Mẫu đơn yêu cầu về việc giao hóa đơn điện tử mới nhất

Yêu cầu xuất hóa đơn điện tử là gì? Mẫu giấy đề nghị chuyển phát hóa đơn điện tử? Hướng dẫn mẫu giấy đề nghị chuyển phát hóa đơn điện tử? Các vấn đề pháp lý về hóa đơn điện tử?

Với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là hệ thống mạng máy tính đã kết nối hàng loạt các nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa với khách hàng. Chính vì sự phát triển đó, sự ra đời của hóa đơn điện tử được coi là một bước tiến quan trọng, góp phần quan trọng giúp cho hoạt động quản lý trở nên thuận tiện hơn. Việc chuyển phát hóa đơn điện tử là trách nhiệm của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Dưới đây Luật Dương Gia sẽ hướng dẫn mẫu giấy đề nghị chuyển phát hóa đơn điện tử.

Cơ sở pháp lý:

– Nghị định 199/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Ứng dụng chuyển phát hóa đơn điện tử là gì?

Đơn đề nghị giao hóa đơn điện tử là văn bản do người mua hàng hóa, cung ứng dịch vụ gửi cho doanh nghiệp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ để yêu cầu đối tượng này giao hóa đơn điện tử.

Đơn đề nghị giao hóa đơn điện tử dùng để thể hiện nguyện vọng của người mua hàng đối với bên cung cấp hàng hóa, là cơ sở để bên cung cấp hàng hóa nắm bắt và xem xét tính hợp lý. quyết định giao hóa đơn điện tử.

2. Mẫu giấy đề nghị chuyển phát hóa đơn điện tử:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

…….., ngày tháng năm…..

xem thêm: Các trường hợp bán hàng không phải xuất hóa đơn

ĐĂNG KÍ

(Nhận/giao hóa đơn điện tử)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN …………

Căn cứ Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Tên tôi là: Nguyễn Văn A Sinh ngày …/…/…

Chứng minh nhân dân số: 000000000 cấp ngày…/…/… tại…….…

Hộ khẩu thường trú: ………

Nơi ở hiện tại: ………

xem thêm: Đối tượng mua, nhận hóa đơn từ cơ quan thuế

Số điện thoại liên hệ: 0123456789

Tôi xin trình bày với quý vị sự việc sau đây:

Ngày…/…/…, tôi có mua 01 lô hàng của công ty…….. trị giá…………….. đồng. Tuy nhiên, sau khi thực hiện các thủ tục mua bán, bên tôi không nhận được bất kỳ hóa đơn chứng từ nào chứng thực việc mua bán trên. Ngoài ra, theo hợp đồng mua bán mà hai bên đã ký kết, mọi hành vi giao nhận hàng hóa đều cần có chứng từ giao nhận hàng hóa điện tử giữa hai bên.

Vì vậy, kính đề nghị Quý công ty thực hiện việc xuất hóa đơn điện tử theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng để đảm bảo quyền lợi và minh bạch trong việc quyết toán thuế của Công ty tôi.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư mới nhất 2023

Kính mong quý cơ quan nhanh chóng xem xét và xử lý yêu cầu của tôi.

Tôi rât cảm kich!

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

xem thêm: Quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử

3. Hướng dẫn mẫu giấy đề nghị xuất hóa đơn điện tử:

– Người làm đơn phải ghi rõ nơi, ngày tháng năm nộp đơn, ví dụ: Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2021.

– To: Điền đầy đủ tên doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Ví dụ: Công ty cổ phần Kim Sơn.

– Người làm đơn phải ghi rõ các thông tin cá nhân: họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ thường trú theo căn cước công dân.

– Nơi ở hiện nay: người làm đơn ghi rõ số nhà, tên đường, phường, quận, thành phố nơi mình đang sinh sống, không phân biệt hộ khẩu thường trú.

– Người làm đơn nêu rõ loại hàng, giá trị đơn hàng trong phần nội dung sự việc.

– Người làm đơn phải ký và ghi rõ họ tên.

4. Các vấn đề pháp lý về hóa đơn điện tử:

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện dưới dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký điện tử hoặc ký điện tử. phương tiện điện tử theo quy định tại Nghị định này, kể cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối truyền dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử bao gồm: tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử; tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử và các dịch vụ khác liên quan đến hóa đơn điện tử.

xem thêm: Gửi hóa đơn qua chuyển phát nhanh

Hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:

– Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng cho người bán hàng hóa, người cung cấp dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

– Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng cho người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

– Các loại hóa đơn khác, bao gồm: tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm xuất kho điện tử hoặc chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng nội dung theo quy định. tại Điều 6 Nghị định này.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bảng thanh toán tiền lương bằng tiếng Anh mới nhất

– Thời điểm lập hóa đơn điện tử bán hàng hóa là thời điểm chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, bất kể đã thu được tiền hay chưa.

– Thời điểm lập hóa đơn điện tử cung cấp dịch vụ là thời điểm dịch vụ được hoàn thành hoặc lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Trường hợp giao nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hoặc bàn giao phải lập một hóa đơn tương ứng với số lượng và giá trị của hàng hóa, dịch vụ đã giao.

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán hàng (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại Khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng dữ liệu chuẩn do cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ các nội dung theo quy định tại Nghị định này, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng, cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Dịch vụ.

xem thêm: Khi công ty sáp nhập có hàng tồn kho thì xuất hóa đơn như thế nào?

Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại Khoản 4 Điều này nhưng có nhu cầu lập hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp thuận để lập hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh phải kê khai, nộp thuế trước cơ quan thuế. Cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh tạm ngừng kinh doanh phải lập hóa đơn điện tử giao cho người mua để thực hiện hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế có thông báo. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế về việc được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử.

Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

– Doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực: điện lực; Dầu khí; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; Nước sạch; tài trợ tín dụng; bảo hiểm; Y khoa; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; Thương nhân và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử được sử dụng để khởi tạo, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử đúng quy định, đảm bảo truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và cơ quan thuế. hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá. giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất 2023 và cách lập

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc loại rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần. bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

– Hộ, cá nhân kinh doanh hạch toán kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu của năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, hải sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu từ của năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa. , cung ứng dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc đối tượng nhưng đã thực hiện hạch toán sổ sách và khi có yêu cầu cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

– Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, bán lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi sẽ thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là được tạo từ máy tính tiền kết nối truyền dữ liệu điện tử với cơ quan thuế từ năm 2018. Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm sẽ triển khai trên toàn quốc. quốc gia.

xem thêm: Xin ủy quyền ký thay hóa đơn

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn yêu cầu về việc giao hóa đơn điện tử mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn