Mẫu đơn xin ra trại cai nghiện và hướng dẫn soạn thảo đơn chi tiết nhất

Mẫu đơn xin cai nghiện là gì? Mẫu đơn xin cai nghiện mới nhất? Hướng dẫn viết mẫu đơn xin cai nghiện mới nhất? Các vấn đề pháp lý liên quan?

Tình trạng nghiện ma túy, sử dụng các chất kích thích đang có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ khi tỷ lệ cai nghiện tại các trại cai nghiện bắt buộc và tự nguyện ngày càng cao. . Đối với các cơ sở cai nghiện tự nguyện, việc xin tha tù hoặc kết thúc thời gian cai nghiện tại cơ sở cai nghiện là tương đối phổ biến, do hoàn cảnh khách quan và chủ quan mà họ không muốn tiếp tục. tiến triển cai nghiện tại cơ sở cai nghiện lại.

Cơ sở pháp lý:

– Nghị định 80/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/06/2004

Luật sư Tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Mẫu đơn xin ra khỏi trung tâm cai nghiện gồm những gì?

Mẫu đơn đề nghị tha tù là văn bản được lập ra với nội dung đề nghị cơ sở cai nghiện có thẩm quyền hoặc cơ quan có thẩm quyền khác đề nghị kết thúc thời gian cai nghiện của bệnh nhân vì những nguyên nhân sau: khách quan, khách quan nào đó.

Mẫu đơn xin tha tù được sử dụng trong trường hợp người lớn tuổi, người thân trong gia đình, người giám hộ (trường hợp người cai nghiện là người dưới 18 tuổi) của người cai nghiện muốn làm đơn yêu cầu chấm dứt thời hạn, quá trình cai nghiện của người đó tại cơ sở cai nghiện. tù giam. cơ sở điều trị nghiện.

2. Mẫu đơn xin cai nghiện mới nhất:

– Tên mẫu đơn: Mẫu đơn xin ra trại mới nhất.

– Nội dung mẫu đơn xin ra trại mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

xem thêm: Trình tự, thủ tục đưa người đi cai nghiện bắt buộc

————-

………., ngày…. tháng…. năm…….

ỨNG DỤNG CHO TRUNG TÂM TIỀN GỬI

Kính gửi (1): -Cơ sở cai nghiện……………………..

– Giám đốc cơ sở điều trị nghiện…………………….

– Cơ sở Luật xử lý vi phạm hành chính 2012;

– Căn cứ Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 97/2017/NĐ-CP;

– Căn cứ Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 136/2016/NĐ-CP;

xem thêm: Cai nghiện ma túy mất bao lâu? Đi cai nghiện có tốn tiền không?

– Cơ sở….;

– Dựa trên nhu cầu của bản thân.

Tên tôi là: …

Sinh ngày ………….tháng ………………

Số CMND/thẻ CCCD………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh,

TP)………….(2)

Địa chỉ thường trú (3):…

Chỗ ở hiện tại(4)……

xem thêm: Những trường hợp được đưa vào trại cai nghiện? Điều trị cai nghiện mất bao lâu?

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu biên bản khám nghiệm hiện trường và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất.

Điện thoại liên hệ (5): …………

Tôi xin trình bày vụ việc như sau:

Tôi là (6)…………. (tình trạng của bạn khi đăng ký, ví dụ: cha mẹ của:

Bệnh nhân (7):…………………… Năm sinh (8):………….

Số CMND/thẻ CCCD………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh,

TP)…………. (9)

(10) Đang điều trị tại Khoa số:………….. Khoa………….. của cơ sở theo

Hợp đồng số…… ký ngày…/…./…… giữa…….. và…………

xem thêm: Điều kiện, thủ tục bảo lãnh người nghiện ma túy chấp hành xong án phạt tù

Ngày nhập cảnh (11):…

Ngày hết hạn hợp đồng (nếu có) (12):…………

Tuy nhiên, do (13):….

(14) Vậy tôi làm đơn này đề nghị cơ sở xem xét, tổ chức cho Bệnh nhân:………… đang điều trị tại…………. ra khỏi trại cai nghiện vào ngày…/…./……..

Tôi (và gia đình tôi) xin cam đoan rằng, nếu cơ sở chấp nhận yêu cầu này của tôi, (chúng tôi) sẽ (15)…………………….. (đảm bảo sẽ quản lý, giám sát bệnh nhân, không để bệnh nhân nhập lại cơ thể bằng chất gây nghiện, v.v.)

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi khai trên đây là đúng sự thật. Mong cơ sở xem xét trả lời sớm.

Tôi rât cảm kich!

Người xin việc

xem thêm: Thời gian cai nghiện bắt buộc? Xin giảm thời gian cai nghiện như thế nào?

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn viết mẫu đơn xin đi cai nghiện mới nhất:

– Tên mẫu đơn: Mẫu đơn đề nghị điều trị nghiện mới nhất.

– Hướng dẫn viết đơn xin ra trại mới nhất:

+ (1) Nơi gửi đơn: Cơ quan cai nghiện, Giám đốc cơ sở cai nghiện nơi người đó đang cai nghiện hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác.

+ (2) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người nộp hồ sơ:

Số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân: ghi rõ số đã cấp ghi trên chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân

Nơi cấp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân: Công an cấp tỉnh nơi cấp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân cho người đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Ngày cấp chứng minh nhân dân: ghi rõ ngày cấp như trên chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân

xem thêm: Cai nghiện tự nguyện và điều trị nghiện ma tuý tại gia đình, tại nhà

+ (3) Địa chỉ thường trú: Ghi chính xác địa chỉ tức là quê quán ghi trong sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

+ (4) Nơi ở hiện nay: ghi địa chỉ cụ thể nơi hiện đang sinh sống.

+ (5) Số điện thoại liên hệ của người làm đơn.

+ (6) ghi rõ họ tên của đương sự và tư cách của đương sự khi làm đơn, ví dụ cha, mẹ của người được ra trại, hoặc bản thân đương sự viết đơn xin ra khỏi trại.

+ (7) Tên bệnh nhân: là người xin ra khỏi trung tâm cai nghiện.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn xin nộp chậm báo cáo tài chính và hướng dẫn viết đơn chi tiết nhất

+ (8) Năm sinh của người xin ra khỏi cơ sở cai nghiện.

+ (9) Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người xin ra khỏi cơ sở cai nghiện:

Số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân: ghi rõ số đã cấp ghi trên chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân

xem thêm: Thời gian cai nghiện bắt buộc là bao lâu? Thời gian đi cai nghiện bắt buộc là bao lâu?

Nơi cấp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân: Công an cấp tỉnh nơi cấp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân cho người đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Ngày cấp chứng minh nhân dân: ghi rõ ngày cấp như trên chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân

+ (10) ghi rõ số phường, phường nào của cơ sở cai nghiện theo hợp đồng nào, hợp đồng số và ngày, tháng, năm ký kết giữa người điều trị tại cơ sở cai nghiện với cơ sở cai nghiện hoặc người đại diện của cơ sở cai nghiện. trại cai nghiện đó.

+ (11) Ngày vào cơ sở: là ngày cơ sở cai nghiện tiếp nhận người bệnh vào điều trị tại cơ sở cai nghiện.

+ (12) Thời hạn hết hạn theo hợp đồng nếu có: là ngày cai nghiện cuối cùng mà các bên đã ký kết trong hợp đồng từ trước đó, nếu có.

+ (13) Mô tả hoàn cảnh và lý do dẫn đến việc xin ra khỏi cơ sở cai nghiện như kinh tế khó khăn, gia đình không thể tự lo liệu được cho bệnh nhân, thời hạn hợp đồng đã hết và không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng.. .

+ (14) Ghi tên người xin ra khỏi cơ sở cai nghiện, hiện đang điều trị tại khoa nào, ngày nào xin ra.

– (15) Mô tả hoàn cảnh và lý do dẫn đến việc xin ra khỏi trại cai nghiện, lý do đó có thể là khó khăn về kinh tế và không thể tiếp tục cai nghiện đúng cách, gia đình có thể tự lo liệu cho người bệnh, hợp đồng đã hết thời hạn và không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng nữa, v.v.

xem thêm: Thẩm quyền đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? Bạn đi cai nghiện trong bao lâu?

4. Các vấn đề pháp lý liên quan:

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 80/2018/NĐ-CP về Hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

1. Giao dịch giữa người có nhu cầu cai nghiện ma túy và cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy là quan hệ dân sự và được thực hiện thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện. Đối với người nghiện ma túy dưới 18 tuổi có nhu cầu điều trị nghiện ma túy phải giao kết hợp đồng tổ chức dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện thông qua cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty

2. Khi giao kết hợp đồng, người giao kết hợp đồng phải chứng minh về nhân thân của mình bằng một trong các loại giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy khai sinh; bằng lái xe.

3. Ngay khi người có nhu cầu cai nghiện ma túy đề xuất nhu cầu sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy và chứng minh được nhân thân, cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của người cai nghiện. , quyền và nghĩa vụ của cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện.

4. Hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện được ký kết giữa người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy và người có nhu cầu cai nghiện ma túy hoặc cha, mẹ hoặc người có nhu cầu cai nghiện ma túy. giám hộ đối với người nghiện ma túy dưới 18 tuổi. Hợp đồng cung cấp dịch vụ điều trị nghiện ma túy tự nguyện được thực hiện theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

5. Khi tiếp nhận người tự nguyện cai nghiện ma túy, cơ sở cai nghiện phải kiểm tra, lập biên bản tiếp nhận người nghiện ma túy, tư trang, tư trang (nếu có); khám sức khỏe ban đầu

Điều 23 Nghị định 80/2018/NĐ-CP cũng quy định chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ điều trị nghiện ma túy tự nguyện

1. Sau khi hoàn thành hợp đồng cung cấp dịch vụ điều trị nghiện ma túy tự nguyện, các bên thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về dân sự. Đồng thời, người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy phải cấp Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình cai nghiện ma túy tự nguyện cho người đã được điều trị nghiện ma túy theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện là người chưa đủ 18 tuổi khi kết thúc hợp đồng, cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy có trách nhiệm bàn giao người sau cai nghiện ma túy cho cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó.

xem thêm: Cai nghiện Methadone? Có phải đi cai nghiện tập trung không?

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vi phạm hợp đồng cai nghiện ma tuý tự nguyện thì các bên thương lượng. Trường hợp phải chấm dứt hợp đồng thì giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự.

3. Người nghiện ma túy tự nguyện đang điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối nhiễu tâm trí và phục hồi sức khỏe không được chấm dứt hợp đồng trừ trường hợp có chỉ định của bác sỹ.”

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin ra trại cai nghiện và hướng dẫn soạn thảo đơn chi tiết nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận