Mẫu đơn xin tách hộ khẩu và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Mẫu đơn xin tách hộ khẩu gồm những gì? Mẫu đơn xin tách hộ khẩu? Hướng dẫn làm thủ tục nhập hộ khẩu? Thông tin pháp lý liên quan đến tách hộ khẩu?

Đăng ký hộ khẩu là một phương thức quản lý dân số chủ yếu dựa vào hộ gia đình. Đây là công cụ, thủ tục hành chính giúp nhà nước quản lý việc đi lại của công dân Việt Nam. Chế độ hộ khẩu ở Việt Nam được hình thành nhằm mục đích kiểm soát trật tự xã hội và quản lý kinh tế đất nước. Nó chủ yếu được sử dụng ở Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam và một số quốc gia khác. Một số trường hợp cần tách hộ khẩu thì cần làm thủ tục gì? Mẫu đơn xin tách nơi cư trú gồm những gì?

Luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại Trực tuyến miễn phí:

1. Mẫu đơn xin nhập hộ khẩu là gì?

Mẫu đơn xin tách hộ khẩu là mẫu đơn có nội dung xin tách hộ khẩu cho các thành viên trong hộ gia đình thành lập hộ khẩu riêng.

Đơn xin tách hộ khẩu là mẫu đơn đề nghị tách sổ hộ khẩu gửi đến cơ quan công an xem xét giải quyết cho các thành viên trong hộ gia đình được thành lập hộ khẩu riêng.

2. Mẫu đơn đăng ký hộ khẩu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN TÁCH SỔ HỘ KHẨU

Kính gửi: Ban Công an xã ………….

Tôi tên là ………… .. Tôi là chủ hộ, hộ khẩu số ………… .. hộ khẩu số …………. đăng ký thường trú tại thôn ………… .. xã …… .., huyện ……., tỉnh ……………….

Tạo điều kiện về điều kiện sống trong gia đình và nghĩa vụ, quyền lợi của công dân trong việc thực hiện Luật cư trú. Nay tôi làm đơn xin tách sổ hộ khẩu cho các thành viên trong hộ để thành lập hộ khẩu riêng như sau:

xem thêm: Tách hộ khẩu sau khi ly hôn ? Giải quyết nhập hộ khẩu sau khi ly hôn ?

1. Họ và tên …………Sinh ngày …………..

2. Họ và tên ………….Sinh ngày …………

3. Họ và tên …………Sinh ngày ………….

4. Họ và tên ………….Sinh ngày ………….

5. Họ và tên……………Sinh ngày………….

6. Họ và tên ………………Sinh ngày……..
Tổng số hộ bị tách hộ gồm:…………………….. nhân khẩu.

Vậy tôi làm đơn này đề nghị Ban công an xã …… xem xét việc tách hộ khẩu cho các thành viên trên, tôi xin thực hiện theo đúng quy định và các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc tách sổ hộ khẩu theo quy định tại Điều 27 của Nghị định này. luật cư trú ngày 29/11/2006.

….., ngày ……. tháng ….. năm 20…

xem thêm: Ly thân cho con khi chưa được sự đồng ý của chồng

Người xin việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn làm đơn xin nhập hộ khẩu:

– Điền đầy đủ các thông tin trong đơn

– Xin tách sổ hộ khẩu cho các thành viên trong hộ gia đình để thành lập hộ khẩu riêng gồm những ai?

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị đánh giá dược liệu đạt GACP mới nhất

– Gửi đơn lên ban công an xã.

– Ký tên người làm đơn

4. Thông tin pháp lý liên quan về hộ khẩu:

4.1. Quy định về tách sổ hộ khẩu:

Căn cứ Điều 27 Luật Cư trú 2006, việc tách hộ khẩu trong các trường sau đây:

1. Trường hợp có cùng chỗ ở hợp pháp thì tách sổ hộ khẩu, bao gồm:

xem thêm: Hỏi về thủ tục tách

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có nguyện vọng tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này và được chủ hộ đồng ý bằng văn bản cho tách sổ hộ khẩu.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; văn bản đồng ý của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết được việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do ”.

4.2. Quy định về đăng ký tạm trú:

Theo Điều 10 Thông tư 35/2014/TT-BCA như sau:

1. Sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân, hộ gia đình đã đăng ký thường trú theo quy định tại các Điều 24, 25 và 26 của Luật Cư trú. Sổ hộ khẩu có giá trị xác định nơi thường trú của công dân. Công dân thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh, ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh. thành phố trung tâmngoài thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì được cấp sổ hộ khẩu mới.

2. Trường hợp sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được cấp đổi; nếu bị mất thì được cấp lại. Sổ hộ khẩu cấp đổi, cấp lại có số và nội dung như sổ hộ khẩu đã cấp trước đó. Hồ sơ đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu ở thành phố, thị xã thuộc tỉnh và quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương thì phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú. thông báo về sự thay đổi. hộ khẩu, nhân khẩu;

xem thêm: Có được tách hai hộ trên cùng một địa chỉ nhà không?

b) Sổ hộ khẩu (đối với trường hợp đổi hộ khẩu do bị hư hỏng) hoặc sổ hộ khẩu, hộ khẩu tập thể (trường hợp chuyển từ mẫu cũ sang mẫu mới).

Cơ quan đăng ký cư trú thu sổ hộ khẩu hoặc sổ hộ khẩu bị hư hỏng, Giấy chứng nhận đăng ký tập thể và đóng dấu hủy vào lưu hồ sơ hộ khẩu.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm mới nhất

3. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú phải đổi, cấp lại sổ hộ khẩu.

4. Trong quá trình đăng ký thường trú, nếu có sai sót trong sổ hộ khẩu do lỗi của cơ quan đăng ký thì trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của công dân, cơ quan đăng ký thường trú. người đăng ký phải có trách nhiệm điều chỉnh sổ hộ khẩu cho khớp với hồ sơ gốc.

5. Trường hợp chủ hộ muốn tách sổ hộ khẩu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 của Luật Cư trú thì chủ hộ phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu và được sự đồng ý của chủ hộ. tách sổ hộ khẩu, ký và ghi rõ họ của mình. tên và ngày, tháng, năm. Khi tách sổ hộ khẩu không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ở hợp pháp.

6. Trưởng Công an huyện, quận, thị xã trực thuộc Trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Trưởng Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh. là người có thẩm quyền ký tên vào sổ hộ khẩu. .

7. Các thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm bảo quản và sử dụng sổ hộ khẩu theo đúng quy định. Khi cơ quan công an có thẩm quyền kiểm tra phải xuất trình sổ hộ khẩu. Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa, thế chấp, cho mượn, cho thuê, sử dụng trái phép sổ hộ khẩu.

8. Người đứng tên chủ hộ có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho những người có tên trong sổ hộ khẩu sử dụng sổ để giải quyết các công việc theo quy định của pháp luật. Trường hợp cố tình gây khó khăn, ngăn cản những người có cùng tên trong sổ hộ khẩu sử dụng sổ để giải quyết công việc theo quy định của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật . quy định của pháp luật.

xem thêm: 22 tuổi có tách hộ khẩu được không?

4.3. Đối tượng được cấp sổ hộ khẩu:

Theo quy định tại các điều 24,25,26 Luật Cư trú 2006 (Luật Cư trú 2013) như sau:

– Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình, cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.

– Sổ hộ khẩu nếu bị hỏng thì được đổi, nếu bị mất thì được cấp lại.

– Bộ Công an ban hành mẫu sổ hộ khẩu và hướng dẫn việc cấp, cấp lại, đổi, sử dụng và quản lý sổ hộ khẩu trên phạm vi cả nước.

Sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình được quy định:

– Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ cử một người có đủ năng lực hành vi dân sự làm chủ hộ để triển khai, hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện các quy định về đăng ký, quản lý cư trú. trường hợp không có người từ đủ mười tám tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì một thành viên trong hộ được cử làm chủ hộ. Những người cùng nơi cư trú và có quan hệ gia đình như ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em, cháu được cấp chung một sổ hộ khẩu.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản xác nhận góp vốn cho cổ đông mới và chuẩn nhất

– Nhiều hộ có chung chỗ ở hợp pháp thì mỗi hộ được cấp một sổ hộ khẩu.

– Những người không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 1 Điều này nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu đã cấp cho hộ, được nhập vào sổ hộ khẩu đó.

xem thêm: Nếu chưa ly hôn thì có được nhập khẩu con về nhà ngoại không?

Sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân được quy định như sau:

Sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có nơi cư trú độc lập với gia đình, người độc thân, người được tách sổ hộ khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;

+ Người hành nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc các phương tiện hành nghề lưu động khác, nếu không sống cùng hộ gia đình;

+ Thương binh, bệnh binh, người thuộc diện chính sách ưu đãi của Nhà nước, người già yếu, neo đơn, tàn tật và các trường hợp khác đang được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc;

+ Chức sắc, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo sinh hoạt tại cơ sở tôn giáo.

– Những người không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 1 Điều 25, nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và được chủ hộ đồng ý nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân. được vào sổ hộ khẩu. trong sổ hộ khẩu đó.

Trên cơ sở đó, hộ khẩu là một trong những phương thức quản lý dân cư của nhà nước. Trước đây, nó được thực hiện bằng cách thông qua sổ hộ khẩu giấy. Đến năm 2021, Luật Cư trú mới có hiệu lực sẽ chuyển sang phương thức quản lý dựa trên phần mềm, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý dễ dàng truy cập, trích xuất thông tin khi có yêu cầu. Sự chuyển đổi này là một bước tiến quan trọng, giúp cải thiện nền tư pháp của đất nước và làm cho nó thuận tiện hơn khi sử dụng.

xem thêm: Nếu đã ly thân thì có được chia di sản thừa kế không?

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin tách hộ khẩu và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận