Mẫu đơn xin thành lập Hội cựu Giáo chức và hướng dẫn thủ tục thành lấp mới nhất

Hồ sơ xin thành lập Hội Cựu Giáo Chức gồm những gì? Mẫu đơn xin thành lập Hội Cựu giáo chức? Hướng dẫn mẫu đơn xin thành lập Hội Cựu giáo chức ? Các vấn đề liên quan khác?

Trên thực tế, ngày càng có nhiều hội được thành lập ở nước ta, do sự tương đồng, đồng nhất về tư tưởng, nghề nghiệp, đồng giới khiến các chủ thể có xu hướng thành lập hội để cùng hoạt động, trong đó có Hội Cựu giáo chức, là hội dành cho các cựu giáo chức. các thầy cô giáo, cán bộ, công nhân, viên chức trong tất cả các trường học, cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Hồ sơ xin thành lập Hội Cựu Giáo Chức gồm những gì?

Đơn xin thành lập Hội Cựu giáo chức là văn bản do đại diện tập thể cựu giáo chức, cán bộ, công nhân, viên chức trong các trường, cơ sở, cơ quan giáo dục – đào tạo gửi đến. với cơ quan có thẩm quyền khi có nhu cầu, nguyện vọng thành lập Hội Cựu giáo chức.

Đơn đề nghị thành lập Hội Cựu giáo chức dùng để thể hiện nguyện vọng của cá nhân với cơ quan có thẩm quyền, là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xem xét cho phép thành lập hoặc không cho phép thành lập, đồng thời là căn cứ để thành lập Hội. hội cựu giáo chức. quản lý và nắm bắt tình hình của các nhóm thuộc phạm vi mình quản lý.

Thông thường, Hội Cựu giáo chức có thể được thành lập trong huyện, tỉnh, trường đại học hoặc các tổ chức khác. cơ sở giáo dục phổ thông. Căn cứ vào quy chế của Hội Cựu giáo chức Việt Nam, hoạt động của Hội Cựu giáo chức có thể có những hoạt động riêng. Trong phạm vi mẫu đơn dưới đây, tác giả hướng dẫn mẫu đơn xin thành lập Hội Cựu giáo chức trong trường Đại học, Cao đẳng.

2. Đơn xin thành lập Hội Cựu giáo chức:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

…….., ngày tháng năm…..

HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP GIÁO VIÊN NGOÀI NGOẠI GIAO

Thân mến:

– Ban giám hiệu trường……………………;

– Hiệu trưởng ………….;

Tôi tên là:…………Sinh ngày:../…/….

CMND/CCCD:…………. Phạm vi ngày:…/…./…. Người cấp:…..

Hộ khẩu thường trú:…

Nơi ở hiện tại:……

Điện thoại liên hệ:…

Đã từng ……. Khoa ………… Khoa……. trường học

Thay mặt 20 cán bộ, giáo viên đã từng giảng dạy và điều hành tại trường, tôi xin làm đơn này trình bày một số vấn đề sau:

Hiện nay do nhu cầu cần tuyển 20 cán bộ, giảng viên, viên chức đã từng công tác và quản lý tại ………… có tên sau:

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Số điện thoại liên hệ ……. ………… Đầu tiên. 2. …. 20.
Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy cam kết không tranh chấp tài sản thừa kế mới nhất

Được sự đồng ý của cán bộ, giáo viên, thay mặt các cá nhân trên, tôi kính đề nghị nhà trường xem xét cho phép thành lập và hoạt động Hội Cựu giáo chức nhà trường với mong muốn góp phần vào các hoạt động của nhà trường dưới danh nghĩa Hội, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ các cán bộ, giảng viên/giáo viên có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cũng như triển khai các hoạt động ngoài chương trình do Hội đề ra.

Tôi xin gửi tới các đồng chí dự thảo về hoạt động của Hiệp hội, cơ cấu tổ chức và các hoạt động đã được 20 đồng chí sáng lập Hiệp hội thông qua.

Kính mong nhà trường sớm chấp thuận cho chúng tôi thành lập và hoạt động Hội.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn mẫu đơn xin thành lập Hội Cựu giáo chức:

– Người nộp đơn ghi họ tên và ngày nộp đơn.

– Kính gửi: Ban giám hiệu, Hiệu trưởng trường nơi người có nguyện vọng nộp hồ sơ, thường là nơi cá nhân đã giảng dạy và công tác.

– Người làm đơn phải điền đầy đủ các thông tin cá nhân gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, hộ khẩu thường trú theo chứng minh nhân dân do cơ quan có thẩm quyền cấp. nước phát hành; Nơi cư trú hiện tại là nơi đương sự sinh sống không phụ thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

– Trước đây: khoa, hoặc nhân viên khác; của Sở, của trường nào? Người làm đơn cũng cần ghi rõ nội dung này.

– Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên vào góc dưới bên phải của đơn.

4. Các vấn đề khác có liên quan:

Hội Cựu giáo chức là một tổ chức Xã hội – Nghề nghiệp của tất cả những người trước đây là giáo viên, cán bộ, công nhân, viên chức của một cơ sở giáo dục nào đó đã nghỉ hưu hoặc thôi học, được thành lập và được công nhận theo quyết định của Hội Cựu giáo chức. Giáo viên cao cấp hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại cơ sở giáo dục đó.

Trong quyết định thành lập Hội Cựu giáo chức hoặc điều lệ Hội Cựu giáo chức sẽ quy định nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội, ví dụ đối với điều lệ Hội Cựu giáo chức. Việt Nam, đây cũng là quy định có hiệu lực đối với các quy định khác:

– Mục đích của Hội.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của toàn thể cựu giáo chức, cán bộ, công nhân, viên chức trong các trường, cơ sở và cơ quan giáo dục. Trong đào tạo, Hội Cựu giáo chức Việt Nam ra đời nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, năng lực trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, tiếp tục góp phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo phục vụ nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu thông báo nội bộ công ty ngắn gọn và hướng dẫn cách viết

– Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hội.

Hội Cựu giáo chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên toàn quốc.

Hội Cựu giáo chức Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được sự bảo trợ của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Hội hoạt động theo Điều lệ phù hợp với Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội có cơ quan ngôn luận được thành lập theo quy định của pháp luật.

Hội là tổ chức phi chính phủ, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc. Có biểu tượng riêng.

Trụ sở của Hội Cựu Giáo chức Việt Nam đặt tại Hà Nội. Khi có nhu cầu, Hiệp hội sẽ mở văn phòng đại diện tại các địa phương theo quy định của pháp luật.

– Nhiệm vụ của Hội.

+ Tập hợp, đoàn kết, đại diện cho các cựu giáo chức trong cả nước, phát huy tiềm năng trí tuệ của hội viên tham gia các hoạt động giáo dục và đào tạo.

+ Bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, tạo điều kiện để cựu giáo chức tiếp tục trao đổi tình cảm nghề nghiệp, quan tâm giúp đỡ nhau về tinh thần và vật chất, hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống. sống, giữ gìn và phát huy bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống tốt đẹp của người giáo sĩ Việt Nam, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

– Quyền hạn của Hiệp hội.

+ Tham gia đề xuất, kiến ​​nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhà trường, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ quan ban ngành về việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Giao dục va đao tạo.

+ Phối hợp với các nhà trường, cơ sở giáo dục đào tạo và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chăm lo công tác giáo dục thế hệ trẻ, góp phần thực hiện mục tiêu: “Giáo dục cho mọi người”, “Cả nước trở thành một xã hội học tập”. , thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa giáo dục.

+ Tham gia và phát triển quan hệ quốc tế với các tổ chức cùng ngành nghề, vì mục tiêu giáo dục, bảo vệ hòa bình và tiến bộ xã hội.

+ Gây quỹ cho Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt động.

Xem thêm bài viết hay:  Bài thu hoạch chức danh nghề nghiệp hạng 3 giáo viên mầm non?

+ Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên.

+ Thực hiện các dịch vụ phục vụ hội viên và phát triển Hội theo quy định của pháp luật.

– Điều kiện trở thành Hội viên.

Tất cả các cựu giáo chức, cán bộ, công nhân, viên chức trong các trường, cơ sở và cơ quan giáo dục – đào tạo tán thành Điều lệ của Hội, tự nguyện viết đơn gia nhập Hội, đều có thể trở thành hội viên của Hội.

– Thủ tục kết nạp đoàn viên tập thể, cá nhân.

Hội viên tập thể và hội viên cá nhân gia nhập Hội phải có đơn tự nguyện gia nhập Hội. Ban Chấp hành Hội cơ sở xem xét quyết định kết nạp và cấp thẻ hội viên. Các thành viên tập thể phải có văn bản ủy quyền của người đại diện theo quy định của pháp luật. Khi hội viên muốn ra khỏi Hội phải tự viết đơn, được sự đồng ý của Ban Chấp hành Hội cơ sở và thu lại thẻ hội viên.

– Quyền của thành viên.

+ Thực hiện quyền dân chủ, bình đẳng khi bàn bạc công việc của Hội; ứng cử, đề cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội; phê bình, chất vấn cơ quan lãnh đạo hoặc cán bộ lãnh đạo của Hội; Đề nghị cách chức cán bộ Hội có vi phạm.

+ Yêu cầu Hội can thiệp để bảo vệ nhân phẩm và lợi ích hợp pháp khi bị xâm phạm. Được Hội thăm hỏi, giúp đỡ khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

+ Tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, nghỉ ngơi do Hiệp hội tổ chức.

+ Ra khỏi hội.

– Nghĩa vụ của thành viên

+ Tuân thủ Điều lệ Hội. Thực hiện các nghị quyết của Hiệp hội. Tuân thủ pháp luật của Nhà nước.

+ Tham gia các hoạt động, công tác của Hội, thực hiện tốt nhiệm vụ được Hội phân công.

+ Đóng hội phí; tuyên truyền, phát triển hội viên mới; xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Như vậy, việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức hoạt động với tôn chỉ, mục đích là vô cùng quan trọng, vì đó là sự tôn trọng đối với những cá nhân đã công tác trong lĩnh vực giáo dục với một môi trường an toàn. để kết nối và chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với các thành viên khác cũng như cho các thế hệ mai sau.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin thành lập Hội cựu Giáo chức và hướng dẫn thủ tục thành lấp mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận