Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng ra ngoài nước (Mẫu 3-SHĐ)

Sinh hoạt Đảng là hoạt động bắt buộc đối với mỗi Đảng viên. Đảng viên chuyển đến sinh hoạt và làm việc phải có giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng với cấp ủy nơi cá nhân Đảng viên đó chuyển đến sinh sống và làm việc.

1. Thế nào là chuyển sinh hoạt đảng ra nước ngoài?

Chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài là hoạt động được tiến hành khi cá nhân là Đảng viên, kể cả Đảng viên dự bị và Đảng viên chính thức, chuyển ra nước ngoài sinh sống, học tập, làm việc. Khi đó, cá nhân Đảng viên đó sẽ được giới thiệu với Đảng bộ nơi chuyển đến và Đảng bộ nơi chuyển đến là nơi trực tiếp quản lý Đảng viên đó. chuyển đến.

Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng ở nước ngoài là văn bản được sử dụng khi làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên khi Đảng viên ra nước ngoài học tập, sinh sống.

Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng ở nước ngoài và lý lịch Đảng viên là căn cứ để Đảng bộ ngoài nước tiếp nhận Đảng viên được giới thiệu sinh hoạt Đảng và cũng là cơ sở để Đảng bộ ngoài nước giới thiệu sinh hoạt Đảng cho Đảng viên. khi Đảng viên về nước hoặc đi học tập, sinh sống ở nước ngoài.

2. Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt đảng ở nước ngoài:

Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt đảng ra nước ngoài hiện đang sử dụng là Mẫu 3-SHD- Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng ra nước ngoài tại Phụ lục ban hành kèm theo Hướng dẫn số Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn nghiệp vụ 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác đảng viên. Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt đảng ở nước ngoài như sau:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
——————

GIỚI THIỆU SINH HOẠT ĐẢNG

NƯỚC NGOÀI

BAN ĐỐI NGOẠI

Nhận được giấy giới thiệu số …../GTSHD ngày…… tháng …………. (3)

(kèm theo hồ sơ đảng viên) của ………… (4)

Giới thiệu đồng chí…… sinh ngày…… tháng………………. (5)

Vào Đảng ngày…… tháng………………. Chính thức ngày……tháng………………. (6)

Để tham gia các hoạt động của nhóm (chính thức, tạm thời hoặc đơn lẻ):

tại:…….., từ ngày…… tháng………………..(7)

Ngày tháng năm……..

T/M ỦY BAN ĐỐI NGOẠI (10)

(Đã được ký và đóng dấu)

Con số ……. Giá trị quy đổi

Kính gửi:…………(8)

Đề nghị tiếp nhận và định giá giao dịch cho đồng chí……

Đảng phí nộp cuối tháng…….. về sinh hoạt đảng tại tổ chức cơ sở đảng:…… cùng hồ sơ đảng viên được niêm phong theo quy định. (9)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản xử lý kết quả phân tích mẫu kiểm soát chất lượng mới nhất

Ngày tháng năm……..

T/M ỦY BAN ĐỐI NGOẠI (10)

(Đã được ký và đóng dấu)

3. Soạn thảo giấy giới thiệu sinh hoạt đảng ở nước ngoài:

(1) Số điện thoại di động: Ghi số trong thẻ đảng được đổi hoặc cấp thẻ đảng viên mới của đảng viên.

(2) Số LL: Ghi số lý lịch đảng viên.

(3) Nhập thông tin theo giấy giới thiệu nhận được của ban đối ngoại

(4) Nhập thông tin về địa điểm được giới thiệu

(5) Nhập thông tin Đảng viên được giới thiệu

(6) Ghi ngày vào đảng, ngày vào đảng chính thức của Đảng viên được giới thiệu

(7) Ghi rõ nơi nhận sinh hoạt Đảng và ngày bắt đầu sinh hoạt

(8) Ghi nơi giới thiệu Đảng viên, ghi là “chi nhánh cấp dưới…”; hoặc “Thường trực Hội đồng…”; hay “Đảng bộ…”; hoặc– “Ban tổ chức…”; “Phòng chính trị…”

(9) Mục “Đảng viên đóng cuối tháng”: Ghi giấy giới thiệu đảng viên sinh hoạt đảng tháng nào thì cuối tháng đó thu đảng phí.

(10) GỖchào là “chi ủy…”; hoặc “Thường trực Hội đồng…”; hay “Đảng bộ…”; hoặc– “Ban tổ chức…”; “Phòng chính trị…”. Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu của cấp ủy, tổ chức, cơ quan chính trị theo quy định.

4. Quy định về thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài:

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài được chia thành ba trường hợp khác nhau: đối với Đảng viên đi học ở nước ngoài (bao gồm cả học bổng và tự túc); trường hợp Đảng viên đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài và Đảng viên đi lao động thời vụ hoặc thường xuyên.

Chuyển sinh hoạt đảng ra nước ngoài được chia thành hai trường hợp: chuyển sinh hoạt đảng chính thức và chuyển sinh hoạt đảng tạm thời. Việc chuyển sinh hoạt đảng chính thức được thực hiện khi đảng viên được cử đi công tác, học tập, công tác và được cấp có thẩm quyền đồng ý cho đi thăm người thân,… ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên. Việc chuyển sinh hoạt đảng tạm thời được thực hiện khi Đảng viên đi công tác, học tập, công tác, chữa bệnh, thăm thân ở nước ngoài,… từ 03 tháng đến dưới 12 tháng rồi về nước.

Đối với trường hợp chuyển sinh hoạt đảng chính thức mà nơi đến chưa có tổ chức đảng, trường hợp Đảng viên đi một mình (tức là chỉ có một hoặc hai Đảng viên) thì Đảng bộ Ngoài nước trực tiếp hướng dẫn sinh hoạt Đảng. . Trường hợp Đảng viên ra nước ngoài lập đoàn thể từ 3 đảng viên chính thức trở lên thì Đảng bộ Ngoài nước ra quyết định thành lập chi bộ, chỉ định chi bộ tạm thời, giao nhiệm vụ cho chi bộ có thời hạn. ở nước ngoài.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin trích lục quyết định ly hôn ở Tòa án mới nhất 2022

Theo đó, trường hợp Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài trong thời gian đi học thì Các Đảng bộ ngoài nước: kiểm tra hồ sơ đảng viên chuyển sinh hoạt đảng, ghi vào phần trên giấy giới thiệu sinh hoạt đảng ở nước ngoài để tiếp nhận đảng viên và lưu giấy khai sinh, lý lịch đảng viên. Đảng bộ ngoài nước ghi “Phiếu công tác chính thức ở nước ngoài” và thông báo danh sách đảng viên đó cho cấp ủy đảng ngoài nước nơi đảng viên đến.

Trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày chuyển ra nước ngoài, đảng viên phải nộp “Thẻ công tác ở nước ngoài” cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại để nhận sinh hoạt đảng. Trường hợp đảng viên dự bị đi học thì nộp bản photo các giấy tờ sau: Qbạndanh sách quyết định kết nạp, bản tự kiểm điểm đảng viên dự bị và bản đánh giá đảng viên dự bị của cán bộ được phân công giúp đỡ trong thời gian ở nước ngoài.

Khi đảng viên về nước, Đảng bộ ngoài nước tiếp tục ghi vào ô 2 bản “2 ô” giới thiệu đảng viên về sinh hoạt đảng để tổ chức cơ sở tiếp nhận và giới thiệu đảng viên với cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở. đảng nơi đảng viên sẽ chuyển đến. Các cấp ủy đảng ngoài nước sẽ kiểm tra, niêm phong hồ sơ đảng viên, giao cho đảng viên mang theo giấy giới thiệu đảng viên chính thức khi chuyển đi để báo cáo cấp ủy nơi chuyển đến.

Cấp ủy, chi bộ các cấp nơi đảng viên chuyển đến sử dụng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng của đảng viên khi chuyển đi để làm thủ tục tiếp nhận đảng viên về sinh hoạt đảng tại chi bộ theo quy định. các quy định về trình tự. Trường hợp đảng viên về nước nhưng không có nơi nhận công tác thì làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng ủy nơi đảng ủy nơi cư trú.

Trong thời gian ở nước ngoài, nếu đảng viên được đi nước ngoài thì cấp uỷ nơi đảng viên chuyển đến ghi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên trong thời gian ở nước ngoài và chuyển cho chi bộ. đảng viên để kiểm điểm. báo cáo cấp uỷ nơi chuyển đến để tiếp tục sinh hoạt đảng. Trường hợp đảng viên đã làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức về Đảng bộ Ngoài nước nhưng có quyết định không ra nước ngoài nữa thì Đảng bộ Ngoài nước ghi vào ô 6 bản giới thiệu quá trình sinh hoạt đảng của đảng viên. chi bộ tiếp nhận và giới thiệu đảng viên trở lại cấp ủy nơi đảng viên được giới thiệu.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Vĩnh Long [Ly hôn nhanh tại Vĩnh Long]

Đối với Đảng viên đi công tác theo thời vụ, di chuyển thường xuyên nhưng cơ quan, doanh nghiệp không cắt biên chế của đảng viên đó… thì tổ chức đảng nơi cử đảng viên thành lập chi bộ, tổ chức đảng có trách nhiệm hoạt động theo hệ thống. hệ thống tổ chức Đảng cơ quan, doanh nghiệp… và thông báo cho các Đảng bộ Ngoài nước để phối hợp quản lý.

– Đối với Đảng viên đi công tác nước ngoài thực hiện chuyển sinh hoạt đảng. theo quy trình chuyển sinh hoạt đảng chính thức ở trong nước từ chi bộ lên huyện ủy và tương đương. Cụ thể, cĐể được tiếp nhận và bố trí sinh hoạt đảng, đảng viên sẽ nhận và viết “Phiếu công tác chính thức ở nước ngoài” và giao cho đảng viên báo cáo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại (cấp ủy đảng nước sở tại) để được tiếp nhận và bố trí sinh hoạt đảng. các hoạt động. thì đảng viên không phải qua Đảng bộ Ngoài nước làm bất kỳ thủ tục nào. Đồng thời, Huyện ủy cũng gửi “Báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt chính thức ra nước ngoài” cho Đảng ủy Ngoài nước để theo dõi, thông báo cho các tổ chức đảng ở nước ngoài và tiếp nhận đảng viên tham gia sinh hoạt. .

Tương tự, trường hợp Đảng viên đi học, trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày chuyển ra nước ngoài, đảng viên đó phải báo cáo và nộp “Thẻ công tác ở nước ngoài” cho cơ quan đại diện Việt Nam. ra nước ngoài để tiếp nhận và bố trí sinh hoạt đảng.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng ra ngoài nước (Mẫu 3-SHĐ) của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận