Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập mới nhất 2023

Vẫn còn một bộ phận nhỏ trong xã hội có thu nhập thấp hoặc không có. Trong trường hợp này, nhà nước có chính sách ưu đãi đối với những đối tượng này và họ cần làm đơn xác nhận không có thu nhập, thu nhập thấp hoặc xin xác nhận bố, mẹ không có thu nhập.

1. Mẫu đơn xác nhận cha mẹ không còn thu nhập là gì?

Đơn xác nhận cha, mẹ không có thu nhập là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc cha, mẹ không có thu nhập, qua đó thể hiện nguyện vọng, quyền lợi của mình.

Mẫu đơn xác nhận cha mẹ không có thu nhập dùng để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác nhận cha, mẹ không có thu nhập.

2. Mẫu đơn xác nhận cha mẹ không có thu nhập:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—- ***–

……., ngày tháng năm……

ĐƠN XÁC NHẬN CHA MẸ KHÔNG CÓ THU NHẬP

– Căn cứ Luật Quản lý thuế năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2012;

Kính thưa: – UBND xã/phường… (2)

Tôi tên là: ……………… sinh ngày …(3)

Số CMND/CCCD……cấp tại……. lần thứ 4)

Nơi đăng ký làm thủ tục hải quan……(5)

Số điện thoại liên hệ …………(6)

Địa chỉ hiện tại …………(7)

Tôi xin trình bày để quý cơ quan được biết: (8)

Hiện tại bố tôi là ông… và mẹ tôi là… (nêu rõ lý do không có thu nhập)…

Để được giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật, tôi làm đơn này kính đề nghị quý cơ quan xác nhận:

Ông… và Bà… là bố mẹ tôi không có thu nhập. (9)

Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày của tôi là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên. Kính đề nghị cơ quan… xem xét xác nhận giúp tôi.

Xin chân thành cảm ơn.

Xác nhận của…

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn soạn thảo đơn xác nhận cha mẹ không có thu nhập:

(1): Điền ngày, tháng, năm vào đơn

(2): Ghi tên UBND xã, phường nơi tiếp nhận hồ sơ

(3): Điền họ tên, ngày, tháng, năm sinh của người làm đơn

(4): Điền số chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người làm đơn

(5): Điền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người làm đơn

(6): Nhập số điện thoại liên hệ của người đăng ký

(7): Điền địa chỉ hiện tại của đương đơn

(8): Đơn trình bày nội dung

(9): Điền họ tên cha, mẹ của người làm đơn, sau đó người làm đơn ký vào phần cuối văn bản

5. Một số mẫu đơn liên quan khác:

Mẫu đơn xin xác nhận không có thu nhập

Mẫu đơn xác nhận không có thu nhập là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác nhận cá nhân, tổ chức này không có thu nhập tại kỳ tính thuế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—–o0o—–

……, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN XÁC NHẬN KHÔNG CÓ THU NHẬP

(Rev: Không có thu nhập từ…… đến…………)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng mới nhất năm 2022

– Căn cứ Luật Quản lý thuế năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2012;

-….

Kính gửi: – UBND xã (phường, thị trấn)…

(Hoặc là: Công ty……

Địa chỉ nhà:……)

Tôi tên là:………….. Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:……do CA………… cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:………

Hiện trú tại:…

Số điện thoại liên hệ:…………………

Tôi xin trình bày sự việc như sau với quý cơ quan:…

(Nêu lý do làm đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận)

Để…………được……………………theo quy định của pháp luật.

(ghi rõ mục đích xác nhận, ví dụ: Gửi ông:………… Sinh năm:……..

Chứng minh nhân dân số:……………… do CA………… cấp ngày…/…./……

Mã số thuế:……………. ngày cấp…./…../….. được tính giảm trừ gia cảnh)

Tôi làm đơn này để yêu cầu bạn xác nhận rằng:

Tôi,…………… (tên đối tượng), hiện tại………… (ví dụ: người do ông:…………..trực tiếp nuôi) không có thu nhập trong kỳ tính thuế……./ trong thời gian từ …………. đến………..

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên.

Tôi rât cảm kich!

Xác nhận của…………………….

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập dưới một triệu

– Mẫu đơn đề nghị xác nhận thu nhập dưới 1 triệu đồng là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận mức thu nhập của một hoặc đối tượng nào đó dưới một triệu đồng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—–o0o—–

……., ngày…. năm…..

ĐƠN XÁC NHẬN THU NHẬP DƯỚI MỘT TRIỆU

Kính thưa:

– UBND xã (phường, thị trấn)……

– Ông………… – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)……

(Hoặc cơ quan khác có liên quan đến trường hợp của bạn)

– Cơ sở…;

– Căn cứ vào thu nhập thực tế.

Tôi là:………… Sinh năm:…………

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:……. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……

Hiện trú tại:……

Số điện thoại liên hệ:……

Tôi muốn trình bày với bạn những sự thật sau đây:…

(Phần này bạn trình bày nguyên nhân, hoàn cảnh và lý do dẫn đến việc bạn xin xác nhận thu nhập dưới một triệu đồng).

Ví dụ:

(Tôi là con ông:………….. Sinh năm:…………,CMND số:…………do CA…….cấp ngày…./…./……; bà. …….. sinh năm:…………….., Chứng minh nhân dân số…….do CA………….cấp, ngày…./…../….. cùng nơi cư trú, sinh sống tại địa chỉ…… ……Từ khi sinh ra tôi đã bị khuyết tật học tập được coi là tàn tật nặng.Cho đến nay, dù đã hơn 18 tuổi nhưng tôi vẫn phải sống phần lớn phụ thuộc vào sự chăm sóc và đóng góp của bố mẹ. hoàn cảnh kinh tế gia đình cũng không cao, hiện tại tôi chỉ giúp việc nhà và làm thêm……., thu nhập không đều và nhiều khi chưa đến 1 triệu đồng/tháng.

Theo quy định của pháp luật về thuế, tôi được coi là người phụ thuộc của Ông/Bà:………… và Ông/Bà:…. sẽ được xét giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, cơ quan thuế/… yêu cầu Ông/Bà…… xuất trình giấy xác nhận thu nhập của tôi để làm thủ tục xét giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN cho Ông/Bà…)

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị quý cơ quan xác nhận giúp tôi thông tin về thu nhập cá nhân hiện tại của tôi dưới 1 triệu đồng/tháng để tôi cung cấp cho quý cơ quan/đơn vị trên.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng năm 2023

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Xin hãy xem xét và giúp đỡ.

Tôi rât cảm kich!

Xác nhận của ………….

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân

– Mẫu đơn đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân là văn bản do cá nhân sử dụng để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cho phép mình làm đơn đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân vì những lý do nào đó. .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————-

…., ngày…. tháng…. năm…….

ỨNG DỤNG MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(V/v: Xin miễn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập…………..)

Kính gửi: – Cục thuế……

(Hoặc các đơn vị được ủy quyền khác)

– Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2012;

– Căn cứ vào tình hình thực tế của bạn.

Thông tin về đối tượng được miễn thuế

Tên tôi là: ………

Sinh ngày ….tháng……năm…

Số CMND/thẻ CCCD………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, thành phố)……

Địa chỉ thường trú:……

Nơi ở hiện tại ………

Điện thoại liên hệ: …

nội dung miễn phí

Tôi muốn trình bày với bạn những sự thật sau đây:…

(Bạn trình bày các tình tiết, yếu tố để chứng minh hồ sơ của bạn là hợp lý, liệt kê những khoản thu nhập cá nhân mà bạn cho là được miễn thuế thu nhập cá nhân, chứng minh bạn thuộc đối tượng miễn nộp thuế thu nhập cá nhân vào phần thu nhập bạn đã nêu, hoặc nêu lý do bạn nghĩ rằng bạn được miễn nộp thuế thu nhập cá nhân)

Cơ sở điểm… mục…. Điều…Luật/Nghị định…. quy định:

“…” (Bạn viện dẫn căn cứ pháp lý mà bạn sử dụng để chứng minh mình thuộc đối tượng miễn nộp thuế thu nhập cá nhân, ví dụ:

Cơ sở Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung 2012 quy định:

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ và chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; bố chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông, bà với cháu; ông, bà với cháu; anh, chị, em ruột với nhau.

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở, tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, một đất ở.

3. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

4. Thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ và chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; bố chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông, bà với cháu; ông, bà với cháu; anh, chị, em ruột với nhau.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy mời dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế.

6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất.

7. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

8. Thu nhập từ kiều hối.

9. Tiền lương làm đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn tiền lương làm việc ngày, làm thêm giờ theo quy định của pháp luật.

10. Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng.

11. Thu nhập từ học bổng, bao gồm:

a) Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước;

b) Được nhận học bổng của các tổ chức trong và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

12. Thu nhập từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, tiền bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

13. Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận.

14. Thu nhập nhận được từ viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới các hình thức chính phủ, phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

15. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên Việt Nam làm việc cho hãng tàu nước ngoài hoặc hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

16. Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu, cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động đánh bắt hải sản xa bờ.”)

Tôi nhận thấy tôi được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ……. Theo quy định tại Tài khoản…. luật……

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị quý cơ quan xem xét đồng ý cho tôi được miễn nộp thuế thu nhập cá nhân trong thời gian kể từ ngày …. Có thể…. đến nay…. tháng…. năm……

Tôi xin cam đoan những điều tôi trình bày trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và tôi xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu thông tin này không đúng sự thật. Kính đề nghị quý cơ quan xem xét và trả lời những đề xuất mà tôi đã nêu ở trên.

Tôi rât cảm kich!

Để chứng minh những thông tin tôi khai trên đây là đúng, tôi xin gửi kèm theo đơn xin các giấy tờ, tài liệu (nếu có):……

Những người làmHởN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận