Mẫu đơn yêu cầu lập rào chắn cạnh khu công nghiệp chi tiết nhất

Hàng rào cạnh khu công nghiệp có ứng dụng gì và dùng để làm gì? Mẫu đơn xin lập hàng rào cạnh khu công nghiệp? Quy định về quản lý hạ tầng khu công nghiệp?

Khu công nghiệp là điểm sáng kinh tế, được nhà nước đầu tư, chú trọng phát triển, nhằm thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển, việc quản lý khu công nghiệp cũng có những quy định riêng. Khi các chủ thể đề nghị lập hàng rào chắn cạnh khu công nghiệp phải làm đơn đề nghị lập hàng rào chắn cạnh khu công nghiệp. Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ giới thiệu về hồ sơ xin cấp hàng rào cạnh khu công nghiệp.

Trung tâm cuộc gọi Luật sư tư vấn pháp luật Trực tuyến 24/7:

1. Hàng rào cạnh khu công nghiệp có ứng dụng gì và dùng để làm gì?

Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, được thành lập theo điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này. Khu công nghiệp bao gồm nhiều loại hình khác nhau, bao gồm: Khu chế xuất, khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp sinh thái (gọi tắt là khu công nghiệp, trừ trường hợp có quy định riêng cho từng loại khu công nghiệp). ).

Khu vực chế biến xuất khẩuAh khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩuNhoạt động xuất khẩu được thành lập theo điều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng đối với khu công nghiệp quy định tại Nghị định này. Khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo quy định đối với khu phi thuế quan được quy định tại pháp luật về thu thuế.không bán được thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Khu công nghiệp hỗ trợ là khu công nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Tỷ lệ diện tích đất cho các dự án đầu tư công nghiệp hỗ trợ thuê, cho thuê lại tối thiểu là 60% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê của khu công nghiệp; Khu công nghiệp sinh thái là khu công nghiệp trong đó các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tham gia hoạt động sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, có sự liên kết, hợp tác sản xuất để thực hiện các hoạt động cộng sinh công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội của doanh nghiệp.

Cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp là hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoặc với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp khác nhằm sử dụng tối ưu các yếu tố đầu vào và đầu ra như nguyên vật liệu, nước, năng lượng, chất lượng. phế liệu, phế liệu… trong quá trình sản xuất kinh doanh. Thông qua hợp tác, các doanh nghiệp hình thành mạng lưới để trao đổi các yếu tốOh phục vụ sản xuất, chia sẻ cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ sản xuất, cải tiến quy trình công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động.cô ấykinh doanh xuất khẩu n.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Bình Dương [Ly hôn tại Bình Dương]

Khu công nghiệptôiep – đô thị Dịch vụ bao gồm các khu chức năng: Khu công nghiệp là khu chức năng chính; khu đô thị – dịch vụ có chức năng hỗ trợ, cung cấp dịch vụ tiện ích xã hội cho khu công nghiệp (có thể bao gồm các phân khu chức năng như: nhà ở, bệnh viện, trường học, trung tâm nghiên cứu,…) và phát triển, trung tâm ươm tạo doanh nghiệp và một số công trình kinh tế – xã hội khác các hạng mục cần thiết cho sự phát triển đồng bộ và bền vững của khu vực) được đầu tư xây dựng đảm bảo khu vực phát triển có hiệu quả. bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường của khu công nghiệp. Quy mô khu đô thị – dịch vụOhi không quá một phần ba (1/3) diện tích khu công nghiệp.(Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế)

Đơn đề nghị lập hàng rào chắn cạnh khu công nghiệp là văn bản do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân gửi đến cơ quan có thẩm quyền đề nghị lập hàng rào chắn cạnh khu công nghiệp.

Đơn xin lập hàng rào cạnh khu công nghiệp được dùng để thể hiện ý chí của các chủ thể muốn lập hàng rào cạnh khu công nghiệp, gửi các cơ quan có thẩm quyền.

2. Mẫu đơn đề nghị lập hàng rào ngăn cách khu công nghiệp và hướng dẫn soạn thảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

xem thêm: Quy định thành lập khu công nghiệp tại Việt Nam

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm … (ghi địa danh, thời gian lập biên bản)

ĐĂNG KÍ

XÂY DỰNG BẠN BÈ THEO KHU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi công ty…

– Ban Giám đốc Công ty…

– Ông… – Giám đốc công ty…

xem thêm: Tiền thuê đất trong khu công nghiệp là bao nhiêu?

(Hoặc các cơ quan chức năng khác tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của bạn)

Cơ sở ….;

– Căn cứ vào tình hình thực tế của địa bàn…. (điền tên khu vực)

Tên tôi là:…..Sinh nhật…. tháng…….. (theo giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân)

Số CMND/thẻ CCCD:………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, thành phố):… (Ghi theo chứng minh nhân dân)

Địa chỉ thường trú: … (theo sổ hộ khẩu ghi rõ thôn, ấp, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

Nơi ở hiện nay… (ghi nơi thường trú, ghi rõ thôn, ấp, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

Điện thoại liên hệ: … (điền số điện thoại đang sử dụng)

xem thêm: Cấp giấy chứng nhận đầu tư vào khu công nghiệp

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Quảng Ngãi [Ly hôn tại Quảng Ngãi]

(Nếu là tổ chức thì trình bày như sau:

Công ty:… (ghi tên công ty theo Giấy ĐKKD)

Địa chỉ trụ sở chính: … (ghi rõ thôn, ấp, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…. Do Sở Kế hoạch và Đầu tư… cấp ngày…./… (ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

Số điện thoại:….. Số fax:……

Đại diện pháp lý:…

Số CMND/thẻ CCCD:… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, thành phố):

Chức vụ: … (ghi chức vụ của người đại diện)

xem thêm: Đất công nghiệp là gì? Quy định về sử dụng đất trong khu công nghiệp?

Địa chỉ thường trú: … (trong sổ hộ khẩu ghi rõ thôn, ấp, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

Nơi ở hiện nay…… (ghi nơi thường trú, ghi rõ thôn, ấp, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố)

Điện thoại liên hệ: …

Căn cứ đại diện:….(điền giấy ủy quyền, hoặc căn cứ khác)

Tôi:…. (với tư cách là người nộp đơn, có thể là thành viên của một công ty, v.v.)

Tôi muốn trình bày với bạn những sự thật sau đây:

…(Nêu hoàn cảnh dẫn đến làm đơn, giải thích lý do dẫn đến đề nghị lập hàng rào gần khu công nghiệp, có thể là lập hàng rào để xác định ranh giới sử dụng đất của khu công nghiệp với khu đất khác, …)

Vì vậy, vì những lý do sau:

xem thêm: Thủ tục thành lập cụm công nghiệp

… (Trình bày lý do đề nghị cơ quan có thẩm quyền dựng rào chắn gần khu công nghiệp)

Tôi làm đơn này đề nghị quý công ty xem xét lại tình trạng này và chấp nhận đề nghị dựng hàng rào tại khu vực…

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi khai trên đây là đúng sự thật. Kính mong quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Tôi rât cảm kich!

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi quý cơ quan:… (nêu số lượng, tình trạng hồ sơ, tài liệu, chứng cứ gửi kèm theo nếu có)

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Quy định về quản lý hạ tầng khu công nghiệp:

Trong Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế quy định về pPhát triển nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho công nhân khu công nghiệp, khu kinh tế tại Điều 32 như sau:

xem thêm: Hạ tầng khu công nghiệp là gì? Quy định về kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp?

– Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; Người sử dụng lao động, doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các công trình nhà ở, công trình văn hóa, xã hội và kinh tế.Hở? thể thao công nhân khu công nghiệp, khu kinh tế.

– Nhà ở và công trình xã hội, văn hóa, thể thao được đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 32 phải bảo đảm tiêu chuẩn về diện tích, chất lượng công trình, mỹ quan, an toàn và môi trường theo quy định. quy định của pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục, xã hội, văn hóa, thể thao trên địa bàn. Quy hoạch nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho công nhân khu công nghiệpHởNVângn với quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy hoạch, bố trí quỹ đất ở vị trí phù hợp để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp. Nghiệp chướng. Trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, chủ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký đầu tư phương án giải quyết nhà ở. các công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho công nhân khu công nghiệp.

– Đối với khu công nghiệp có khó khăn về nhà ở, xây dựngtôixã hội văn hóa,Hở? thể thao cho người lao động, căn cứ điều kiện cụ thể, trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng trình trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh diện tích các khu công nghiệp trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp để dành một phần diện tích đất khu công nghiệp đã giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng khu nhà ở. trong xã hội, các công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp khu vực quy hoạch phát triển nhà ở và công trình xã hội, văn hóa, thể thao tiếp giáp với khu công nghiệp thìtôi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghiệp gắn với quy hoạch xây dựng khu nhà ở, khu văn hóa, thể thao cho công nhân trong khu công nghiệp. Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm quy định, hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư và ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao trong khu công nghiệp. khu công nghiệp, khu kinh tế.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn yêu cầu lập rào chắn cạnh khu công nghiệp chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận