Mẫu giấy biên nhận tiền mặt file Word mới nhất năm 2023

Mẫu biên nhận tiền là một trong những biểu mẫu được sử dụng phổ biến trong các giao dịch dân sự. Đây là căn cứ để chứng minh các bên đã giao nhận một số tiền nhất định. Nếu có tranh chấp xảy ra thì giấy biên nhận tiền là căn cứ pháp lý để bảo vệ quyền lợi và quy trách nhiệm cho các bên liên quan.

1. Mẫu giấy biên nhận tiền mặt:

Tải Biên lai nhận tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——–***———

BIÊN LAI

(Về việc thu phí, lệ phí, v.v.)

Tôi là:…

Đơn vị công tác:…

Nhận từ Ông/Bà….

Số ID:…..

Số tiền là: …..

Chữ:….

Lý do:…..

…….., ngày 20…

Ai giao tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

người nhận tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Biên lai này không còn giá trị khi Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn Biên lai thu tiền khi trả kết quả giải quyết TTHC cho khách hàng.

2. Mẫu biên bản giao nhận tiền mới nhất:

Tải Biên Bản Giao Nhận Tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——-***——

BIÊN BẢN XỬ LÝ TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2010 tại …, Chúng tôi gồm có:

NHÀ PHÂN PHỐI (sau đây gọi tắt là: BÊN A): Ông bà:….

Số CMND:…Ngày cấp:….Nơi cấp:….

Địa chỉ:….

Hộ khẩu thường trú:….

Chỗ ở hiện tại:…

BÊN NHẬN HÀNG (gọi tắt là: BÊN B): Ông bà):…

Số CMND:….Ngày cấp:…Nơi cấp:….

Địa chỉ:….

Hộ khẩu thường trú:….

Nơi ở hiện nay:….

Căn cứ Biên bản thỏa thuận phân chia tài sản số:…lập ngày….tháng…….. tại…Ông/Bà:…

Tổng số tiền đã bàn giao:…đồng (viết bằng chữ:…).

Kể từ khi Bên A giao toàn bộ số tiền cho Bên B thì Bên A có toàn quyền sở hữu đối với tài sản được ghi trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khởi kiện, khiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A thực hiện các thủ tục đăng ký chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Biên lai được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua bán đúng như thỏa thuận nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…….., ngày tháng năm ………

PHÂN PHỐI TIỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)


XÁC MINH CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VỀ VIỆC LẬP, CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:…….

Chứng minh nhân dân số: ….Ngày cấp:….Nơi cấp:…..

Địa chỉ:….

Hộ khẩu thường trú:…..

Nơi ở hiện nay: …..

Xác nhận hai bên hoàn toàn tự nguyện đồng ý và đã giao đủ số tiền: ….. (Viết bằng chữ: …..) theo thỏa thuận.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu CT01: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú mới nhất 2023

ký và ghi rõ họ tên

3. Mẫu biên nhận tiền chuẩn nhất:

Tải xuống Biên bản nhận hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——–***———

NHẬN TIỀN MẶT

(Về:….)

Tôi là:…..

Địa chỉ:…..

CMND số:……

Nhận của Ông/Bà……

Chứng minh nhân dân số:….

Số tiền là:……

Chữ:….

Lý do:…..

Văn bản này được gửi kèm theo: …..

….., ngày 20…

người nhận tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

xác nhận của nhân chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày … tháng … năm … bạn … đã nhận đủ số tiền ….. (bằng chữ ….) từ bạn ..

4. Mẫu giấy biên nhận chuyển tiền có giá trị pháp lý:

Tải xuống Phiếu giao hàng thu tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——-***——

GIAO TIỀN

Hôm nay, ngày……tháng……năm…………tại…….., chúng tôi gồm có:

NHÀ PHÂN PHỐI (gọi tắt là: BÊN A): Ông/Bà:……

Số CMND:……Ngày cấp:…………..Nơi cấp: ………….

Địa chỉ:…

Hộ khẩu thường trú:……

Nơi ở hiện nay:……

BÊN NHẬN (gọi tắt: BÊN B): Ông (Bà):……

Số CMND:……..Ngày cấp:……..Nơi cấp:…….

Địa chỉ:….

Hộ khẩu thường trú:…….

Nơi ở hiện nay:……

Căn cứ Biên bản thỏa thuận phân chia tài sản số:…….lập ngày…….tháng……………….tại….. Ông/bà:……đã bàn giao tổng số tiền là:…… đồng (viết bằng chữ:………….).

Kể từ khi Bên A giao toàn bộ số tiền cho Bên B thì Bên A có toàn quyền sở hữu đối với tài sản được ghi trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khởi kiện, khiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Biên lai được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua bán đúng như thỏa thuận nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…., ngày tháng năm……

PHÂN PHỐI PHIẾU NHẬN TIỀN

XÁC MINH CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VỀ VIỆC LẬP, CHUYỂN TIỀN

Tên tôi là:….

Số CMND: ….Ngày cấp: ……Nơi cấp: ….

Địa chỉ:…..

Hộ khẩu thường trú: …..

Nơi ở hiện nay: …..

Xác nhận hai bên hoàn toàn tự nguyện đồng ý và đã giao đủ số tiền:…….. (Viết bằng chữ:……..) theo thỏa thuận.

ký và ghi rõ họ tên

5. Một số lưu ý về chứng từ giao nhận tiền:

* Ý nghĩa giao nhận hàng – nhận tiền

– Trong nghiệp vụ kế toán, giấy biên nhận tiền đặc biệt quan trọng, đối với số tiền lớn hay nhỏ đều cần sử dụng giấy biên nhận tiền. Đây được coi là chứng cứ duy nhất chứng minh giao dịch có thật và đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng xuất khẩu gỗ, xuất khẩu các sản phẩm từ gỗ

– Trường hợp Quý khách thực hiện giao dịch mua bán bất kỳ sản phẩm nào mà bản thân không có phiếu bảo hành đi kèm thì phiếu này có giá trị như một phiếu bảo hành hoặc đổi hàng khi có phiếu bảo hành. yêu cầu.

– Trường hợp giao dịch với một đơn vị, thông thường trong một khoảng thời gian nhất định, bộ phận kế toán sẽ rà soát các hóa đơn và thống kê tài chính. Nếu bạn có thắc mắc về số tiền liên quan đến một giao dịch nào đó thì biên lai nhận tiền sẽ là căn cứ chứng minh bạn đã nộp tiền và hoàn tất mọi thủ tục cần thiết.

* Nội dung biên nhận giao hàng – nhận tiền

– Các thông tin bắt buộc phải có trong giấy nhận tiền bao gồm: Thời gian, địa điểm lập giấy, các thành phần liên quan. Họ và tên, chứng minh nhân dân của người gửi và người nhận tiền, trong giấy biên nhận cũng phải ghi rõ nội dung giao nhận tiền.

– Sau khi cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết, các bên sẽ tiến hành ký cam kết và thực hiện đúng các thỏa thuận như: Bên chuyển nhượng có trách nhiệm chuẩn bị đủ số tiền tương ứng với tài sản cần mua. Người nhận có toàn quyền sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân hoặc đưa vào các quỹ tài chính tùy theo nhu cầu. Trong trường hợp không có mâu thuẫn và mọi thủ tục được tiến hành đúng quy định thì hai bên không có quyền khởi kiện, khiếu kiện làm ảnh hưởng đến danh dự và lợi ích của nhau.

– Biên nhận tiền được in thành 2 liên, mỗi bên giữ một liên làm căn cứ chứng minh giao dịch thành công.

* Giao nhận – nhận tiền có người làm chứng

– Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng bên thứ 3 để chứng kiến ​​tất cả các giao dịch tiền mặt có giá trị từ nhỏ đến lớn. Theo đó, người làm chứng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như: Họ và tên, CMND, địa chỉ, hộ khẩu thường trú. Bản thân người này phải chứng kiến ​​toàn bộ quá trình giao dịch của bên A và bên B, khẳng định giao dịch này hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện, không có bất kỳ sự ép buộc nào.

– Ngoài biên nhận tiền thì mẫu biên nhận hồ sơ tài liệu cũng khá phổ biến hiện nay, nội dung của mẫu biên nhận hồ sơ tài liệu cần nêu rõ đặc điểm của tài liệu được giao kèm theo các thông tin cá nhân của người nhận. những người liên quan.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo đi làm trở lại sau nghỉ lễ, tết mới nhất 2022

Thực chất của hoạt động chứng kiến ​​là đem lại giá trị hiệu quả cao nhất cho giấy biên nhận tiền, đồng thời đây cũng là một trong những nội dung quan trọng mà hầu hết các giấy tờ hành chính, kế toán hiện nay đều áp dụng. sử dụng.

* Nội dung chính của Mẫu Giấy biên nhận tiền:

– Xác nhận việc giao nhận tiền giữa các cá nhân, tổ chức
– Ghi rõ số lượng, cam kết giao hàng
– Thực hiện các hợp đồng như đã cam kết

* Một số lưu ý khi viết biên bản giao nhận tiền

– Có đầy đủ thông tin người gửi và người nhận

Giấy biên nhận tiền phải ghi chính xác thông tin người gửi và thông tin người nhận. Về họ và tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, chỗ ở hiện nay… Người viết cần lưu ý các thông tin này để ghi chính xác, đầy đủ và kịp thời đính chính nếu có sai sót.

– Số tiền giao hàng là bao nhiêu?

– Mục đích chính của giấy biên nhận tiền là Bên B đã thanh toán, vậy số tiền bên A đã thanh toán là bao nhiêu? Số tiền này cần được ghi bằng chữ để tránh nhầm lẫn không cần thiết. Về mục đích sử dụng tiền trong hợp đồng đầu tiên đã ghi rõ, trong văn bản này mục đích chính là nói về việc bàn giao nên người làm giấy nhận tiền không cần ghi điều khoản này vào văn bản nữa. .

– Có xác nhận của người làm chứng

Giấy biên nhận tiền ngoài những thông tin cần thiết nêu trên phải có xác nhận của người làm chứng hay còn gọi là người thứ ba. Mục đích giúp hai bên kiểm chứng và xác thực thông tin một cách chính xác nhất. Tài chính là vấn đề nhạy cảm nhưng cũng cần minh bạch, rõ ràng không có bên thứ 3 chứng kiến ​​thì chữ ký cũng có thể bị giả mạo, độ chính xác và an toàn thông tin không cao. .

Giấy nhận tiền phải ghi rõ chữ ký, họ tên của người làm chứng, đồng thời cam đoan những lời mình khai là hoàn toàn đúng sự thật. Khi xảy ra tranh chấp, khiếu kiện, người làm chứng sẽ có trách nhiệm làm chứng đồng thời phải khai báo đúng sự thật. Nếu có sự thông đồng hoặc cố ý gian dối về thông tin thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu giấy biên nhận tiền mặt file Word mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận