Mẫu đơn xin trưởng thành Đoàn Thanh niên mới nhất 2023

Đoàn viên sẽ hoạt động có thời hạn và độ tuổi nhất định theo quy định của điều lệ Hội. Vậy bạn sẽ trở thành người lớn bao nhiêu tuổi, bạn muốn trở thành người lớn như thế nào? Mẫu đơn và thủ tục như thế nào?

1. Mẫu đơn xin vào Đoàn là gì?

Đơn xin trưởng thành đoàn được hiểu là mẫu đơn do đoàn viên viết để gửi đến đơn vị quản lý nhằm xác nhận mình đã trưởng thành trong môi trường rèn luyện. nhóm.

Mẫu đơn xin vào Đoàn là biểu mẫu để Đoàn trân trọng ghi nhận những đóng góp của đoàn viên đối với Đoàn, ghi nhận quá trình rèn luyện và trưởng thành của đoàn viên trong thời gian sinh hoạt Đoàn.

xem thêm: Vị trí, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2. Đơn xin vào Đoàn Thanh niên:

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

ỨNG TUYỂN ĐỘI NỮ

Kính gửi: BCH Đoàn trường……

Tên tôi là: …………

Ngày sinh:…./……/……

Nơi sinh: ………

Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày……tháng……. năm ……..

TRONG ………

Hiện đang tham gia sinh hoạt tại Đoàn thanh niên …………

Căn cứ Điều lệ và hướng dẫn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Đội trưởng thành”Tôi làm đơn này kính xin Đoàn thanh niên……xem xét cho tôi được thành niên.

Tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định có liên quan và tiếp tục phối hợp tốt với Liên hiệp hội trong thời gian tới.

…….., ngày ……. tháng …. năm …..

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

xem thêm: Phụ cấp kiêm nhiệm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

3. Hướng dẫn và lưu ý khi viết đơn xin trưởng thành:

Hướng dẫn viết đơn như sau:

– Không có quy định người viết đơn xin vào đoàn phải là đoàn viên có nhu cầu. Trong một số trường hợp người cần xác nhận không thể viết đơn thì có thể nhờ người khác viết đơn thay mình.

– Những lý do này thường là do đương đơn không có mặt tại chi nhánh tham gia, do sức khỏe yếu hoặc không thể viết đơn,… cung cấp thêm thông tin về bản thân và mối quan hệ của bạn với người cần nộp đơn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cung cấp, xác nhận thông tin quy hoạch đất

= Một số trường hợp do khó khăn khách quan, đơn xin gia nhập đoàn viên có thể gửi qua đường điện tử hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ Đoàn xã nơi mình trực tiếp phụ trách, sau đó sẽ in thông tin của đơn. bản cứng và có chứng thực.

– Cách viết đơn xin vào nhóm được thực hiện với đầy đủ nội dung và bố cục theo quy định. Và trình bày theo thứ tự sau:

+ Thứ nhất: Quốc hiệu, tiêu ngữ

Phần tên nước và slogan là phần bắt buộc trong mỗi lá đơn, đảm bảo quy định chung khi viết đơn. Phần này sẽ xuất hiện gần lề phải của ứng dụng. Viết hoa tất cả các chữ quốc hiệu, phần tiêu đề cách đều các cụm từ bằng dấu gạch ngang.

+ Thứ 2: Chi đoàn, chi đoàn phụ trách

Phần này được trình bày thành hai dòng, có bố cục đối xứng với Quốc hiệu & Tiêu ngữ và đóng vào lề trái của đơn. Dòng trên ghi xã đoàn của khu vực, dòng dưới ghi chi bộ đang hoạt động.

Thứ ba: Tên của ứng dụng: Tên của ứng dụng đại diện cho “đơn đăng ký thành viên người lớn”. Phần tên đơn được viết nguyên vẹn.

+ Thứ 4: Nơi gửi hồ sơ Có 2 địa chỉ chính là ban chấp hành đoàn khu vực và ban chấp hành chi đoàn nơi đang tham gia sinh hoạt. Các địa chỉ cần ghi đúng thứ tự theo quy trình nộp hồ sơ.

+ Thứ năm: Phần thông tin đoàn viên và thông tin người làm đơn (nếu có) bao gồm các thông tin sau: họ tên, ngày tháng năm sinh, chứng minh nhân dân, ngày vào đoàn, đơn vị tham gia,… Ngoài ra, người viết thay cần ghi cung cấp một số thông tin khác để xác minh tính hợp pháp của người khởi kiện.

+ Thứ sáu: Căn cứ và lý do xin xác nhận trưởng thành đoàn Căn cứ quy định của pháp luật về thanh niên trong trường hợp đoàn viên đã quá độ tuổi quy định. Đồng thời, các lý do khác như tình trạng sức khỏe không cho phép tiếp tục hoạt động, hay môi trường hoạt động không còn phù hợp với lứa tuổi,…

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ kèm hướng dẫn thủ tục

+ Thứ 7: Lời cảm ơn của thành viên viết đơn, thông tin đơn Sau khi bày tỏ lời cảm ơn, thông tin đơn được trình bày ở lề phải của đơn. trong đó có chỗ viết đơn cùng ngày…tháng…năm.

+ Cuối cùng, người viết đơn ký tên, ghi rõ họ tên.

Ghi chú:

Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn không có mẫu thực hiện cụ thể, tuy nhiên mẫu đơn này cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Tuân thủ quy định chung về mẫu đơn

Ứng dụng được thực hiện ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu.

Thành viên viết đơn xin vào đoàn được giải quyết theo thủ tục sau:

– Đơn gửi cấp uỷ đơn vị phụ trách.

– Tiếp theo là xử lý ở cấp uỷ chi bộ phụ trách.

Quá trình vào đoàn thanh niên nhằm rèn luyện, nâng cao tinh thần, củng cố lập trường trong cuộc sống. Vì vậy, việc viết đơn xin trở thành người lớn theo nhóm không đòi hỏi quá nhiều điều kiện để có thể được xác nhận đơn.

Tuy nhiên, nếu lập trường chính trị không vững vàng, lối sống, suy nghĩ không đúng với tinh thần thanh niên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thì ban chấp hành đoàn có thể gặp mặt trực tiếp để trao đổi. và phân tích, tìm cách tháo gỡ những bế tắc trong cuộc sống của cá nhân

xem thêm: Mức đóng đoàn phí và quy định về thu đoàn phí

4. Thủ tục thành lập đoàn cho đoàn viên:

Điều 4 Quy định về thời hạn trưởng thành của Đoàn trong Điều lệ Đoàn như sau:

– Đoàn viên trên 30 tuổi, chi đoàn có lễ trưởng thành Đoàn; nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn thì Đoàn trường xem xét, quyết định nhưng không được quá 35 tuổi. Như vậy, nếu Đoàn viên trên 30 tuổi thì Đoàn trường tổ chức lễ kết nạp Đoàn. để Đoàn trưởng thành; Nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn thì Đoàn xem xét, quyết định nhưng không quá 35 tuổi. Trường hợp đoàn viên trên 30 tuổi được bầu vào cơ quan lãnh đạo của Đoàn các cấp hoặc làm công tác chuyên trách thì tiếp tục sinh hoạt trong tổ chức Đoàn.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở phục vụ tái định cư mới nhất

Trình tự như sau:

Bước 1: Hàng năm, trước Đại hội Chi đội, Ban Chấp hành Chi đội lập danh sách những đội viên trên 30 tuổi trong năm học và thông báo cho các đội viên biết.

Bước 2: Ban chấp hành chi đoàn gặp gỡ đoàn viên để biết tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên. Chi đoàn lập danh sách và báo cáo với Ban Chấp hành Chi đoàn về số đoàn viên xin kết nạp và số đoàn viên đã đến tuổi trưởng thành nhưng có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn để Ban Chấp hành Chi đoàn biết. Đoàn thanh niên xem xét, quyết định.

Bước 3: Căn cứ vào ý kiến ​​của BCH Chi đoàn, BCH Chi đoàn ra quyết định trưởng thành Đoàn cho đoàn viên.

Bước 4: Tổ chức lễ kết nạp Đảng viên. Khi đoàn viên đủ 30 tuổi, sau khi có quyết định và giấy chứng nhận trưởng thành đoàn viên của Ban Thường vụ Chi đoàn, chi đoàn sẽ tổ chức lễ cho đoàn viên đến tuổi trưởng thành. Lễ mừng tuổi phải được chuẩn bị chu đáo, trang trọng và tạo không khí thân mật. Lễ mừng tuổi phải được chuẩn bị chu đáo, trang trọng và tạo không khí thân mật. Nếu đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc đến tuổi trưởng thành: Trong lễ mừng tuổi, giới thiệu và thông báo với chi bộ, đoàn thể nơi đoàn viên đang công tác, làm việc, sinh hoạt, học tập để được hướng dẫn. tiếp tục theo dõi, giúp đỡ Đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành Đảng viên.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin trưởng thành Đoàn Thanh niên mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận