Mẫu đơn xin sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Đơn yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện là gì? Mẫu đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện? Hướng dẫn mẫu đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện chi tiết nhất? Vấn đề pháp lý về sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện?

Quyền khởi kiện là quyền của cá nhân, tổ chức khi quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm. Việc khởi kiện được thể hiện thông qua đơn khởi kiện và được Tòa án chấp nhận. Trong quá trình xem xét đơn, thẩm phán có quyền yêu cầu nguyên đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện nên người khởi kiện phải chấp nhận yêu cầu này. Để bày tỏ nguyện vọng của mình, người khởi kiện phải viết và gửi đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền.

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Thế nào là đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện?

Đơn yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện là văn bản do người khởi kiện gửi đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung khởi kiện, bổ sung tài liệu, chứng cứ. theo yêu cầu của Toà án khi có thiếu sót hoặc nhầm lẫn trong đơn khởi kiện.

Đơn yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện là tài liệu bắt buộc phải lập khi có thông báo yêu cầu thay đổi, bổ sung của Tòa án và là căn cứ để Tòa án có tiếp tục thụ lý vụ án hay không.

2. Mẫu đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện:

CỘNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-

………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v: Sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo Đơn yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện……..)

xem thêm: Nguyên đơn rút đơn khởi kiện tại Tòa án dân sự cấp sơ thẩm

Thân mến:

– TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN/TỈNH………….

– Ông:…… – Thẩm phán TAND huyện/tỉnh……

– Cơ sở Bộ luật tố tụng dân sự 2015;

-Căn cứ Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện…………..ngày…/…./…… của Tòa án nhân dân………….

1. Người khởi kiện

Tên tôi là: ………………

Sinh ngày ………….tháng…………………….

xem thêm: Xử lý trường hợp là gì? Quy định về giải quyết đơn khởi kiện vụ án dân sự?

Số CMND/Thẻ CCCD…… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, thành phố)………….

Địa chỉ thường trú:…………Nơi ở hiện nay…………

Điện thoại liên hệ: …………

2. Người bị kiện.

Anh/Chị:…………..Năm sinh:…………..

Số CMND/thẻ CCCD………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, thành phố)……

Địa chỉ thường trú:………

Nơi ở hiện tại ……………

xem thêm: Mẫu đơn đề nghị chia di sản thừa kế và hướng dẫn viết đơn

Điện thoại liên hệ: ………

Đơn đã được Tòa án nhận ngày…/……/…………)

Tuy nhiên, vào ngày…/…./……. Tôi đã nhận được thông báo số………….. yêu cầu tôi sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện mà tôi đã nộp từ Tòa án của bạn. Theo đó, Tòa án yêu cầu tôi tiến hành:

Đầu tiên./……………

2./…………… (bạn liệt kê những yêu cầu sửa đổi, bổ sung mà Tòa án đưa ra, ví dụ cung cấp thêm 01 bản chụp Giấy chứng minh nhân dân của bị đơn, thêm thông tin về nơi cư trú của bị đơn, v.v.)

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn yêu cầu hoàn thiện đầu nối ống nước và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

Vì vậy, tôi làm đơn này xin sửa đổi, bổ sung những thông tin trên theo yêu cầu của quý cơ quan, cụ thể:

……………………

(Quý khách cung cấp thông tin sau khi sửa đổi, bổ sung, ghi rõ thông tin nào sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nào)

xem thêm: Đơn khởi kiện trở lại là gì? Quy định về trả lại đơn khởi kiện?

Ngoài ra, tôi xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu, chứng cứ, tài liệu sau:

Đầu tiên./……

2./……. (Nêu số hiệu và tình trạng hồ sơ, tài liệu, bằng chứng nếu có)

Tôi xin cam đoan trước Tòa án những lời tôi khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật. Kính mong quý cơ quan xem xét, giải quyết yêu cầu của tôi theo quy định của pháp luật.

Tôi rât cảm kich!

Người xin việc

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn chi tiết nhất về mẫu đơn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện:

Trước hết, người làm đơn ghi địa danh, ngày tháng năm làm đơn.

xem thêm: Nguyên đơn rút đơn khởi kiện tại phiên tòa phúc thẩm trong tố tụng dân sự

Phần địa chỉ, người làm đơn cần chú ý: Ghi tên Tòa án nhân dân nhận đơn; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì phải ghi rõ Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh nào, thành phố trung tâm (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

Thông tin cá nhân của người khởi kiện: Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc của người khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức khởi kiện (theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ và tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).

Thông tin của người bị kiện được ghi giống như thông tin của người khởi kiện.

Người khởi kiện ghi các thông tin khác theo yêu cầu vào Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện đã được Thẩm phán gửi trước đó.

Đặc biệt, phải thay đổi, bổ sung nội dung đơn khởi kiện, bởi đó là căn cứ quan trọng để thẩm phán xem xét chấp nhận.

Cuối cùng, người khởi kiện phải ký và ghi rõ họ tên.

Điểm chú ý ở các loại đơn là phải được trình bày rõ ràng, ngắn gọn, chính xác, trung thực về nội dung, ngay ngắn, không tẩy xóa về hình thức.

4. Vấn đề pháp lý về sửa đổi đơn yêu cầu:

Điều 193 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định như sau:

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức và hướng dẫn cách viết

xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện ra Tòa án viết tay chuẩn và mới nhất 2022

“thứ nhất. Trường hợp đơn khởi kiện không có đủ các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật này thì Thẩm phán thông báo bằng văn bản nêu rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho người khởi kiện để sửa đổi, bổ sung trong thời hạn thời hạn do Thẩm phán ấn định nhưng không quá 01 tháng, trường hợp đặc biệt Thẩm phán có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày Văn bản thông báo có thể được giao trực tiếp, gửi trực tuyến hoặc gửi cho người khởi kiện qua dịch vụ bưu chính và phải được ghi chú vào sổ nhận đơn để theo dõi, thời hạn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện không tính vào thời hiệu khởi kiện.

2. Trường hợp người khởi kiện đã sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 189 của Bộ luật này thì Thẩm phán tiếp tục thụ lý vụ án; nếu họ không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu thì Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho nguyên đơn.”

Như vậy, người khởi kiện phải sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện trong trường hợp trong đơn khởi kiện không có những nội dung sau và được Thẩm phán thông báo bằng văn bản nêu rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung. phần bổ sung:

– Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

– Tên Tòa án nhận đơn;

– Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Nếu các bên thỏa thuận về địa chỉ để Tòa án liên hệ thì phải ghi rõ địa chỉ đó;

Tên, nơi cư trú, làm việc của người được bảo vệ quyền và lợi ích là cá nhân hoặc trụ sở của người được bảo vệ quyền và lợi ích là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

xem thêm: Luật quy định gì về việc trả lại đơn khởi kiện?

– Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không xác định được nơi cư trú, làm việc, trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc, trụ sở cuối cùng của người bị kiện;

– Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở chính của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp không xác định được nơi cư trú, làm việc, trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Quan thoại;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin ly hôn tại Hải Phòng [Ly hôn tại TP Hải Phòng]

– Quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể mà Tòa án phải giải quyết đối với bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

– Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);

– Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện. (Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Kèm theo đơn khởi kiện phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. bị xâm phạm. yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.)

Thời hạn sửa đổi, bổ sung do Thẩm phán ấn định nhưng không quá 01 tháng; trường hợp đặc biệt, Thẩm phán có thể gia hạn nhưng không quá 15 ngày.

Hậu quả pháp lý của hành vi sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện:

xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện của người đại diện theo ủy quyền

– Nếu người khởi kiện đã sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo đúng quy định thì Thẩm phán tiếp tục thụ lý vụ án.

– Nếu người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu thì Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho người khởi kiện.

Gửi đơn yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện cũng tương tự như việc gửi đơn khởi kiện đến Tòa án, theo đó:

Nguyên đơn gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo phương thức sau đây:

– Nộp trực tiếp tại Tòa án;

– Gửi đến Tòa án qua dịch vụ bưu chính;

– Nộp trực tuyến điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn yêu cầu và ra một trong các quyết định sau đây:

xem thêm: Thủ tục nhận đơn khởi kiện vụ án dân sự

– Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;

– Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án đủ điều kiện giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;

– Chuyển đơn khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;

– Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận