Mẫu đơn xin xác nhận lương bằng tiếng Anh, song ngữ

Mẫu giấy xác nhận lương được dùng trong quá trình làm thủ tục  với các cơ quan hoặc cá nhân người nước ngoài, cũng như dùng trong bộ hồ sơ xin visa đi nước ngoài của các đương đơn.

1. Giấy xác nhận lương song ngữ là gì?

1.1 Những điều cần biết về giấy xác nhận lương song ngữ:

Giấy xác nhận lương hay còn được gọi là giấy xác nhận thu nhập là một văn bản có tính chất pháp lý được sử dụng dùng để xác nhận, minh chứng vể thu nhập thực tế hàng tháng của một cá nhân nào đó.

Giấy xác nhận thu nhập được cá nhân những người lao động lập ra và cơ quan có trách nhiệm, nhiệm vụ, thẩm quyền xác nhận những thông tin trong giấy về độ chính xác là các công ty, các doanh nghiệp hoặc tổ chức, nơi mà những người lao động đang làm việc và nhận được thu nhập hàng tháng cho công việc của mình.

Giấy xác nhận lương song ngữ được hiểu đơn giản là phiên bản song ngữ của giấy xác nhận lương, trong đó mọi thông tin được khai báo ở tiếng Việt sẽ được dịch sang một ngôn ngữ khác, có thể là tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Đức,….

Giấy xác nhận lương song ngữ thường được các cá nhân sử dụng khi chính cá nhân ấy đang thực hiện một giao dịch hoặc một thủ tục pháp lí nào đó có liên quan đến một cơ quan nước ngoài và lưu ý, giấy xác nhận lương somg ngữ chỉ được sử dụng với mục đích cá nhân.

1.2. Khi nào cần sử dụng đến giấy xác nhận lương?

Như đã đề cập đến ở trên, mẫu giấy xác nhận lương song ngữ có mục đích chủ yếu là để chứng minh thu nhập thực tế hàng tháng của một cá nhân được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau để phục vụ mục đích cá nhân nào đó.

Mẫu giấy tờ xác nhận lương song ngữ này được coi là một tài liệu bổ sung vào hồ sơ giấy tờ của một cá nhân trong một vài trường hợp cần thiết sau đây:

– Làm thủ tục định cư ở nước ngoài

Ngoài mục đích chứng minh thu nhập thì một trong những mục đích khác của giấy xác nhận lương song ngữ là chứng minh một cá nhân đang làm việc cho một công ty, một đơn vị, một tổ chức nào đó và công việc của cá nhân này mang tính chất ổn định, cố định.

Khi một cá nhân xin visa định cư ở nước ngoài, các cơ quan chức năng sẽ yêu cầu họ chứng minh điều này và khi đó giấy xác nhận lương song ngữ sẽ được cá nhân ấy cần chuẩn bị như là một loại giấy tờ để chứng minh bản thân mình có công việc và thu nhập ổn định, đủ điều kiện để xin visa định cư nước ngoài.

– Vay vốn ngân hàng nước ngoài

Một trong những thủ tục bắt buộc trong quá trình vay vốn ngân hàng đó là chứng minh thu nhập của bản thân.Tuỳ theo yêu cầu của một số ngân hàng mà cá nhân vay vốn cần in và nộp sao kê lương,hoặc một số ngân hàng lại yêu cầu nộp giấy xác nhận lương song ngữ.

Xem thêm bài viết hay:  Lời chúc mừng đám cưới tiếng Anh ngắn gọn, hay và ý nghĩa

– Làm hồ sơ mua nhà

Khi muốn đứng tên mua nhà ở Việt Nam, người nước ngoài có thể sẽ cần phải chuẩn bị thêm cho mình giấy xác nhận lương song ngữ trong một vài trường hợp mua nhà trả góp. Đây là thủ tục cơ bản để người nước ngoài chứng minh họ có đủ khả năng chi trả tiền mua nhà để hoàn tất thủ tục làm hồ sơ mua nhà.

– Giành quyền nuôi con khi ly hôn

Đây là một trường hợp có thể xem là khá hiếm nhưng không phải là chưa từng xảy ra. Khi một cá nhân là người nước ngoài ly hôn với vợ hoặc chồng là người Việt Nam và muốn giành quyền nuôi con, tòa án trên cơ sở là cá nhân người nào có công việc và thu nhập ổn định sẽ dựa vào đó để phán xét quyền nuôi con cho người chồng hay người vợ.

– Quyết toán thuế cá nhân
Khi một cá nhân làm việc cho một công ty nước ngoài thì cá nhân người đó cần chuẩn bị mẫu xác nhận lương song ngữ để làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân và một số loại thuế khác cầm thiết trong lao động.

2. Mẫu xác nhận lương bằng tiếng Anh:

Mẫu 1

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

——————

 

CONFIRMATION OF SALARY

 

To: ……………………….

 

My name is……………………………………………………………………………………………………………………….

ID No.: ………………………………. issued on……………………………. in……………………………………………

Now I hereby make this application and respectfully request The Director to confirm the following information:

Currently, I am working at:…………………………………………………………………………………………………

Department:……………………………………… Title:……………………………………………………………………..

Current salary:………………………………….. VND per month

Purpose:……………………………………………………………………………………………………………………………

I commit that the above information is true.

Sincerely,

………….., date … month … year …

 

Confirmation of the company

 (Signed and sealed)

DIRECTOR

 

Applicant

 (Signed and full name)

 

Mẫu 2:

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

——————

 

CONFIRMATION OF SALARY

 

To: ……………………….

 

My name is……………………………………………………………………………………………………………………….

ID No.: ………………………………. issued on……………………………. in……………………………………………

Now I hereby make this application and respectfully request The Director to confirm the following information:

Currently, I am working at:…………………………………………………………………………………………………

Department:……………………………………… Title:……………………………………………………………………..

Current salary:………………………………….. VND per month

Purpose:……………………………………………………………………………………………………………………………

I commit that the above information is true.

Sincerely,

………….., date … month … year …

 

Confirmation of the company

 (Signed and sealed)

DIRECTOR

 

Applicant

 (Signed and full name)

 

Mẫu 3:

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

——————

CONFIRMATION OF SALARY

Full name           : ………………………………………………………………………………………………………………

Address              : ………………………………………………………………………………………………………………

ID No.                : ……………………… Date of issue: …/…/…. Place of issue:………………………………

I am currently working at  

Company           : ………………………………………………………………………………………………………………

Address              : ………………………………………………………………………………………………………………

Telephone          : ………………………………………………  Fax:………………………………………………………

Position              : ………………………………………………………………………………………………………………

Department        : ………………………………………………………………………………………………………………

Type of labor contract:  
 One-year;  
 Two-year;  
 Three-year;    
 Not identified time; Other (details):…………………………………………………………………………..

Period of working at the company from …/…/…… to present

Current salay      : ……………………………… VND per month       Before tax            After tax 

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Module 3

 

…………, date … month … year …

Certified by the head of organization

Confirms that the above information is correct

(Signed, full name, and sealed)

Applicant

(Signed and full name)

Mẫu 4:

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

——–o0o——–

 

APPLICATION FOR SALARY CONFIRMATION

 

Full name:…………………………………………………………………………………………………………………………

Date of birth:…………………………………………………………………………………………………………………….

ID No: …………………………..  Date of issue:…………………………… At:………………………………………..

Current workplace:…………………………………………………………………………………………………………….

Address’s company:…………………………………………………………………………………………………………..

Department:…………………………………………………………….. Position:…………………………………………

Type of labor contract:……………………………………………………………………………………………………….

Form of payment:………………………………………………………………………………………………………………

List the salary of last three consecutive months

       ../20.. : …………………………  VND             Before tax   FORMCHECKBOX
FFFFFFFF6500000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000

       ../20.. : …………………………  VND             Before tax   FORMCHECKBOX
FFFFFFFF6500000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000

       ../20.. : …………………………  VND             Before tax   FORMCHECKBOX
FFFFFFFF6500000014000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Reason:……………………………………………………………………………………………………………………….

I commit that the above information is true.

Sincerely thanks,

…….…, ……./…….. /……..

 

 

Confirmation by the company

 DIRECTOR

 

 

Applicant

(Signed, full name)

 

Mẫu 5

……………,……/……../………..

CONFIRMATION FOR SALARY

To whom it may concern

This letter certifies that Mr/Ms ……………………… is working at …………………………..  with information as below:

Full name        :

ID No.             :

Date of issue   :          

Place of issue  :

Position           :

Department     :

Net salary        :

Type of payment         By cash           By transferring into account

 

Sincerely,

 

 

Head of the company

(Signed and sealed)

Mẫu 6:

 

………….., /………/……../……

To whom it may concern,

……………………. COMPANY

 

 HEREBY CONFIRM THAT

Mr./Ms.: …………………………………………………………………………………

Date of birth:

ID No.: ………………………… Issue on: ………………… At: …………………………

Position: ……………………………………………………………………………………

Department: …………………………………………………………………………………

Working at the company from: ……………………………………………………………..

Net salary: …………………………………………………………………………………..

Purpose of salary confirmation: …………………………………………………………….

  

Certified by the head of organization

DIRECTOR

(Signed and sealed)

Mẫu 7: 

Social Republic of Vietnam
Independent – Freedom – Happiness
———ab———

SALARY CONFIRMATION LETTER

Dear Board of Directors of (Company name)…………………………………………………………………..

My name is ……………………………………………………………………………………………………………………

DOB:……………………………………………………………………………………………………………………………

ID Number:…………………… Issued date:……………………. Issued place:……………………………………..

Permanent Address:…………………………………………………………………………………………………………

Temporary Address:………………………………………………………………………………………………………..

Home phone:……………………………………………………………….. Cell phone:……………………………

Currently working at: (Company name)……………………………………………………………………………..

Address:………………………………………………………………………………………………………………………..

Phone:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Department:……………………………………………………………………………………………………………………

Position: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Type of payment:        …. By cash                                …  By transferring into account

Month
Type of Income Month…….. Month…….. Month…….. Basic Salary ……………… ……………… ……………… Fixed Income:

 • Telephone
 • Lunch
 • Experience
 • Foreign Languages
………………
………………
………………
………………
……………… ………………
………………
………………
………………
……………… ………………
………………
………………
………………
……………… Other income:

 • Commission
 • Productivity Allowance
 • Business Allowance
 • Diligence Allowance
………………
………………
………………
………………
……………… ………………
………………
………………
………………
……………… ………………
………………
………………
………………
……………… Total Income ……………… ……………… ……………… Income Deduction:

 • Social Insurance
 • Health Insurance
 • Unemployment Insurance
 • Personal Income Tax
 • Labour Union Fee
………………
………………
………………
………………
……………… ………………
………………
………………
………………
……………… ………………
………………
………………
………………
……………… Net Income ……………… ……………… ………………

I am now respectfully writing this letter in order to seek for the confirmation from the Board of Directors (or Company) that all the information above is correct.

Purpose: to implement the loan application at Bank Company Limited.

                                                                  ………, day … month … year ……

Confirmation from Company                                               Applicant
(Signature, Full name, Stamp, Position)                          (Signature with Full name)

3. Mẫu Song Ngữ Anh Việt:

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

——–o0o——–

Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn đổi tên Facebook một chữ trên máy tính và điện thoại

 

XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

CERTIFICATE OF SALARY

 

Kính gửi: Cơ quan hữu quan

To whom it may concern

 

Theo đề nghị của (As the suggestion of):

Ông/Bà (Mr/Mrs/Ms)         :…………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh (Date of birth)   :…………………………………………………………………………………………..

Số CMND (ID No.)            : ………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xác nhận các thông tin sau (We confirm the following information):

1.     Vị trí công tác                     :…………………………………………………………………………………………..

      Position                              :…………………………………………………………………………………………..

2.     Phòng/Ban                          :…………………………………………………………………………………………..

      Department                         :…………………………………………………………………………………………..

3.     Thời gian làm việc             :…………………………………………………………………………………………..

      Working time                      :…………………………………………………………………………………………..

4.     Loại hợp đồng lao động     :…………………………………………………………………………………………..

      Labor contract type            :…………………………………………………………………………………………..

5.     Mức lương hiện tại             :…………………………………………………………………………………………..

      Current salary                    :…………………………………………………………………………………………..

Trân trọng (Best regards).

…, ngày … tháng …  năm …

…, date … month … year …

 

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

COMPANY REPRESENTATIVE

(Ký tên và đóng dấu)

(Signed and sealed)

 Mẫu 2: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

——————

XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

CERTIFICATE OF SALARY

 

Kính gửi: Cơ quan hữu quan

To whom it may concern

 

(Tên công ty) xác nhận:

(Company name) confirms:

Ông/Bà                     :          

Mr/Ms                      :

Địa chỉ thường trú   :

Residential Address :

Số CMND                :                             Cấp ngày:                           Nơi cấp:

ID No.                      :                             Date of issue:                    Place of issue:          

Hiện đang công tác tại công ty chúng tôi với các thông tin sau:

Currently working in our company with the following information:

 

1.     Vị trí công tác             :   

Position                       :

2.     Phòng/Ban                  :

Department                 :

3.     Loại hợp đồng lao động :

Labor contract type    :

4.     Mức lương hiện tại     :

Current salary            :

Trân trọng.

Best regards.

…, ngày … tháng …  năm …

…, date … month … year …

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

COMPANY REPRESENTATIVE

(Ký tên và đóng dấu)

(Signed and sealed)

 Mẫu 3: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence –  Freedom – Happiness

*****

GIẤY XÁC NHẬN LƯƠNG

APPLICATION FOR SALARY CONFIRMATION

Họ và tên:

Full name:

Số CMND:                           Cấp ngày:                                Nơi cấp:                                          

ID No.:                                 Date of issue:                         Place of issue:                                

Địa chỉ thường trú:

Residential Address:

Hiện đang làm việc tại:

Current workplace:               

Địa chỉ công ty:         

Address’s company:              

Mã số thuế:                                                                 Số điện thoại: 

Tax code:                                                                    Telephone:     

Bộ phận:                                                                     Chức vụ:        

Department:                                                                Title:  

Loại hợp đồng lao động:        

Type of labor contract:          

Mức lương hiện tại: … VNĐ/tháng  

Current salary:  … Vietnamdong per month

…, ngày … tháng … năm …

…, date … month … year …

 

Xác nhận của Công ty

Certified by the company

(Xác nhận các thông tin nêu trên là chính xác)

(Confirms that the above information is correct)

 

Người làm đơn

Applicant

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Signed, full name)

Chuyên mục: Bạn cần biết

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin xác nhận lương bằng tiếng Anh, song ngữ của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận