người ủy quyền:

Người hưởng lương hưu có thể đến một trong các cơ quan sau để chứng thực chữ ký:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin thành lập hội khuyến học và hướng dẫn thủ tục thành lấp mới nhất

– UBND xã, phường, thị trấn;

– Công chứng;

2- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền nhận lương hưu.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

– BHXH tỉnh / huyện

Bưu điện được cơ quan BHXH ký hợp đồng thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và quản lý người hưởng.

xem thêm: Giấy ủy quyền mua bán nhà đất có phải công chứng?

Thời hạn giải quyết: Con của người hưởng lương hưu chỉ cần nộp Giấy ủy quyền nhận lương hưu hoặc Hợp đồng ủy quyền; đồng thời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu để được cơ quan tiếp nhận trả hồ sơ.

Nếu nộp tại Bưu điện, nơi này có trách nhiệm cập nhật thông tin, thời hạn, nội dung ủy quyền trên Mẫu số 13-HSB hoặc Hợp đồng ủy quyền vào hệ thống công nghệ thông tin thì nộp Mẫu số 13-HSB hoặc Hợp đồng ủy quyền. cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Theo Bộ luật Lao động 2019, nội quy lao động như sau:

Nội quy lao động

– Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

Nội dung của nội quy lao động không được trái với quy định của pháp luật về lao động và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

+ Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

+ Trật tự tại nơi làm việc;

xem thêm: Tôi có cần giấy ủy quyền cho ông ngoại đưa tôi đi du lịch nước ngoài không?

+ An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

+ Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

Hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và người lao động khác hình thức kỷ luật lao độngtrách nhiệm vật chất.

Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến ​​của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

– Nội quy lao động phải được thông báo cho người lao động biết và phải niêm yết những nội dung chủ yếu ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

hình thức thanh toán

-Người sử dụng lao động và người lao động đồng ý về Hình thức trả lương theo thời giansản phẩm hoặc chứng khoán.

– Lương được trả bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân của người lao động mở tại ngân hàng.

xem thêm: Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền thay mặt, nhận tiền giúp việc mới nhất

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải nộp các khoản phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển lương.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy ủy quyền lĩnh thay lương, uỷ quyền nhận lương thay của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận