Mẫu giấy khai đăng ký xe

Giấy đăng ký xe là giấy tờ quan trọng và bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký xe. Vậy mẫu giấy chứng nhận đăng ký xe – Mẫu số 01A/58 được quy định như thế nào?

1. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký xe – mẫu số 01A/58:

Giấy đăng ký xe – mẫu số 01A/58 được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

GIẤY ĐĂNG KÝ XE

A. TỜ KHAI CỦA CHỦ XE

Tên chủ phương tiện:…; Năm sinh: ….

Nơi đăng ký:…

Chỗ ở hôm nay:…

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của chủ phương tiện:…cấp ngày…./…./…; TRONG:…

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của người làm thủ tục:…cấp ngày./…/….; TRONG: …

Điện thoại chủ xe:…; E-mail:…

Số điện thoại người làm thủ tục:…; E-mail:…

Mã hóa đơn điện tử:… Mã số thuế:…

Mã hồ sơ lệ phí trước bạ điện tử:…; Cơ quan tài trợ:…

Số tờ khai hải quan điện tử:….; Cơ quan tài trợ:…

Số Giấy chứng nhận KTCLXX:…..; Cơ quan cấp…..

Số Giấy phép kinh doanh vận tải….; Ngày…/…/….; TRONG…

Giấy phép kinh doanh số:….; Ngày: …/…/…; TRONG…

Máy số 1:…

Máy số 2:…

Số khung:… Loại xe: …; Màu sơn: …; Thương hiệu: …; Số loại: …

Đăng ký mới Đăng ký đổi tên

Đổi lại, cấp lại đăng ký xe □

Lý do…

Đổi lại, cấp lại biển số □

Lý do…

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ có trong hồ sơ xe.

Mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến

…., ngày tháng năm….

CHỦ SỞ HỮU XE HƠI

(Ký, họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

Mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến: …

B. PHẦN XÁC ĐỊNH CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE

SỐ MỚI SỐ:….

Dán biển số máy ở đâu

(đổi, cấp lại đăng ký, biển số không phải dán)

Nơi dán phiếu đánh giá số khung

(đổi, cấp lại đăng ký, biển số không phải dán)

DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VỀ XUẤT XỨ XE

Mã hồ sơ nguồn gốc phương tiện (Số của chứng từ KTCLXX/số khung của phương tiện):….

Tên nhà sản xuất, lắp ráp/nhập khẩu:….

Địa chỉ:….

Tờ khai nhập khẩu số:….; Ngày tháng năm….

Cửa khẩu nhập: ….

Phạm vi xe:…; Thương hiệu: …..; Màu sơn:….

Số loại:….; Năm sản xuất:…..; Công suất/công suất xi lanh:…………cm³/kw

Số khung:….; Số điện thoại:….

Số chỗ ngồi:…..; Đứng:….; Nói dối:….

Kích thước túi: …. mm; rộng:…. mm; Cao:…. mm

Khối lượng cơ thể:……..kg; Kích thước lốp xe: ……

Trọng lượng hàng hóa:……. Kilôgam; Trọng lượng kéo:……. Kilôgam

Kích thước hộp (dài x rộng x cao)…………..mm; Chiều dài cơ sở:…………mm.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo mới nhất

DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VỀ ƯU ĐÃI PHÍ

Mã hồ sơ lệ phí trước bạ:…; Số điện thoại:….

Tên người nộp thuế:…..

Địa chỉ:....

Tên cơ quan thuế:….

Dòng xe:….; Thương hiệu:….; Số loại:….; Năm sản xuất:….

Số khung:….; Số điện thoại:….; Màu sơn:….

Giá trị tài sản để tính LPTB:….; Công suất/công suất xi lanh:…….cm³/Kw

Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp:…; Ngày nộp đơn:…..

THỐNG KÊ XE ĐĂNG KÝ

TT

LOẠI GIẤY

CƠ QUAN CẤP

SỐ GIẤY

PHẠM VI NGÀY

Đầu tiên

2

3

….ngày tháng năm…
PHÒNG ĐĂNG KÝ XE
(Ký, ghi rõ họ tên)

……………………
(Đã ký và đóng dấu)

xem thêm: Bao nhiêu tuổi thì được đăng ký xe máy, ô tô?

2. Hướng dẫn khai vào Giấy khai đăng ký xe – mẫu số 01A/58:

Phần A: Phần chủ xe tự khai

Điền đầy đủ thông tin chủ xe bao gồm:

+ Tên chủ xe: ghi họ và tên chủ xe, tên chủ xe viết chữ in hoa;

+ Năm sinh: tại phần này người khai khai bao gồm ngày, tháng, năm sinh của chủ xe;

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nơi chủ xe có hộ khẩu thường trú thì điền tên đơn vị hành chính nơi chủ xe có hộ khẩu thường trú. Đơn cử như số nhà 5A, đường Thống Nhất, phường Tam Hòa, quận Đình Chiểu, TP Đà Nẵng;

+ Nơi ở hiện nay: : Chủ xe hiện ở đâu, ghi tên đơn vị hành chính nơi chủ xe hiện đang ở;

+ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của chủ phương tiện; Phạm vi ngày; ban hành bởi;

+ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người làm thủ tục; Phạm vi ngày; ban hành bởi;

+ Số điện thoại liên hệ của chủ xe và người làm thủ tục: khi điền số điện thoại, người khai cần chú ý chọn số điện thoại đang sử dụng và tiện liên hệ nhất;

+ Email của chủ xe và người làm thủ tục (nếu có);

+ Mã hóa đơn điện tử và mã số thuế (nếu có);

+ Mã hồ sơ lệ phí trước bạ điện tử và cơ quan cấp (nếu có);

+ Số tờ khai hải quan điện tử và cơ quan cấp (nếu có);

+ Số Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng và cơ quan cấp;

+ Số Giấy phép kinh doanh vận tải và ngày cấp, nơi cấp (nếu có);

+ Số, ngày cấp, nơi cấp Giấy phép kinh doanh (nếu có);

+ Loại tài sản, Nhãn hiệu, Số hiệu, Loại xe, Màu sơn, Năm sản xuất, Dung tích, Số máy, Số khung: Khai theo thực tế của xe.

– Tích vào một trong các ô sau theo đúng thủ tục chủ xe cần làm:

+ Đăng ký mới;

+ Đăng ký chuyển tên;

+ Đổi, cấp lại đăng ký xe;

+ Đổi lại, cấp lại biển số xe.

Phần B: Đây là phần do phía cơ quan chức năng thực hiện quyền lực có thẩm quyền giải quyết thủ tục nên phần này chủ xe cũng như Những người muốn thực hiện các thủ tục không cần phải điền vào nó.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí hộ nghèo, cận nghèo

xem thêm: Thời gian đăng ký xe ô tô mới mất bao lâu?

3. Giấy đăng ký xe – Mẫu số 01A/58 dùng để:

Căn cứ Điều 10, 11 Thông tư 15/2022/TT-BCA quy định về hồ sơ đăng ký, biển số và hồ sơ đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe tại hai địa điểm. Điều này đều quy định một trong các giấy tờ của bộ hồ sơ nộp thủ tục cấp mới/cấp đổi/cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số đó là giấy chứng nhận đăng ký xe. Tại Điều 7 Thông tư 15/2022/TT-BCA đã được sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an quy định về Giấy chứng nhận đăng ký xe, Luật này quy định về Đăng ký; biển số lần đầu; đăng ký sang tên; đăng ký đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an hoặc trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia sau đó Chủ phương tiện đăng nhập Cổng dịch vụ công khai báo tất cả tất cả thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký xe điện tử (mẫu số 01A/58). TRONG tTrường hợp chủ xe trực tiếp đến cơ quan đăng ký xe ĐẾN đăng ký, cấp biển số lần đầu; đăng ký sang tên; đăng ký đổi lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe sau đó Chủ xe có trách nhiệm kê khai các thông tin trên Giấy đăng ký xe (theo mẫu số 01 Đồng ý ban hành kèm theo Thông tư này).

Như vậy, Phiếu đăng ký xe – mẫu số 01A/58 dùng để:

– Chủ xe làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe lần đầu hoặc đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe;

– Tổ chức, cá nhân mua, chuyển nhượng, cho, tặng, phân chia, thừa kế xe làm thủ tục đăng ký sang tên xe.

Lưu ý tờ khai này áp dụng cho mọi phương thức nộp hồ sơ (nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia).

xem thêm: Đăng ký xe theo KT3? Có sổ tạm trú KT3 có được không?

4. Cơ quan nào tiếp nhận Giấy khai đăng ký xe – mẫu số 01A/58:

Cơ quan đăng ký xe là cơ quan tiếp nhận Giấy khai đăng ký xe khi người dân, cơ quan, tổ chức làm thủ tục cấp mới/đổi/đổi/cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Cơ quan đăng ký xe quy định tại Điều 3 Thông tư 15/2022/TT-BCA được sửa đổi, bổ sung tại Điều 3 Thông tư 15/2022/TT-BCA, theo quy định này cơ quan đăng ký xe bao gồm các cơ quan sau :

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn tố cáo xúc phạm danh dự trên mạng xã hội Facebook

– Phòng CSGT được giao: đăng ký, cấp biển số cho:

+ Xe của Bộ Công an;

+ Xe ô tô của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam và xe ô tô của người nước ngoài làm việc trong các cơ quan đó;

+ Xe ô tô của cơ quan, tổ chức quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 15/2022/TT-BCA.

– Cục CSGT: đăng ký cho ô tô, máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc và các loại xe có kết cấu tương tự người sau:

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

+ Các dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài trên địa bàn;

+ Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc có nơi có hộ khẩu thường trú ngay tại huyện, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở phòng cảnh sát giao thông;

– Công an quận:

+ Đăng ký ô tô, máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc và các loại xe có kết cấu tương tự của những người sau:

++ Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp quân đội có trụ sở chính tại địa phương

++ Cá nhân trong nước có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

+ Đăng ký mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự của những người sau đây:

++ Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, xí nghiệp quân đội trong nước đặt trụ sở chính tại địa phương;

++ Cá nhân trong nước có hộ khẩu thường trú tại địa phương;

++ Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, các dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài trên địa bàn.

– Công an cấp xã: đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của những người sau:

+ Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội trong nước, cá nhân có trụ sở chính hoặc hộ khẩu thường trú tại địa phương;

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, các dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài trên địa bàn.

Những cái này Văn bản pháp lý sử dụng trong bài viết:

Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy khai đăng ký xe của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận