Mẫu đơn yêu cầu phản tố và hướng dẫn soạn thảo mới nhất năm 2023

Quyền yêu cầu phản tố nếu được thực hiện hiệu quả, đúng pháp luật sẽ giúp các chủ thể tiết kiệm thời gian, công sức trong quá trình theo đuổi, giải quyết vụ kiện của bị đơn khi tham gia tố tụng. tại tòa án.

1. Yêu cầu phản tố là gì?

Nguyên đơn phản tố phải gửi yêu cầu phản tố đến Tòa án để xem xét, giải quyết cùng với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn trong vụ án dân sự khi nội dung yêu cầu phản tố có liên quan đến yêu cầu khởi kiện và Tòa án sẽ tiếp tục xem xét, quyết định như thế nào? giải quyết trường hợp này.

Để yêu cầu phản tố của bị đơn có hiệu lực thì biên bản này phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà pháp luật quy định. Mẫu yêu cầu phản tố của bị đơn chỉ phát sinh khi nguyên đơn khởi kiện bị đơn, tòa án có thẩm quyền thụ lý vụ án bác yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn trong vụ án cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm nên đã làm đơn yêu cầu phản tố của bị đơn. tòa án giải quyết những vấn đề liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn trong vụ án dân sự tương tự.

Yêu cầu phản tố là quyền của bị đơn phát sinh trong vụ án dân sự và được pháp luật Việt Nam ghi nhận, yêu cầu tòa án buộc nguyên đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải thực hiện đối với mình. .

Mẫu đơn yêu cầu phản tố là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu yêu cầu phản tố. Mẫu nêu rõ thông tin người khởi kiện, người yêu cầu phản tố, nội dung yêu cầu phản tố,…

2. Hình thức yêu cầu phản tố:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————

……., ngày…. tháng…. năm…….

ỨNG DỤNG

(V/v:…….)

– Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Đánh giá ……

Đối thủ:…… Sinh ngày:……

CMND/CCCD số:…… Ngày cấp…………..Ngày cấp:……

Hộ khẩu thường trú:……

Chỗ ở hôm nay: ………

Là bị đơn trong vụ án……. theo thông báo thụ lý số: …./…./TB-TLVA ngày … tháng … năm … của Tòa án nhân dân……

Bị cáo:

Họ và tên:…… Ngày sinh: …/…/…

Chỗ ở hôm nay:……..

Là nguyên đơn trong vụ án……. theo thông báo thụ lý số: …./…./TB-TLVA ngày … tháng … năm … của Tòa án nhân dân……

Nội dung phản đối:……

(Ví dụ: Ngày 05/01/2019, Tòa án nhân dân huyện MT có thông báo về việc đã thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm về vụ án “Tranh chấp hôn nhân và gia đình” nguyên đơn là Nguyễn TT với nội dung: yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn thì không có con chung nên không yêu cầu tòa án giải quyết, về tài sản thì không yêu cầu tòa án giải quyết.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy THCS: Phiếu dự giờ cấp 2 mới nhất

Tuy nhiên, xét thấy tôi và vợ tôi là Nguyễn TT có:

– 01 căn hộ tại……

– 01 xe ô tô BMW biển số:……

Đó là tài sản chung của vợ chồng.

Nay với yêu cầu phản tố này, tôi yêu cầu Thẩm phán xem xét và giải quyết cho tôi yêu cầu sau:

Tôi mong muốn sở hữu căn hộ…….. và xe BMW biển số:……. Nguyễn TT nhận số tiền mặt 5 tỷ đồng).

Kính mong Quý Tòa xem xét giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn soạn thảo yêu cầu phản tố:

– Phần mở đầu:

+ Điền đầy đủ các thông tin bao gồm Quốc hiệu, tiêu ngữ.

Thời gian và địa điểm áp dụng.

+ Tên cụ thể của biên bản là yêu cầu phản tố…

– Nội dung chính của biên bản:

+ Cơ sở pháp lý.

Thông tin thẩm phán nhận đơn.

+ Thông tin của nguyên đơn phản tố.

+ Thông tin vụ việc dân sự.

+ Thông tin của người yêu cầu phản tố.

+ Nội dung phản đối.

– Phần cuối của biên bản:

+ Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của người làm đơn.

4. Một số quy định về quyền yêu cầu phản tố của bị đơn:

4.1. Quyền yêu cầu của bị đơn:

Theo quy định tại Điều 200 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có nội dung như sau:

“1. Cùng với việc phải nộp cho Tòa án văn bản trình bày ý kiến ​​của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn có quyền yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

2. Yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập được chấp nhận khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;

b) Việc chấp nhận yêu cầu phản tố dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;

c) Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quan hệ với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì việc giải quyết vụ án được chính xác, nhanh chóng hơn.

Xem thêm bài viết hay:  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622:1995 về phòng chống cháy nhà

3. Bị đơn có quyền yêu cầu phản tố trước khi mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.”

4.2. Thủ tục yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập:

Theo quy định tại Điều 202 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có nội dung như sau:

“Thủ tục yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập được thực hiện theo quy định của Bộ luật này về thủ tục khởi kiện của nguyên đơn.”

Như vậy, thủ tục yêu cầu phản tố được quy định như sau:

+ Thẩm quyền giải quyết: Tòa án nhân dân thụ lý vụ án.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Gửi yêu cầu phản tố đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Bước 2: Thẩm phán xem xét yêu cầu phản tố của bị đơn.

Bước 3: Bị đơn bổ sung yêu cầu phản tố hoặc nhận lại (nếu yêu cầu không được chấp nhận).

+ Cách thức thực hiện: Có thể gửi đơn trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền thụ lý vụ án.

Yêu cầu thực hiện:

Yêu cầu phản tố phải được gửi trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo thụ lý vụ án, bị đơn phải có yêu cầu phản tố, nếu có.

Thành phần hồ sơ:

Thứ nhất, yêu cầu phản tố.

Thứ hai, Tài liệu chứng minh tính hợp pháp của yêu cầu phản tố.

Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

+ Phí hành chính: Không thu phí.

+ Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Thẩm phán sẽ ra quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu phản tố.

+ Đối tượng chấp hành: Bị cáo.

+ Kết quả:

Yêu Cầu Hợp Lý: Thẩm phán chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn.

Yêu cầu không có căn cứ: Thẩm phán không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn.

Điều kiện yêu cầu phản tố của bị đơn:

– Thứ nhất, về thời điểm gửi yêu cầu phản tố: yêu cầu phản tố phải được gửi trước phiên họp hòa giải, kiểm tra việc giao nộp, giao nộp lại, tiếp cận và công khai chứng cứ (điều kiện này được quy định rõ tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật tố tụng dân sự 2015) )

– Thứ hai, về nội dung yêu cầu phản tố phải có một trong các điều kiện sau thì mới được Tòa án nhân dân có thẩm quyền thụ lý vụ án phê chuẩn:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản giao nhận con nuôi và hướng dẫn cách viết đúng

+ Yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập nếu yêu cầu đó độc lập, không cùng với yêu cầu mà nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập yêu cầu Tòa án giải quyết.

+ Yêu cầu trong yêu cầu phản tố nhằm mục đích bù trừ nghĩa vụ cho yêu cầu của nguyên đơn‚ người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan trong vụ án dân sự này sẽ có yêu cầu độc lập khác (Nội dung này được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 200 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015).

+ Nội dung yêu cầu của bị đơn trình bày trong yêu cầu phản tố khi được Toà án chấp nhận sẽ dẫn đến việc loại trừ toàn bộ hoặc một phần yêu cầu của nguyên đơn, người có nghĩa vụ và quyền lợi. liên quan đến vụ án dân sự này sẽ có những yêu cầu độc lập khác. (Nội dung này được quy định tại điểm b khoản 2 điều 200 Bộ luật tố tụng dân sự 2015). Tức là yêu cầu phản tố của bị đơn dẫn đến loại trừ chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập. là trường hợp bị đơn có yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và nếu yêu cầu đó được chấp nhận thì loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ. yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập là không có căn cứ.

– Thứ ba là về trình tự, thủ tục tiến hành yêu cầu phản tố:

+ Trình tự tiến hành yêu cầu phản tố của bị đơn cũng phải tuân theo các hình thức như đối với việc khởi kiện vụ án dân sự khác.

+ Tức là trước hết bị đơn phải soạn thảo văn bản yêu cầu phản tố rồi gửi cho tòa án có thẩm quyền.

+ Sau đó tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tài chính cụ thể là nộp tiền tạm ứng án phí như nguyên đơn khởi kiện trước đó.

+ Trong trường hợp này, thời gian chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày bị đơn chấp hành xong nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định.

– Thứ tư, bị đơn phải nộp đủ tiền tạm ứng án phí theo quy định.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn yêu cầu phản tố và hướng dẫn soạn thảo mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận