Mẫu đơn xin rút khỏi ban chấp hành Công đoàn mới nhất 2022

Đơn xin rút khỏi Ban Chấp hành Công đoàn là gì? Mẫu đơn xin rút khỏi BCH Công đoàn 2022? Hướng dẫn viết đơn xin rút khỏi BCH Công đoàn? Điều lệ Công đoàn?

Tổ chức công đoàn có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng đối với người lao động nên được hầu hết người lao động tham gia. Hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền lợi của họ, nghĩa vụ của người lao động khi giao kết và thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động. Nhưng trên thực tế, có thể vì những lý do khác nhau mà người lao động không muốn tham gia tổ chức công đoàn có thể viết đơn xin rút khỏi ban chấp hành công đoàn. Vậy đơn xin rút khỏi ban chấp hành công đoàn là gì? Viết đơn xin rút khỏi Ban chấp hành Công đoàn khi nào?

1. Đơn xin rút ra khỏi ban chấp hành công đoàn gồm những gì?

Đơn xin rút khỏi ban chấp hành công đoàn là đơn do người lao động viết gửi ban chấp hành công đoàn, trong đó nêu rõ lý do xin rút khỏi ban chấp hành công đoàn.

Đơn xin rút khỏi ban chấp hành công đoàn là văn bản dùng để ghi thông tin của người lao động kèm theo lý do người lao động muốn rút khỏi ban chấp hành công đoàn. Đồng thời, đơn xin ra khỏi ban chấp hành công đoàn làm căn cứ để cấp uỷ xem xét chấp thuận cho người lao động xin thôi tham gia ban chấp hành công đoàn.

2. Đơn xin rút khỏi ban chấp hành công đoàn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

ĐƠN XIN RÚT RA LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Thân mến: …

– Căn cứ Luật Công đoàn 2012;

– Cơ sở ……..;

xem thêm: Cách tính phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn?

Tôi tên là: …………Sinh ngày ….tháng …………

CMND / Thẻ CCCD số ……………… Cấp ngày… /… /…. Nơi cấp (tỉnh, thành phố) …….

Địa chỉ thường trú:…

Nơi ở hiện tại …

Điện thoại liên hệ:

Tôi xin trình bày với Liên minh những điều sau:

Tôi…

Hiện đang làm việc tại…

xem thêm: Thủ tục thay đổi, miễn nhiệm, từ chức chủ tịch công đoàn công ty

Ngày vào liên hiệp doanh nghiệp:….

Trình bày nội dung sự việc của chính bạn:…

Vì vậy tôi đang làm đơn này để xin rút khỏi Liên minh.

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi khai trên đây là đúng sự thật. Vui lòng…xem xét và giải quyết yêu cầu của tôi.

Tôi rât cảm kich!

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết đơn xin rút ra khỏi Ban chấp hành công đoàn:

– Phần quốc hiệu và tiêu ngữ là phần bắt buộc và không thể thiếu trong tất cả các hồ sơ xin việc; Nơi và ngày viết đơn được ghi dưới quốc hiệu và tiêu ngữ, ở góc phải của đơn.

Xem thêm bài viết hay:  Bản kiểm điểm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

xem thêm: Công đoàn là gì? Vai trò của tổ chức này đối với người lao động là gì?

– Tên đơn được trình bày bằng chữ in hoa có dấu, canh giữa của đơn, cụ thể là ĐƠN XIN RÚT RA KHỎI BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

– Kính gửi: đây là Ban chấp hành công đoàn cơ sở nơi người đăng ký tham gia, có thể là tham gia công đoàn ở trường, tham gia công đoàn ở công ty, xí nghiệp, v.v.

– Căn cứ viết đơn: căn cứ ở đây là căn cứ vào luật công đoàn, căn cứ vào những giấy tờ mà người khởi kiện cho là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật.

– Người làm đơn điền đầy đủ thông tin của người viết đơn xin rút khỏi ban chấp hành công đoàn gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân ngày cấp, nơi cấp;

– Thông tin về địa chỉ thường trú, nơi ở hiện tại: cần ghi đầy đủ số nhà, hẻm, xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố; số điện thoại để liên hệ.

– Đang công tác: ghi rõ tên công ty, đơn vị, doanh nghiệp và đương đơn đang công tác, làm việc; nhập ngày vào đoàn;

– Trình bày lý do viết đơn xin rút ra khỏi ban chấp hành đoàn: Ở phần này, người làm đơn nên trình bày ngắn gọn lý do viết đơn xin rút ra khỏi đoàn, tránh trình bày lý do quá dài dòng, tràn lan. không rõ lý do xin rút khỏi ban chấp hành công đoàn. Đây là nội dung quan trọng nhất trong đơn xin rút ra khỏi ban chấp hành công đoàn nên khi viết người lao động cần chú ý để đơn được ban chấp hành công đoàn giải quyết một cách nhanh nhất.

– Sau khi trình bày lý do, người làm đơn cam kết những thông tin khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thật và ký tên vào đơn.

xem thêm: Thủ tục không tham gia công đoàn cơ sở

Sau khi điền xong đơn xin rút khỏi ban chấp hành công đoàn, người lao động làm đơn gửi ban chấp hành công đoàn nơi mình đang tham gia để xem xét, giải quyết.

Những lưu ý khi viết đơn xin rút khỏi ban chấp hành công đoàn:

– Đơn phải được trình bày rõ ràng, đúng yêu cầu về thể thức văn bản theo quy định của pháp luật;

– Đơn phải có đầy đủ các thông tin về tên đơn, ngày viết đơn và phần gửi theo quy định;

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu sổ kiểm thực và quy trình kiểm thực 3 bước ở mầm non

– Vấn đề quan trọng nhất khi viết đơn xin rút khỏi ban chấp hành đoàn là lý do viết đơn xin rút khỏi ban chấp hành đoàn; Nếu người lao động muốn đơn được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng thì cần trình bày rõ ràng, cụ thể lý do tại sao viết đơn xin rút khỏi ban chấp hành công đoàn, trình bày trung thực, hạn chế trình bày dài dòng. lạc đề và không đúng trọng tâm của vấn đề cần phát biểu. Lý do phải hoàn toàn phù hợp và chính đáng.

Ngoài ra, khi trình bày đơn cần viết đúng chính tả, tránh tẩy xóa và có chữ ký xác nhận của người làm đơn theo đúng quy định.

4. Điều lệ công đoàn:

Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng rãi của giai cấp công nhân và người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên của hệ thống công đoàn. hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động) cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tuân theo pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ”.

Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

xem thêm: Phụ cấp cho cán bộ công đoàn cơ sở

Hiện nay chưa có văn bản nào quy định chi tiết và hướng dẫn cụ thể thủ tục xin rút khỏi ban chấp hành công đoàn, tuy nhiên trong điều lệ công đoàn có quy định khi thành viên xin rút khỏi ban chấp hành công đoàn. thì Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên xóa tên và thu hồi thẻ đoàn viên của người đó.

Để đơn xin rút ra khỏi ban chấp hành công đoàn được giải quyết nhanh chóng, ngoài đơn xin rút ra khỏi ban chấp hành công đoàn, người lao động có thể kèm theo những căn cứ thuyết phục như quyết định phân công, quyết định của cấp trên. phân công công tác, quyết định kỷ luật, hồ sơ bệnh án, xác nhận của địa phương v.v.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ công chức (2a-BNV/2007) và cách ghi

Sau khi nhận được đơn của người lao động, cơ quan nhận đơn có thể đồng ý hoặc không đồng ý với đơn xin rút ra khỏi ban chấp hành công đoàn. Trường hợp người có đơn xin rút tham gia ban chấp hành công đoàn không đồng ý với quyết định này thì có quyền khiếu nại lên cơ quan quản lý cấp trên giải quyết nhưng cũng phải nêu rõ lý do. hợp lý cho yêu cầu của mình.

Khi gia nhập công đoàn đoàn viên được hưởng các quyền sau đây theo quy định tại Điều 18 Luật Công đoàn 2012:

“1. Yêu cầu Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.”

2. Được thông báo, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của Công đoàn; được thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công đoàn và người lao động; quy chế của Công đoàn.

3. Ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo của công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chất vấn lãnh đạo công đoàn; kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn vi phạm.

4. Được Công đoàn tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí về pháp luật lao động và công đoàn.

xem thêm: Công đoàn cơ sở là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở?

5. Được Công đoàn hướng dẫn tìm việc làm, học nghề; thăm hỏi, giúp đỡ khi ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn.

6. Tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch do Công đoàn tổ chức.

7. Đề xuất với Công đoàn kiến ​​nghị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động.”

Từ quy định của pháp luật trên có thể thấy tổ chức công đoàn mang lại rất nhiều lợi ích cho người lao động, nhưng thực tế vì những lý do khác nhau mà người lao động sau khi gia nhập công đoàn mới viết đơn xin rút khỏi công đoàn. gia nhập tổ chức đó, ví dụ: vì lý do cá nhân không muốn tham gia công đoàn, tham gia vì bị ép buộc, chuyển công tác, nghỉ việc,… hoặc vì lý do khác.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin rút khỏi ban chấp hành Công đoàn mới nhất 2022 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận