Mẫu đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp và hướng dẫn chi tiết

Đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp là gì? Tại sao cần phải xin xác nhận chỗ ở hợp pháp? Đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp. Đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp. Thủ tục cấp giấy chứng nhận nhà ở hợp pháp.

Đơn xin cấp giấy chứng nhận chỗ ở hợp pháp là vô cùng cần thiết để khẳng định quyền và lợi ích hợp pháp của bạn ở một vị trí địa lý xác định trong không gian và thời gian nhất định. Nhờ mẫu đơn này và một bộ hồ sơ hoàn chỉnh, bạn có thể chứng minh chỗ ở hợp pháp của mình.

Cơ sở pháp lý:

– Luật cư trú 2020

– Nghị định 62/2021 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú

1. Đơn xin chỗ ở hợp pháp là gì?

Đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp là một trong những giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp nơi cư trú hợp pháp). xã) về nhà ở, đất ở mà không có tranh chấp về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có giấy tờ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu nhà ở. Đơn này có thể được sử dụng để chứng minh chỗ ở hợp pháp khi xin thường trú hoặc tạm trú.

Điểm h Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 62/2021 / NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú là cơ sở pháp lý cho việc sử dụng ứng dụng này, cụ thể như sau : sau:

Công dân khi đăng ký cư trú cần chứng minh chỗ ở hợp pháp của mình bằng một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

a) Giấy tờ, tài liệu xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất do cơ quan có thẩm quyền cấp (bao gồm cả thông tin về nhà ở);

b) Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (trường hợp công trình phải có giấy phép xây dựng và đã hoàn thành);

c) Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

xem thêm: Quyền bất khả xâm phạm của công dân đối với chỗ ở hợp pháp

d) Hợp đồng mua bán nhà ở hoặc các giấy tờ chứng minh đã nhận bàn giao nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở, đầu tư xây dựng để bán;

đ) Giấy tờ mua bán, cho thuê mua, tặng cho, thừa kế, góp vốn, đổi nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở;

e) Giấy tờ bàn giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình;

g) Văn bản đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết quyền sở hữu nhà ở;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin cấp đổi biển số vàng và hướng dẫn thủ tục chi tiết

h) Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã về nhà ở, đất ở và không có tranh chấp về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất. nếu bạn không có một trong các tài liệu trên.

2. Tại sao cần phải xin xác nhận chỗ ở hợp pháp?

Để đảm bảo quyền và lợi ích của bản thân, người dân cần làm đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp. Ngoài ra, việc làm đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp nhằm mục đích chuẩn bị hồ sơ để đăng ký thường trú. Đây là một trong những giấy tờ quan trọng khi nhập hộ khẩu vào gia đình của vợ, chồng, anh, chị, em ruột, cha mẹ, con cái, … hoặc chuyển hộ khẩu theo quy định của Luật cư trú 2020.

Theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 20 Luật Cư trú 2020 thì điều kiện đăng ký thường trú là phải có chỗ ở hợp pháp, cụ thể như sau:

Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

xem thêm: Thủ tục xác nhận nhà ở hợp pháp, chỗ ở hợp pháp

Công dân được đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp không thuộc sở hữu của mình khi được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con cái về ở với cha mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người cao tuổi về ở với anh, chị, em ruột, em ruột của mình; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi chuyển đến ở với ông, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. , anh ruột, chị ruột, em ruột, chú ruột, chú ruột, chú ruột, cô ruột, cô ruột, cháu ruột, người giám hộ;

c) Người chưa thành niên được sự đồng ý của cha, mẹ, người giám hộ hoặc không còn cha mẹ thì ở với ông bà nội, ông bà ngoại, ông bà nội, ông ngoại, ông bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột. bác ruột, chú ruột, chú ruột, cô ruột, cô ruột; trẻ vị thành niên sống với người giám hộ,

Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, công dân được đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp bằng hình thức thuê, mượn, ở nhờ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được chủ chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại chỗ thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú trong cùng một hộ gia đình;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

b) Diện tích nhà ở tối thiểu theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhưng không nhỏ hơn 08 m2 sàn / người.

Vì vậy, mẫu đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp là thực sự cần thiết, nó là bằng chứng xác thực nhất để đảm bảo đủ điều kiện được thường trú. Trường hợp không thể làm sổ đỏ, sổ hồng (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), người dân có thể sử dụng mẫu này để nộp kèm theo một bộ hồ sơ để cơ quan có thẩm quyền xem xét đăng ký thường trú.

xem thêm: Xác nhận chỗ ở hợp pháp khi xin thường trú

3. Mẫu đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

………, ngày tháng năm …..

CHỈ ĐƠN XIN LƯU TRÚ HỢP PHÁP

Kính gửi: UBND (xã, phường, thị trấn): ……

Tên tôi là: ……. Sinh tại:……

CMND / CCCD số: ……. ; Ngày cấp… /… / …… Nơi cấp… ..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……

xem thêm: Thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học

Nơi ở hiện tại: …..

Nay tôi làm đơn này gửi Ủy ban nhân dân … để trình bày những việc sau:

Ngày …… tháng… .. năm…. Tôi đã (nhận chuyển nhượng / xây dựng nhà ở và đất ở) tại …… đường …… xã, phường, thị trấn… .tỉnh, quận…, tỉnh / thành phố …… .; nằm ngang …. m, dài…. m, tổng diện tích …… m2.

Hiện tại đất ở, thổ cư của tôi đang ở ổn định, không thuộc các trường hợp: đang có tranh chấp; nằm trong khu quy hoạch; người xây dựng trái phép và các trường hợp vi phạm pháp luật khác về nhà ở.

Vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Ủy ban nhân dân ……. xác nhận chỗ ở hợp pháp của tôi tại địa chỉ trên.

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi trình bày trên đây là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận của Ủy ban nhân dân …

Người xin việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Hồ sơ đề nghị xác nhận chỗ ở hợp pháp:

Để xin cấp giấy chứng nhận chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật, cư dân cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như sau:

xem thêm: Thứ tự tìm kiếm chỗ ở

– Đơn xin xác nhận nhà ở hợp pháp

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 bản sao có công chứng.

Hồ sơ theo khoản 1 Điều này được quy định như sau:

a) Giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời gian thực hiện chính sách ruộng đất của Việt Nam dân chủ cộng hòa và Chính phủ cách mạng lâm thời. Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công mới nhất

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; giấy bàn giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, định giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

xem thêm: Chủ trọ cố tình vào phòng trọ vi phạm pháp luật

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ. ”

Giấy phép xây dựng nhà ở đã được phê duyệt

Thiết kế xây dựng nhà đã được phê duyệt

5. Thủ tục xác nhận nhà ở hợp pháp:

Tùy từng đối tượng khác nhau sẽ có những thủ tục xác nhận nhà ở hợp pháp khác nhau.

5.1. Cho cá nhân:

Thủ tục xác nhận nhà ở hợp pháp cho cá nhân được thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Cá nhân tự lập, hoàn thiện hồ sơ. Hoặc người dân cũng có thể đến UBND xã (xã, phường, thị trấn) để được cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn chuẩn bị các loại giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện. nếu được yêu cầu)
  • Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ đã chuẩn bị đầy đủ tại Bộ phận “một cửa liên thông” của Ủy ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn)
  • Bước 3: Nhận kết quả

5.2. Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn):

Thủ tục xác nhận chỗ ở hợp pháp đối với đối tượng là Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện như sau:

  • Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp tài liệu, tư vấn, hướng dẫn cá nhân chuẩn bị các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu, điều kiện (nếu người dân yêu cầu).
  • Bước 2: Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ do Bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn chuyển đến.
  • Bước 3: Trả kết quả

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin xác nhận chỗ ở hợp pháp và hướng dẫn chi tiết của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận