Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch mới nhất

Hiện nay, khi xin vào Đảng, cá nhân phải qua thẩm tra lý lịch. Dưới đây là mẫu giấy giới thiệu gửi Đảng viên đi thẩm tra lý lịch mới nhất:

1. Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên thẩm tra lý lịch mới nhất:

ĐẢNG BỘ……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số -GT/…

…….., ngày tháng năm…

GIỚI THIỆU

(Có hiệu lực đến ngày……tháng………………)

Kính thưa: Đảng ủy (hoặc chi ủy) cơ sở ………….

Đảng ủy/Đảng bộ cơ sở: …………

Đồng chí giới thiệu: …………..là …………

Đến lấy ý kiến ​​đồng chí về lý lịch người ứng cử vào Đảng là: ………….

Nội dung cần được các đồng chí thẩm định, để nhận xét lý lịch của người xin vào Đảng như sau: ………….

Hy vọng các bạn có thể giúp đỡ.

Người nhận:

– Như trên;

– Lưu: Đảng ủy/Chi ủy.

T/M ĐẢNG BAN/ỦY BAN………….

BẢO VỆ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

2. Mục đích làm giấy giới thiệu gửi Đảng viên thẩm tra lý lịch:

12/HD/BTCTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên cũng như cách lập các biểu thống kê cơ sở trong hệ thống tổ chức Đảng. Theo đó, giấy giới thiệu cử đảng viên thẩm tra lý lịch nhằm mục đích để chi bộ, đảng bộ cơ sở cử đảng viên hoặc đảng viên trực tiếp cơ quan, đơn vị, địa phương của người xin vào Đảng và thân nhân của người xin vào Đảng. Đảng để xác minh.

Nếu bạn không làm mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch thì cá nhân tại đơn vị, cơ quan đó sẽ không thực hiện được việc thẩm tra.

Mẫu giấy này có giá trị như mẫu giấy thông hành để Đảng viên thực hiện nhiệm vụ do cơ quan, chi bộ phân công đến cơ quan thực tế để thẩm tra, xác minh lý lịch cá nhân để kịp thời kết nạp Đảng. thuận lợi. Có đơn vị, cơ quan chỉ kết nạp Đảng viên xuất trình được đúng hình thức thẩm tra.

Mẫu giấy này có vai trò vô cùng quan trọng, được coi là hình thức chứng minh, xác thực về mức độ tín nhiệm của một Đảng viên.

3. Quy định chung về kiểm tra lý lịch Đảng viên:

3.1. Về đối tượng phải thẩm tra lý lịch Đảng viên:

– Người vào Đảng.

– Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng mình; Vợ hoặc chồng hoặc con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi là thân nhân).

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn khiếu nại dùng trong tố tụng tại tòa án mới nhất hiện nay

3.2. Nội dung thẩm tra lý lịch Đảng viên:

– Trường hợp đối tượng là Đảng viên:

Nội dung kiểm tra:

+ Xác định rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay.

+ Xác định công tác chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ Xác định phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

– Trường hợp đối tượng là thân nhân của người vào Đảng:

+ Xác định rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay.

+ Xác định việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3.3. Phương pháp tiến hành thẩm tra lý lịch Đảng viên:

Không cần thẩm tra, xác minh nếu đương sự có người thân (là cha, mẹ, anh, chị, em ruột, em ruột, con đẻ) là Đảng viên và trong lý lịch của đương sự. Đảng đã kê khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định.

– Không yêu cầu xác minh, xác minh về vợ (chồng) đối với trường hợp vợ (chồng) của người vào Đảng là đảng viên hoặc một trong các trường hợp sau đây là đảng viên gồm cha, mẹ, anh, chị, em ruột, anh em và trong lý lịch của người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định.

– Tiến hành thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ.

Đến ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng để xác minh, làm rõ những nội dung mà cấp ủy cơ sở (quê quán hoặc nơi cư trú, làm việc) đã xác nhận nhưng không có nội dung nào. được rõ ràng.

– Với những nội dung đã được tìm hiểu kỹ trong lý lịch của người vào Đảng và người thân của họ đã sinh hoạt, công tác tại quê hương trong cùng một tổ chức cơ sở đảng (xã, phường, thị trấn…) từ đời mình. Khi đó, đảng bộ báo cáo chi bộ, chi bộ kết luận, đảng ủy cơ sở kiểm tra, ghi ý kiến ​​xác nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch, không cần thẩm tra riêng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản với lao động nam

– Đối với lực lượng vũ trang, việc thẩm tra lý lịch của người vào Đảng sẽ được đối chiếu với lý lịch người đó khai khi nhập ngũ hoặc khi tuyển dụng, xét tuyển.

Cần tiến hành thẩm tra, xác minh lại với những nội dung chưa rõ.

– Trường hợp đối tượng là người đang ở nước ngoài thì đối chiếu lý lịch của người đó do cơ quan có thẩm quyền quản lý ở trong nước hoặc xác nhận của cấp ủy cơ sở tại quê quán, nơi cư trú. nơi cư trú, nơi làm việc của người đó ở trong nước.

– Trường hợp đối tượng thẩm tra là thân nhân của người vào Đảng đang ở nước ngoài thì cấp ủy nơi người vào Đảng có văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ nội dung đề nghị gửi cấp ủy hoặc cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài ( qua Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao) để xác nhận.

– Trường hợp cả người xin vào Đảng và thân nhân đang công tác tại cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam thì đại diện cấp ủy nơi làm việc và cơ quan có trách nhiệm quản lý và giám sát các tổ chức đó để điều tra các vấn đề liên quan đến chính trị của các đối tượng trên.

3.4. Trách nhiệm của Đảng bộ và Đảng viên:

Một là, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở và cơ quan nơi phải xác minh lý lịch:

– Chỉ đạo chi ủy hoặc bí thư chi bộ và các chi bộ trực thuộc có liên quan xác nhận vào lý lịch của người xin vào Đảng.

– Đánh giá, ghi những thông tin cần thiết về lý lịch của người xin vào Đảng theo yêu cầu của cấp ủy nơi người xin vào Đảng, thấy đúng, sai, chưa đầy đủ so với nội dung về lý lịch Đảng viên đã khai trong lý lịch.

– Trước khi xác nhận vào Lý lịch của người xin vào Đảng, tập thể lãnh đạo ban tổ chức cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nơi xin vào Đảng thống nhất về nội dung.

Hai là, trách nhiệm của chi bộ, đảng bộ cơ sở nơi có người vào Đảng:

– Kiểm tra và đóng dấu giáp lai vào các trang lý lịch của người vào Đảng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn kháng cáo hình sự và hướng dẫn thủ tục kháng cáo

– Gửi công văn đề nghị xác minh và lý lịch của người xin vào Đảng đến đảng ủy cơ sở hoặc cơ quan có trách nhiệm để xác minh.

– Sau khi có kết quả, hồ sơ kết quả xác minh sẽ được lập, ký xác nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch của người vào Đảng.

4. Hướng dẫn làm mẫu giấy giới thiệu gửi Đảng viên thẩm tra lý lịch:

– Ghi đầy đủ, đúng tên Đảng uỷ và Đảng uỷ/Ủy ban cùng với số văn bản vào bên trái khổ giấy, vị trí trên cùng.

– Viết rõ ràng và viết hoa Quốc hiệu, Tiêu ngữ: Đảng Cộng sản Việt Nam ở phần bên phải, ngang với tên gọi và số hiệu chính thức

– Ghi thông tin về địa điểm, ngày lập giấy ở phía dưới tên Đảng.

– Sau các yếu tố trên sẽ là tên văn bản cùng thông tin về thời hạn hiệu lực ở giữa trang.

Tên văn bản đầy đủ và viết hoa là: GIẤY GIỚI THIỆU.

Tiếp theo là xác lập ngay giá trị của tờ giấy bằng ghi chú đặt trong ngoặc đơn, phía dưới ghi “Có giá trị đến hết ngày… tháng… năm…

– Phần kính gửi: ghi đầy đủ tên Đảng ủy/Chi ủy – nơi sẽ đến xác minh lý lịch Đảng cho người vào Đảng.

– Điền đầy đủ thông tin Đảng ủy/Chi ủy sẽ cử người xác minh lý lịch người xin vào Đảng.

– Đến phần thông tin người được giới thiệu xác minh: ghi rõ họ tên, chức danh.

– Điền các thông tin cần xác minh, có thể bao gồm các thông tin sau:

+ Ý thức trong việc chấp hành chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương nơi sinh sống.

Lịch sử hoạt động chính trị.

+ Phẩm chất, đạo đức, quan hệ.

+ Ý thức trong quá trình làm việc và học tập.

+ Trình độ chuyên môn

+…

– Cuối cùng là điền thông tin nơi nhận và lưu trữ chứng từ đó.

Đảng viên thay mặt ghi rõ chức danh, đồng thời ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

Văn bản pháp luật sử dụng trong bài viết:

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW về công tác Đảng viên.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy giới thiệu cử Đảng viên đi thẩm tra lý lịch mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận