Mẫu đơn xin thôi học chương trình thứ 2 và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Mẫu đơn xin rút khỏi chương trình thứ 2 là gì? Mẫu đơn xin rút khỏi chương trình lần 2? Hướng dẫn viết đơn và ghi chú? Thông tin liên quan?

Đào tạo chương trình thứ hai là hình thức đào tạo cho phép sinh viên đăng ký học chương trình thứ hai (học cùng lúc hai chương trình) để khi ra trường được cấp hai bằng, tùy theo điều kiện và học lực khác nhau mà có sinh viên đăng ký học. chương trình thứ hai, nhưng cũng có nhiều trường hợp học sinh không thể tiếp tục học chương trình thứ hai do khối lượng kiến ​​thức lớn, hoặc do học tập không đạt chất lượng… mà học sinh xin rút khỏi chương trình thứ hai. Đơn xin và thủ tục xin thôi học lần 2 như thế nào? Dưới đây chúng tôi xin chia sẻ với họ những thông tin cần thiết để rút khỏi chương trình lần 2.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Mẫu đơn xin rút chương trình lần 2 là gì?

Đơn xin thôi học ngành học thứ hai là mẫu đơn cá nhân, trong đó ghi thông tin của sinh viên, ngành học và lý do xin thôi học ngành học thứ hai.

Đơn xin thôi học chương trình 2 là đơn do sinh viên lập và gửi đến ban giám hiệu nhà trường để xin rút học chương trình 2.

2. Đơn xin thôi học đợt 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

ỨNG DỤNG VỆ SINH CHƯƠNG TRÌNH LẦN 2

Thân mến: Ban giám hiệu nhà trường…………………….

Họ và tên sinh viên:…………….. MSSV:……………………..

xem thêm: Luật sư tư vấn về hoàn trả học bổng khi thôi học

Lớp:…………….. Khóa:…………….

Tôi đã được Ban Giám hiệu cho phép học chương trình thứ hai theo Quyết định số:…………/QĐ-ĐHCT, ngày…../…../…………. như sau:

Ngành đăng ký: …………..

Từ học kỳ: …………. Năm học:………

Tuy nhiên, trong quá trình học tôi nhận thấy mình không phù hợp để học chương trình 2 và đã xin BGH nhà trường cho phép tôi thôi học chương trình 2 theo nguyện vọng.

Kính mong Ban giám hiệu xem xét giải quyết, tôi xin hứa sẽ chấp hành tốt mọi quy định của Nhà trường.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn tố cáo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 2023

Xin chân thành cảm ơn và kính chào

…….., ngày tháng năm…

xem thêm: Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy về tổ chức đào tạo

Người nộp đơn

(Ký, ghi rõ tên trường)

Ngày ……………..

Ý kiến ​​của CVHT ngành 1

Ngày ……………..

Ý kiến ​​của CV ngành thứ 2

3. Hướng dẫn viết đơn và lưu ý:

Hướng dẫn:

– Ghi rõ thông tin cá nhân:

Họ và tên sinh viên:…… MSSV:……

Lớp:…… Khóa:….

Được Hội đồng quản trị cho phép học chương trình thứ hai theo Quyết định số…/QĐ-ĐHCT, ngày…../…../…………. như sau:

Ngành đăng ký:…..

Từ học kỳ:…….. Năm học:…….

– lý do, nêu lý do không tiếp tục học chương trình học thứ 2

– hỏi ý kiến ​​giáo viên chủ nhiệm chuyên ngành 1, giáo viên chủ nhiệm chuyên ngành 2

– Gửi Hiệu trưởng nhà trường xem xét, giải quyết.

Ghi chú: Kèm theo là tài liệu đã được phép học chương trình thứ hai.

4. Thông tin liên quan:

Điều kiện để được hay chương trình thứ 2:

– Theo quy định hiện hành, việc học cùng lúc hai chương trình dành cho sinh viên đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và sinh viên có nguyện vọng đăng ký học chương trình thứ hai để nhận hai văn bằng khi tốt nghiệp. . Theo đó, để được học đồng thời hai chương trình, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 17 Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

+ Nội dung đào tạo chính của chương trình thứ hai phải khác với nội dung đào tạo chính của chương trình thứ nhất;

+ Sau khi kết thúc học kỳ I năm học thứ nhất của chương trình thứ nhất và không bị xếp loại học lực yếu;

+ Trong quá trình sinh viên học đồng thời hai chương trình, nếu điểm trung bình chung môn học dưới 2,00 thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

+ Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất được quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy. được điều chỉnh theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT. Khi học chương trình thứ hai, học sinh được bảo lưu điểm học các môn học có nội dung, kiến ​​thức tương đương chương trình thứ nhất.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin bãi nại của người bị hại và hướng dẫn viết đơn

+ Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai nếu đạt điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

Lịch trình và thời gian học như sau:

– Thời lượng tối đa được phép học đối với sinh viên học đồng thời hai chương trình bằng thời lượng tối đa quy định đối với chương trình thứ nhất;

– Kế hoạch học tập theo chương trình thứ hai tuân thủ kế hoạch chung của trường đào tạo và các quy định của Quy chế đào tạo hiện hành.

Khối lượng học phần được phép tuyển sinh là:

– Thời lượng học tối thiểu sinh viên phải đăng ký cho mỗi học kỳ chính của chương trình thứ hai, trừ học kỳ cuối của chương trình thứ nhất hoặc thứ hai, là 3 tín chỉ;

– Không quy định khối lượng học tập tối thiểu cho sinh viên trong học kỳ thêm;

– Không giới hạn số lượng đăng ký tối đa đối với học sinh có học lực bình thường;

– Sinh viên có học lực yếu của chương trình thứ nhất hoặc thứ hai (điểm trung bình chung học kỳ dưới 2,00) không được đăng ký học các môn mới của chương trình thứ hai trong học kỳ tiếp theo.

Việc công nhận kết quả học tập và tốt nghiệp như sau:

– Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm cho các học phần có nội dung, kiến ​​thức tương đương chương trình thứ nhất;

– Không sử dụng kết quả học tập ở chương trình thứ hai để xét học bổng và các hình thức khen thưởng khác;

– Không thực hiện các chế độ miễn giảm, chính sách xã hội khi đào tạo chương trình thứ hai;

– Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai nếu đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất và không quá thời gian tối đa theo quy định;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe máy, đăng ký xe ô tô mới nhất

– Điểm trung bình chung tích lũy của sinh viên để xếp loại tốt nghiệp chương trình thứ hai bao gồm điểm đã tích lũy ở chương trình thứ hai và điểm các học phần tương đương đã tích lũy ở chương trình thứ nhất;

– Văn bằng của chương trình thứ hai là văn bằng chính quy.

Quy định hiện hành:

– Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Công văn số 5304/ĐHĐN-ĐT ngày 01/10/2015 về việc điều chỉnh quy chế đào tạo chương trình thứ hai.

Dựa vào những thông tin liên quan được cung cấp ở trên, có thể thấy nhà nước và pháp luật cũng có những quy định riêng về chương trình học, tạo điều kiện để sinh viên được rèn luyện và phát huy tối đa khả năng học tập, nghiên cứu của mình. Được biết, khối lượng kiến ​​thức cần thiết để hoàn thành cả hai chương trình học là khá lớn, đòi hỏi phải có kế hoạch và sắp xếp học tập cá nhân. Thời gian, lịch trình cá nhân để không trùng lặp giữa các môn học, Qua quá trình học nếu cảm thấy không đủ thời gian, không sắp xếp được công việc hoặc lý do khác thì không thể tiếp tục học chương trình. Chương trình thứ hai này, sinh viên hoàn toàn có thể làm đơn xét thôi học chương trình thứ hai để được sắp xếp học chương trình thứ nhất có kết quả tốt hơn.

Bài viết trên đây của chúng tôi mong muốn cung cấp đến bạn đọc thông tin về mẫu đơn, hướng dẫn xin thôi học chương trình học thứ 2, trên cơ sở yêu cầu của học sinh mà nhà trường sẽ xem xét và cho học sinh. thực hiện nguyện vọng rút khỏi chương trình học thứ hai cho sinh viên

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin thôi học chương trình thứ 2 và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn