Mẫu đơn xin rút học bạ THPT để chuyển trường năm 2023

Hiện nay, do nhu cầu của học sinh cấp 3 hoặc phụ huynh học sinh hoặc vì lý do nào đó mà học sinh không thể tiếp tục học tại trường và muốn chuyển sang một môi trường học tập mới. Để tiến hành thủ tục cần viết đơn xin rút học bạ THPT để chuyển trường.

1. Đơn xin rút học bạ THPT để chuyển trường gồm những gì?

Mẫu đơn xin rút học bạ là biểu mẫu để học sinh bày tỏ nguyện vọng, lý do và thông tin cá nhân.

Mẫu đơn xin rút học bạ để nhà trường xem xét và giải quyết việc rút học bạ của học sinh một cách nhanh nhất.

xem thêm: Điều kiện, thủ tục xin chuyển trường, ngành học đại học

2. Đơn xin rút học bạ THPT để chuyển trường:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT HỌC

Kính gửi: Hiệu trưởng trường…

Tên của tôi: …………

Là cha (mẹ) học sinh: …………

Lớp: ……………… Năm học: ….

Ngày sinh: …………

Địa chỉ thường trú:……

Nay tôi làm đơn xin rút học bạ cho con tôi.

Lý do: …………

Kính thưa Hiệu trưởng trường THPT …………. coi như.

Muốn có lời cảm ơn!

……, ngày tháng năm ….

Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

xem thêm: Mẫu đơn xin chuyển trường cấp 1, cấp 2 mới nhất 2023

3. Hướng dẫn viết đơn xin chuyển trường cấp 3:

– Điền thông tin học sinh

– Ghi rõ lý do rút học bạ THPT

– để xác nhận của phụ huynh

– ký và ghi rõ họ tên học sinh và phụ huynh

xem thêm: Thủ tục chuyển trường tiểu học cho con ngoài nơi cư trú

4. Thủ tục chuyển trường:

Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 51/2002/QĐ-BGDĐT Người chuyển trường xin học lại được quy định như sau:

Chuyển trường:

– Học sinh di chuyển cùng cha mẹ hoặc người giám hộ.

– Học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn hoặc có lý do chính đáng xin chuyển trường.

– Trừ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, sinh viên có thể bị xem xét, xử lý chuyển trường nếu đủ điều kiện về đối tượng và thủ tục theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Quy chế này.

– Việc chuyển từ trường phổ thông thường sang trường phổ thông chuyên biệt (trường phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu) phải thực hiện theo quy định cụ thể của trường chuyên biệt đó.

Việc chuyển từ trường THPT ngoài công lập sang trường THPT công lập chỉ được xem xét, giải quyết trong hai trường hợp sau đây:

+ Trường hợp học sinh đang học tại trường THPT ngoài công lập phải cùng cha mẹ hoặc người giám hộ chuyển nơi cư trú đến vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn chưa có trường THCS. Trường THPT ngoài công lập do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi chuyển đến xem xét, quyết định từng trường hợp chuyển đến trường THPT công lập. Trường hợp học sinh đang học tại trường THPT ngoài công lập thuộc loại hình trường phải thi tuyển thì phải thay đổi nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ, nơi không có trường ngoài công lập. trường trung học công lập. có chất lượng tương đương thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp chuyển sang trường trung học phổ thông công lập.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn nhất và mới nhất năm 2023

Hồ sơ, thủ tục chuyển trường.

Hồ sơ chuyển nhượng bao gồm:

– Đơn xin chuyển trường có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ

– Bảng điểm học tập (bản gốc).

– Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao công chứng).

– Bản sao giấy khai sinh.

– Giấy đăng ký vào lớp 1 của trường THPT ghi rõ loại trường dự tuyển (công lập hoặc ngoài công lập)

– Giấy giới thiệu chuyển trường do hiệu trưởng trường nơi bạn sắp đến cấp.

– Giấy giới thiệu chuyển trường của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường THCS); Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trung học phổ thông) nơi tốt nghiệp (trường hợp xin chuyển công tác từ tỉnh, thành phố khác)

– Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có)

– Hộ khẩu hoặc giấy xác nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha mẹ hoặc người giám hộ tại nơi chuyển đến đối với học sinh chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác.

– Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn

– Thủ tục chuyển trường: Đối với học sinh THPT: Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố. Hiệu trưởng trường nơi đến nhận đơn và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Trường chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác: Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu trường. Việc chuyển trường được thực hiện vào cuối học kỳ I của năm học hoặc trong năm học. hè trước khi bắt đầu năm học mới. Các trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở) và Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đến xem xét, quyết định.

Các bước thực hiện thủ tục chuyển nhượng:

Học sinh đăng ký dự tuyển, Hiệu trưởng nhà trường tiếp nhận hồ sơ:

+ Xem xét các loại hồ sơ học sinh.

+ Hướng dẫn làm đơn xin chuyển trường và duyệt ý kiến ​​vào đơn.

+ Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu còn thiếu) và nộp đầy đủ giấy giới thiệu chuyển trường.

– Trường hợp học sinh ngoại tỉnh chuyển đến:

+ Nếu tuyển sinh tại trường THPT: chuyển Sở tiếp tục kiểm tra hồ sơ và giới thiệu trường chuyển đến.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô giữa công ty và cá nhân

+ Nếu tuyển sinh tại các trường Tiểu học, TH, THCS (các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo): chuyển về Sở để tiếp tục kiểm tra hồ sơ và giới thiệu chuyển trường nhập học.

– Trường hợp học sinh ở tỉnh chuyển đến:

Hiệu trưởng xem xét, kiểm tra đơn lần cuối và tiếp nhận (không chuyển Sở hoặc Phòng GDĐT giải quyết mà phải báo cáo Sở, Phòng khi kết thúc học kỳ, cuối năm học) ).

Sinh viên xin chuyển trường:

+ Kiểm tra, bổ sung các loại hồ sơ học sinh. Yêu cầu cha mẹ học sinh làm đơn mượn hồ sơ học sinh để liên hệ với trường chuyển trường (có gia hạn thời gian trả lại). Không nên cho học sinh rút hồ sơ chính thức và chuyển hẳn vào thời điểm này, vì chưa biết học sinh có được nhận vào trường mới hay không.

+ Sau khi cha mẹ học sinh làm đơn xin chuyển trường (trường xin chuyển đến đã đồng ý tiếp nhận hồ sơ) thì hướng dẫn cha mẹ học sinh làm đơn chính thức xin rút học bạ của học sinh.

– Cấp giấy chuyển trường đến:

+ Trường hợp chuyển trường trong tỉnh: Hiệu trưởng nhà trường được phép cấp giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh mà không cần thêm xác nhận hoặc giấy giới thiệu của Sở hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo.

+ Trường hợp chuyển trường ra ngoài tỉnh: Sau khi Hiệu trưởng nhà trường có giấy giới thiệu chuyển trường, chuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường phổ thông) hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường trực thuộc Sở) để tiếp tục kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ học sinh và cấp giấy chuyển trường cho học sinh.

– Thời hạn chuyển trường đến:

Kể từ khi có ý kiến ​​của Hiệu trưởng nhà trường, trong thời hạn 01 (một) tháng phải hoàn thành các thủ tục chuyển trường đến nhập học, không được để lâu hơn, tránh phức tạp, thất thoát. hồ sơ học sinh.

– Trách nhiệm tổ chức thực hiện.:

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ yêu cầu, điều kiện cụ thể của giáo dục địa phương xem xét ban hành bổ sung các hướng dẫn, quy định cần thiết để tổ chức thực hiện tốt việc chuyển trường, thông báo rộng rãi cho các nhà trường và cha mẹ học sinh, nhằm bảo đảm quyền học tập chính đáng của học sinh, đồng thời ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực có thể phát sinh.

Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm:

Thực hiện nghiêm túc các quy định về đối tượng, hồ sơ, thủ tục chuyển trường cho học sinh, tiếp nhận học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước, học sinh nước ngoài học tập tại Việt Nam.

Không ép buộc, gợi ý học sinh trường mình chuyển sang trường khác vì bất kỳ lý do gì.

Thực hiện chế độ báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo (cấp THPT), Phòng Giáo dục và Đào tạo (cấp học dưới) trong việc chuyển trường cho học sinh, tiếp nhận học sinh Việt Nam ở nước ngoài. Sinh viên nước ngoài về nước, sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất

Thay đổi môi trường học đường cho trẻ

Việc thay đổi trường học của con tôi có phải là quyết định đúng đắn không? Đôi khi, việc chuyển trường là điều không thể tránh khỏi nếu vấn đề thực sự nghiêm trọng. Nhưng điều quan trọng là cố gắng giải quyết vấn đề đó trước. ‘Các trường tuy có khác biệt nhưng vẫn có những điểm tương đồng, khi con bạn chuyển trường khác vẫn có thể gặp những vấn đề tương tự. Nếu bạn đang gặp vấn đề với nhà trường. hiện tại – cho dù đó là hành vi bắt nạt hay lo lắng về sự tiến bộ của con bạn, hãy cố gắng giải quyết để tránh các yếu tố có thể gây bất ổn. “Nếu vấn đề không thể được giải quyết bằng cách nói chuyện với giáo viên của con bạn, bạn có thể chuyển vấn đề đó lên người quản lý hoặc cấp cao hơn.”

Cho con tham gia quyết định chuyển trường

Trong một số trường hợp, chẳng hạn như bạn sắp chuyển nhà, quyết định chuyển trường là không thể tránh khỏi – nhưng điều quan trọng là con bạn phải có tiếng nói và ý kiến ​​phù hợp với lứa tuổi. “Trong trường hợp này, đừng tạo cho con bạn cảm giác chúng có quyền lựa chọn,” “Hãy vạch ra một kế hoạch để đảm bảo mọi thứ chuyển tiếp suôn sẻ và thừa nhận những mặt tích cực của việc chuyển trường, chẳng hạn như tình bạn. mới. Đừng khiến con bạn cảm thấy lo lắng, hãy dành thời gian lắng nghe và thấu hiểu quan điểm của chúng. Nếu con bạn chủ động muốn chuyển trường, ví dụ như nếu chúng đang bị bắt nạt, điều quan trọng là phải xem xét ý kiến ​​của chúng, nhưng điều quan trọng là phải giúp chúng hiểu rằng việc chuyển trường không phải lúc nào cũng khiến mọi người hài lòng. mọi thứ dễ dàng hơn. Nói chuyện với con bạn về những vấn đề mà chúng đang gặp phải và về các giải pháp khả thi cho chúng. Bạn có thể nghĩ rằng chuyển trường là một điều tốt, nhưng đó có thể chỉ là một suy nghĩ thoáng qua. Có những rủi ro mà bản thân trẻ không lường trước được khi chuyển đến một môi trường mới.

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến Phiếu rút học bạ THPT để chuyển trường, quý phụ huynh có thể tham khảo để tiến hành thủ tục cho con em mình một cách nhanh chóng nhất, ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm thông tin. để bạn đọc thông tin mới nhất về thủ tục chuyển nhượng.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin rút học bạ THPT để chuyển trường năm 2023 của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận