Mẫu đơn xin phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mới nhất

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh là gì? Hồ sơ xin phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mới nhất? Hướng dẫn viết đơn xin cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mới nhất? Một số quy định pháp luật liên quan?

Xuất bản phẩm là tác phẩm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc đại lý. , tổ chức được cấp phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức khác nhau. Hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên cơ sở kinh doanh này phải xin giấy phép theo quy định pháp luật.. Vậy hoạt động nhập khẩu xuất bản phẩm mới nhất không kinh doanh được pháp luật quy định như thế nào?

Cơ sở pháp lý:

– Luật Xuất Bản 2012

– Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mới nhất?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mới nhất là tờ đơn mà cá nhân, tổ chức nêu rõ nội dung nhập khẩu xuất bản phẩm nộp lên cơ quan cấp trên xem xét nếu có nhu cầu xin giấy phép. nhập xuất bản phẩm. việc kinh doanh

Mẫu đơn xin phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mới nhất là mẫu đơn mà cá nhân, tổ chức nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền xin phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

2. Hồ sơ xin phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mới nhất:

Mẫu đơn: Đơn xin phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Mẫu đơn xin phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

xem thêm: Các trường hợp xuất bản phẩm không kinh doanh phải xin giấy phép?

———

.., ngày tháng năm……

ĐƠN XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

XUẤT BẢN KHÔNG KINH DOANH

Kính gửi: Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông…

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép…

Địa chỉ…….Số điện thoại……

Căn cứ nhu cầu sử dụng xuất bản phẩm nước ngoài… (ghi tên tổ chức, cá nhân) đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm, bao gồm:

xem thêm: Quy trình xuất bản tạp chí, sản xuất tạp chí theo Luật Xuất bản

1. Tổng số tên bài báo:……

2. Tổng số bản:……

3. Tổng số băng, đĩa, casset:…….

4. Từ nước (xuất xứ):……

5. Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản:……

6. Cửa khẩu nhập:…

Kèm theo đơn này là 03 bản Danh mục xuất bản phẩm xin phép nhập khẩu.

Tổ chức/cá nhân……. xin cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Xuất bản, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP, Nghị định số 11/2009/NĐ -CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

Xem thêm bài viết hay:  Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai 05/KK-TNCN

xem thêm: Luật xuất bản tác phẩm

Đề nghị Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông…. xem xét và cấp phép.

Người đứng đầu tổ chức/cá nhân

(ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

3. Hướng dẫn viết hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mới nhất:

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép

2. Quốc hiệu, tiêu ngữ

3. Thông tin, địa chỉ của cá nhân, tổ chức xin phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

4. Xin giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm gồm những gì? (Kèm theo 03 bản Danh mục xuất bản phẩm xin phép nhập khẩu.

5. Đã ký

xem thêm: Hướng dẫn viết thông tin trên xuất bản phẩm

4. Một số quy định pháp luật có liên quan:

Trường hợp nào phải xin giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh?

Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh phải xin giấy phép nhập khẩu khi không thuộc các trường hợp sau quy định tại Điều 42 Luật Xuất bản 2012:

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải xin giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mà chỉ làm thủ tục theo quy định của pháp luật về hải quan trong trường hợp nhập khẩu các loại xuất bản phẩm sau: :

+ Tài liệu phục vụ hội thảo, hội nghị quốc tế tại Việt Nam đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép tổ chức;

Xuất bản phẩm là tài sản của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân để sử dụng riêng;

+ Ấn phẩm thuộc tiêu chuẩn hành lý mang theo người của người nhập cảnh để sử dụng cho mục đích cá nhân;

+ Ấn phẩm biếu tặng cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi qua đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát có giá trị không lớn hơn tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật.

Việc nhập khẩu xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao được thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan và pháp luật về ưu đãi, miễn trừ đối với cơ quan đại diện. cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

– Xuất bản phẩm quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 42 Luật Xuất bản sau khi sử dụng phải tái xuất; trường hợp chuyển nhượng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận phải làm thủ tục nhập khẩu.

Xuất bản phẩm quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này nếu trị giá vượt tiêu chuẩn miễn thuế thì phải làm thủ tục xin giấy phép nhập khẩu.

Xuất bản phẩm quy định tại khoản 1 Điều này không được mua bán dưới mọi hình thức.

– Xuất bản phẩm có nội dung vi phạm khoản 1 Điều 10 Luật Xuất bản 2012 không được mang vào Việt Nam dưới mọi hình thức.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu giấy vay tiền có người làm chứng đơn giản bản Word

Điều kiện cấp phép kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

– Cơ sở hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

Người đứng đầu doanh nghiệp xuất bản phải:

+ Thường trú tại Việt Nam;

xem thêm: Thủ tục đăng ký hoạt động xuất bản phẩm

+ Có trình độ đại học trở lên thuộc lĩnh vực xuất bản.

– Đối với cơ sở kinh doanh nhập khẩu sách phải có ít nhất 05 nhân viên đủ năng lực thẩm định nội dung sách, cụ thể như sau:

+ Có 5 năm kinh nghiệm hoạt động xuất bản tại Việt Nam; + Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành ngoại ngữ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác nhưng có trình độ ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu thẩm định nội dung sách nhập khẩu và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ xuất bản phẩm do cơ quan cấp trên cấp. Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 41 Luật Xuất bản năm 2012 và Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, việc phát hành giấy phép xuất nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh đối với một số mặt hàng nhất định (1 sản phẩm/1 mặt hàng) để tổ chức thẩm định nội dung xem xét, cấp phép cho toàn bộ lô hàng nhập khẩu trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật như sau: theo quy định của pháp luật quy định của Luật Xuất bản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên cơ sở quy định đối với trường hợp một vận đơn được khai cho nhiều tờ khai hải quan tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức , Cá nhân kê khai khi làm thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh trong trường hợp trên như sau:

Đối với Giấy phép thẩm định nội dung cấp lần đầu: Khai 1 tờ khai hải quan tương ứng với Giấy phép thẩm định nội dung cấp lần đầu.

Đối với giấy phép thứ 2 cho toàn bộ lô hàng (trường hợp sau khi thẩm định nội dung công bố phù hợp với quy định của pháp luật): Khai 1 tờ khai hải quan tương ứng với giấy phép thứ 2.

xem thêm: Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hội chợ triển lãm, xuất bản phẩm

Trường hợp kết quả giám định cho thấy các nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam thì xử lý hàng hóa theo quy định hiện hành trong trường hợp hàng hóa không đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam.

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật Xuất bản 2012 như sau:

thành phần hồ sơ

Việc nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải được phép của cơ quan quản lý nhà nước. về hoạt động xuất bản và cấp giấy phép nhập khẩu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần số 14-HSB

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động phải chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật Xuất bản 2012:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định;

– Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu theo mẫu quy định.

xem thêm: Điều kiện cấp giấy phép in xuất bản phẩm

trình tự cấp phép

Việc cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật Xuất bản 2012 như sau;

Bước 1: Nộp

Hồ sơ sau khi được chuẩn bị đầy đủ theo quy định trên.

Trước khi nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo mẫu quy định và thực hiện các công việc sau:

– Cơ quan, tổ chức ở Trung ương, tổ chức nước ngoài có trụ sở tại thành phố Hà Nội gửi hồ sơ đến Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

– Cơ quan, tổ chức khác, cá nhân Việt Nam và nước ngoài gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính hoặc nơi có cửa khẩu nơi xuất bản phẩm được nhập khẩu.

Bước 2: trả phí

xem thêm: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 214/2016/TT-BTC là 50.000 đồng/văn bản.

Bước 3: giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp phát hiện xuất bản phẩm đề nghị nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản có quyền từ chối cấp phép nhập khẩu hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức, tổ chức cấp phép nhập khẩu. giấy phép. cá nhân đề nghị cấp phép nhập khẩu cung cấp bản công bố để tổ chức thẩm định nội dung làm căn cứ quyết định cấp phép nhập khẩu.

Thời hạn cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm:

30 ngày kể từ ngày hồ sơ đầy đủ và hợp lệ Xuất nhập khẩu xuất bản phẩm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó, để được cấp phép kinh doanh lĩnh vực này, doanh nghiệp cần lưu ý những điểm sau đây để tránh bị từ chối cấp giấy phép kinh doanh.

Chuyên mục: Biễu mẫu

Nhớ để nguồn bài viết: Mẫu đơn xin phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mới nhất của website thcstienhoa.edu.vn

Viết một bình luận