Mẫu đơn xin xác nhận quan hệ nhân thân mới nhất năm 2023

Xác nhận mối quan hệ nhân thân là hoạt động vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, để được xác nhận nhân thân, cá nhân cần làm đơn đề nghị xác nhận quan hệ nhân thân gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết kèm theo giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân.

1. Đơn đề nghị xác định là gì?

Đơn đề nghị xác nhận quan hệ nhân thân là biểu mẫu hành chính do cá nhân lập ra khi muốn xác nhận quan hệ nhân thân giữa hai hay nhiều người có cùng họ hàng với nhau (ví dụ: cha con, mẹ con, vợ, chồng). -chồng, cháu, dì, cháu…, hoặc cả hai người có tên trong sổ hộ khẩu) gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

Đơn đề nghị xác nhận quan hệ nhân thân được dùng để ghi lại các thông tin của người làm đơn khi muốn xác nhận quan hệ nhân thân giữa hai hoặc nhiều người có cùng họ hàng với nhau (ví dụ: cha con, mẹ con). (, vợ chồng, cháu ruột, cô ruột, cháu ruột,… hoặc có tên trùng trong sổ hộ khẩu). Hoặc dùng khi người nhà đang định cư ở nước ngoài cần làm thủ tục hành chính xác nhận người đó có quan hệ nhân thân với một hoặc nhiều người đang cư trú tại Việt Nam. Đồng thời, đơn đề nghị xác nhận quan hệ nhân thân cũng là văn bản để cơ quan Nhà nước có quyền xem xét, giải quyết việc xác định quan hệ nhân thân theo yêu cầu của người làm đơn.

2. Mẫu đơn đề nghị xác nhận quan hệ nhân thân:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Địa danh, ngày….tháng…………….

ĐƠN XÁC NHẬN MỐI QUAN HỆ NHÂN NHÂN

Kính thưa:…

Chúng tôi là:

Họ và tên:…

Ngày sinh:…

Số CMND:….ngày cấp:………….nơi cấp:…

Địa chỉ thường trú:…

Họ và tên:…

Ngày sinh:…

Số ID:…. Ngày và nơi cấp:….

Địa chỉ thường trú:……

Chúng tôi xác nhận như sau:

Ông/Bà:…tên trong hộ chiếu:…

Ngày sinh:…

Hộ chiếu:…. Ngày và nơi cấp:…

Địa chỉ thường trú ở nước ngoài:……

Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam:…

Là: (thông tin về mối quan hệ với người được xác nhận hoặc quan hệ họ hàng của người được xác nhận)…..

Chúng tôi xin xác nhận rằng những điều đã nói ở trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

UBND PHƯỜNG XÁC ĐỊNH CHỮ KÝ

3. Hướng dẫn viết đơn xin xác nhận quan hệ nhân thân:

Trong đơn xin xác nhận quan hệ nhân thân, người làm đơn cần điền đầy đủ thông tin về họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, ngày cấp, nơi cấp.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng ủy thác đầu tư (dùng cho mọi lĩnh vực đầu tư)

Tiếp đến là chủ thể xác nhận mối quan hệ, điền đầy đủ thông tin cá nhân của người đó cùng với những thông tin quan trọng như số hộ chiếu, nơi thường trú tại nước ngoài và nơi thường trú tại Việt Nam.

Lưu ý khi viết đơn xác nhận quan hệ nhân thân cần phải có xác nhận của 2 bên và chữ ký xác nhận của UBND phường thì mới có giá trị pháp lý. Và các cá nhân tham gia xác định quan hệ nhân thân phải cam kết những gì đã cung cấp trong đơn đề nghị xác nhận quan hệ nhân thân là hoàn toàn chính xác, nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

4. Thế nào là quan hệ nhân thân?

– Quan hệ nhân thân là một trong những đối tượng chịu sự điều chỉnh của nhiều ngành luật khác nhau. Khi nói đến các mối quan hệ cá nhân, chúng ta có thể hiểu đó là các mối quan hệ xuất phát từ các giá trị tinh thần của chủ thể, các giá trị tinh thần này có thể gắn với lợi ích kinh tế hoặc có thể không gắn với lợi ích cá nhân. với lợi ích kinh tế. Quan hệ nhân thân là một trong hai đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự.

– Ngoài ra, quan hệ nhân thân còn phát sinh vì lợi ích tinh thần, luôn gắn với chủ thể, nó không mang tính hàng hóa-tiền tệ và không tính được bằng giá trị. Nếu là quan hệ tài sản thì có thể có sự chuyển dịch tài sản từ chủ thể này sang chủ thể khác nhưng trong quan hệ nhân thân thì việc chuyển dịch giá trị tinh thần là không thể.

Đặc điểm của các mối quan hệ cá nhân:

Đây là mối quan hệ xã hội gắn liền với một cá nhân, tổ chức.

Mối quan hệ này luôn đi kèm với một chủ thể xác định, kể từ khi chủ thể được xác lập và chấm dứt khi chủ thể chấm dứt hoạt động của mình.

Các mối quan hệ cá nhân không thể đánh đổi ngang giá.

Đây là quan hệ xã hội gắn liền với giá trị cá nhân và giá trị tinh thần nên không thể định giá, trao đổi, mua bán như tài sản.

Hồ sơ xác minh quan hệ nhân thân bao gồm:

– Đơn xác nhận quan hệ nhân thân theo mẫu quy định;

– Các giấy tờ liên quan chứng minh quan hệ nhân thân như:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công mới nhất

+ Giấy khai sinh;

+ Giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác để chứng minh quan hệ nhân thân;

+ Hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân được cấp có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân; bằng chứng cư trú.

Thủ tục xác nhận quan hệ nhân thân:

– Xác minh quan hệ nhân thân là việc xác minh mối quan hệ của một người với những người thân thích ruột thịt như cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột,.. Luật hộ tịch 2014 được ghi nhận tại Khoản 1 Điều 3. Nội dung đăng ký hộ tịch, theo đó, xác nhận quan hệ cha mẹ con sau khi con được sinh ra thông qua thủ tục đăng ký. đăng ký hộ tịch.

– Việc xác nhận quan hệ ruột thịt giữa anh, chị, em ruột không được pháp luật quy định trực tiếp nhưng trên thực tế, bạn có thể yêu cầu cơ quan hộ tịch thực hiện thủ tục xác nhận anh, chị, em ruột. Trường hợp cần xác định lại quan hệ cha, mẹ, con theo thủ tục nhận cha, mẹ, con như sau:

Luật Hộ tịch 2014 quy định tại Điều 24. Thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con và Điều 25. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau:

Điều 24. Thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

Điều 25. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và các chứng cứ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu xét thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ. cùng người đi đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài nhưng không quá 05 ngày làm việc.

Để chứng minh quan hệ nhân thân, người thực hiện thủ tục cần làm đơn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền kèm theo giấy tờ chứng minh nhân thân và giấy tờ chứng minh mối quan hệ như giấy tờ chứng minh quan hệ của cơ quan. cơ sở y tế có uy tín hoặc do Nhà nước thành lập (giấy giám định ADN,…). Trên cơ sở đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy xác nhận quan hệ nhân thân để làm căn cứ ghi vào Sổ hộ tịch. đối với trường hợp xác nhận cha, mẹ, con; đăng ký hộ khẩu thường trú ….

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng mua bán thuốc, dược phẩm mới nhất năm 2023

Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo thêm thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch được quy định tại Điều 28, Luật Hộ tịch 2014:

“Thứ nhất. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp Tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ có liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu xét thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật về hộ tịch và pháp luật có liên quan thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký ban hành. trích dẫn cho người yêu cầu.

Trường hợp việc thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức làm công tác hộ tịch ghi việc thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm nhưng không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có văn bản thông báo kèm theo. kèm theo bản sao trích lục hộ tịch. việc đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch cho Bộ Ngoại giao để chuyển cho cơ quan đại diện ghi vào sổ. sổ hộ khẩu. chủ tịch.”

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin xác nhận quan hệ nhân thân mới nhất năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận