Mẫu đơn yêu cầu độc lập trong vụ án dân sự chi tiết nhất hiện nay

Mẫu yêu cầu độc lập trong vụ án dân sự là gì? Đơn khởi kiện độc lập trong vụ án dân sự chi tiết nhất hiện nay? Hướng dẫn viết đơn yêu cầu độc lập trong vụ án dân sự? Một số quy định về yêu cầu độc lập trong vụ án dân sự?

Trong Bộ luật tố tụng dân sự 2015, yêu cầu độc lập được sử dụng bởi các bên tham gia tố tụng khác nhau. Yêu cầu độc lập là đơn khởi kiện mà người tham gia là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan của bị đơn, nguyên đơn. Bản chất của yêu cầu độc lập là được giải quyết trong cùng một vụ án. Đồng thời, khi yêu cầu độc lập được giải quyết trong cùng một vụ án thì vụ án được giải quyết nhanh hơn, tránh việc phải xác định vụ án nào được giải quyết trước, kéo dài thời gian giải quyết vụ án gây mâu thuẫn giữa người lao động. dân số nghiêm trọng hơn.

Vậy khi nào tôi có thể nộp đơn yêu cầu độc lập? Yêu cầu và thủ tục yêu cầu độc lập như thế nào? Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, Công ty Luật Dương Gia gửi đến bạn đọc tham khảo mẫu yêu cầu độc lập và quy định về yêu cầu độc lập theo quy định pháp luật.

Tư vấn pháp luật trực tuyến Miễn phí qua tổng đài:

1. Mẫu đơn yChàoYêu cầu độc lập trong vụ án dân sự là gì?

Yêu cầu độc lập là yêu cầu có thể khởi kiện bằng vụ án độc lập, được giải quyết trong cùng một vụ án. Đơn yêu cầu độc lập là mẫu đơn do người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự làm và gửi đến cơ quan có thẩm quyền, trong đó nêu rõ yêu cầu của mình.

Đơn yêu cầu độc lập trong vụ án dân sự là đơn do người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan yêu cầu Tòa án xem xét, giải quyết yêu cầu của mình.

2. ĐỎCảm ơn bạn đã gửi yêu cầu độc lập trong vụ án dân sự chi tiết nhất hiện nay:

Tên mẫu: Đơn yêu cầu độc lập trong vụ án dân sự

Mẫu đơn yêu cầu độc lập trong vụ án dân sự chi tiết nhất hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————

xem thêm: Quyền và lợi ích liên quan là gì? Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự?

…., ngày tháng năm…

ĐĂNG KÍNÀYBẠN CÂN

(v/v:…)

Thân mến:

Họ và tên người yêu cầu: ……

Sinh tại :…..

Số CMND/CCCD: ….. Ngày cấp …/…/….. Nơi cấp: ….

Địa chỉ thường trú: …..

xem thêm: Nội dung, ý nghĩa tư tưởng về độc lập, tự do của Hồ Chí Minh

Điện thoại : ….

Với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án……được thụ lý ngày …/…/…… theo Quyết định số …. Với nguyên đơn là ….. và bị đơn là ….. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT giải quyết. Tòa án của bạn. xử lý, giải quyết theo trình tự, thủ tục của cơ quan có thẩm quyền.

NỘI DUNG YÊU CẦU

Xem thêm bài viết hay:  Bố mẹ mất được nghỉ mấy ngày? Nghỉ phép khi có người thân mất?

………….

Từ nội dung trình bày, tôi yêu cầu Tòa án giải quyết vấn đề sau:

đầu tiên, …..

Thứ hai, ……

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét giải quyết. Trân trọng.

xem thêm: Vụ việc dân sự là gì? Vụ việc dân sự là gì? Phân biệt sự khác nhau?

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo:

Đầu tiên….

2…..

người khởi kiện

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết đơn yêu cầu độc lập trong vụ án dân sự:

Tại mục “Kính gửi” ghi rõ tên Tòa án đã gửi thông báo thụ lý vụ án;

Tại mục “Người yêu cầu” phải ghi rõ tư cách tham gia tố tụng của người đó là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án mà khi thụ lý thì ai là nguyên đơn, bị đơn;

Trong phần “Nội dung yêu cầu phản tố” nên trình bày ngắn gọn diễn biến dẫn đến tranh chấp;

xem thêm: Kháng cáo là gì? Quy định về kháng cáo, kháng nghị trong vụ án dân sự?

Trong phần “Yêu cầu giả” phải trình bày rõ ràng, cụ thể để Tòa án có căn cứ xem xét, chấp nhận yêu cầu độc lập;

Cuối đơn phải có chữ ký hoặc đóng dấu và ghi rõ họ, tên của người yêu cầu độc lập.

4. Một số quy định về yêu cầu độc lập trong vụ án dân sự:

Theo khoản 4 Điều 56 BLTTDS thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, cũng không bị kiện nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. của vụ việc dân sự. họ phải do chính họ hoặc đương sự khác đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trường hợp việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người nào đó nhưng không có người đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Khi tham gia vụ án dân sự, ngoài việc đứng về phía nguyên đơn hoặc đứng về phía bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan còn tham gia với vai trò độc lập để đưa ra yêu cầu của mình nhưng yêu cầu này không liên quan đến vụ án đang được giải quyết.

Cơ sở chấp nhận khiếu nại độc lập

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không tham gia tố tụng với nguyên đơn, “bị đơn” có quyền yêu cầu độc lập nếu:

Việc giải quyết vụ án có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người đó;

Yêu cầu độc lập của người đó có liên quan đến vụ án đang thụ lý;

Việc cá nhân yêu cầu độc lập được giải quyết trong cùng một vụ án làm cho quá trình giải quyết vụ án được nhanh chóng và chính xác hơn.

xem thêm: Nguyên đơn là gì? Quy định về nguyên đơn trong vụ án dân sự?

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo khởi công xây dựng công trình mới nhất 2022

Điều kiện yêu cầu độc lập

– Việc giải quyết vụ án có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của họ;

– Yêu cầu độc lập của họ có liên quan đến vụ việc đang được giải quyết

– Yêu cầu độc lập của họ được giải quyết trong cùng một vụ án giúp cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh chóng hơn.

Phạm vi yêu cầu

Theo điểm b khoản 1 Điều 73, khoản 1 Điều 201 BLTTDS thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền yêu cầu độc lập hoặc tham gia tố tụng với nguyên đơn, với bị đơn. Với quy định trên thì yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thể đối với nguyên đơn hoặc bị đơn.

Thời hạn yêu cầu độc lập

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc thụ lý vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Tòa án văn bản nêu ý kiến ​​của mình về yêu cầu khởi kiện, yêu cầu độc lập của nguyên đơn.

xem thêm: Khái niệm kế toán độc lập là gì? Hạch toán phụ thuộc là gì?

Các bị cáo được phép đưa ra yêu cầu phản tố trước khi mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

Thủ tục yêu cầu độc lập

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền yêu cầu độc lập tại Tòa án có thẩm quyền.

Thẩm phán được phân công xét đơn và làm thủ tục thụ lý nếu đơn hợp lệ hoặc ra văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu độc lập.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nộp tiền tạm ứng án phí theo thông báo của Tòa án và giao biên lai cho Tòa án.

Thẩm phán thụ lý yêu cầu độc lập khi nhận được biên lai nộp tiền tạm ứng án phí.

Thời hạn chuẩn bị xét xử kể từ ngày thụ lý là từ 4 tháng đến 6 tháng.

Quyền yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

xem thêm: Giải quyết vụ án dân sự là gì? Điều kiện thụ lý vụ án dân sự?

Căn cứ Điều 201 Bộ luật tố tụng dân sự quy định về quyền yêu cầu độc lập của người có quyền yêu cầu, nghĩa vụ liên quan như sau:

1. Trường hợp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không tham gia tố tụng với nguyên đơn, với bị đơn thì họ có quyền yêu cầu độc lập khi có các điều kiện sau đây:

a) Việc giải quyết vụ án có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của họ;

b) Yêu cầu độc lập của họ có liên quan đến vụ án đang được giải quyết;

c) Yêu cầu độc lập của họ được giải quyết trong cùng một vụ án giúp cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh chóng hơn.

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền yêu cầu độc lập trước khi mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

Thủ tục yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu báo giá sản phẩm, mẫu bảng báo giá mới nhất năm 2022

Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự 2015

xem thêm: Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm

Thẩm quyền: Tòa án nhân dân thụ lý vụ án

Trình tự thực hiện

Bước 1: Gửi đơn yêu cầu độc lập đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Bước 2: Thẩm phán xem xét đơn yêu cầu

Bước 3: Bị đơn bổ sung đơn khởi kiện hoặc nhận lại đơn khởi kiện (nếu yêu cầu không được chấp nhận)

Đang làm

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Yêu cầu thực hiện

xem thêm: Thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án dân sự?

– Yêu cầu độc lập phải được gửi trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

– Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo thụ lý vụ án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp yêu cầu độc lập, nếu có.

TẬP TIN

Số lượng:

01 bộ hồ sơ

Yếu tố:

1. Đơn yêu cầu độc lập

2. Văn bản chứng minh tính chính đáng của yêu sách độc lập

xem thêm: Sự khác nhau giữa xét xử sơ thẩm và xét xử phúc thẩm vụ án dân sự

Phí hành chính:

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Thẩm phán sẽ ra quyết định

Đối tượng thực hiện: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Kết quả

Yêu cầu hợp lý: Chấp nhận yêu cầu độc lập

Yêu cầu không hợp lý: Không chấp nhận yêu cầu độc lập

Yêu cầu độc lập là một trong những nội dung rất quan trọng được BLTTDS quy định nhằm bảo đảm quyền khởi kiện của công dân, kịp thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ án dân sự. Việc nhận thức đúng đắn, đầy đủ các quy định của pháp luật về vấn đề này là cơ sở để việc áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ việc dân sự được chính xác, độc lập theo yêu cầu là một trong những nội dung rất quan trọng. Được Bộ luật Dân sự quy định quan trọng nhằm bảo đảm quyền khởi kiện của công dân, bảo đảm kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ án dân sự, do đó cần có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về các quy định của pháp luật . Pháp luật về hai vấn đề này là cơ sở để áp dụng đúng pháp luật trong giải quyết các vụ án dân sự.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về yêu cầu độc lập trong vụ án dân sự của chúng tôi. Nếu bạn đọc còn điều gì chưa rõ hoặc vướng mắc trong quá trình tham gia tố tụng, hãy liên hệ ngay với Luật sư qua đường dây nóng để được tư vấn. Cảm ơn bạn!

xem thêm: Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn yêu cầu độc lập trong vụ án dân sự chi tiết nhất hiện nay của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận