Mẫu đơn xin thành lập hội khuyến học và hướng dẫn thủ tục thành lấp mới nhất

Hồ sơ thành lập hội khuyến học gồm những gì? Mẫu đơn xin thành lập hội khuyến học? Hướng dẫn mẫu đơn thành lập hội khuyến học? Các vấn đề liên quan và hướng dẫn thủ tục thành lập hội khuyến học?

Hội khuyến học được coi là truyền thống của nước ta, hầu hết các địa phương đều có hội khuyến học nhằm mục đích giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong quá trình đến trường và học tập. Việc thành lập hội khuyến học phải đáp ứng các điều kiện thành lập hội theo quy định của pháp luật. Trong bài viết dưới đây, Luật Dương Gia sẽ hướng dẫn về thủ tục thành lập hội khuyến học và viết đơn thành lập hội khuyến học.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Đơn xin thành lập hội khuyến học là gì?

Đơn xin thành lập hội khuyến học là văn bản do một trong những người sáng lập hội gửi đến cơ quan có thẩm quyền với mong muốn được chủ thể này cho phép thành lập hội khuyến học hoạt động trong phạm vi đã đề ra.

Đơn xin thành lập hội khuyến học được cá nhân sử dụng để bày tỏ nguyện vọng thành lập và thành lập hội khuyến học với cơ quan có thẩm quyền, là cơ sở để chủ thể này quản lý tình hình và số lượng hội trong cả nước. . hay tỉnh, huyện.

2. Mẫu đơn đề nghị thành lập hội khuyến học:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

…….., ngày tháng năm…..

ĐƠN XIN THÀNH LẬP HỘI KHUYẾN MẠI CÔNG TY

Thân mến: …

– Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

– Căn cứ Điều lệ chung về Hội Khuyến học …………;

Tên tôi là:………. Ngày sinh:../…/….

CMND/CCCD:…………..Ngày cấp:…/…./…. Người cấp:…..

Hộ khẩu thường trú:………

Nơi ở hiện tại:……

Điện thoại liên hệ:…

Đại diện cho … cá nhân kinh doanh trên địa bàn…. Tôi xin trình bày với các bạn vấn đề sau:

Hiện nay, trong phạm vi……. còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em đến tuổi đi học nhưng vì hoàn cảnh gia đình không được đến trường, nhiều em học rất giỏi nhưng vì điều kiện gia đình không tiếp tục học lên cao. Vì vậy, tôi cùng với … cá nhân doanh nghiệp có nguyện vọng thành lập Hội khuyến học để đóng góp cũng như kêu gọi sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức chung tay hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn. có điều kiện đến trường tốt hơn.

Xét thấy, để làm được điều này cần thành lập Hiệp hội để liên kết các trường trong huyện và các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện với nhau.

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, theo đó kính đề nghị Quý cơ quan xem xét cho phép chúng tôi thành lập Hội khuyến học với mục đích, chức năng, nhiệm vụ nêu trên .

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định kỷ luật lao động sa thải bằng tiếng anh và song ngữ

Tôi xin gửi kèm theo đơn một số dự thảo văn bản của các thành viên ban đầu của Hiệp hội, dự thảo hoạt động, cơ cấu tổ chức của Hiệp hội,……..

Mong cơ quan sớm xem xét chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người nộp đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn mẫu đơn xin thành lập hội khuyến học:

– Người làm đơn phải ghi rõ địa chỉ, ngày, tháng, năm gửi đơn.

– Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện trong trường hợp được UBND tỉnh ủy quyền.

– Các thông tin cá nhân của người làm đơn gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hộ khẩu thường trú được ghi theo chứng minh nhân dân; Nơi ở hiện tại không phụ thuộc vào nơi thường trú, có thể giống hoặc không. Số điện thoại liên lạc thường xuyên.

– Người viết đơn ký, ghi rõ họ tên.

4. Các vấn đề liên quan và hướng dẫn thành lập hội khuyến học:

Hội khuyến học được hiểu là tổ chức tự nguyện của các công dân, tổ chức Việt Nam có cùng mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội. thành viên, của cộng đồng; hỗ trợ các hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục.

Điều kiện thành lập Hiệp hội:

– Có mục đích hoạt động không trái pháp luật; không trùng về tên và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng lãnh thổ.

– Có điều lệ;

– Có văn phòng;

– Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

+ Hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân hoặc tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện và có đơn xin tham gia thành lập hội;

+ Hội hoạt động trên địa bàn tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn xin tham gia thành lập hội;

+ Hội hoạt động trên địa bàn huyện có ít nhất hai mươi công dân hoặc tổ chức trong huyện đáp ứng đủ, tự nguyện các điều kiện và có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

+ Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân hoặc tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện và có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định truy tìm đối tượng cai nghiện bắt buộc mới nhất

Thủ tục thành lập hội khuyến học:

Để thành lập hội, những người sáng lập phải thành lập ban vận động thành lập hội. Ban vận động của hội được cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chính mà hội dự kiến ​​hoạt động công nhận.

Hồ sơ xin thành lập hội: Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập hội; Dự thảo điều lệ; Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; Lý lịch tư pháp của trưởng ban vận động thành lập hội; Văn bản xác nhận địa điểm dự kiến ​​đặt trụ sở của hội; Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội khuyến học:

– Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập hội có phạm vi toàn quốc, liên tỉnh, trừ trường hợp luật, pháp lệnh có quy định khác.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh. Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh uỷ quyền cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nêu trên khi tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép thành lập hội phải có giấy biên nhận. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép thành lập hội; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Hội khuyến học có tư cách pháp nhân, có điều lệ, con dấu riêng, hoạt động theo quy chế của cơ quan chủ quản và quy chế của Hội khuyến học cấp trên.

Quyền hạn của Hội khuyến học:

– Tuyên truyền rộng rãi tôn chỉ hoạt động của Hội trong xã hội, vận động các tổ chức khác, các lực lượng xã hội và công dân tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. .

– Đại diện cho hội viên trong các mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội,

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hiệp hội và hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội.

– Nâng cao năng lực hoạt động khuyến học, khuyến tài; cung cấp thông tin cần thiết cho thành viên theo quy định của pháp luật.

– Tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chủ trương, chương trình, đề án giáo dục và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Hội theo yêu cầu của cơ quan nhà nước; tổ chức các hình thức giáo dục cho mọi người thông qua hệ thống giáo dục không chính quy, tạo điều kiện và cơ hội để mọi người được học tập suốt đời.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin giảm án tử hình và hướng dẫn soạn đơn chi tiết nhất

Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Gây quỹ trên cơ sở hội phí và nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ Nhà nước giao.

Nhiệm vụ của Hội khuyến học:

Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội, không lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức và luân lý. phong tục tập quán của dân tộc.

– Liên kết, phối hợp với các tổ chức, lực lượng xã hội, cơ sở giáo dục triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. và Đào tạo

– Tập hợp, đoàn kết các thành viên, các lực lượng xã hội đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài nhằm thực hiện công bằng xã hội, tạo cơ hội cho mọi công dân được học tập thường xuyên, học suốt đời để nâng cao trình độ. trình độ chuyên môn, nghiệp vụ góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

– Khuyến khích người lao động có những sáng kiến ​​đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, phần thưởng cho học sinh giỏi, có thành tích cao trong học tập, tu dưỡng.

– Phát triển các hình thức dịch vụ học tập để hỗ trợ, khuyến khích việc học tập của thanh niên và người lớn theo quy định của pháp luật.

– Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoạch định chính sách tạo động lực cho hoạt động khuyến học của Hội.

– Các quỹ của Hội được sử dụng đúng mục đích khuyến học, khuyến tài, theo nguyên tắc công khai, minh bạch.

Hội viên muốn gia nhập Hội Khuyến học phải tự nguyện gia nhập thông qua đơn xin gia nhập. Quy chế hoạt động của Hội khuyến học Việt Nam là cơ sở để tất cả các hội khuyến học tỉnh, huyện thành lập và hoạt động, coi đó là kim chỉ nam trong hoạt động của mình.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin thành lập hội khuyến học và hướng dẫn thủ tục thành lấp mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận