Mẫu đơn xin thay đổi tên, họ, chữ đệm cho con mới nhất 2023

Họ, tên, đệm là thứ giúp chúng ta phân biệt người này với người khác. Tuy nhiên, vì một số lý do mà cha mẹ muốn thay đổi họ, tên, chữ đệm của con mình. Để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi họ, tên, chữ đệm của con, cha mẹ cần viết đơn xin thay đổi tên cho con.

1. Đơn xin thay đổi họ, tên, chữ đệm của con là gì?

Đơn xin thay đổi họ, tên và chữ đệm cho con là đơn do cha, mẹ – người đại diện theo pháp luật của con lập và gửi đến Ủy ban nhân dân xã, phường nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây. .

2. Quy định về thay đổi họ, tên, chữ đệm cho trẻ em:

Theo Điều 28, BLDS 2015 quy định về quyền thay đổi họ tên

“thứ nhất. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người được đặt tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi đổi tên cho con nuôi hoặc khi con nuôi không còn là con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy tên của cha đẻ, mẹ đẻ lần nữa. ;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

đ) Thay đổi họ tên cho người bị thất lạc đã tìm được nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi họ tên của người đã xác định lại giới tính, người đã thay đổi giới tính;

g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.”

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Hộ tịch 2014: “Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong thông tin khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ vào theo quy định của pháp luật dân sự. .”

Như vậy, qua hai điều luật trên, chúng ta có thể thấy, Luật Dân sự quy định cá nhân có quyền thay đổi họ, tên, chữ đệm khi cần thiết và tuân theo thủ tục pháp luật.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản nghiệm thu công trình dự án và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc thay đổi họ, tên, chữ đệm là Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân cư trú.

Thủ tục thay đổi họ, tên, chữ đệm của trẻ:

Bước 1. Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

– Nếu không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn đương sự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

– Nếu đầy đủ hồ sơ thì tiếp nhận hồ sơ và thu lệ phí. trường hợp phải xác minh thì viết giấy biên nhận cho cá nhân hẹn ngày trả kết quả và thu lệ phí.

– Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đương sự bổ sung hồ sơ.

Bước 3. Cá nhân nhận Quyết định cho phép thay đổi họ, tên, chữ đệm và bản chính Giấy khai sinh đã được ghi chú vào mặt sau tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi Thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh để công chức hộ tịch cấp xã ghi chú vào việc khai sinh. sổ lưu tại xã. thay đổi họ, tên, chữ đệm.

cách thực hiện: Nộp trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh (theo mẫu quy định). Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó được thể hiện trong tờ khai.

+ Các giấy tờ liên quan làm căn cứ thay đổi, tuỳ trường hợp cụ thể phải nộp (bản sao kèm bản chính để đối chiếu) các giấy tờ sau:

– Trường hợp yêu cầu đổi tên vì lý do tên trùng với tên của người thân trong gia đình thì phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh việc trùng tên;

– Trường hợp yêu cầu đổi họ cho con từ cha đẻ hoặc họ mẹ đẻ sang họ của cha mẹ nuôi thì phải nộp Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi;

Xem thêm bài viết hay:  Thủ tục đề nghị xin cấp, cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ

– Nếu yêu cầu đổi họ của con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cả cha và mẹ. Tài liệu này phải có chữ ký của cả cha và mẹ. Trường hợp Giấy khai sinh đã đăng ký trước đây không ghi cha, mẹ hoặc tên người khác là cha, mẹ thì phải nộp bản án, quyết định về việc nhận cha, mẹ.

+ Xuất trình bản chính chứng minh nhân dân.

+ Xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi họ, tên, chữ đệm.

Thời hạn giải quyết:

– 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá 05 ngày làm việc.

– Trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu điện thì thời hạn được tính theo ngày, tháng, năm ghi trên dấu bưu điện.

3. Mục đích của việc xin thay đổi họ, tên, chữ đệm của con:

Đơn xin thay đổi họ, tên, chữ đệm cho con là văn bản ghi lại thông tin của người làm đơn, người được thay đổi họ, tên, chữ đệm và yêu cầu thay đổi họ, tên. tên và tên đệm cho Ủy viên. UBND cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây. Đồng thời, đơn xin thay đổi họ, tên, chữ đệm cho trẻ là cơ sở để Ủy ban nhân dân xã, phường xem xét, xác nhận việc thay đổi họ, chữ đệm.

4. Mẫu đơn xin đổi tên cho con:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 20..

ĐƠN XIN ĐỔI TÊN CON

Kính thưa: UBND xã A

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

Căn cứ Luật hộ tịch 2014;

Tên tôi là:

Ngày sinh:../…/….

CMND/CCCD:…… Ngày cấp:…/…./…. Người cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Nơi ở hiện tại:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Ngày …/…./… tôi đến UBND xã A làm giấy khai sinh cho con gái tôi là cháu Nguyễn Thị A hiện được 5 tháng tuổi. Tuy nhiên, việc chọn tên cho con hoàn toàn là theo ý kiến ​​chủ quan của bản thân và vô tình nên trùng với tên của bà nội bé. Điều này không được mọi người đồng tình cũng như hơi bất tiện trong quá trình giao tiếp hàng ngày.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 28 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “ 1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc đổi tên trong các trường hợp sau đây: a) Theo yêu cầu của người: có tên mà việc sử dụng họ gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó” và Khoản 1, Điều 26, Luật Hộ tịch 2014 quy định về đăng ký thay đổi họ. Khi thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, cá nhân có quyền thay đổi họ, chữ đệm và tên của mình trong các trường hợp sau đây: a) Theo quy định của pháp luật dân sự.” Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép tôi được đổi tên cho con theo nguyện vọng của gia đình càng sớm càng tốt để tương lai của cháu bé không bị ảnh hưởng.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh, cửa hàng kinh doanh

Kính mong quý cơ quan thụ lý và giải quyết việc đổi tên cho con của gia đình tôi.

Tôi gửi kèm theo bản chính giấy khai sinh của con gái tôi, Nguyễn Thị A.

Tôi xin cam đoan những sự việc nêu trên và các tài liệu kèm theo là phù hợp với quy định của pháp luật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

tôi xin chân thành cảm ơn

Người xin việc

( Ký và ghi rõ họ tên)

5. Hướng dẫn viết đơn xin thay đổi họ, tên, chữ đệm của con:

Phần địa chỉ phải ghi rõ tên UBND xã, phường nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây.

Các thông tin của người làm đơn và người được thay đổi họ, tên, chữ đệm sẽ được điền đầy đủ, chính xác, rõ ràng và chi tiết nhất như họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân (số định danh công dân), hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện nay, số điện thoại liên hệ.

Người làm đơn nêu rõ lý do muốn thay đổi họ, tên, chữ đệm của trẻ và lưu ý lý do phải phù hợp, chính đáng. Cuối đơn, người nộp đơn xác nhận các sự việc nêu trên và các tài liệu kèm theo là phù hợp với quy định của pháp luật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời sẽ có đơn yêu cầu cơ quan tiếp nhận và xử lý việc đổi tên. họ, tên viết tắt của trẻ em. Cuối cùng, người làm đơn sẽ ký và ghi rõ họ tên của mình.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin thay đổi tên, họ, chữ đệm cho con mới nhất 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận