Mẫu đơn xin tự nguyện đóng góp và hướng dẫn viết đơn mới nhất

Đơn xin đóng góp tự nguyện là gì? Mẫu đóng góp tự nguyện để làm gì? Mẫu đơn hiến máu tự nguyện 2021? Hướng dẫn và lưu ý khi áp dụng? Thông tin pháp lý liên quan?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Ban biên tập – Bộ phận tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với yêu cầu của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA Xin cho lời khuyên của bạn như sau:

Hiện nay, vấn đề đóng góp tự nguyện đang là vấn đề được nhiều người quan tâm, xuất phát từ mong muốn chia sẻ những giá trị vật chất đến những vùng, những người có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp tự nguyện là một cụm từ rất phổ biến. dễ hiểu, đơn giản là “sự tự nguyện đóng góp những giá trị vật chất do ý chí của người đó quyết định, không bị phụ thuộc hay ép buộc bởi bất kỳ ai”. Nhưng vấn đề đóng góp tự nguyện như thế nào để phù hợp với quy định của pháp luật thì bài viết dưới đây chúng tôi xin cung cấp một số thông tin cần thiết cho bạn đọc.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Đơn xin đóng góp tự nguyện là gì?

Mẫu đơn tự nguyện đóng góp là mẫu đơn có thông tin về việc cá nhân hoặc tập thể tự nguyện đóng góp giá trị vật chất cho một hoạt động được phát động theo quy định của pháp luật.

Mẫu đơn xin tự nguyện đóng góp giá trị vật chất để chia sẻ trực tiếp hoặc gián tiếp cho cá nhân hoặc tập thể nào đó để giúp đỡ những trường hợp khó khăn hoặc cần sự giúp đỡ. Mẫu đơn tình nguyện quyên góp nhằm bày tỏ mong muốn được đóng góp cho các hoạt động giúp đỡ những hoàn cảnh, vùng miền khó khăn.

2. Mẫu đơn tự nguyện hiến tạng:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————

……., ngày tháng năm……

ĐƠN XIN TÌNH NGUYỆN ĐÓNG GÓP

Thân mến:

xem thêm: Nguyên đơn là gì? Quy định về nguyên đơn trong vụ án dân sự?

Ông bà:……

Giám đốc công ty……

Trưởng phòng/Trưởng phòng………….

Căn cứ: Nghị định số 94/2014/NĐ – CP Quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai.

Tôi tên là:…… Sinh ngày:………….

Số CMND/CCCD:…………. Cấp ngày…….tháng……năm……..

Trong:……

Địa chỉ thường trú:………

xem thêm: So sánh bên có quyền liên quan có yêu cầu độc lập và bên có quyền liên quan không có yêu cầu độc lập

Địa chỉ hiện tại:………

Số điện thoại:…………

Đơn vị công tác:………

Chức vụ:………

Lý do viết đơn:

Ngày …..tháng…..……Giám đốc công ty có công văn gửi toàn thể CBCNV về hoạt động từ thiện: “Hưởng ứng chương trình chung tay cứu trợ đồng bào miền Trung mùa lũ quét”.

Nội dung: Mỗi cán bộ, công nhân viên sẽ ủng hộ quỹ công ty, với mức đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng (thực hiện theo tinh thần Nghị định số 94/2014/NĐ-CP). .

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin thành lập hội khuyến học và hướng dẫn thủ tục thành lấp mới nhất

Xét thấy theo khoản 3 Điều 5 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai có nêu:3, Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp tự nguyện cho Quỹ.

xem thêm: Nguyên đơn rút đơn khởi kiện tại phiên tòa phúc thẩm trong tố tụng dân sự

Tôi muốn yêu cầu ngoài số tiền quyên góp được tính mỗi ngày làm việc cho mỗi nhân viên.

Tôi xin tự nguyện đóng góp cho hoạt động từ thiện của công ty bằng tiền:……đồng (Bằng chữ:………….).

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Người xin việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn và lưu ý khi làm đơn:

– Điền thông tin cá nhân

– Lý do đóng góp tự nguyện hoặc lý do vận động đóng góp tự nguyện

xem thêm: Nguyên đơn vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm trong vụ án dân sự

– Ghi rõ số tiền đóng góp bằng cả chữ và số

– Cuối cùng, ký và ghi rõ họ tên

4. Thông tin pháp lý liên quan:

Theo Nghị định số: 2020/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện ủng hộ khắc phục khó khăn do thiên tai, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

4.1. Đối tượng áp dụng:

1. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện, bao gồm:

– Ban Chấp hành Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội chữ thập đỏ Việt Nam; các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương;

– Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối các nguồn đóng góp tự nguyện là tổ chức do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương thành lập;

– Quỹ xã hội, quỹ từ thiện được quy định cụ thể tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

– Tổ chức tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện của tập thể, cá nhân thuộc đơn vị;

xem thêm: Bán câu hỏi thủ tục dân sự

Cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền tài trợ tự nguyện.

2. Tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; giúp đỡ những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mới nhất

3. Tổ chức, cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; bệnh nhân nguy kịch.

4. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện.

4.2. Các nguyên tắc hoạt động như sau:

Nguyên tắc tổ chức, huy động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện:

– Việc huy động đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố chỉ được thực hiện khi thiên tai, dịch bệnh, sự cố gây thiệt hại về người, tài sản hoặc ảnh hưởng đến tính mạng của nhân dân. Mọi người. Việc đóng góp hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể.

– Việc vận động đóng góp phải kịp thời, tự nguyện; tổ chức, cá nhân không được quy định mức tối thiểu để yêu cầu đóng góp; Nguồn đóng góp tự nguyện phải từ thu nhập, tài sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.

– Việc tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hiện vật đóng góp khắc phục khó khăn thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo phải kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai; có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan.

xem thêm: Điều kiện cá nhân tham gia tố tụng dân sự?

– Nguồn kinh phí cho hoạt động vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối các khoản đóng góp tự nguyện; Chi vận động đóng góp, giúp đỡ người bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định này.

Tại mục 1,2,3,4 Theo Nghị định số:/2020/NĐ-CP về huy động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, hỗ trợ Quy định về huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân như sau:

Quy định về tổ chức tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố trong nước Việc vận động đóng góp tự nguyện trong trường hợp này như sau:

– Khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, sự cố gây thiệt hại về người, tài sản hoặc ảnh hưởng đến tính mạng của nhân dân thì tùy theo mức độ, phạm vi thiệt hại:

– Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện tổ chức kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền hoặc bằng các loại tự nguyện đóng góp cho nhân dân, địa phương bị thiệt hại;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty

– T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động kêu gọi các tổ chức chữ thập đỏ trong và ngoài nước ủng hộ theo quy định của Luật hoạt động chữ thập đỏ.

– Các cơ quan thông tin đại chúng, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được vận động đóng góp ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố theo quy định của pháp luật.

4.3. quy tắc cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố trong nước:

Dự kiến ​​quy định 2 phương án:

xem thêm: Mẫu bản trình bày ý kiến ​​của nguyên đơn và thủ tục tố tụng tại tòa

Về vận động, tiếp nhận tài trợ tự nguyện

Cá nhân khi có nhu cầu vận động, tiếp nhận, phân phối các khoản đóng góp tự nguyện ủng hộ thiên tai, dịch bệnh, sự cố phải thông báo với chính quyền địa phương nơi cá nhân cư trú về mục đích, phạm vi và cách thức quyên góp. , hình thức huy động, tài khoản nhận (đối với tiền), địa điểm nhận (đối với hiện vật) theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định.

Quy định về tổ chức tham gia vận động và nhận đóng góp tự nguyện giúp đỡ các nước bị thiên tai

Vận động đóng góp tự nguyện trong trường hợp này như sau: Bộ Ngoại giao báo cáo Thủ tướng Chính phủ ra Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào các nước khi bị thiên tai nghiêm trọng cần sự giúp đỡ của nhân dân Việt Nam và là đầu mối của Việt Nam hỗ trợ các nước theo quy định của pháp luật. chỉ đạo của Chính phủ.

4.4. Quy định về tổ chức, cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ tự nguyện hỗ trợ người bệnh hiểm nghèo quy định Vận động đóng góp tự nguyện như sau:

Các cơ quan thông tin đại chúng, cơ sở y tế, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các cá nhân được huy động, đóng góp để thực hiện các hoạt động hỗ trợ. một người bị bệnh nặng trên cơ sở từng trường hợp.

Trên đây là toàn bộ thông tin về mẫu đơn, hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục và các thông tin liên quan nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin để thực hiện đóng góp tự nguyện và vận động đóng góp tự nguyện theo đúng yêu cầu. quy định của pháp luật hiện hành.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin tự nguyện đóng góp và hướng dẫn viết đơn mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận