Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước mới nhất 2023

Hiện nay, có nhiều cách nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Theo quy định hiện hành có hai hình thức cơ bản là nộp trực tiếp và nộp trực tuyến. Để nộp tiền vào ngân sách nhà nước phải lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu số C1-02/NS.

1. Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là gì?

Hiện nay có hai hình thức nộp thuế là nộp trực tiếp và nộp qua mạng. Trong đó:

+ Nộp trực tiếp: Người nộp đến ngân hàng được cơ quan thuế ủy nhiệm thu ngân sách để lấy mẫu và nộp tiền.

+ Thanh toán trực tuyến: Người nộp sẽ truy cập vào website của Tổng cục Thuế để nộp. Trang web chính thức là: thuedientu.gdt.gov.vn.

Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế trực tiếp thì doanh nghiệp lập mẫu Giấy nộp tiền này theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP để mang đến cơ quan thuế nộp thuế. Nhiều người nhầm lẫn mẫu C1-02/NS với mẫu C1-02/NS của Thông tư 119. Nhưng mẫu C1-02/NS hiện tại chính xác là của Thông tư 84. Mọi người chú ý nhé!

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Mẫu C1-02/NS) là biểu mẫu được lập ra để thực hiện các nội dung yêu cầu và cũng là một trong những chứng từ xác thực cá nhân, doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã nộp đủ số tiền theo quy định.

xem thêm: Các phương pháp xử lý bội chi NSNN

2. Hình thức nộp ngân sách nhà nước mới nhất:

Mẫu số: C1-02/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Không viết trong lĩnh vực này

GIẤY NỘP NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chuyển khoản tiền mặt

Loại tiền: VND □ USD □ Khác:……

Mã số:…

Con số: …

Số tham chiếu(Đầu tiên):……

Người nộp thuế: ….. Mã số thuế:

Địa chỉ:…… Quận/Huyện:…… Tỉnh, Thành phố:

Người nộp thuế thay thế:

Địa chỉ:…… Quận/Huyện: ………… Tỉnh, Thành phố:

Ngân hàng/Kho bạc Nhà nước đề nghị:……. Trích TK số:……. hoặc thu tiền mặt nộp ngân sách nhà nước theo:

Tài khoản thu NSNN Tài khoản tạm thu Tài khoản thu hồi hoàn thuế GTGT

Vào tài khoản Kho bạc Nhà nước:……..Tỉnh, Thành phố:

Mở tại ngân hàng nhờ thu được ủy quyền:

Trình theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán Nhà nước Thanh tra Tài chính

Thanh tra Chính phủ Cơ quan có thẩm quyền khác

Tên cơ quan quản lý thu:

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê nhà ở thương mại mới nhất năm 2023

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/Ngân hàng phối hợp thu/Kho bạc Nhà nước ghi sổ

STT

Số tờ khai/Số quyết định/Số thông báo

Kỳ tính thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo

Nội dung nộp ngân sách nhà nước

Tiền nguyên

Số tiền VNĐ

Mã số

mã tiểu mục

tổng cộng

Tổng số tiền bằng chữ (2):

PHẦN DÀNH CHO KBNN NHẬN VỀ KẾ TOÁN: Mã bộ sưu tập: …………..

Mã đơn vị hành chính: …………..

Tài khoản nợ:…………………….

Tài khoản: ……………………..

NGƯỜI THANH TOÁN
Ngày tháng năm…

NGÂN HÀNG/Kho bạc Nhà nước
Ngày tháng năm…

người trả tiền

Kế toán trưởng

thủ trưởng đơn vị

thủ quỹ

Kế toán viên

Kế toán trưởng

(Ghi chức danh, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

xem thêm: Quy định về căn cứ lập và lập dự toán ngân sách nhà nước

3. Hướng dẫn lập Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước:

Không viết trong lĩnh vực này

GIẤY NỘP NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chuyển tiền mặt

Loại tiền: VND □ USD □ Khác: …………

Mã số: ………

Con số: ……………

Số tham chiếu(Đầu tiên):……

Chọn phương thức thanh toán và tiền tệ

Người nộp thuế: …Ghi tên công ty…Mã số thuế:…Ghi mã số thuế công ty…….

Địa chỉ:….. Ghi địa chỉ công ty……..

… Quận/Huyện: ………… Tỉnh, Thành phố:…………

Thay thế:…… Đối với trường hợp……..

Địa chỉ:……Quận/Huyện:……Tỉnh, Thành phố:…………

Đề nghị ngân hàng/Kho bạc Nhà nước:…Ngân hàng mà doanh nghiệp mở tài khoản.. trích tài khoản số:……Số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp…. hoặc thu tiền mặt nộp ngân sách nhà nước theo:

Tài khoản thu NSNN Tài khoản tạm thu Tài khoản thu hồi hoàn thuế GTGT

Chọn ô “tài khoản thu ngân sách nhà nước” đối với trường hợp nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc các khoản nộp khác vào ngân sách nhà nước.

– Trường hợp nộp thuế theo quyết định của cơ quan thuế các cấp thì chọn ô “Cơ quan có thẩm quyền khác”.

Tên cơ quan quản lý thu: ….Cục thuế quản lý doanh nghiệp của bạn..

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/Ngân hàng phối hợp thu/Kho bạc Nhà nước ghi sổ

STT

Số tờ khai/Số quyết định/Số thông báo

Kỳ tính thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo

Nội dung nộp ngân sách nhà nước

Tiền nguyên

Số tiền VNĐ

Mã số

Mã tiểu mục

Đầu tiên

01/GTGT ​​– Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin chuyển khẩu và hướng dẫn thủ tục chuyển khẩu

Q1/2022

Nộp thuế GTGT quý I/2022

500.000 won

754

1701

tổng cộng

Tổng số tiền bằng chữ (2): …………..

– Trường hợp thanh toán bằng đồng Việt Nam thì ghi bằng chữ tổng số tiền bằng đồng Việt Nam;

– Trường hợp thanh toán bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số lượng nguyên tệ và loại ngoại tệ.

PHẦN DÀNH CHO KBNN NHẬN VỀ KẾ TOÁN: Mã bộ sưu tập:……..

Mã số Bán hàng và Tiếp thị:……..

Nợ tài khoản:…….

Có tài khoản:…..

NGƯỜI THANH TOÁN
Ngày tháng năm…

NGÂN HÀNG/Kho bạc Nhà nước
Ngày tháng năm…

người trả tiền

Kế toán trưởng

thủ trưởng đơn vị

thủ quỹ

Kế toán viên

Kế toán trưởng

(Ghi chức danh, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Trường hợp nộp thuế điện tử: Người nộp, Tổ chức T-VAN (nếu có), Tổng cục Thuế (nếu có), Ngân hàng/Kho bạc Nhà nước ký điện tử; viết tên bạn; ngày giờ

(1) Trường hợp nộp thuế điện tử từ Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hệ thống tự động điền mã số tham chiếu để phục vụ công tác quản lý.

(2) Trường hợp thanh toán bằng đồng Việt Nam thì ghi bằng chữ tổng số tiền bằng đồng Việt Nam; Trường hợp thanh toán bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ tổng số lượng nguyên tệ và loại ngoại tệ.

xem thêm: Chi Ngân sách Nhà nước là gì? Quy định về điều kiện chi ngân sách nhà nước?

4. Những lưu ý khi sử dụng Giấy nộp tiền vào NSNN:

Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước là chứng từ quan trọng chứng minh bạn hoặc doanh nghiệp đã nộp đủ tiền theo quy định của Nhà nước.

Khi sử dụng Giấy nộp tiền vào NSNN, để tránh những rủi ro đáng tiếc, cần lưu ý:

– Nộp tiền đúng hạn: Nếu doanh nghiệp không nộp tiền đúng hạn sẽ phải chịu hình phạt bằng cách nộp phạt, nặng hơn nữa là trốn thuế hoặc cố tình không nộp thuế.

Do đó, các cá nhân và doanh nghiệp phải chú ý đến thời hạn và các khoản thanh toán để đảm bảo rằng thời hạn không ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

– Giấy nộp tiền vào NSNN cần được bảo quản: Người nộp tiền cần kiểm tra chính xác những thông tin mình ghi trên giấy nộp tiền có chính xác hay không trước khi ký, hạn chế tối đa tình trạng. lỗi xảy ra.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đánh giá thử việc, bảng nhận xét nhân viên thử việc

Đồng thời, giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cũng phải được doanh nghiệp lưu giữ để làm cơ sở đối chiếu, đối chiếu khi có sai sót hoặc hiểu nhầm.

xem thêm: Nội dung nguyên tắc cân đối trong hoạt động ngân sách nhà nước

5. Thủ tục nộp ngân sách nhà nước:

– Đối tượng nộp NSNN lập chứng từ nộp NSNN hoặc trực tiếp gửi văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị nộp NSNN đến Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng hoặc cơ quan thu thuế. làm thủ tục nộp ngân sách nhà nước.

– Kho bạc Nhà nước hoặc cơ quan thu nơi người nộp làm thủ tục nộp ngân sách nhà nước kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước hoặc các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu của người nộp thuế. nộp ngân sách nhà nước, nộp tiền vào ngân sách nhà nước, số dư tài khoản của người nộp ngân sách nhà nước (nếu có).

Sau đó, làm thủ tục thu tiền mặt của người nộp tiền hoặc thu tiền thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mà người nộp tiền sử dụng để nộp NSNN; đồng thời cấp chứng từ nộp NSNN cho người nộp NSNN.

– Ngân hàng nơi người nộp làm thủ tục nộp NSNN kiểm tra thông tin số dư tài khoản (trường hợp trích tài khoản của người nộp NSNN). Sau đó, làm thủ tục thu tiền mặt của người nộp tiền hoặc thu qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mà người nộp tiền sử dụng để nộp NSNN; đồng thời cấp chứng từ nộp NSNN cho người nộp NSNN.

– Trường hợp số dư trên tài khoản của người nộp không đủ để trích nộp NSNN, Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng, cơ quan thu (nơi người nộp làm thủ tục nộp NSNN) thông báo cho người nộp NSNN để thực hiện nộp tiền cho người nộp. ngân sách nhà nước. nộp lại chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước để thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo trình tự nêu trên.

Cơ quan thực hiện

Kho bạc Nhà nước các cấp

chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận