Mẫu giấy chứng nhận ưu tiên dân tộc thiểu số để tuyển sinh

Mẫu giấy xác nhận ưu tiên tuyển sinh của người thiểu số? Làm thế nào để viết một ứng dụng? Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh?

Dân tộc thiểu số là dân tộc có dân số ít, tỷ trọng thấp hơn so với dân tộc thiểu số trong cả nước. Đa số đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. vùng khó khăn, biên giới, nơi có điều kiện kinh tế khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Theo quy định của pháp luật, là các dân tộc có dân số ít hơn đa số trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhà nước ta luôn có chính sách ưu đãi đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có chế độ ưu tiên cho con em đồng bào dân tộc thiểu số được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển vào đại học.

Luật sư tư vấn pháp lý Trực tuyến qua tổng đài:

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 05/2011 / NĐ-CP về công việc quốc gia

– Thông tư 08/2022 / TT-BGDĐT

1. Mẫu giấy chứng nhận ưu tiên người dân tộc thiểu số để tuyển sinh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————

……………, ngày ………. tháng …………. năm 20 ……

ĐĂNG KÝ MỤC TIÊU ƯU TIÊN TỐI THIỂU

Thân mến: …………………… ..

……………………………………………………

Tên tôi là: …………………………………………………………

Sinh ngày ………… .. tháng ……………… năm ………… ..

Tôn giáo: ……………… ..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………….

Số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước ……………………. cấp ngày ………. Trong ………….

Số điện thoại:…………………………………

Nay tôi viết đơn này đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xác nhận cho tôi các thông tin sau: Tôi là học sinh dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên tại các địa phương quy định như sau: Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh hiện hành. của các trường đại học và cao đẳng chính quy;

Lý do xác nhận: Ưu tiên xét tuyển học sinh dân tộc thiểu số tại trường …………. theo chính sách hiện hành của nhà nước.

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trong đơn là hoàn toàn đúng sự thật.

Xin chân thành cảm ơn ./.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Hướng dẫn viết đơn:

– Khi đăng ký xét tuyển, ưu tiên thí sinh là người dân tộc thiểu số. ít nhất có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên tại các địa phương. Muốn được cộng điểm phải làm thủ tục xác nhận đối tượng ưu tiên.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu kế hoạch học tập của sinh viên và cách lập kế hoạch

– Phần đầu của đơn nên viết quốc hiệu và khẩu hiệu

– Phần thông tin người đề nghị cấp giấy xác nhận là người dân tộc thiểu số cần cung cấp đầy đủ, chính xác, rõ ràng như họ tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, hộ khẩu thường trú, số báo danh. căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.

– Nội dung ghi rõ ứng viên thuộc diện người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên tại địa phương.

– Đơn đề nghị xác nhận ưu tiên người dân tộc thiểu số phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc của Ủy ban dân tộc.

Ghi chú: Khi xin cấp giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên dân tộc thiểu số, thí sinh phải mang theo giấy khai sinh để đối chiếu.

3. Chính sách ưu tiên xét tuyển:

3.1. Mức độ ưu tiên theo khu vực:

– Khu vực tuyển sinh của từng thí sinh được xác định theo vị trí của trường mà thí sinh đã theo học lâu nhất trong thời gian học THPT (hoặc trung cấp). Nếu thời gian học (dài nhất) ở các khu vực giống nhau thì sẽ được xác định theo khu vực trường mà thí sinh theo học sau cùng.

– Như vậy, điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 1 là 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn là 0,5 điểm, khu vực 2) là 0,25 điểm và khu vực 3 không được cộng điểm ưu tiên.

– Ngoài ra, các trường hợp sau đây được hưởng ưu tiên khu vực theo nơi thường trú:

+ Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng các chế độ ưu tiên của Nhà nước theo quy định.

+ Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT, trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Bộ trưởng. Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 (theo Quyết định số 135 / QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ); các thôn, xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng do Thủ tướng Chính phủ quy định nếu học trung cấp (hoặc trung cấp) trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã đặc biệt khó khăn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc Gia chi tiết nhất

Chú thích: Những người lính; Sĩ quan, hạ sĩ quan, nghĩa vụ trong Công an nhân dân cử đi tuyển chọn, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên ở vùng nào thì được ưu tiên theo vùng đó hoặc theo nơi thường trú trước đây. Gia nhập quân đội. xếp hạng, tùy theo thứ hạng nào có mức độ ưu tiên cao hơn. Nếu bạn đóng quân từ 18 tháng trở lên ở các khu vực có các mức ưu tiên khác nhau thì sẽ được ưu tiên theo các khu vực có thời gian phục vụ lâu hơn. Nếu dưới 18 tháng thì được hưởng ưu tiên khu vực theo nơi thường trú trước khi nhập ngũ.

3.2. Ưu tiên theo đối tượng chính sách:

– Nhóm ưu tiên 1 được cộng 2 điểm, gồm:

+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trong thời gian học phổ thông, trung cấp trên 18 tháng tại khu vực 1.

+ Công nhân trực tiếp sản xuất có thời gian công tác liên tục từ 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được tỉnh trở lên công nhận và tặng Bằng khen.

+ Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh; Quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan, nghĩa vụ Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời hạn từ 12 tháng trở lên tại Vùng 1; Quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ tại ngũ từ 18 tháng trở lên; Quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân phục vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ được công nhận hoàn thành nghĩa vụ tại ngũ theo quy định.

+ Thân nhân liệt sĩ; Con của thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến; Con của người hoạt động kháng chiến bị dị tật, dị tật do chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Hậu Giang [Ly hôn tại Hậu Giang]

– Nhóm ưu tiên 2 được cộng 1 điểm, gồm:

+ Thanh niên xung phong được cử đi học; Quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan, nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học dưới 12 tháng ở Vùng 1 và dưới 18 tháng ở các vùng khác; Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt đủ 12 tháng trở lên dự thi chi bộ quân sự cơ sở. Thời hạn hưởng ưu tiên tối đa là 18 tháng, kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày đăng ký khám tuyển.

+ Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú ngoài địa bàn quy định thuộc đối tượng 01; Con của thương binh, con bệnh binh và con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%; Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

+ Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Công nhân ưu tú thuộc các thành phần kinh tế từ cấp tỉnh, cấp Bộ trở lên được công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Giáo viên đã giảng dạy từ đủ 3 năm trở lên đăng ký bồi dưỡng giáo viên; Y tá, dược sĩ, hộ lý, bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên, người có trình độ Trung cấp Dược Có thời gian công tác từ 3 năm trở lên, đăng ký tốt nghiệp đúng chuyên ngành Y tế.

Ghi chú:

+ Thí sinh thuộc nhiều đối tượng chính sách chỉ được tính điểm ưu tiên cao nhất.

+ Điểm ưu tiên quy định tại Điều này tương ứng với tổng điểm 3 môn (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 cho từng bài thi / môn (không nhân hệ số); Trường hợp phương thức tuyển sinh sử dụng một thang điểm khác thì điểm ưu tiên sẽ được quy đổi về cùng một mức.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy chứng nhận ưu tiên dân tộc thiểu số để tuyển sinh của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận