Mẫu đơn xin xác nhận không có giấy khai sinh và thủ tục xin cấp lại GKS mới nhất

Mẫu đơn xin xác nhận chưa có giấy khai sinh gồm những gì? Mẫu đơn xin xác nhận chưa có giấy khai sinh gồm những gì? Mẫu đơn xin xác nhận chưa có giấy khai sinh mới nhất 2021? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn xin xác nhận chưa có giấy khai sinh mới nhất? Một số quy định liên quan đến việc xác nhận chưa có giấy khai sinh và thủ tục cấp lại GKS mới nhất?

Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi đăng ký khai sinh. Trường hợp mất giấy khai sinh, cá nhân phải làm thế nào? Trong bài viết dưới đây, Luật Dương Gia cung cấp thông tin về mẫu đơn xin xác nhận chưa có giấy khai sinh và thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh mới nhất.

1. Mẫu đơn xin xác nhận chưa có giấy khai sinh gồm những gì?

Mẫu đơn xin xác nhận chưa có Giấy khai sinh là văn bản được cá nhân lập để sử dụng gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xác nhận việc chưa có Giấy khai sinh.

Mẫu đơn xin xác nhận việc chưa có Giấy khai sinh được gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xác nhận việc chưa có Giấy khai sinh và là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy khai sinh.

2. Mẫu đơn đề nghị xác nhận chưa có giấy khai sinh mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

TỜ KHAI KẾT QUẢ KHÁC SINH GỐC

Kính thưa: (đầu tiên)…….

Họ và tên người kháctôi: …….

Nơi thường trú/tạm trú: (2)….

Số CMND/Giấy tờ thay thế hợp lệ: (3)….

Quan hệ với người được cấp lại bản chính Giấy khai sinh: ….

gợi ý (đầu tiên)…. cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: …. Giới tính: ….

Ngày sinh: …….

Nơi sinh: (4)….

Dân tộc: …. Quốc tịch: ….

Nơi thường trú/tạm trú: (2)….

Họ và tên bố: ….

Dân tộc: …. Quốc tịch:…….Sinh năm….

Nơi thường trú/tạm trú: (5)…….

Họ và tên mẹ: ….

Dân tộc:…Quốc tịch: ….Sinh năm…

Nơi thường trú/tạm trú: (5)….

Đã đăng ký khai sinh tại:……ngày…..tháng.…năm….

Theo Giấy khai sinh số: (6)…..Quyển số. (6):….

Lý do cấp lại: ….

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời cam đoan của mình

Làm việc ở: …. ngày ….. tháng …. năm ….

người kê khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn xin xác nhận chưa có giấy khai sinh mới nhất:

(đầu tiên) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú và gạch bỏ cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì gạch bỏ chữ “hộ khẩu thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND thì gạch bỏ cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số giấy tờ hợp lệ thay thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch bỏ cụm từ “CMND”.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà mới nhất năm 2023

(4) Trường hợp trẻ sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa chỉ hành chính nơi trẻ sinh ra (ví dụ: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ sinh ra tại cơ sở y tế thì ghi tên cơ sở y tế, địa chỉ hành chính nơi trẻ sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ sinh ngoài bệnh viện, cơ sở y tế thì ghi tên 3 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh) nơi trẻ được sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) .

Trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài thì nơi sinh được ghi theo tên thành phố, quốc gia, nơi trẻ em được sinh ra (ví dụ: Luân Đôn, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland; Bec ;-lin, CHLB Đức).

(5) Ghi hộ khẩu thường trú/tạm trú của cha, mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho trẻ; Cách viết theo hướng dẫn tại điểm (2)

(6) Chỉ kê khai khi biết chắc chắn

5. Một số quy định liên quan đến việc xác nhận chưa có Giấy khai sinh và thủ tục cấp lại GKS mới nhất:

Nghị định 123/2015/NĐ_CP quy định hồ sơ đăng ký lại việc khai sinh bao gồm những giấy tờ sau:

Thời gian giải quyết cấp lại Giấy khai sinh:

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh phù hợp với quy định của pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch tiến hành đăng ký lại khai sinh.

– Trường hợp đăng ký lại khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã khác với nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị. Uỷ ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc lưu trữ hoặc không lưu trữ Giấy khai sinh. được cấp sổ hộ tịch.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc sổ hộ tịch không còn được lưu trữ tại nơi đăng ký khai sinh, nếu xét thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác và đúng quy định của pháp luật. Các tổ chức tư pháp, hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại việc sinh.

Điều 24. Điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử

đầu tiên. Đã đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tửHở?Những người đã ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 mà bị mất cả Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch thì được đăng ký lại.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị chuyển ngạch dành cho công chức, viên chức

2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử phải nộp đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm nhận hồ sơ.

Điều 25. Thẩm quyền đăng ký lại việc khai sinh, kết hôn, khai tử

đầu tiên. UBND cấp xã nơi đăng kýý tưởng Trước khi sinh hoặc kết hôn, hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người yêu cầu đăng ký lại việc sinh hoặc kết hôn.

2. UBND cấp xã nơi đăng ký kê khai thuếHở trước đó đã thực hiện việc đăng ký lại khai tử.

Điều 26. Thủ tục đăng ký lại khai sinh

đầu tiên. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh bao gồm các giấy tờ sau:

một) Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng không giữ được bản chính Giấy khai sinh;

b) GỠ BỎcủa côn sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khácrong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;

c) Trường hợp người yêu cầu cóHở?Người làm lại giấy khai sinh là cán bộ, công chứcứ đọngc, sĩ quan và người công tác trong lực lượng vũ trang, ngoài lực lượng vũ trangHở?Văn bản quy định tại điểm a và điểm b khoản này phải có văn bản xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc thông tin khai sinh của người đó bao gồm họ, chữ đệm và tên; tình dục; ngày sinh; dân tộc; quốc tịch; quê hương; quan hệ cha con, mẹ con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị quản lý.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh phù hợp với quy định của pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh theo trình tự quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

Nếu việc đăng kýý tưởng Trường hợp đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp xã khác với nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký khai sinh. kiểm tra đăng ký khai sinh trước đây, xác minh về việc lưu giữ Ský túc xá địa phương.

Trong thuhTrong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh và nộp hồ sơ.của cô tôiuhtôi bằng văn bản lưu giữ hoặc không lưu giữ Sổ hộ tịch.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô mới nhất

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn bị lưu giữ sách hộ tịch nơi đăng ký khai sinh, nếu hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật thì công chức tư pháphộ tịch thực hiện việc đăng ký lại việc sinh theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

4. Trường hợp người yêu cầu đã có bản sao Giấy khai sinh đã được cấp trước đây hợp lệ thì nội dung đăng ký khai sinh được ghi theo nội dung của bản sao Giấy khai sinh; phần khai nhận cha, mẹ được ghi theo thời điểm đăng ký lại khai sinh.

5. Trường hợp người yêu cầu không có bản sao Giấy khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ của cá nhân thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đó. ĐÀN BÀkhông bán đượcNếu hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ hợp lệ đầu tiên do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc trong lực lượng vũ trangtôi Nội dung khai sinh được xác định theo văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

6. Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể hồ sơ, giấy tờ, tài liệu làm căn cứ đăng ký lại việc sinh quy định tại Điều này.

Lưu ý khi cấp lại bản chính Giấy khai sinh:

– Khi đăng ký lại khai sinh, nếu người đăng ký lại xuất trình Giấy khai sinh hợp lệ đã cấp trước đây thì nội dung Giấy khai sinh được ghi theo nội dung của bản sao Giấy khai sinh đó.

– Trường hợp đăng ký lại khai sinh cho người chưa có Giấy khai sinh đã được cấp trước đây nhưng đã có các giấy tờ, hồ sơ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, Học bạ, Bằng tốt nghiệp, Sơ yếu lý lịch. lý lịch cán bộ, đảng viên, trong đó thống nhất về họ, chữ đệm và tên; ngày sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán thì đăng ký theo nội dung đó. Trường hợp họ, tên đệm; ngày sinh; dân tộc; quốc tịch; Quê quán trong hồ sơ, giấy tờ nêu trên của người đó không thống nhất thì đăng ký theo hồ sơ, giấy tờ đã lập lần đầu. Trường hợp địa danh đã thay đổi thì phần khai về quê quán ghi theo địa danh hiện tại.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin xác nhận không có giấy khai sinh và thủ tục xin cấp lại GKS mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận