Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự mới nhất năm 2023

Luật hình sự ra đời nhằm bảo vệ các quan hệ xã hội không bị xâm phạm. Một trong những quy định quan trọng là quyền yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với một số tội phạm. Để thực hiện quyền của mình, các bị hại sẽ làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

1. Thế nào là yêu cầu khởi tố vụ án hình sự?

Khởi tố vụ án hình sự là bước đầu tiên để khởi tố vụ án hình sự.

Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự là văn bản thể hiện ý chí của cá nhân yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm pháp luật.

Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự là để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thực hiện quyền hạn của mình, khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật và trừng trị hành vi vi phạm pháp luật.

2. Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……, ngày tháng năm ……

ĐƠN XIN TỔ CHỨC ÁN HÌNH SỰ

Kính thưa:

– Trưởng Công an huyện ……………….

– Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện ………….

Tên tôi là: ……..

Sinh năm…… Số CMND: ….. địa chỉ: …..,

Kính thưa quý cơ quan, tôi xin trình bày sự việc xảy ra ngày……ngày…… mà tôi là người bị hại……trong vụ án này:

Mô tả những gì đã xảy ra:

……

Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, tôi làm đơn này đề nghị quý cơ quan:

1. Khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi……;

2. Yêu cầu anh…….. bồi thường thiệt hại về sức khỏe đã gây ra và các chi phí phát sinh cho tôi như cấp cứu, phẫu thuật điều trị.

3. Xử lý trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật đối với ông….

Tôi gửi kèm theo tất cả các hồ sơ y tế và kết quả đánh giá về tình trạng sức khỏe hiện tại của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người nhận:

– CA huyện……;

– Viện kiểm sát nhân dân huyện…….

NỮ ĐƯƠNG ĐƠN

3. Hướng dẫn viết đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự:

– Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự phải ghi rõ nơi viết, ngày, tháng, năm viết.

– Đối với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân thì ghi tên Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân nơi xảy ra vụ việc, nơi xảy ra hậu quả,… tùy từng trường hợp.

Đơn cử như Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

– Người làm đơn ghi họ tên, ngày tháng năm sinh theo Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, địa chỉ.

– Điền đầy đủ số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.

– Địa chỉ, ghi nơi ở hiện tại, trong đó ghi rõ thông/thôn/ấp, xã/phường/thị trấn, huyện/thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

– Ghi tên người phạm tội.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ ba

– Sau đó trình bày sự việc đã xảy ra thật chi tiết

4. Người có quyền yêu cầu khởi tố vụ án hình sự:

Trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về căn cứ khởi tố vụ án hình sự như sau:

“Điều 155. Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại

1. Chỉ có thể khởi tố vụ án hình sự về các tội quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị can. Nạn nhân hoặc người đại diện của nạn nhân là người dưới 18 tuổi, có khuyết tật về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.

2. Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì phải đình chỉ vụ án, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu trái ý muốn của họ do bị ép buộc hoặc ép buộc. Nếu người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

3. Người bị hại, người đại diện của người bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút do bị ép buộc, ép buộc.”

Theo đó, các tội danh chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại bao gồm các tội phạm được quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 như sau:

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc tội gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;

Điều 135. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh;

Điều 136. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;

Điều 138. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;

Điều 139. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

Điều 141.Tội hiếp dâm; Điều 143. Tội hiếp dâm

Điều 155. Tội làm nhục người khác; Điều 156. Tội vu khống; Điều 226. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Khi cá nhân bị hại theo quy định tại khoản 1 điều trên có quyền yêu cầu khởi tố vụ án.

Người có quyền nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự là người bị hại hoặc người đại diện của người bị hại là người dưới 18 tuổi, người bị thiểu năng trí tuệ, tâm thần hoặc đã chết.

5. Việc tiếp nhận kiến ​​nghị khởi tố:

– Khi cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tố giác, báo tin về tội phạm và kiến ​​nghị khởi tố thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra được cơ quan có thẩm quyền quy định phải lập biên bản tiếp nhận và ghi vào biên bản tiếp nhận. sổ nhận hàng; có thể ghi lại âm thanh hoặc video với khả năng tiếp nhận âm thanh.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ cho nhân viên năm 2022

Trường hợp tố giác, tin báo về tội phạm, kiến ​​nghị khởi tố được gửi qua dịch vụ bưu chính, điện thoại hoặc các phương tiện thông tin khác thì được ghi vào sổ tiếp nhận.

– Trường hợp phát hiện tố giác, tin báo về tội phạm, kiến ​​nghị khởi tố không thuộc thẩm quyền của mình thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm, kiến ​​nghị khởi tố. khởi tố kèm theo các tài liệu có liên quan đã nhận được cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Viện kiểm sát có trách nhiệm chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm, kiến ​​nghị khởi tố và tài liệu có liên quan đã nhận được cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều 145 của Bộ luật này thì trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày Viện kiểm sát yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền đang thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Việc đề nghị truy tố đó phải chuyển hồ sơ có liên quan đến Viện kiểm sát để xem xét, giải quyết.

Công an phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm. tài liệu, đồ vật có liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Công an cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho cơ quan Công an. Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

– Sau khi nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, cơ quan, tổ chức khác phải chuyển ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. Trường hợp khẩn cấp có thể khai báo trực tiếp bằng điện thoại hoặc bằng hình thức khác cho cơ quan điều tra, nhưng sau đó phải trình bày bằng văn bản.

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến ​​nghị khởi tố về tội phạm, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải thông báo bằng văn bản. văn bản tiếp nhận cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền. (Điều 146 Bộ luật tố tụng hình sự)

6. Khởi tố vụ án hình sự:

Căn cứ khởi tố vụ án hình sự được Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định như sau:

“Điều 143. Căn cứ khởi tố vụ án hình sự

Chỉ được khởi tố vụ án khi có dấu hiệu tội phạm. Việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa trên các căn cứ sau đây:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự mới nhất 2022

1. Tố cáo của cá nhân;

2. Báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

3. Báo chí trên các phương tiện thông tin đại chúng;

4. Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước;

5. Cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm;

6. Người phạm tội tự thú.”

Cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự được quy định tại Điều 153 Bộ luật tố tụng hình sự như sau:

“Điều 153. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự

1. Cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với mọi vụ án có dấu hiệu tội phạm, trừ những vụ án do cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đang thụ lý, giải quyết quy định tại khoản 2 , 3 và 4 Điều này.

2. Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp quy định tại Điều 164 của Bộ luật này.

3. Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong các trường hợp sau đây:

a) Viện kiểm sát hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

b) Viện kiểm sát trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến ​​nghị khởi tố;

c) Viện kiểm sát trực tiếp phát hiện có dấu hiệu tội phạm hoặc theo đề nghị của Hội đồng xét xử truy tố.

4. Hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố hoặc yêu cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự nếu qua xét xử tại phiên tòa phát hiện có bỏ lọt tội phạm.”

Quyết định khởi tố vụ án hình sự được quy định như sau:

“Điều 154. Quyết định khởi tố vụ án hình sự

1. Quyết định khởi tố vụ án hình sự phải ghi rõ căn cứ khởi tố, điều, khoản được áp dụng của Bộ luật hình sự và nội dung quy định tại khoản 2 Điều 132 của Bộ luật này.

2. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, Viện kiểm sát phải gửi quyết định khởi tố vụ án hình sự cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra.

Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan điều tra hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải gửi quyết định đó cùng các tài liệu có liên quan cho Toà án hình sự. công tố viên có thẩm quyền giám sát việc truy tố.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, Toà án phải gửi quyết định đó cùng các tài liệu có liên quan cho Viện kiểm sát cùng cấp.”

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận