Mẫu giấy triệu tập của công an mới và chi tiết nhất năm 2023

Giấy triệu tập là loại giấy cấp cho những người có liên quan đến các vụ án đã và đang được giải quyết tại các cơ quan tiến hành tố tụng như cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát, tòa án…

1. Giấy triệu tập của công an là gì?

Giấy triệu tập là một trong những văn bản được ban hành trong tố tụng hình sự yêu cầu người được triệu tập phải có mặt tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để lấy lời khai và xác minh thêm những thông tin liên quan đến việc triệu tập. về một trường hợp cụ thể.

Giấy triệu tập của cơ quan công an là mẫu giấy do cơ quan công an lập ra để quy định việc triệu tập. Mẫu nêu rõ nội dung triệu tập, thời gian triệu tập,… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công an.

Giấy triệu tập của cơ quan công an là giấy của cơ quan công an, là một trong những văn bản được ban hành trong tố tụng hình sự yêu cầu người bị triệu tập phải có mặt tại cơ quan Nhà nước. được ủy quyền lấy lời khai, xác minh thêm thông tin liên quan đến vụ việc cụ thể. Trường hợp người được triệu tập không có mặt tại cơ quan Nhà nước theo thời gian, địa điểm ghi trên giấy triệu tập thì có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế như áp giải, dẫn giải.

3. Mẫu giấy triệu tập của cơ quan công an:

(Liên kết 1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………… , ngày ……. tháng ……. năm ………

CUỘC HẸN

(Các …….)

Đàn organ………….

lời yêu cầu…………..

Nơi cư trú (hoặc nơi làm việc): …………..

Đúng…….giờ…….ngày…………tháng….năm

có sẵn tại………

đến……….

và gặp……

…..(đầu tiên)….

(lần 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…… , ngày ……. tháng ……. năm ………

CUỘC HẸN

(Các ……..)

Đàn organ…….

lời yêu cầu…….

Nơi cư trú (hoặc nơi làm việc):……

Đúng…………giờ……ngày……tháng…….năm

có mặt tại…….đến………….

Khi đến mang theo Giấy triệu tập này, CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác và gặp……

…..(đầu tiên)……

Số: ……………

(Liên kết 3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…….. , ngày ……. Có thể …….

Kính thưa:…….

Đàn organ………

Gợi ý………..

chuyển giấy triệu tập cho…….. số…… ngày…… tháng……………….

sau đó ……..

vì……..

Lời yêu cầu ……….

ký nhận và chuyển lại cho ………….

Ngày tháng năm……

TRÁCH NHIỆM THÀNH CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm chứng, người làm chứng buộc phải có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. thủ tục tố tụng pháp lý; chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Trường hợp người bị hại, người làm chứng cố ý vắng mặt mà không có lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì có thể áp giải.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11

3. Hướng dẫn viết giấy triệu tập của cơ quan công an:

– Giấy triệu tập ghi rõ họ tên, nơi ở (hoặc nơi làm việc), giờ, ngày, tháng, năm, nơi có mặt, mục đích triệu tập, gặp ai.

Giấy triệu tập được gửi cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người được triệu tập cư trú hoặc cơ quan công tác, học tập. Cơ quan tổ chức nhận được giấy triệu tập có trách nhiệm chuyển ngay giấy triệu tập cho người được triệu tập.

– Khi nhận giấy triệu tập, người nhận phải ký tên, ghi rõ ngày, giờ nhận (liên 3).

4. Các quy định liên quan đến việc triệu tập Công an:

Cơ sở pháp lý:

– Thông tư số 42/2014/TT-BCA;

– Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017;

– Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

4.1. In và quản lý mẫu giấy triệu tập của công an:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 42/2014/TT-BCA, việc in và quản lý biểu mẫu như sau:

1. Công an các đơn vị, địa phương khi in các biểu mẫu quy định tại Điều 3 Thông tư này phải in thống nhất trên khổ giấy A4. Không tự ý thay đổi nội dung và hình thức của các biểu mẫu. Chịu trách nhiệm quản lý việc in, phát hành, sử dụng biểu mẫu và theo dõi sổ sách.

2. Kinh phí in và quản lý các biểu mẫu quy định tại Điều 3 Thông tư này được lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Công an các đơn vị, địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm và hỗ trợ.

4.2. Các trường hợp Công an được triệu tập người:

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015, khi cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố vụ án thì việc có mặt theo giấy triệu tập là nghĩa vụ tố tụng (bắt buộc) đối với những người là đối tượng tiến hành tố tụng. sau đó:

– Bị cáo: Bị can là người hoặc pháp nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Phải có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. trường hợp vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc không phải do trở ngại khách quan thì được áp giải, nếu bỏ trốn thì bị truy nã. (Theo Điều 60, Bộ luật tố tụng hình sự 2015).

– Bị cáo: Bị cáo là người hoặc pháp nhân đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử. Phải có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án. trường hợp vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì được áp giải; Nếu bạn bỏ trốn, bạn sẽ bị truy nã. (Theo Điều 61, Bộ luật tố tụng hình sự 2015).

Nạn nhân: là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra. Phải có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; trường hợp cố ý vắng mặt không phải vì lý do bất khả kháng hoặc không phải do trở ngại khách quan thì được áp giải. (Theo điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự 2015).

Xem thêm bài viết hay:  Thủ tục hưởng chế độ sẩy thai? Sẩy thai nghỉ bao nhiêu ngày?

Nguyên đơn dân sự: Nguyên đơn dân sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức bị thiệt hại do tội phạm gây ra và có đơn yêu cầu bồi thường. Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. (Theo điều 63 Bộ luật tố tụng hình sự 2015).

– Bị đơn dân sự: Bị đơn dân sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức mà pháp luật quy định phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Phải có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. (Theo điều 64 Bộ luật tố tụng hình sự 2015).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự. Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. (Theo điều 65 Bộ luật tố tụng hình sự 2015).

– Người làm chứng: Người làm chứng là người biết những tình tiết có liên quan đến nguồn tin tội phạm, vụ án và được cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền triệu tập đến làm chứng. Có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền. Trường hợp cố ý vắng mặt mà không có lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà sự vắng mặt của họ cản trở việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. xét xử thì có thể bị áp giải (theo Điều 66 Bộ luật tố tụng hình sự 2015).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người giám định, người giám định tài sản, người phiên dịch, dịch thuật cũng có nghĩa vụ phải có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền truy tố. tụng kinh

Họ cũng là người tham gia tố tụng nhưng người làm chứng chỉ có mặt khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền thay vì theo giấy triệu tập như các đối tượng trên.

Vì thế, Chỉ khi vụ án đã được khởi tố, tư cách tham gia tố tụng đã được xác định rõ ràng thì việc triệu tập bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người làm chứng… mới bắt buộc thực hiện. Đặc biệt đối với bị can, bị cáo vắng mặt vì lý do bất khả kháng hoặc không phải do trở ngại khách quan thì được áp giải; Nếu bạn bỏ trốn, bạn sẽ bị truy nã.

4.3. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Điều tra viên:

Theo quy định tại Điều 37 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Điều tra viên như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo số định danh cá nhân chuẩn và mới nhất 2023

1. Điều tra viên được giao nhiệm vụ tiến hành khởi tố và điều tra vụ án hình sự có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Trực tiếp kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm;

b) Lập hồ sơ vụ án hình sự;

c) Yêu cầu hoặc đề nghị cử, thay đổi người bào chữa; đề nghị cử, thay đổi người phiên dịch, người dịch thuật;

đ) Triệu tập và hỏi cung bị can. Triệu tập và lấy lời khai của người tố giác tội phạm, người tố giác tội phạm, người bị tố giác, kiến ​​nghị khởi tố, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân. Lấy lời khai của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ. Triệu tập và lấy lời khai của người làm chứng, người bị hại, đương sự;

đ) Quyết định áp giải người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, bị tạm giữ, bị can. Quyết định áp giải người làm chứng, người bị tố giác, người bị đề nghị truy tố, người bị hại. Quyết định giao người dưới 18 tuổi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giám sát. Quyết định thay đổi người giám sát người dưới 18 tuổi phạm tội;…

So với quy định trên, Điều tra viên chỉ có quyền triệu tập khi bạn là bị can, người làm chứng, v.v.

4.4. Trách nhiệm của người được triệu tập:

Khi bị công an triệu tập để điều tra vụ án hình sự thì người dân phải đến. nếu họ không đến thì có thể bị dẫn giải hoặc dẫn giải theo quy định tại Điều 127 Bộ luật tố tụng hình sự. Đặc biệt:

1. Áp giải được áp dụng đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị can.

2. Bình luận có thể áp dụng cho:

a) Người làm chứng trong trường hợp không có mặt theo giấy triệu tập mà không có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;

b) Người bị hại trong trường hợp từ chối giám định theo quyết định trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền mà không vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;

c) Người bị tố cáo, người bị đề nghị khởi tố mà qua kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác định người đó có liên quan đến tội phạm thì có thể khởi tố vụ án, đã được triệu tập mà vẫn vắng mặt. trường hợp bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan.

Ngoài ra, Khoản 2 Điều 182 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 còn quy định cụ thể như sau:

Bị can phải có mặt theo giấy triệu tập. Trường hợp vắng mặt vì lý do bất khả kháng, trở ngại khách quan hoặc có dấu hiệu trốn tránh thì Điều tra viên có quyền ra quyết định áp giải.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy triệu tập của công an mới và chi tiết nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận